CENTRALNA DZAMIJA RESTELICA Troskovnik 2 2 2 .pdfNom original: CENTRALNA DZAMIJA RESTELICA - Troskovnik_2_2_2.pdf

Ce document au format PDF 1.7 a été généré par / Foxit PhantomPDF Printer Version 7.2.0.0424, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 30/04/2016 à 00:01, depuis l'adresse IP 37.163.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 728 fois.
Taille du document: 451 Ko (7 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Centralna Dzamija Restelica
Amir Aga
amir.aga@outlook.fr
Izmena i dopuna : 29/04/2016
Napomena : Sljedeca izmena i dopuna InshAllah nakon izracuna kolicina, odabir materijala i cena

www.centralna-dzamija-restelica.com

Troškovnik
BROJ

OPIS RADOVA

MERA KOLICINA

JED. CIJENA

IZNOS BEZ POR.

GRAĐEVINSKI RADOVI
RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
1.1.1

Skidanje starog pokrova sa objekta0,00 €

1.1.2

Demontaža krovne limarije

m

0,00 €

1.1.3

Rušenje međukatne konstrukcije od AB ploče0,00 €

1.1.4

Rušenje međukatne konstrukcije od MONTA ili FERT gredica0,00 €

1.1.5

Vađenje postojeće dotrajale vanjske stolarije

kom

0,00 €

1.1.6

Ručno rušenje zidova od opeke i betonskih bloketa

m3

0,00 €

1.1.7

Ručno rušenje zidova od betona i armiranog betona

m3

0,00 €

1.1.8

Strojno rušenje zidova od opeke i betonskih bloketa

m

3

0,00 €

1.1.9

Strojno rušenje zidova od betona i armiranog betona

m3

0,00 €

1.1.10 Strojno rušenje AB konstruktivnih elemenata (stupovi, grede, nadvoji i sl.)

m3

0,00 €

1.1.11 Rušenje oštećenih i dotrajalih dimnjaka

m3

0,00 €

1.1.12 Otucanje stare žbuke sa zidova0,00 €

1.1.13 Otucanje stare žbuke sa stropova0,00 €

1.1.14 Utovar i odvoz otpadnog materijala sa gradilišta na deponiju

m3

0,00 €

ZEMLJANI RADOVI
1.2.1

Površinski iskop zemlje (III kat) dubine do 20 cm

m3

0,00 €

1.2.2

Ručni iskopi u tlu III kategorije

m3

0,00 €

1.2.3

Strojni iskopi u tlu III kategorije

m3

0,00 €

3

0,00 €

1.2.4

Zatrpavanje oko temelja zemljom i materijalom dobivenim od iskopa uz potrebno nabijanje

m

1.2.5

Dobava i ugradba nasipa od tucanika ili krupnog šljunka ispod betonske podloge

m3

0,00 €

m3

0,00 €

3

0,00 €

ZIDARSKI RADOVI
1.3.1

Zidanje zidova (nosivih i vanjskih) od pune opeke. U cijenu uključeni rad i materijal.

1.3.2

Zidanje zidova (nosivih i vanjskih) od blok opeke. U cijenu uključeni rad i materijal

m

1.3.3

Zidanje zidova (nosivih i vanjskih) od kamena. U cijenu uključeni rad i materijal

m3

0,00 €

3

0,00 €

1.3.4

Zidanje zidova (nosivih i vanjskih) blokovima od porobetona. U cijenu uključeni rad i materijal

m

1.3.5

Zidanje pregradnih zidova d =7cm punom opekom. U cijenu uključeni rad i materijal0,00 €

1.3.6

Zidanje pregradnih zidova d =7cm šupljom (saćastom) opekom.U cijenu uključeni rad i materijal0,00 €

1.3.7

Zidanje pregradnih zidova d = 12cm punom opekom. U cijenu uključeni rad i materijal.0,00 €

1.3.8

Zidanje pregradnih zidova d=12cm šupljom (saćastom) opekom.U cijenu uključeni rad i materijal0,00 €

1.3.9

Zidanje pregradnih zidova d = 10cm siporeks blokovima. U cijenu uključeni rad i materijal0,00 €0,00 €

1.3.10 Grubo i fino žbukanje zidova strojnom gips-vapnenom žbukom u debljini sloja do 2 cm

Centralna Dzamija Restelica
1.3.11 Grubo i fino žbukanje stropova strojnom gips-vapnenom žbukom u debljini sloja do 2 cm0,00 €

Izrada "plivajućeg" cementnog estriha d=5 cm. Estrih dilatirati od zidova stiroporom d= 2cm te
1.3.12 ugraditi mrežu Q 131 ili armirati propilenskim mikrovlaknima. U cijenu uključeni rad i materija0,00 €

kom

0,00 €

m3

0,00 €

m3

0,00 €0,00 €

1.3.13 Dobava i ugradba montažnih nadvoja nad vratima i prozorima
1.3.14 Zidanje dimnjaka od obične pune opeke. U cijenu uključeni rad i materijal
Zidanje dimnjaka tipa "Schiedel" presjeka 40/40 cm, sa otvorom O 16cm, komplet sa svim
1.3.15 fazonskim komadima i sve po uputi proizvođača. U cijenu uključeni rad i materijal

TESARSKI RADOVI

1.4.2

Izrada dvostrane oplate za temelje. U cijenu uključena dobava, montaža i demontaža oplate
Izrada dvostrane oplate nadtemeljnih zidova. U cijenu uključena dobava, montaža i demontaža
oplate0,00 €

1.4.3

Izrada dvostrane oplate za AB zidove - glatka. U cijenu uključena dobava, montaža i demontaža
oplate0,00 €

1.4.4

Izrada oplate za AB ploču - glatka. U cijenu uključena dobava, montaža i demontaža oplate0,00 €

1.4.5

Izrada trostrane oplate za AB grede - glatka. U cijenu uključena dobava, montaža i demontaža
oplate0,00 €

1.4.6

Izrada četverostrane oplate za AB stupove - glatka. U cijenu uključena dobava, montaža i
demontaža oplate0,00 €

1.4.7

Izrada dvostrane oplate za AB horizontalne serklaže. U cijenu uključena dobava, montaža i
demontaža oplate0,00 €

1.4.8

Izrada dvostrane oplate za AB vertikalne serklaže. U cijenu uključena dobava, montaža i
demontaža oplate.0,00 €

1.4.9

Izrada oplate za AB stubište. U cijenu uključena dobava, montaža i demontaža oplate0,00 €

m3

0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €

1.4.1

Izrada drvene krovne konstrukcije dvostrešnog, trostrešnog i četverostrešnog krovišta iz piljene
drvene građe od četinara II klase. U cijenu je uključena sva drvena građa, sav potreban okov
1.4.10 spojeva i usidrenja te sav rad na prijenosu i izradi
Opšivanje krovne kose plohe daskama d=24mm (daskanje) i pokrivanje jednim slojem obične
1.4.11 ljepenke s odgovarajućim preklopom. U cijenu uključeni rad i materijal
Opšivanje istaka krova obrađenom drvenom oplatom na pero i utor. U cijenu uključeni rad i
1.4.12 materijal
Letvanje kosih krovnih ploha drvenim letvama 3/5 cm za biber crijep. U cijenu uključeni rad i
1.4.13 materijal
Dodatno letvanje u poprečnom smjeru (kontraletve) drvenim letvama 5/8 cm. U cijenu uključeni
1.4.14 rad i materijal
1.4.15 Izrada fasadne skele

ARMIRAČKI RADOVI
1.5.1

Dobava, sječenje, savijanje, vezivanje i postava šipkaste armature B500B

kg

0,00 €

1.5.2

Dobava, sječenje, savijanje, vezivanje i postava mrežaste armature B500B

kg

0,00 €

BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

1.6.1

Betoniranje podložnog betona ispod temelja sa betonom C16/20. U cijenu je uključena dobava,
prijevoz i ugradba betona

m3

0,00 €

1.6.2

Betoniranje temelja u zemlji i dvostranoj oplati sa betonom C25/30. U cijenu je uključena
dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona

m3

0,00 €

1.6.3

Betoniranje nadtemeljnih zidova sa betonom C25/30. U cijenu je uključena dobava, prijevoz,
ugradba i njega svježeg betona

m3

0,00 €

1.6.4

Betoniranje podne betonske ploče d=10 cm sa betonom C25/30. U cijenu je uključena dobava,
prijevoz, ugradba i njega svježeg betona

m3

0,00 €

1.6.5

Betoniranje AB zidova betonom C25/30. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i njega
svježeg betona

m3

0,00 €

1.6.6

Betoniranje AB ploče sa betonom C25/30. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i
njega svježeg betona

m3

0,00 €

1.6.7

Betoniranje AB greda i nadvoja u nosivim zidovima betonom C25/30. U cijenu je uključena
dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona

m3

0,00 €

1.6.8

Betoniranje AB stupova betonom C25/30. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i
njega svježeg betona

m3

0,00 €

1.6.9

Betoniranje vertikalnih serklaža betonom C25/30. U cijenu je uključena dobava, prijevoz,
ugradba i njega svježeg betona

m3

0,00 €

Centralna Dzamija Restelica
Betoniranje horizontalnih serklaža betonom C25/30. U cijenu je uključena dobava, prijevoz,
1.6.10 ugradba i njega svježeg betona
Betoniranje AB stubišta betonom C25/30. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i
1.6.11 njega svježeg betona
FERT strop - dobava elemenata, izrada, montaža i betoniranje rebara, ispuna i tlačne ploče
1.6.12 polumontažne stropne konstrukcije sa betonom C25/30

m3

0,00 €

m3

0,00 €0,00 €

KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
1.7.1

Pokrivanje krova biber crijepom na ranije položene letve. U cijenu uključeni rad i materijal0,00 €

1.7.20,00 €

1.7.3

Pokrivanje krova utorenim crijepom na ranije položene letve. U cijenu uključeni rad i materijal
Pokrivanje krova profiliranim betonskim crijepom na ranije položene letve. U cijenu uključeni rad
i materijal0,00 €

1.7.4

Pokrivanje krova kupom kanalicom. U cijenu uključeni rad i materijal0,00 €

1.7.5

Pokrivanje sljemena krovišta sljemenjacima za pokrov biber crijepom. U cijenu uključeni rad i
materijal0,00 €

1.7.6

Pokrivanje sljemena krovišta sljemenjacima za pokrov utorenim crijepom. U cijenu uključeni rad
i materijal0,00 €

1.7.7

Pokrivanje sljemena krovišta sljemenjacima za pokrov profiliranim betonskim crijepom0,00 €

1.7.8

Pokrivanje sljemena krovišta sljemenjacima za pokrov kupom kanalicom. U cijenu uključeni rad
i materijal0,00 €

OBRTNIČKI RADOVI
LIMARSKI RADOVI
2.1.1
2.1.2

Izrada i montaža visećeg žlijeba o 12cm na okapnom rubu krova. Žlijeb je iz pocinčanog lima
d=0.55 mm pričvršćen na rogove pocinčanim željeznim kukama

m

0,00 €

2.1.3

Izrada i montaža vertikalnih odvodnih cijevi o 12cm iz pocinčanog lima d=0.55mm. Vertikale su
o zid pričvršćene pocinčanim obujmicama na razmaku od cca 1.00m

m

0,00 €

2.1.4

Izrada i montaža koljena vertikalnih odvodnih cijevi. Koljena su o 12cm, izrađena iz pocinčanog
lima d=0.55mm

kom

0,00 €

2.1.5

Izrada i opšivanje dimnjaka sa jednim otvorom pocinčanim limom d=0.55mm, razvijene širine
50cm

kom

0,00 €

2.1.6

Izrada i opšivanje krovne uvale pocinčanim limom d=0.55mm, razvijene širine 60cm

m

0,00 €

2.1.7

Izrada i opšivanje zabatnog ruba krova pocinčanim limom d=0.55mm, razvijene širine 33cm

m

0,00 €

2.1.8

Izrada i montaža prozorske klupčice iz pocinčanog lima d=0.55 mm, razvijene širine 25 cm

m

0,00 €

2.1.9

Dobava i ugradba snjegobrana

m

0,00 €

GIPS-KARTONSKI RADOVI

2.2.1

Izrada pregradnih zidova od 2x1 GK ploča na pocinčanu podkonstrukciju 5 cm (zid debljine 7,5
cm) i priprema do ličenja. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal0,00 €

2.2.2

Izrada pregradnih zidova od 2x1 GK ploča na pocinčanu podkonstrukciju 7,5 cm (zid debljine 10
cm) i priprema do ličenja. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.0,00 €

2.2.3

Izrada pregradnih zidova od 2x1 GK ploča na pocinčanu podkonstrukciju 10 cm (zid debljine
12,5 cm) i priprema do ličenja. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal0,00 €

2.2.4

Izrada obloge zida od 1x1 GK ploča na pocinčanu podkonstrukciju i priprema do ličenja. U
cijenu su uključeni komplet rad i materijal.0,00 €

2.2.5

Izrada kosog spuštenog stropa od 1x1 GK ploča na pocinčanu podkonstrukciju i priprema do
ličenja. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.0,00 €

2.2.6

Izrada ravnog spuštenog stropa od 1x1 GK ploča sa spuštanjem do 50,00 cm na pocinčanu
podkonstrukciju i priprema do ličenja. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.0,00 €

2.2.7

Izrada ravnog spuštenog stropa od 1x1 GK ploča sa spuštanjem do 100,00 cm na pocinčanu
podkonstrukciju i priprema do ličenja. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal0,00 €

2.2.8

Obrada špaleta od GK ploča širine do 20,00 cm sa ugradnjom aluminijskih šina i pripremom do
ličenja. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal0,00 €

2.2.9

Ugradnja mineralne vune debljine 5 cm. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal0,00 €

2.2.10 Ugradnja mineralne vune debljine 10 cm. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal0,00 €

2.2.11 Ljepljenje GK ploče na zidove i priprema do ličenja. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal0,00 €

Centralna Dzamija Restelica
2.2.12 Razni sitni popravci, rad u režiji. Materijal nije uključen u cijenu. sat

sat

0,00 €

IZOLATERSKI RADOVI

2.3.1

Izrada horizontalne hidroizolacije poda na donju betonsku podlogu. U cijenu uključeni rad i
materijal0,00 €

2.3.2

Izrada hidroizolacije nosivih zidova, širine do 30 cm. U cijenu uključeni rad i materijal0,00 €

2.3.3

Dobava i ugradba toplinske izolacije (kombi-ploče) na vertikalne i horizontalne serklaže, stupove
i AB nadvoje0,00 €

2.3.4

Dobava i ugradba toplinske izolacije podova od okipor ploča d=5 cm0,00 €

KERAMIČARSKI RADOVI

2.4.1

Postavljanje keramičkih pločica dim 20x20 cm ili veće, na ljepilo. U cijenu su uključeni rad,
vezni materijal i keramika0,00 €

2.4.2

Postavljanje bordura, sokla i obrada špaleta keramičkim pločicama. U cijenu su uključeni rad i
vezni materijal, keramika, bordure i masa za fugiranje

m

0,00 €

2.4.3

Ugradnja aluminijske dilatacijske lajsne na spoju keramike i parketa. U cijenu su uključeni sav
potreban rad i materijal.

m

0,00 €

2.4.4

Postava kutnih PVC lajsni na svim istaknutim uglovima. U cijenu su uključeni sav potreban rad i
materijal

2.4.5

Ugradnja vratašca za kadu. U cijenu su uključeni sav potreban rad i materijal

2.4.6

Razni sitni popravci, rad u režiji. Materijal nije uključen u cijenu

m

0,00 €

kom

0,00 €

kg

0,00 €

KAMENOREZAČKI RADOVI

2.5.1

Postavljanje kamenih prozorskih klupčica. U cijenu je uključen rad ,vezni materijal i kamen

m

0,00 €

2.5.2

Oblaganje podova kamenom. U cijenu je uključen rad, vezni materijal i kamen0,00 €

2.5.3

Oblaganje zidova kamenom. U cijenu je uključen rad, vezni materijal i kamen0,00 €

2.5.4

Izrada kamenog sokla. U cijenu je uključen rad, vezni materijal i kamen

m

0,00 €

2.6.1

Izvedba izravnavajućeg sloja masom za izravnanje 3 mm debljine, uz primjenu odgovarajućeg
predpremaza, na čvrstom, očišćenom i suhom cementnom estrihu. Izravnavajući sloj obavezno
strojno prebrusiti. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal0,00 €

2.6.2

Polaganje PVC podne obloge na pripremljenu podlogu ljepljenjem. U cijenu je uključeno ljepilo, i
PVC podloga0,00 €

2.6.3

Postava elastične podne obloge od linoleuma ljepljenjem. U cijenu je uključeno ljepilo, rad i
linoleum0,00 €

2.6.4

Izvedba obojenog dvokomponentnog samonivelirajućeg poliuretanskog poda, debljine sloja 1.6
mm na pripremljenu podlogu. Izvedba poda uključuje 3 faze rada: impregniranje podloge,
izlijevanje mase i posipavanje listića te završno lakiranje. U cijenu su uključeni komplet rad i
materijal0,00 €

2.6.5

Polaganje tapisona na pripremljenu podlogu ljepljenjem. U cijenu su uključeni ljepilo i rad i
tapison0,00 €

2.6.6

Polaganje gume debljine 3 mm na pripremljenu podlogu ljepljenjem. U cijenu su uključeni
ljepilo, rad i guma0,00 €

2.6.7

Postavljanje drvenog sokla visine 10 cm. U cijenu je uključen rad i lajsne

m

0,00 €

2.6.8

Postavljanje PVC sokla ljepljenjem, visine 15 cm. U cijenu je uključen rad i lajsne

m

0,00 €

2.6.9

Postavljanje kutnih plastičnih lajsni ljepljenjem na spoju poda i zida. U cijenu je uključen rad i
lajsne

PODOPOLAGAČKI RADOVI

m

0,00 €

Popločavanje podova i staza betonskim pločama 40x40x5 cm na sloju pijeska debljine 4 cm sa
2.6.10 zalivanjem spojnica cementnim mortom. U cijenu uključen samo rad i materijal0,00 €

2.6.11 Razni sitni popravci, rad u režiji. Materijal nije uključen u cijenu

sat

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Centralna Dzamija Restelica
PARKETARSKI RADOVI
kom

0,00 €

Postavljanje laminata na pripremljenu podlogu. U cijenu je uključen rad i laminat0,00 €0,00 €

2.7.4

Postavljanje parketa do 30 cm dužine na pripremljenu podlogu.U cijenu je uključen rad i mat.
Postavljanje parketa dužeg od 30 cm dužine na pripremljenu podlogu. U cijenu je uključen rad i
materijal0,00 €

2.7.5

Postavljanje gotovog panel parketa na pripremljenu podlogu. U cijenu je uključen rad i materijal0,00 €

2.7.6

Postavljanje lamel parketa na pripremljenu podlogu. U cijenu je uključen rad i materijal0,00 €

2.7.7

Brušenje i lakiranje parketa 3x. U cijenu je uključen rad, brusni papir i lak0,00 €

2.7.8

Ugradnja aluminijske dilatacijske lajsne na spoju keramike i parketa. U cijenu su uključeni
komplet rad i materijal

m

0,00 €

2.7.9

Postavljanje parket lajsni 2x3 cm. U cijenu je uključen rad, vezni materijal i lajsne

m

0,00 €

2.7.10 Postavljanje sokl lajsni. U cijenu je uključen rad, vezni materijal i lajsne

m

0,00 €

2.7.11 Razni sitni popravci, rad u režiji. Materijal nije uključen u cijenu

sat

0,00 €

2.7.1

Mjerenje vlage podloge (estriha)

2.7.2
2.7.3

BRAVARSKI RADOVI

2.8.1

Izrada i montaža ulaznih garažnih vrata "kiper" od vučenih profila, sa tegovima i standardnim
okovom. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal

kom

0,00 €

2.8.2

Izrada i montaža dvokrilnih limenih vrata 160x210 ispunom od valovitog crnog lima d=1 mm,
okov standard. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal

kom

0,00 €

2.8.3

Izrada i montaža jednokrilnih limenih vrata 90x210 sa ispunom od valovitog crnog lima d=1 mm,
okov standard. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal

kom

0,00 €

2.8.4

Izrada i montaža stepenišne ograde od crne bravarije sa vertikalnim prečkama i rukohvatom. U
cijenu su uključeni komplet rad i materijal

m

0,00 €

2.8.5

Izrada i montaža ravne ograde od crne bravarije sa vertikalnim prečkama i rukohvatom. U
cijenu su uključeni komplet rad i materijal

m

0,00 €

2.8.6

Izrada i montaža giter rešetke za podrumske prozore od okruglog željeza, dimenzije 80/80 cm.
U cijenu su uključeni komplet rad i materijal

kom

0,00 €

2.8.7

Izrada i montaža rukohvata od aluminijskog lima d=1,5 mm veličine 70x150 mm. U cijenu su
uključeni komplet rad i materijal

m

0,00 €

2.8.8

Razni sitni popravci, rad u režiji. Materijal nije uključen u cijenu

sat

0,00 €

kom

0,00 €

m

0,00 €

STOLARSKI RADOVI
2.9.1

Ugradnja prozora. U cijenu uključeni rad, spojni materijal i prozori

2.9.2

Ugradnja unutarnje drvene prozorske klupčice. U cijenu uključeni rad, spojni materijal i klupčica

2.9.3

Ugradnja sobnih vrata. U cijenu uključeni rad, spojni materijal, vrata, lajsne i kvake

kom

0,00 €

2.9.4

Izrada i ugradnja hrastovog praga. U cijenu uključeni rad i materijal

m

0,00 €

2.9.5

Razni sitni popravci, rad u režiji. Materijal nije uključen u cijenu

sat

0,00 €

2.10.1 Priprema, dovoz, montaža i demontaža skele. Cijena za period od mjesec dana0,00 €

Izrada demit fasade koja se sastoji od: stiropora debljine 5,00 cm postavljenog na ljepilo i
tiplima učvršćenog za fasadu, početnog profila, kutnih i okapnih profila na rubovima, utiskivanje
staklene mrežice u ljepilo, impregnacija i završna obrada zaribanom acrylnom žbukom
2.10.2 granulacije 2,00 mm. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal0,00 €

2.10.3 Razni sitni popravci, rad u režiji. Materijal nije uključen u cijenu

sat

0,00 €

Zaštita podova od mehaničkih oštećenja tepisonom prije završnog ličenja. U cijenu su uključeni
2.11.1 komplet rad i materijal0,00 €

2.11.2 Bandažiranje pukotina i priprema za ličenje. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal0,00 €

2.11.3 Impregnacija zidova akrilnom emulzijom. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal
Zaglađivanje zidova masom za gletanje 2x i priprema za ličenje. U cijenu su uključeni komplet
2.11.4 rad i materijal0,00 €0,00 €

FASADERSKI RADOVI

SOBOSLIKARSKI - LIČILAČKI RADOVI

Centralna Dzamija Restelica
Priprema i ličenje zidova i stropova poludisperznom bojom 2x u jednom svjetlom tonu po izboru
2.11.5 investitora. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal
Priprema i ličenje zidova od GK ploča poludisperznom bojom 3x u jednom svjetlom tonu po
2.11.6 izboru investitora. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.
Priprema i ličenje zidova i stropova disperznom (perivom-fasadnom) bojom 2x u jednom
2.11.7 svjetlom tonu po izboru investitora. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal
2.11.8 Priprema i kitanje spojeva zid-lajsna acrylnim kitom. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal
Priprema i lakiranje stolarije uljnim lakom uz sve potrebne predradnje. U cijenu su uključeni
2.11.9 komplet rad i materijal
Priprema i ličenje stolarije lazurnom bojom 2x u tonu po izboru investitora. U cijenu su uključeni
2.11.10 komplet rad i materijal
Priprema i lakiranje radijatora uljnim lakom uz sve potrebne predradnje. Obračun po rebru. U
2.11.11 cijenu su uključeni rad i materijal0,00 €0,00 €0,00 €

m

0,00 €0,00 €0,00 €

kom

0,00 €

2.11.12 Postavljanje tapeta na pripremljenu podlogu. U cijenu su uključeni rad, ljepilo i tapete0,00 €

2.11.13 Razni sitni popravci, rad u režiji. Materijal nije uključen u cijenu

sat

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Centralna Dzamija Restelica
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

VODOINSTALATERSKI RADOVI
3.1

… za kolega Selver Aga …

ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
3.2

… za kolega Dilaver Aga…


Aperçu du document CENTRALNA DZAMIJA RESTELICA - Troskovnik_2_2_2.pdf - page 1/7
 
CENTRALNA DZAMIJA RESTELICA - Troskovnik_2_2_2.pdf - page 3/7
CENTRALNA DZAMIJA RESTELICA - Troskovnik_2_2_2.pdf - page 4/7
CENTRALNA DZAMIJA RESTELICA - Troskovnik_2_2_2.pdf - page 5/7
CENTRALNA DZAMIJA RESTELICA - Troskovnik_2_2_2.pdf - page 6/7
 
Télécharger le fichier (PDF)


Documents similaires


centralna dzamija restelica troskovnik 2 2 2
mirelabubalo
ervinmusinovic
weinert 2014
drim accessoires ho
austroflamm cheminees design 2017 2018

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.044s