+ اختبار الفصل الثالث 4م .pdf


Nom original: + اختبار الفصل الثالث 4م.pdfTitre: <4D6963726F736F667420576F7264202D202B20C7CECAC8C7D120C7E1DDD5E120C7E1CBC7E1CB202034E3>Auteur: salem

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PScript5.dll Version 5.2.2 / GPL Ghostscript 8.15, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 22/04/2016 à 14:39, depuis l'adresse IP 105.106.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 195 fois.
Taille du document: 95 Ko (2 pages).
Confidentialité: fichier public

Aperçu du document


‫ا ر ا ا ا ا ا

‫ا )ر ــــــــــــــــ' ‪2012/05/20 :‬‬
‫ ‪ ! "# $ :‬ش ‪-‬ا &amp; ‪-‬‬
‫ا ــــــــــــــــــ ة‪ !) :‬و ‪34‬‬
‫ا ‪ 0‬ى‪ :‬ا ا‪1 #‬‬
‫ا‪)
67‬ر ا
‪) $‬دة ا &amp; ‪ 9‬ا ‪1‬‬
‫&gt;‪) $‬دة ا &amp; م ا ) و ا &lt;; ‪) :‬‬
‫ا ء ا@ول ‪( 12 ) :‬‬
‫ا " ا@ول‪) 6 ) :‬ط (‬

‫‪)L M N 4K (I‬ز ا &lt;&amp; ر ‪ J &amp; )# ); K‬ا &lt; ‪ $ )#‬ا
‪ &amp; 1 0‬ل آ&amp; ر ا ا ‪) $FGH‬‬

‫‪) )#‬ل و!)ء ‪ J &amp; N‬آ ‪ " O) 0 $ )#‬ا ‪ 9‬آ ) ‪ P Q N‬ا ‪-1- F‬‬
‫‪ 9 -1‬ا ‪ 1 " 0‬و ‪. 2‬‬
‫‪ V&amp;L ;! -2‬ا ) ‪) 3 ،‬ذا ث ‪ #‬ار آ‪ 0 J‬ى‬

ا !;‪) # P‬د آ ) ‪.‬‬
‫‪ -3‬اآ ‪ X‬ا )د ا‪ J &amp; &amp; ) :W‬ا &lt; ‪ $ )#‬ا
‪. 1 0‬‬

‫‪−‬‬

‫‪+ 3Cλ‬‬

‫‪01‬‬

‫‪3+‬‬

‫‪(Fe‬‬

‫‪02‬‬

‫)‬

‫‪+ 3Cλ−‬‬

‫‪3+‬‬

‫ا ‪-1- F‬‬

‫‪ " Y (II‬ا )‪ $&gt; (Zn‬و!)ء ي !&amp;‪ &amp; Z‬ل آ
)ت ا ا ‪) $ );H‬‬

‫‪2−‬‬

‫آ ) ‪ P Q N‬ا ‪ -2- F‬و ; ] ة ز ; ‪.‬‬
‫‪) 3 -1‬ذا ث &gt;‪ $‬ه^‪ O‬ا ‪. #‬‬
‫‪ -2‬اآ ‪) X‬د ا )!‪ J‬ا &lt; ) ‪ $‬ا )دث ‪ Y 4 )#‬ا )رد ‬
‫‪ &gt;@)# 9F‬اد ا &lt; ) ا )!&amp; ‪.‬‬

‫‪+ SO4‬‬

‫‪(Fe‬‬

‫‪2+‬‬

‫‪(Fe‬‬

‫ ز ‬

‫)‬

‫‪2−‬‬

‫‪+ SO4‬‬

‫‪2+‬‬

‫‪(Fe‬‬

‫ا ‪-2- F‬‬

‫‪ K 3 M (III‬ات " &amp; ل ه روآ‪ 0‬ا ‪ 4‬د م ) ‪ (Na + + OH −‬إ ‪ &amp; Z‬ل آ
)ت ا ‬
‫ا ‪) 0: d ; &gt; $ );H‬ن أ‪ a‬ه ) !&amp;‪ J&lt;e Z‬را ‪ X‬أ‪. fN)&gt; M6‬‬
‫‪) -1‬ه ا د ا &lt; ) ‪ $‬ا ^ي ‪ 9N‬ا &lt; ‪ P;! 3‬؟‬
‫‪ -2‬اآ ‪) X‬د ا )!‪ J‬ا &lt; ) ‪ $‬ا )دث ‪ " #‬ا &amp; " ‪ Y 4 )#‬ا )رد ‪.‬‬
‫‪ 9 -3‬ا@ اع ا &lt; ) ا ;)‪. N‬‬

‫ا " ا ‪) 6 ) :$ )H‬ط (‬
‫ ‪i‬ة ‪ 0‬أ&gt; ) ‪ $&gt; (SI ) ) Q )!) e J
0N (M‬ا ; ‪ S j#)F k
; " I‬آ ) ‪P Q N‬‬
‫ا ‪-3- F‬‬
‫‪S‬‬

‫‪ a -1‬د ‪ K‬زاو ا‪)&lt; 7‬س ‪ .‬ا‪ e‬ح ‪.‬‬
‫‪ -2‬أ! ر ‪ 9‬ا &lt;‪ JH 9F J‬آ‪ " J‬ا ;)‪ 9o‬و ا )ع ا ; &lt;‪. p‬‬

‫) ‪(M‬‬

‫‪ -3‬ا ‪i‬ة ‪ #‬او ‪ K‬ره) ‪ : p&lt;! 10°‬دوران ! )رب ا ‪. !)0‬‬
‫• ار ‪ 9‬ا )ع ا ارد و ا )ع ا ; &lt;‪ p‬و ا ;)‪ N # 9o‬و ا ‪i‬ة ‪.‬‬
‫• ‪ a‬د ‪ K‬ا او ا ‪ $‬ور ‪ ) #‬ا )ع ا ; &lt;‪ # . p‬ر إ‪. #):‬‬
‫• )ه‪ K $‬زاو ا رود &gt;‪ $‬ه^‪ O‬ا ) ‪.‬‬

‫ا ‪2/1 4‬‬

‫‪25°‬‬

‫‪I‬‬

‫ا ‪-3- F‬‬

‫ا‪ X&amp;K‬ا ‪ 4‬‬

‫ا ء ا ‪: $ )H‬‬
‫ا ‪ Q‬ا‪W‬د )‪) 8 ) : :‬ط (‬
‫ &lt;‪ ، Z&amp;0 N $‬ذه
‪ &gt; X &amp;N Z&amp; t‬ق أر‪) ) a :‬ا ‪ ، (-4- F‬إ‪ 7‬أ ‪ ;! P‬ده) ‪" t&gt; vN‬‬
‫ا )ع ا
‪ ) &amp;! ، J‬أن ا@ر‪ K J N a :‬ة ‪ (F = 500 N ) ) K‬و أن آ &amp; &amp;‪)&lt; $&gt; (m = 40kg ) Z‬ن‬

‫&gt; ‪ P‬ا )ذ‪ #‬ا@ر‪(g = 9.80 N / kg ) Q‬‬
‫ا &amp; ب ‪:‬‬
‫‪ -1‬ه‪ vN J‬ف &amp;‪ Z‬آ)ن &gt;‪ P&amp; $‬؟ ‪ #‬ر إ‪. #):‬‬
‫‪ JH -2‬ا ى ا ‪ Fx‬ة !&amp;‪ $&amp; Z‬و ه‪ Z&amp;! $‬ا@ر‪. a :‬‬
‫‪ &lt; Z a -3‬ن ا ‪y‬ر‪) $&gt; f:‬ل ‪ Jo‬ا ة ‪:‬‬

‫• أو‪ :‬أ‪y &amp; # Z4K‬ر‪ ، λ f:‬إذا !&amp; ‪ t‬أن ار‪) N‬ع ا ة )‪ (H = 3m‬و ل &amp; ) )‪(L = 4m‬‬
‫و ا‪7‬ر‪) N‬ع ا@‪ Z4K‬دا‪ J6‬ا ]‪. (h = 2m ) J‬‬
‫• أ‪ K X0a‬ا او ) ‪ (α‬ا ‪ Jo ) ;4 $‬ا ة ‪ f k‬ا@رض ‪.‬‬

‫ا ‪-4- F‬‬

‫رآّـ ‪ J
K‬أن ‪X N‬‬

‫ا@ )ذ ‪ :‬ع‪/‬س‪ /‬آ
)ش‬

‫ا ‪2/2 4‬‬

‫ا ‪Z‬‬


+ اختبار الفصل الثالث  4م.pdf - page 1/2


+ اختبار الفصل الثالث  4م.pdf - page 2/2Télécharger le fichier (PDF)

+ اختبار الفصل الثالث 4م.pdf (PDF, 95 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


test
fichier pdf sans nom 1
examen et corrige ed islamique 2013 5ap t2
examen et corrige education civique 2013 5ap t2
fichier sans nom
arrete20171135arabe 6

Sur le même sujet..