affiche. vmpub .pdf


Nom original: affiche. vmpub.pdf
Auteur: USER

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Publisher 2010, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 21/03/2016 à 16:01, depuis l'adresse IP 41.74.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 363 fois.
Taille du document: 1.3 Mo (1 page).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


FIANTSOANA FANEHOANA
FANIRIANA FANDRAISANA
ANJARA HO AN’NY RADIO
Ny "Coalition des Radios pour la Consolidation de la Paix" sy ny "Search for Common Ground",
tohanan’ny Masoivohon’ny Etazonia, dia hanatanteraka tetikasa izay hampitondraina ny anarana
hoe “Hainoamanjery mitondra fiovana”

19 Martsa 2016 hatramin’ny 19 Aprily 2016
IZA no afaka mandray anjara?

Radio avy amin’ny faritra 22
Radio eny anivon’ny fiarahamonina, Radio tsy miankina,
Radiom-pirenena sy ireo ratsamangaikany
Mpikamba na tsia eo anivon’ny “Coalition des Radios pour la
Consolidation de la Paix à Madagascar”
Liana manokana amin’ny lohahevitra mifandraika amin’ny
zon’olombelona, ny fanjakana tsara tantana, ny
fandriampahalemana ary ny fitantanana ny fifandirana

NY FOMBA fandraisana anjara?

1– Fantaro ireo fitsipika sy antontan-taratasy ilaina*
2– Fenoy ny taratasy fandraisana anjara*
3– Soràty ny taratasy maneho ny fahavononana handray anjara
4- Alefao aminay ny antontan-taratasy*
*hita ao amin’ny:
radios2016@gmail.com
coalitionradios-madagascar.org
facebook: coalition Radio Mg

19 Martsa 2016: Misokatra ny fiantsoana

Daty tsara ho fantatra?

19 Aprily 2016: Mifarana ny fandraisana ny
antotan-taratasy
02 May 2016: Fampahafantarana ireo radios voaray
Ny fandraisana anjara amin’ny tetikasa dia hanome tombony
amin’ny :
* Fanofanana sy ny fanazarana manokana na “coaching”
** fanohanana eo amin’ny lafiny fitantanan-draharaha,
teknika ary lohahevitra
*** Fandraisana anjara amin’ny fifaninanana
rehefa mifarana ny tetikasa
**** Fanatevenana ny fifaneraserana amin’ny eto antoerana sy
any ivelany


Aperçu du document affiche. vmpub.pdf - page 1/1


Télécharger le fichier (PDF)

affiche. vmpub.pdf (PDF, 1.3 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


affiche vmpub
reglement radios 2016 vm
fitsipika tosikart
annonce
fiche a remplir
reglement concours mariage des enfants vm

Sur le même sujet..