LESONA 3 .pdf


Nom original: LESONA 3.pdfAuteur: Utilisateur

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2013, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 14/04/2016 à 12:54, depuis l'adresse IP 141.0.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 395 fois.
Taille du document: 630 Ko (3 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


BISMIHI TA’ALA

martsa 2016

NY TENY

2004 – 2016

tsarafaracharly@gmail.com

+261 34 01 092 93

Ny faharoa indray dia HAA-oun. Toy ny mitonona H fa atao
bebe ny feo toy ny manao beso. Toy izao ny fanoratra azy

ARABO

LESONA 3

Mitaky fianarana litera telo vaovao ity lesona ity izay
ianarantsika manondro ary mitanisa olona na zavatra. Ireto avy izy
ireo :

_________________ _________
Ny fahatelo farany dia WAAWoun ka W no feo azo avy
aminy.

Ilay voalohany dia ZHAALoun

Ohatra ny mitonona Z fa

avoaka eo anelanelan’ny nify ny lela. (ohatra ny « th » amin’ny
« that » amin’ny anglisy no feo azo avy aminy. Eo ambony tsipiky ny
kahie no fanoratana azy (aza hadino fa misy teboka eo amboniny).
-------------------------------------------------------------------------

_________ _______________

‫َو ُو و‬

Ndeha ary hojerentsika ao anaty video ireo litera valo taloha
sy ireo telo vaovao (Ireo efa hita ihany ifantohana)
http://www.nospetitsmusulmans.com/pages/arabe/alphabet_arab
e.php
https://www.youtube.com/watch?v=swx4qDodE5Y

NY TENY ARABO

LESONA 3

Pejy 1 @ 3

BISMIHI TA’ALA

martsa 2016

2004 – 2016

tsarafaracharly@gmail.com

+261 34 01 092 93

Teny roa vaovao no hanohizantsika ny lesona.

Ity / io

‫هَذه‬

‫ه ََذا‬

(Ha-ZHi-Hi)

(Ha-ZHaa)

C’est une / c’est la

Ity dia fianakaviana / C’est une famille

‫ـرة‬
َ ‫هَذه ا ُ ْس‬

C’est un / c’est le

Mariho tsara fa :
1. ny ZHAALoun dia tsy mitambatra velively amin’ny litera
manaraka azy toy ny ALIFoun sy ny RAA-oun araka ny
hitantsika tany amin’ny lesona voalohany ; Ny WAAWoun
koa dia torak’izany. Miisa enina izy ireo ao amin’ny alifabeta
arabo. Efatra izay no hitantsika fa mbola ho hianarantsika
miandalana eo ihany ny roa ambiny
2. ny HAA-oun any amin’ny faran-teny dia lasa boribory.

Ity dia Zanaka lahy / c’est un fils

Ireo voambolana roa ireo dia samy entina manondro avokoa. Fa
ny Hazhaa dia entina manondro lehilahy na zavatra heverina ho
manana « genre masculin » ary ny Hazhihi kosa dia entina
manondro vehivavy sy ireo zavatra manana « genre féminin ».

NY TENY ARABO

‫ه ََذا ا ْبن‬

LESONA 3

‫ه ََذا اَب‬
Ity dia Ray / C’est un père

Pejy 2 @ 3

BISMIHI TA’ALA

martsa 2016

2004 – 2016

tsarafaracharly@gmail.com

ُ‫ب َو اَ ْل ْبن‬
ُ َ‫اَ ْل‬

‫هَذه اُم‬

‫هَذه بـ ْنـت‬
Ity dia Zanaka vavy / c’est une fille

+261 34 01 092 93

ُ ‫اَ ْل ُم َوا ْلبـ ْن‬
‫ـت‬

Ity dia Reny / c’est une mère

Amin’ny Arabo ny teny entina milaza hoe SY (na) ARY dia ny

WA

‫َو‬
‫ه ََذا اَب‬

‫ا ْبن َو بـ ْنـت‬

NY TENY ARABO

‫اَب َو اُم‬

‫َو‬

‫هَذه اُم‬

HAFATRA : Avereno any anaty kahie fianarana manoratra
ohatra ny mahazatra ireo teny sy fehezanteny rehetra hita ao anaty
lesona mba ho voafehy tsara vao miditra amin’ny lesona fahaefatra. (Aza
asiana zanatsoratra intsony ireo teny rehetra efa hay ny mamaky azy)
Zoma 18 martsa 02h06 Maraina.

LESONA 3

Pejy 3 @ 3


Aperçu du document LESONA 3.pdf - page 1/3

Aperçu du document LESONA 3.pdf - page 2/3

Aperçu du document LESONA 3.pdf - page 3/3
Télécharger le fichier (PDF)


LESONA 3.pdf (PDF, 630 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP TexteDocuments similaires


lesona 3
lesona 4
lesona 7
lesona 1
lesona 2
lesona 10

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.011s