LESONA 8 .pdf


Nom original: LESONA 8.pdf
Auteur: Utilisateur

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Nitro Pro / Nitro Pro 9 (9. 5. 0. 20), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 14/04/2016 à 13:07, depuis l'adresse IP 141.0.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 214 fois.
Taille du document: 115 Ko (2 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


BISMIHI TA’ALA

martsa 2016

NY TENY

2004 – 2016

tsarafaracharly@gmail.com

+261 34 01 092 93

ARABO

LESONA 8
Amin’ity lesona ity indray dia hahitantsika tsotsotra ny tontolon’ny
sekoly sy ny filazana asa atao ary ny anarana.

SEKOLY

Tale

‫ُﻣ ِد ْﯾ ٌر‬

Sekoly io

‫ﻣَﺎ َھ ِذ ِه ؟‬

ٌ‫ﺗِ ْﻠ ِﻣﯾْذَ ة‬

Mpianatra lahy

‫ﺗِ ْﻠ ِﻣ ْﯾ ٌذ‬

Samy miafara amin’ny zanatsoratra roa sosona « onn »
avokoa ireo voambolana efatra ireo .
Ny teny entina manambara tena dia misy karazany roa :

Inona io ?

Ao an-tsekoly dia ahitana karazan’olona efatra. Dia ireo
tompon’andraikitry ny sekoly sy ny mpianatra :

NY TENY ARABO

ٌ‫ﻣُدَرﱢ س‬

‫ﺳ ٌﺔ‬
َ َ‫ﻣَدْ ر‬

Mpianatra vavy

ٌ ‫َھ ِذ ِه ﻣَدْ رَ ﺳَ ٌﺔ‬

mpampianatra

LESONA 8

ْ‫إِﺳْ ﻣِﻲ‬

‫اَﻧَﺎ‬

Ny anarako (dia)

Izaho (dia)

Pejy 1 @ 2

BISMIHI TA’ALA

martsa 2016

2004 – 2016

-ko

tsarafaracharly@gmail.com

ْ‫ي‬

+261 34 01 092 93

‫أَﻧَﺎ ا ُ ﱞم‬

Izaho dia Reny

Amin’ny teny arabo dia solotena tampisaka ohatra ny
amin’ny teny malagasy no ampiasaina raha hilaza fananana.
Amin’ity lesona ity dia ny « -KO » no ianarantsika

‫إِﺳْ ﻣِﻲْ َھ ْﻧ ُد‬

Ny anarako dia HIND

Ny teny hoe ISMIY eto dia fitambarana teny roa dia ny ISMoun + Y
Anarana + KO = Anarako

Izaho dia mpampianatra

ْ‫ ي = إِﺳْ ِﻣﻲ‬+ ‫إِﺳْ ٌم‬

Ny anarako dia SAALIM

ٌ‫اَﻧَﺎ ُﻣدَرﱢ س‬
‫إِﺳْ ﻣِﻲْ ﺳَﺎﻟِ ٌم‬

Ndeha ary hofantarintsika ireo olona ao anatin’ilay
fianakaviana sy ny asany tsirairay avy :

Izaho dia mpianatra lahy
Ny anarako dia NABIYL

‫اَﻧَﺎ ِﺗ ْﻠ ِﻣ ْﯾ ٌذ‬

Mizara roa ny toerana misy azy tsirairay ireo rehefa atoandro ny
andro. (ilay teny hoe AW dia midika hoe NA)

‫ت‬
ِ ‫ﻓِﻲ ا ْﻟ َﺑ ْﯾ‬

ٌ ‫إِﺳْ ﻣِﻲْ َﻧﺑِ ْﯾل‬

‫ا َْو‬

‫ﻓِﻲ اﻟﻣَدْ رَ ﺳَ ِﺔ‬

ANY AM-PIANARANA
NA
AO AN-TRANO
(Fil madrassaty aw fil bayty)

Izaho dia mpianatra vavy
Ny anarako dia NIHAD

NY TENY ARABO

‫ ﺳَﺎﻟِ ٌم ﻓِﻲ ا ْﻟﻣَدْ رَ ﺳَ ِﺔ‬، ٌ‫ﺳَﺎﻟِ ٌم ﻣُدَرﱢ س‬
‫ت‬
ِ ‫ ِھ ْﻧ ُد ﻓِﻲ ا ْﻟ َﺑ ْﯾ‬، ‫ِھ ْﻧ ُد ا ُ ﱞم‬
‫ َﻧ ِﺑ ْﯾل ٌ ﻓِﻲ ا ْﻟﻣَدْ رَ ﺳَ ِﺔ‬، ‫َﻧﺑِ ْﯾل ٌ ﺗِ ْﻠ ِﻣ ْﯾ ٌذ‬

ٌ‫اَﻧَﺎ ﺗِ ْﻠ ِﻣﯾْذَ ة‬
‫إِﺳْ ِﻣﻲ ﻧِﮭَﺎ ُد‬

Hafatra : Adikao any anaty kahie ity lesona ity . Tsarovy hatrany ny
mamaky amin’ny feo avo izay litera soratana. 24 martsa 2016 01h 06 maraina

LESONA 8

Pejy 2 @ 2


LESONA 8.pdf - page 1/2
LESONA 8.pdf - page 2/2


Télécharger le fichier (PDF)

LESONA 8.pdf (PDF, 115 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


lesona 8 1
lesona 8
lesona 1
lesona 9
lesona 4
lesona 3

Sur le même sujet..