CATALOGUE ODAWO FW201516 WEB BD .pdf


À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: CATALOGUE ODAWO FW201516 WEB BD.pdf

Ce document au format PDF 1.7 a été généré par Adobe InDesign CC (Macintosh) / Adobe PDF Library 10.0.1, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 24/02/2016 à 20:37, depuis l'adresse IP 87.67.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 529 fois.
Taille du document: 4.7 Mo (47 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


ARE YOU
THE KIND
OF WOMAN

you’
d
like
to meet
?

On nous dit dynamiques, entrepreneuses,
branchées. Et nous aimons cette image qui
nous sublime aux yeux des autres. Et aux
nôtres. Mais en réalité, tout au fond de nos
pensées, quelles sont nos préoccupations
de l’instant quand nous devons nous lever
tôt pour entamer une nouvelle journée de
superwoman, être performantes au travail,
nous occuper de nos familles, de la santé
d’un proche, faire bonne figure en toutes
circonstances... ou que nous posons devant le
photographe d’Odawo ?
Derrière cette image nette que nous aimons
projeter de nous-mêmes, ne serions-nous pas
traversées par ces infinis détails de la vie :
le portable oublié, les courses de dernière
minute, ce rendez-vous chez le médecin à
déplacer, la maison à ranger avant le retour
des enfants...
Nous acceptons de rentrer dans le moule que
la société nous impose à condition que nous
gardions ce petit jardin secret en nous. Cette
niche où nous nous réfugions en fermant les
paupières quand nous avons fait ce que nous
pensons être bien.
C’est à cet endroit de nos secrets de femmes
que je vous convie. C’est pour cela que je
crée des bijoux qui ne sont que pour vous,
car en les dessinant, je pense à moi, je
pense à vous. A ces petits détails ou grandes
questions de vie que nous partageons.
Au souci constant de nous distinguer.
Et d’être unique.

Men V van ons dat we dynamisch,
ondernemend en trendy zijn. Wij houden wel
van dit imago dat ons bij de anderen, en ook
bij de onzen, sublimeert. Maar wat gaat er
in feite in ons binnenste binnen om wanneer
we ‘s morgens vroeg moeten opstaan om nog
eens superwoman te spelen en een drukke dag
het hoofd te bieden, om goed te presteren op
het werk, met ons gezin bezig te zijn, voor een
naaste te zorgen, om er in alle omstandigheden
goed uit te zien... of wanneer we voor de
fotograaf van Odawo poseren?
Spelen er zich in ons hoofd, in tegenstelling
tot de perfecte indruk die we willen geven, niet
oneindig veel details van het leven af zoals :
ik ben mijn gsm vergeten, ik moet nog gauw
even boodschappen doen, ik moet de afspraak
bij de dokter nog verplaatsen en het huis
opruimen vóór de kinderen thuiskomen...
Wij aanvaarden de rol te spelen die de
maatschappij ons oplegt op voorwaarde
dat we toch nog een ‘secret garden’ hebben
die ons alleen toebehoort. Daar kunnen we
ons in verschuilen door de ogen te sluiten
als we denken aan al wat we goed gedaan
hebben.
Het is op die geheime plek, alleen voor
vrouwen, dat ik u uitnodig. Daarom ontwerp
ik juwelen die alleen voor vrouwen bestemd
zijn, omdat ik aan mij denk bij het ontwerpen
en dus ook aan u. Aan die kleine details of
die grote levensbeschouwelijke vragen die we
met elkaar delen. We zijn constant aan het
denken hoe we ons van de anderen kunnen
onderscheiden en…. Uniek zijn.

NEST
04.

01.
01.

02.

05.

03.

06.
02.

PASSENGER

16.

15.

12.

14.
09.

07.
08.

17.

PASSENGER
13.
07.

08.

17.

09.

16.

17.

15.
15.

14.

SENDO
12.

21.

19.

18.
20.

INFINITY
12.

24.

23.

22.
25.

DRUSY

11.

31.

26.

27.

28.

30.
29.

GRAVITY

13.

32.

33.

35.

34.

39.

37.

38.
36.
40.

HEKLA

12.

44.

43.

42.

41.

BELUGA & TESS

47.

49.

45.

45.

49.
48.

45.

46.

DOLCE & TESS

47.
49.
47.

55.

47.

33.

54.
53.

53.

« 
Nous offrons aux patients, l’espace d’une heure ou de
quelques minutes seulement, un moment de détente, une lueur
d’insouciance qui leur permettent d’oublier la maladie, de s’en
extraire pour mieux la combattre. »
« Wij bieden onze patiënten een moment van ontspanning, een
sprankeltje hoop, om hun ziekte even te vergeten, om er zich uit los
te trekken en ze beter het hoofd te bieden. »

Myriam Ullens de Schooten
Fondatrice de la Fondation (MIMI) Mimi Ullens – Stichtster van de Stichting Mimi Ullens
www.mimi-foundation.org

« 
Mon histoire commence comme toutes
celles des filles de 14 ans 
; l’adolescence,
l’insouciance, j’avais la vie devant moi, rien
ne pouvait m’arriver et pourtant.... un appel
téléphonique va tout changer, en quelques
minutes, la vie bascule... »*
« Mijn verhaal begint zoals alle verhalen van
14-jarige meisjes: een adolescente zonder
zorgen die het hele leven voor zich heeft
en wie niets kan overkomen en toch kan
een telefoontje in een paar minuten alles
veranderen, je leven slaat om... »*

Angélique

115.

* Vous trouverez l’intégral du témoignage d’Angélique sur le site Odawo...
De volledige getuigenis van Angélique staat op de website van Odawo...

Peut-être, comme moi, avez-vous été touchée de près ou de loin par le cancer... Peut-être, comme moi, vous
êtes-vous dit « Je dois me mobiliser pour changer les choses, ne serait-ce qu’un instant ! »
Bruno, mon associé et conjoint, et moi-même, nous sommes posé les vraies questions sur le sens et les valeurs
de notre démarche entrepreneuriale, sociale et familiale. Et nous sommes plus que jamais convaincus que la
finalité de notre travail acharné, de la créativité qui m’anime, du talent conjugué des équipes Odawo, avait
pour juste mobile de participer à ce que chacune d’entre vous qui portez nos bijoux se révèle un peu plus.
Egalement convaincus qu’une femme qui se sent bien se sentira plus belle encore et plus sûre d’elle. C’est
d’ailleurs notre signature « Feeling good – Looking Great » !
Il nous semblait dès lors tout naturel de soutenir un projet qui nous ressemble et de partager notre savoir-faire.
C’est ainsi qu’Odawo a créé la parure Happiness dont l’entièreté des bénéfices sera reversée à la Fondation
Mimi Ullens.
Depuis 2004, cette fondation consacre toute son énergie aux patients atteints d’un cancer et met tout en
œuvre pour leur insuffler, ne serait-ce qu’une seconde, du bien-être au cœur de la maladie et des traitements,
pour les aider à rester connectés à la vie, à renouer avec l’estime de soi, pour briser la solitude et leur offrir un
moment d’insouciance.

U bent, net als ik, misschien ooit van dicht of ver met kanker geconfronteerd... Misschien hebt u, net als ik,
toen ook gedacht « Ik moet me inzetten om de dingen te veranderen, al was het maar even ! »
Bruno, mijn vennoot en levenspartner, en ikzelf, wij hebben ons de echte vragen over de zin en de waarden
van onze onderneming gesteld op economisch, sociaal en familiaal vlak. Wij zijn er meer dan ooit van
overtuigd dat het uiteindelijke doel van ons onophoudend hard werken, van de creativiteit die me bezielt,
van het talent van alle mensen die voor Odawo werken, er alleen en terecht in bestond ervoor te zorgen dat
alle vrouwen die onze juwelen dragen zich net iets beter gaan voelen en dit uitstralen. We zijn er ook van
overtuigd dat een vrouw die zich goed voelt zich ook mooier vindt en zelfzekerder. Dat is trouwens onze
slagzin « Feeling good - Looking Great » !
We hebben dan ook heel vanzelfsprekend beslist een project te steunen dat ons samenbrengt en onze
knowhow met hen te delen. Odawo heeft voor de gelegenheid het Happiness sieraad gecreëerd. De winsten
van de verkoop worden integraal aan de stichting Mimi Ullens gestort.
Deze stichting besteed sinds 2004 al haar energie aan kankerpatiënten en ze doet het onmogelijke om hen,
al was het maar even, wat welzijn te brengen gedurende de behandeling van de ziekte, om het leven niet
los te laten, om weer aan te knopen met het zelfvertrouwen, om de eenzaamheid te doorbreken, om een
kommerloos moment te beleven.

Virginie & Bruno

HAPPINESS

12.

Les bénéfices de la parure Happiness seront reversés à la Fondation Mimi Ullens
et permettront d’offrir des moments de bien-être aux personnes atteintes d’un cancer.
De winsten uit de verkoop van het Happiness sieraad worden doorgestort aan de Stichting Mimi Ullens
om kankerpatiënten gelukkige momenten te bezorgen.

114.

33.

113.
115.

ICED DONUT & MASSALA

67.

56.
58.

57.

59.

61.

60.

YOUTURN
51.

52.

52.

51.

50.

51.

SOHA

11.

11.

71.

69.
69.
70.
73.

70.

72.

75.
74.
77.
68.
76.

QUASSIA LEATHER & VELVET

63.

72.

64.

/CG-VV

/CH-VV

64.
/RD-VV

63.
/DC-MET

/GR-MET

/BL-VV

/CC

QUASSIA LEATHER
/GB

64.
/PB

/RD
/DB

/SG
65.

/KK

64.
/AT
/BL
64.
/NT

/CG

/DT

63.

/DP

/AT

/DA
/TP
/AU

/DC

64.

64.

ECLIPSE & WASABI LEATHER

63.

12.

92.

37.

80.

81.

80.
97.
86.

94.

90.
82.

95.

ECLIPSE & WASABI LEATHER

88.

78.

79.
96.

93.

83.
91.
89.

MOJURA

99.
99.

100.

100.

/CS

101.

/AB

/BS

100.
102.

102.

102.

CHEROKEE
111.

107.

104.
108.

104.

103.

107.

111.
111.

106.

33.
111.

110.
105.

Découvrez l’ensemble de la collection
lors de nos ventes privées Odawo !
Ontdek nog meer juwelen
tijdens een Odawo privéverkoop!
Allez vite jeter un œil sur notre nouvel e-shop Odawo
sur http://eshop.odawo.com
Ga snel naar onze nieuwe e-shop van Odawo kijken
op http://eshop.odawo.com

S

Rejoignez-nous sur notre page Facebook !
Bezoek onze Facebook pagina !

Tevredenheidscertificaat
Odawo streeft naar perfectie wat uw voldoening
betreft. Als een juweel ooit niet helemaal aan uw
verwachtingen voldoet neem dan meteen contact
op met uw Odawo consulente. Ieder odawo
juweel dat een gebrek zou vertonen ten gevolge
van een fabricagefout, en als zodanig door onze
technische experts wordt erkend, zal gratis door
Odawo vervangen worden mits het voorleggen van
een minder dan 2 jaar oud aankoopbewijs. Het
spreekt vanzelf dat wij vrijwillige beschadigingen
en normale slijtage niet kunnen dekken. Daarvoor
doet u best een beroep op onze reparatiedienst
(betalend).
Al onze zilveren sieraden zijn vervaardigd in
massief zilver 925/000 (behalve enkele juwelen in
plaquezilver zie meer details op elke pagina van
de catalogus) en sommige zijn gerhodineerd om
ze nog beter te beschermen tegen een mogelijke
oxydatie. Voor enkele materialen (bv. stenen) zijn
kleurschakeringen mogelijk, wat uw nieuwe sieraad
tot een uniek juweel maakt. Dankzij regelmatige
tests (uitgevoerd door een gespecialiseerde
onderneming) kunnen wij u garanderen dat alle
odawo juwelen nikkelvrij zijn (geen risico op
allergieën dus).
Door het drukprocesus zijn veroorzaakte fouten en
kleurafwijkingen mogelijk.

Garantie et satisfaction

Tailles et modularité

Odawo vise la perfection en ce qui concerne votre
satisfaction. S’il devait se produire qu’un bijou ne
réponde pas à vos attentes, prenez de suite contact
avec votre conseillère odawo. Tout bijou Odawo
défectueux en raison d’un vice de fabrication
dûment constaté par nos experts techniques sera
remplacé gratuitement par Odawo pour autant
que le bijou soit accompagné de son ticket d’achat
daté de moins de deux ans. Nous ne pouvons
bien sûr pas couvrir la détérioration volontaire
ou l’usure normale des bijoux. Pour cela, nous
vous proposons de faire appel à notre service de
réparation (payant).

La modularité est une des spécificités
de la marque de bijoux Odawo. Nous
vous proposons donc aussi une large
diversité dans les tailles, les longueurs et
les couleurs. Votre conseillère reste bien
entendu disponible pour vous aider dans
votre choix.

Tous nos bijoux en argent sont réalisés avec de
l’argent massif 925/000 (excepté quelques bijoux
en plaqué argent, voir précisions sur chaque page du
catalogue). Certains sont recouverts d’une couche
de rhodium afin d’encore mieux les protéger contre
l’oxydation du bijou. Certains matériaux peuvent
comporter des variations de couleur (notamment
certaines pierres). Il s’agit d’un phénomène naturel
qui rend votre bijou unique et authentique. Grâce à
des tests effectués régulièrement par un laboratoire
spécialisé, nous pouvons vous garantir que tous les
bijoux Odawo sont exempts de tout allergène au
nickel. Des divergences de couleurs ou des erreurs
dues à l’impression sont possibles.

50

52

Maten en « moduleerbaarheid »
(wisselbaarheid)
Wisselbaardheid is vanzelfsprekend één
van de kernkarakteristieken van het merk
Odawo. Daarom bieden wij u ook een
breed veelvoud aan maten, lengten en
kleuren. Hieronder vindt u een overzicht
aver alle verkrijgbare maten en lengten
voor ringen, armbanden en kettingen.
Zoals altijd helpt uw odawo consulente
ook graag bij de keuze van uw juweel.

54

56

58
Bracelets / Armbanden
S = 17cm de circonférence /omtrek
M = 19cm
L = 21cm

60

Bagues / Ringen
Taille de bague : de 50 à 62.
Exemple : 50 = 50mm de circonférence
Ring maat : tussen 50 en 62.
Voorbeeld : 50 = 50mm omtrek

62

=

Gamme modulable
Modulair gamma

Devenir conseillère ODAWO
Vous adorez la mode ? Vous aimez le style des bijoux Odawo ?
Vous appréciez les moments entre femmes actives et indépendantes ?
Vous osez ?
Alors, vous vous épanouirez dans le rôle de conseillère en bijoux
Odawo.
Contactez-nous par mail ou par téléphone afin de contribuer au
succès de la marque Odawo.
En tant que conseillère Odawo, vous présentez nos collections
de bijoux innovants, alliant le bien-être avec le bien-paraître,
le design et l’élégance.
Devenir conseillère Odawo, c’est :

• Organiser vos activités de manière autonome et ainsi
concilier vos activités professionnelles, familiales et
sociales
• Encore plus de liberté et d’indépendance financières
• Une opportunité de concrétiser vos rêves, vos projets
en attente d’être réalisés

Une soirée agréable entre amies ?
Soyez l’hôtesse d’une Vente Privée Odawo
chez vous ou ailleurs.
Vous aimez la mode et le design ? Vous aimez découvrir
des bijoux de créateurs modernes et originaux ? Vous aimez
partager des moments entre amies ?
Alors, réunissez vos amies lors d’une Vente Privée Odawo et recevez
en cadeau des bijoux Odawo*.
Prenez contact avec votre conseillère Odawo ou contactez-nous par mail
ou par téléphone : jewels@odawo.com / +32 (0)2 395 8009
* au choix, valeur proportionnelle au chiffre d’affaires de la Vente Privée pour une vente de minimum
350€.

ODAWO consulente worden
Houdt u van mode? Houdt u van de juwelen collectie Odawo ?
Houdt u ervan actieve en zelfstandige dames te ontmoeten ?
Bent u een durver ?
Dan is de rol van Odawo consulente voor u weggelegd. Contacteer
ons per mail of telefoon en draag bij in het succes van het
innovatieve merk Odawo.
Als Odawo consulente vertegenwoordigt u een nieuw
concept waarvan feeling good, looking great, design en
elegantie de kernwoorden zijn.
Odawo consulente worden, betekent :

• Het organiseren van uw activiteiten op een
zelfstandige manier met respect van uw professioneel,
familiaal en sociaal leven
• Financiële vrijheid en zelfstandigheid
• Een mogelijkheid om uw dromen te realiseren

Een gezellige avond onder vriendinnen ?
Wees gastvrouw van een Odawo PrivéVerkoop bij u
thuis of elders.
Houdt u van mode en design ? Houdt u van de moderne en
originele designerjuwelen ? Brengt u graag actieve dames bij
u thuis samen ?
Dan is de rol van Odawo gastvrouw op uw lijf geschreven.
Organiseer een Odawo PrivéVerkoop en ontvang odawo juwelen
als geschenk*.
Neem contact op met uw Odawo consulente of contacteer ons per mail
of telefoon : jewels@odawo.com / +32 (0)2 395 8009
* naar keuze met een waarde afhankelijk van de totale omzet van de PrivéVerkoop voor een verkoop van
minstens 350€.

Références et tarifs / Referenties en tarieven

SENDO
Bijoux en argent 925 rhodié / Juwelen in gerhodineerd zilver 925

NEST

Bijoux en argent 925 plaqué or rose ou rhodié et perle de culture /
Zilveren juwelen 925 in verguld roos goud of gerhodineerd zilver met gekweekte parels
01.
02.
03.

04.05.
06.

Boucles d’oreilles /Oorbellen : ETD-2015-0886/…
Pendentif /Hanger : PTD-2015-0886/…
Chaîne oméga plaquée or rose (42-45cm) /
Omega ketting verguld met roos goud (42/45cm): NVA-2014-0282/PK /…
Chaîne oméga en argent 925 (40-42-45 cm)/
Zilveren omega ketting 925 (40-42-45 cm): NVA-2011-0278/…
Chaîne oméga en plaqué argent (42 cm)/
Verzilverde omega ketting (42cm): NVA-2011-0282/…
Bague /Ring: RTD-2015-0886/…
Bague pour 2 doigts /Ring voor 2 vingers: R2TD-2015-0886/…
/RH: Argent 925 rhodié / Gerhodineerd zilver 925
/PK: Argent 925 plaqué or rose / Met roos goud verguld zilver 925

85 €
75 €
59€
39 €
29 €
89 €
105 €

Bijoux en argent 925 / Juwelen in zilver 925
Finition laquée rouge ou or 18 carats / Rood gelakte afwerking of 18 karaat goud
Boucles d’oreilles/ Oorbellen : ETD-2015-2016/…
Accessoires (boucles d’oreilles)/ Accessoires (oorbellen): AETD-2015-2016/…
Pendentif / Hanger : PTD-2015-2016/...
Collier 1 fil d’acier / Ketting van 1 staaldrad (42 ou/of 45cm) /
avec fermeture «bayonet» / met «bajonetsluiting» NVA-2011-0290/42 ou/of NVA-2011-0279/45
Collier 10 fils d’acier / Ketting van 10 staaldraden (42 ou/of 45cm) /
avec fermeture «bayonet» / met «bajonetsluiting» : NVA-2011-0292/42 ou/of NVA-2011-0293/45
avec mousqueton / met musketonsloot: NVA-2011-0291/42 ou/of NVA-2011-0280/45
Collier 25 fils d’acier / Ketting van 25 staaldraden (42 ou/of 45cm) /
avec fermeture «bayonet» / met «bajonetsluiting» : NVA-2012-0425/…
avec mousqueton / met musketonsloot: NVA-2012-0420/…
Chaîne oméga «twist» en argent 925 (42 cm) /
Omega «twist» ketting 925 zilver (42cm):NVA-2015-0282/TW/42
Bague (S) /Ring (S) : RTD-2015- 2016/ S / ...
Bague (L) /Ring (L) : RTD-2015- 2016/ L /...
Bague U / U-ring : URTD-2015-2016/...
Bracelet / Armband : BTD-2015-2016/...


/BL/RD : Argent 925 sulfurisé noir, laqué rouge/ Zwart gezwaveld zilver 925, rood gelakt
/BL/GD : Argent 925 sulfurisé noir et or / Zwart gezwaveld zilver 925 en goud
/WH/RD : Argent 925 rhodié, laqué rouge/ Gerhodineerd zilver 925, rood gelakt
/WH/GD : Argent 925 rhodié et or / Gerhodineerd zilver 925 en goud

75 €
49 €
59 €
109 €

INFINITY
Bijoux en argent 925 rhodié / Juwelen in gerhodineerd zilver 925
22. Boucles d’oreilles / Oorbellen: ETD-2015- 0923
23. Pendentif/Hanger: PTD-2015- 0923
24. Bague / Ring: RTD-2015- 0923
25. Bracelet / Armband: BTD-2015- 0923

59 €
39 €
49 €
59 €

DRUSY
Bijoux en argent 925 rhodié et agate “drusy” / Juwelen in gerhodineerd zilver 925 en “drusy” agaat

PASSENGER
07.
08.
09.
10.

11.


12.


13.

14.
15.
16.
17.

18. Boucles d’oreilles / Oorbellen: ETD-2015- 0786
19. Pendentif/Hanger: PTD-2015- 0786
20. Bague / Ring: RTD-2015- 0786
21. Bracelet / Armband: BRTD-2015- 0786

45 €
35 €
55 €

26. Boucles d’oreilles / Oorbellen: ETD-2015- 2017
27. Pendentif/Hanger: PTD-2015- 2017
28. Bague / Ring: RTD-2015-2017
29. Bague U / U-ring: URTD-2015-2017
30. Bracelet (2 pierres drusy) / Armband (2 drusy stenen): BTD-2015-2017/2ST
31. Bracelet (1 pierre drusy) / Armband (1 drusy steen): BTD-2015-2017

GRAVITY

12 €

Bijoux en argent 925 rhodié et perles de culture / Juwelen in gerhodineerd zilver 925 met geweekte parels

20 €
20 €

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

29 €
29 €
45 €
45 €
65 €
85 €
99 €

59 €
45 €
59 €
119 €
125 €
105 €

Boucles d’oreilles / Oorbellen: ETD-2015-2019
Boucles d’oreilles brossées / Geborstelde oorringen: EVM-2015-4389
Accessoires (boucles d’oreilles)/ Accessoires (oorbellen): AETD-2015-2019
Pendentif (S) /Hanger: PTD-2015-2019/S
Pendentif (L) /Hanger PTD-2015- 2019/L
Chocker : NTA-2011-0277/3.0
Bague (S) / Ring (S): RTD-2015-2019/S
Bague (L) / Ring (L): RTD-2015-2019/L
Bague U / U-ring : URTD-2015-2019

59 €
25 €
55 €
39 €
99 €
55 €
59 €
99 €
79 €

HEKLA
Bijoux en argent 925 / Juwelen in zilver 925
41. Boucles d’oreilles / Oorbellen: ETD-2015- 0864
42. Pendentif/Hanger: PTD-2015- 0864
43. Bague / Ring: RTD-2015- 0864
44. Bague U / U-ring: URTD-2015- 0864

35 €
39 €
49 €
69 €

BELUGA

Pendentif interchangeable en cuir galuchat sur fermoir aimanté /Uitwisselbare hanger met “stingrey” leren op magneetsluiting
45. Fermoir aimanté en argent 925 / Magneetslotje van zilver 925: CPVM-2015-1337/SV/…
46. Fermoir aimanté en acier / Stalen magneetslotje: CPVM-2015-1337/ST/…


/ RD

/ PP

65 €
45 €

/ TP

TESS

47. Chaîne en plaqué argent avec fermeture aimantée en argent 925 /

Verzilverde ketting met magneetslotje van zilver 925: NVM-2013-4395 99€
48. Boucles d’oreilles/ Oorbellen: EVD-2013-4395 39€
49. Bracelet/ Armband (17, 19 ou/of 21cm): BVM-2013-4395 59€

YOUTURN

Bracelet modulable en ceinture en cuir vachette ou Liège et feuille d’argent / Tot riem moduleerbare armband van kalfsleder
of kurk en zilverblad (75, 85, 95,105 ou/of 115 cm)
50. Cuir lisse/ Smooth leder: BVM-2015- 6900/SM/ …

/BC
/DB
/PP
/ DP
/RD
/BL
/CG
51. Cuir imprimé / Geprint leder: BVM-2015- 6900/PR/ …

/DB
/CG
/TP
/RD
52. Liège / Kurk: BVM-2015- 6900/CK/ …

/NS
/CH

/CR

29 €
35 €
35 €

DOLCE

Bijoux modulables en argent rhodié et fourrure / Moduleerbare juwelen van gerhodineerd zilver en fur
53. Pendentif en fourrure avec fermoir aimanté /Hanger fur met magneetslotje

Fermoir aimanté en argent 925 / Magneetslotje van zilver 925: CPVM-2015-9833/SV/…

Fermoir aimanté en acier / Stalen magneetslotje: CPVM-2015-9833/ST/…
54. Accessoires en fourrure (boucles d’oreilles)/ Accessoires fur (oorbellen): AEVM-2015-9833/…
55. Bague/ Ring: RVM-2015-9833/…


/WH
/BR
/BL
/PK
/PP
/GB
/TK
/AN

59 €
39 €
39 €
85 €

ICED DONUTS & QUASSIA GLASS

Pendentif « donuts » interchangeable avec billes de verre sur fermoir aimanté /
Uitwisselbare « donuts » hanger met glazen parels op magneetslot
56.


57.


58.


Connexion donuts en verre de cristal (25 mm) / Glazen donuts (25mm)
Fermoir aimanté en acier /Stalen magneetslot: CPVM-2015-0725/ST/…
Fermoir aimanté en argent /Zilveren magneetslot: CPVM-2015-0725/SV/…
Connexion donuts en verre de cristal (38 mm) / Glazen donuts (38mm)
Fermoir aimanté en acier /Stalen magneetslot: CPVM-2015-0738/ST/…
Fermoir aimanté en argent /Zilveren magneetslot: CPVM-2015-0738/SV/…
Boucles d’oreilles / Oorbellen: EVM-2014-9832/ …
/ VR
/PK
/SV
/BL
/RD
/OR
/TK
/TR

59 €
79 €
69 €
89 €
39 €

MASSALA

Chaîne en plaqué argent avec fermeture aimantée en argent 925 ou fermeture mousqueton /
Verzilverde ketting met magneetslotje van zilver 925 of met een musketonslot
59.
60.
61.
62.

Collier avec fermoir aimanté /Ketting met magneetslotje (45cm): NVM-2014-15374/MG
Collier avec fermoir mousqueton / Ketting met een musketonslot (45cm): NVM-2014-15374/SS
Bracelet avec fermoir aimanté /Armband met magneetslotje (17, 19 ou/of 21 cm): BVM-2014-15374/MG
Bracelet avec fermoir mousqueton / Armband met musketonslot (17, 19 ou/of 21 cm): BVM-2014-15374/SS

89 €
69 €
59 €
39 €

QUASSIA LEATHER & VELVET

Bijoux interchangeables en cuir d’agneau, cuir velours et cuir craquelé sur fermoir aimanté /
Uitwisselbare juwelen van lamsleder, fluwelen leder en gekrakeleerd leder op magneetsluiting
63.
64.
65.
66.
67.

Ceinture-collier / Riem-ketting (75, 85, 95,105 ou/of 115 cm) : NVM-2015-9789/ …
Collier / Ketting (40, 42 ou/of 45cm): NVM-2014- 9788/ …
Bracelet / Armband (17,19 ou/of 21cm) : BVM-2014- 9788/ …
Connexion bracelet / Sluiting armband (S, M ou/of L) : CBVM-2014-2263/…
Connexion collier / Sluiting halssnoer (S, M ou/of L) : CNVM-2014-2263/…

Cuir d’agneau /Lamsleder
/GB
/RD
/DB
/AU
/DA
/DT
/NT
/CG
/DC
/TP
Cuir craquelé / Gekrakeleerd leder
/GR-MET
/DC-MET
Cuir velours/ Fluwelen leder
/BL-VV
/RD-VV
/CH-VV
/CG-VV

/DP
/AT

/KK
/SG

/PB
/BL

59 €
39 €
29 €
25 €
35 €

/CC

SOHA

Bijoux en argent 925 rhodié et pierres semi précieuses/ Juwelen in gerhodineerd zilver 925 en halfedelstenen
68.
69.
70.
71.

72.
73.

74.
75.
76.

77.

Pierres /Stenen:
/AD : Agate « drusy » anodisée argentée/ Geanodiseerd verzilverd « drusy » agaat
/ON : Onyx
/PL : Pierre de lave/Lavasteen
Boucles d’oreilles /Ooringen: ETD-2015-2018/…
Pendentif / Hanger: PTD-2015-2018/…
Bague/ Ring: RTD-2015-2018/…
Bracelet (argent) / Armband (zilver): BTD-2015-2018/…
Bracelet (perles Ø 10mm) / Armband (stenen Ø 10mm)
Avec fermoir mousqueton acier/ Met stalen musketonslot : BTM-2015-2010/SS/…
Avec fermoir aimanté en argent / Met zilveren magneetslot : BTM-2015-2010/MG/…
Bracelet (perles Ø 12mm) / Armband (stenen Ø 12mm)
Avec fermoir mousqueton acier/ Met stalen musketonslot : BTM-2015-2012/SS/…
Avec fermoir aimanté en argent / Met zilveren magneetslot : BTM-2015-2012/MG/…
Accessoires en acier pour moduler les bracelets en collier /
Stalen accessoires om armbanden te moduleren, om er halssnoer van te maken: AVM-2015-0533/L
Boucles d’oreilles /Oorbellen EFM-2011-1073/P/L/…

49 €
29 €
59 €
119 €
59 €
79 €
55 €
75 €
12 €
49 €

ECLIPSE & WASABI LEATHER

101. Set de 5 donuts en plexiglass / set van 5 donuts in plexiglas: AVM-2015-9784/PX
102. 1 carré bicolore Swarovski / 1 tweekleurige carré Swarovski: AVM-2015-9784/SW/…

/CS
/AB
/BS

Bijoux en argent 925 et pastilles de cuir interchangeables / Juwelen in zilver 925 en uitwisselbare lederen plaatjes
Le set de 5 pastilles de cuir vachette ou de 4 pastilles de cuir de perche du Nil ou de 12 pastilles de pvc coloré sont offertes
avec chaque bijou / Set van 5 kalfsleren plaatjes of 4 plaatjes van nijlbaarsleder of 12 gekleurde PVC plaatjes zijn bij elk
juweel inbegrepen
78. Chaîne/ Ketting (80cm): NLD-2012-0374
79. Pendentif / Hanger: PFM-2012-1176
80. Pendentif réversible / Omkeerbare hanger : PFM-2015-1270
81. Boucles d’oreilles/ Oorbellen: EFM-2015-1265
82. Bague / Ring(S): RFM-2012-1603/S
83. Bague / Ring (L): RFM-2012-1592/L

Pendentif avec fermoir aimanté en argent 925 / Hanger met Zilver 925 magneetsluiting :
84. Ø 35mm : CPFM-2015-1271/SV/L
85. Ø 20mm : CPFM-2015-1271/SV/S

Pendentif avec fermoir aimanté en acier / Hanger met staal magneetsluiting :
86. Ø 35mm : CPFM-2015-1271/ST/L
87. Ø 20mm : CPFM-2015-1271/ST/S
88. Bracelet sur fil de coton / Armband op katoendraad: BFM-2015-1271
89. Bague U/U-ring: URFM-2011-1512
90. Bague (L) /Ring(L) : RFM-2011-1513
91. Boucles d’oreilles (S)/ Oorbellen: EFM-2011-1079/P
92. Boucles d’oreilles (L)/ Oorbellen: EFM-2011-1080/H
93. Boucles d’oreilles / Oorbellen: EFM-2012-1134

CHEROKEE
39 €
129 €
115 €
75 €
59 €
85 €
125 €
105 €
99 €
79 €
69 €
105 €
95 €
69 €
79 €
95 €

94.
95.
96.

Set de 5 pastilles de cuir vachette «Poudré» ( /PD ) / Set van 5 «gepoederde» kalfsleren plaatjes ( /PD )
Set de 5 pastilles de cuir vachette «Eté indien» ( / IS ) / Set van 5 kalfsleren plaatjes «Indian summer» ( /IS )
Set de 4 pastilles de cuir poisson Perche du Nil ( /PN ) / Set van 4 plaatjes van nijlbaarsleder ( /PN )
Ø 35mm APVM-2015-1101/ ...
Ø 20mm ARVM-2015-1101/ ...
Ø 15mm AUVM-2015-1101/ ...
Ø 10mm AEVM-2015-1101/ ...

15 €
15 €
10 €
5€

97.


Set de 3 pastilles de cuir vachette métallique/
Set van 3 metaal-kalfsleren plaatjes
Ø 35mm APVM-2015-1101/ MT
Ø 20mm ARVM-2015-1101/ MT
Ø 15mm AUVM-2015-1101/MT
Ø 10mm AEVM-2015-1101/MT

25 €
20 €
15 €
10 €

MOJURA

99.
100.

10 €
10 €
8€
4€

98.


Set de 12 pastilles de PVC /
Set van 12 PVC- plaatjes
Ø 35mm APVM-2015-1101
Ø 20mm ARVM-2015-1101
Ø 15mm AUVM-2015-1101
Ø 10mm AEVM-2015-1101

Bracelet rhodié/ Gerhodineerde armband: BVM-2014-9784/…
Bague rhodiée pour 2 doigts/ Gerhodineerde ring voor 2 vingers ( S, M ou/of L) : RVM-2014-9784/…
Offert avec chaque bijou / Bij ieder juweel inbegrepen : 1 carré bicolore Swarovski ou un set de 5 donuts
en plexiglass/1 tweekleurige carré Swarovski of een set van 5 donuts in plexiglas
/PX : 5 Plexiglass

/SW : 1 Swarovski

25 €
25 €

69 €
65 €

Bijoux en cuir dentelé et accessoires modulables / Juwelen van gekarteld leder en moduleerbare accessoires
103. Collier en cuir dentelé/ Halssnoer van gekarteld leder : NVM-2015-8834/…

/CR
/BL
104. Bracelet en cuir dentelé/ Armband van gekarteld leder : BVM-2015-8834/…

Trio de Bracelets cuir dentelé / Trio van armbanden van gekarteld leder : B3VM-2015-8834/…/.../...

/CR
/BL
105. Boucles d’oreilles (boule brossée) en argent 925 rhodié /

Oorringen (geborstelde parels)van gerodineerd zilver 925 : EVM-2015-8834
106. Set de 2 sphères en argent brossé (12mm) / Set met 2 parels van geborsteld zilver : AEVM-2015-4389
107. Sphère en argent brossé (12mm) / Parel van geborsteld zilver : PVM-2015-4389
108. Set de 5 sphères en argent brossé (6mm) / Set met 5 parels van geborsteld zilver : AVM-2015-8834 /SV05
109. Set camaïeu de 10 pastilles laquées à la main pour boucles d’oreilles /

Veelkleurige set van 10 met de hand gelakte plaatjes voor oorringen : AEVM-2015-SM10/…
110. Paire unicolore de pastilles laquées pour boucles d’oreilles /

Eenkleurig paar gelakte plaatjes voor oorbellen : AEVM-2015-SU02/…
111. Set camaïeu de 5 pastilles laquées avec anneaux en argent pour collier/bracelet
/Veelkleurige set van 5 gelakte plaatjes met zilveren ringen voor halssnoer/armband

AVM-2015-SM05/
112. Set unicolore de 5 pastilles laquées avec anneaux en argent pour collier/bracelet
/ Eenkleurige set van 5 gelakte plaatjes met zilveren ringen voor halssnoer/armband

AVM-2015-SU05/…

Camaïeu bleu/blauw /CBB
/PP /DB /BB /LB /WH
Camaïeu vert/groen /CGR
/AN /OL /GM /EM /GA

29 €
19 €
49 €

19 €
35 €
20 €
35 €
19 €
5€

15 €

15 €

Camaïeu rouge/rood /CRD
/RD /PK /VP /LP /LL
Camaïeu jaune/geel /CYL
/YL /OR /TP /CG /BL

HAPPINESS
Bijoux en laiton finition dorée ou rhodiée / Messing juwelen met vergulde of gerhodineerde afwerking
113. Accessoires (boucles d’oreilles)/ Accessoires (oorbellen): AEVD-2015-0343/…
114. Pendentif/Hanger: PVD-2015-0343/…
115. Bracelet sur fil de coton / Armband op katoendraad: BVD-2015-0343/…/...

/RH : Laiton rhodié / Gerhodineerd messing

/BR : Laiton doré/ Messing


/ PK

/PP

/DB

/LB

/TK

/AN

/OR

/RD

29 €
39 €
29 €

jewels@odawo.com
www.odawo.com
+32 (0)2 395 8009
www.facebook.com/ODAWO.FR

Toute reproduction partielle ou intégrale du catalogue faite sans accord écrit de Vimagini SPRL est illégale. Éditeur responsable : Vimagini SPRL.
Gedeeltelijke of volledige namaak en/of reproductie van deze catalogus zonder voorafgaande en schriftelijk toestemming van Vimagini BVBA is verboden.
Verantwoordelijke uitgever: Vimagini BVBA.
Tous les prix mentionnés dans ce catalogue sont TVA comprise et sont valables jusqu’au 1/03/2016 (sauf fluctuations importantes du cours des métaux, des pierres
ou des devises ou erreurs d’impression). Alle in deze catalogus vermelde prijzen zijn BTW incl. en zijn geldig t/m 1/03/2016 (onder voorbehoud van aanzienlijke
schommelingen van de koers van metalen, stenen of munten of eventuele drukfouten).
CONCEPTION CATALOGUE / ONTWERP CATALOGUS : Billy’s World – PHOTOGRAPHIE / FOTOGRAFIE: Studioscene
MANNEQUINS / MODELLEN : Camille Rochette, Sabine Thaon, Lizzie Godefroid, Camille Chavet, Maeva Bisconti, Angelique Halleman
MAKE UP & HAIR : Allison Irskens – STYLISME : Virginie Margerin, Citronnelle (Saint-Ghislain) – DECORATION/ DECORATIE : blanc 0’ collection, Hobby Wielant
(Enghien) – COPYRIGHTING : Des Rives SPRL – TRADUCTION/ VERTALING : Fines S.A.


Aperçu du document CATALOGUE ODAWO FW201516 WEB BD.pdf - page 1/47

 
CATALOGUE ODAWO FW201516 WEB BD.pdf - page 2/47
CATALOGUE ODAWO FW201516 WEB BD.pdf - page 3/47
CATALOGUE ODAWO FW201516 WEB BD.pdf - page 4/47
CATALOGUE ODAWO FW201516 WEB BD.pdf - page 5/47
CATALOGUE ODAWO FW201516 WEB BD.pdf - page 6/47
 
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00403629.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.