LESONA 9 .pdf


Nom original: LESONA 9.pdfAuteur: Utilisateur

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Nitro Pro / Nitro Pro 9 (9. 5. 0. 20), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 14/04/2016 à 13:07, depuis l'adresse IP 141.0.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 277 fois.
Taille du document: 225 Ko (2 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


BISMIHI TA’ALA

martsa 2016

NY TENY

2004 – 2016

tsarafaracharly@gmail.com

ARABO

LESONA 9
Hianatra miantso sy manontany olona fantra isika amin’ity lesona
ity. Ny ampiasaina rehefa miantso olona fantatra dia asiana hoe
« YAA » mialoha ny anarany :

RY

(YAA)

ُ ‫ﯾَﺎ َﻧ ِﺑ ْﯾل‬

yaa Saalimou

‫ﯾﺎ ﺳَﺎﻟِ ُم‬

yaa Nihaadou

‫ﯾَﺎ ﻧِﮭَﺎ ُد‬

yaa Hindou

‫ﯾَﺎ ِھ ْﻧ ُد‬

(Anti)
Ianao (vavy)

(Anta)
Ianao (lahy)

‫اَﻧْتَ ﺳَﺎﻟِ ٌم‬
‫ت ِھ ْﻧ ُد‬
ِ ‫اَ ْﻧ‬

Ianao dia i Saalim (anta saalimoun)
(anti hindou)

Ndeha ary hojerentsika tsirairay avy ny toerana misy an’ireo
olona ao anatin’ny fianakavian’i Saalim :

‫اَﯾْنَ اَﻧْتَ ﯾَﺎ َﻧﺑِ ْﯾل ُ ؟‬

Aiza ianao ry Nabiyl ?
(ayna anta yaa nabiylou ?)
.

‫اَﻧَﺎ اَﻣَﺎ َم اﻟرﱠ ادْ ﯾُو‬

Izaho dia eo anoloan’ny radio.
(Ana amama-r-Rad’yoo)

Mariho tsara fa rehefa ialohavan’ilay teny hoe YAA ny anaran’olona
dia miafara amin’ny zanatsoratra tokana « o » avokoa.

NY TENY ARABO

َ‫اَ ْﻧت‬

Mariho tsara fa miafara amin’ny zanatsoratra « a » ho an’ny
lehilahy ary miafara amin’ny zanatsoratra « i » ho an’ny vehivavy.

yaa Nabiylou

tsy azo amidy

‫ت‬
ِ ‫اَ ْﻧ‬

Ianao dia i Hind

‫ﯾَﺎ‬

+261 34 01 092 93

houssencharly

LESONA 8

Pejy 1 @ 2

BISMIHI TA’ALA

martsa 2016

Aiza ianao ry Hind ?

2004 – 2016

‫ت ﯾَﺎ ِھ ْﻧ ُد ؟‬
ِ ‫اَﯾْنَ اَ ْﻧ‬

(Ayna anti yaa Hindou ?)

‫ب‬
ِ ‫اَﻧَﺎ َورَ اءَ ا ْﻟﺑَﺎ‬
Izaho dia aorian’ny varavarana.
(Anaa waraa-a-l baabi)

‫اَ ْﯾنَ اَﻧْتَ ﯾَﺎ ﺳَﺎﻟِ ُم ؟‬

Aiza ianao ry Saalim ?
(Ayna anta ya Saalimou ?)

tsarafaracharly@gmail.com

+261 34 01 092 93

FAMPIASANA
Averimbereno soratana (tsy misy zanatsoratra) sy vakio mafy ireto :
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

‫ﯾﺎ ﺳَﺎﻟِ ُم‬

_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ُ ‫ﯾَﺎ َﻧﺑِ ْﯾل‬

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

‫ب؟‬
ِ ‫اَﻧَﺎ اَﻣَﺎ َم ا ْﻟﻣَﻛْ َﺗ‬
Izaho dia eo anoloan’ny latabatra fiasana
(Anaa amaamal maktabi)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Aiza ianao ry Nihaad ?
(Ayna anti yaa Nihaadou ?)

‫ب‬
ِ ‫َورَ اءَ ا ْﻟﺑَﺎ‬

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

‫ب‬
ِ ‫اَﻣَﺎ َم ا ْﻟﻣَﻛْ َﺗ‬

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _

‫اَﻣَﺎ َم اﻟرﱠ ادْ ﯾُو‬

Hafatra : Adikao any anaty kahie ny lesona ary aza asiana zanatsoratra
intsony . Ny lesona manaraka dia famerenana ankapobeny
.

NY TENY ARABO

‫َورَ اءَ اﻟﺳﱢ ﺗَﺎرَ ِة‬

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

‫اَﻧَﺎ َورَ اءَ اﻟﺳﱢ ﺗَﺎرَ ِة‬
Izaho dia aorian’ny ridô
(anaa waraa-a-s-sitaarati)

‫ﯾَﺎ ﻧِﮭَﺎ ُد‬

‫ت‬
ِ ‫ت اَﻧْتَ اَ ْﻧ‬
ِ ‫اَﻧْتَ اَ ْﻧ‬

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

‫ت ﯾَﺎ ﻧِﮭَﺎ ُد ؟‬
ِ ‫اَﯾْنَ اَ ْﻧ‬

‫ﯾَﺎ ِھ ْﻧ ُد‬

LESONA 8

Asabotsy 26 martsa 2016 22h 47

Pejy 2 @ 2


Aperçu du document LESONA 9.pdf - page 1/2

Aperçu du document LESONA 9.pdf - page 2/2
Télécharger le fichier (PDF)


LESONA 9.pdf (PDF, 225 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP TexteDocuments similaires


lesona 9
lesona 10
lesona 4
lesona 8
lesona 8 1
lesona 7

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.009s