inscripcio CASAL .pdf


Nom original: inscripcio CASAL.pdfTitre: inscripcio CASALAuteur: Recepcio

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PDFCreator Version 1.0.2 / GPL Ghostscript 8.70, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 13/05/2016 à 19:53, depuis l'adresse IP 2.137.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 395 fois.
Taille du document: 42 Ko (2 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


CASAL D’ESPORT SALUT I LLEURE ESTIU 2016
FULL D’INSCRIPCIÓ

Foto

DADES PERSONALS
NOM I COGNOMS: .............................................................................................
DNI: ...................................... Data naixement: ............................. Edat: ............................
Adreça: ................................................................................................................................
C.P:..................................................Població: ....................................................................
Telèfons de contacte: ..........................................................................................................
E-mail:.................................................................................................................................
Nom i cognoms del pare o mare: ........................................................................................
DNI: ...................................................

DESCRIPCIÓ D’ASSISTÈNCIA PER SETMANES
SETMANES
DE
ASSITÈNCIA

Dies **
22 i 23 juny

1ª setmana
27-1 juliol

2ª setmana
4-8 juliol

3ª setmana
11-15 juliol

4ª setmana
18-22 juliol

5ª* setmana
25-29 juliol

22 de juliol festa local (OBERT)
Dies** 22 i 23 es farà amb un mínim de 10 nens. (preus a part de les setmanes)
5ª* Setmana es farà amb un mínim de 10 nens, si no arribés, pot quedar anul·lada.
PREUS I MODALITAT
Casal
Soci/abonat
9-14h
No soci
Dinar fins 15h
Casal+ dinar Soci/abonat
9-17h
No soci
Acollida 8:00 a 9:00h
Les 5 setmanes
Per setmanes

Dies**
22 i 23 juny
34,00€
44,00€
18,00€
56,00€
72,00€

1
setmana
85,00€
110,00€
37,50€
136,00€
167,00€

TAEK

Acollida 15 a 17h

TAEK

3
setmanes
210,00€
278,00€
112,50€
365,00€
449,00€

4
Setmanes
260,00€
350,00€
150,00€
458,00€
556,00€

5*
setmanes
300,00€
413,00€
187,50€
538,00€
660,00€
20,00€

6,00€

Acollida 9 a 10:30h TAEK
13 a 15h+dinar

2
setmanes
150,00€
195,00€
75,00€
257,00€
320,00€

DESCOMPTES
10% del casal al 2n. Germà (no inclou dinar,
que son 37,50€ per setmana)

IMPORT TOTAL(CASAL+DINAR)

5,00€
21,00€
37,50€
28,00€

10,00€
42,00€
75,00€
56,00€

15,00€
63,00€
112,50€
84,00€

Import Setmanes

20,00€
84,00€
150,00€
112,00€

descompteTotal casal


€ :

PER FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ, INGRÈS al BANC cal portar justificant, o en EFECTIU
BBVA ES63 0182 8173 17 0200034828FITXA SANITÀRIA
Pateix alguna malaltia (al·lèrgia alimentaries, asma, pell atòpica, diabetis.....) No / Si
Quines? .............................................................................................................................................
Pren alguna medicació? No / Si
Quina? ..............................................................................................................................................
Per donar la medicació s’ha d’adjuntar recepta mèdica.
Sap nedar? No en sap / Es defensa / En sap
ES IMPRENCINDIBLE UNA FOTOCOPIA DE LA TARGETA SANITÀRIA.
Podeu posar Observacions d’interès per les monitores:

AUTORITZACIONS
En/Na: ............................................................................................. amb DNI ......................................
AUTORITZO al meu fill/a ........................................................................................................................ a
participar al Casal d’Esport Salut i Lleure d’estiu 2016 durant la duració del mateix a les instal·lacions de la SEC.
Aquesta autorització la faig extensiva a que en cas d’accident i/o malaltia i si fos impossible de localitzar a la
família, dono el consentiment a tots els efectes, a prendre les decisions que fossin necessàries adoptar sota la
pertinent direcció facultativa i responsabilitat de l’especialista a que s’encomani el meu fill/a.

PROTECCIO DE DADES I DRETS D’IMATGE
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, li informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de
SPORTS SALUT I LLEURE CORBERA 2008 SL amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la
relació que mantenim amb vostè. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant
un escrit a la nostra adreça: C/DELS SPORTS,2 08757, CORBERA DE LLOBREGAT (BARCELONA). Mentre no ens
comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a
notificar-nos qualsevol variació i que comptem amb el seu consentiment per al tractament dels mateixos.
Així mateix i d'acord amb l’establer en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i
de Comerç Electrònic, en el seu article 21, sol·licitem també el seu consentiment exprés per enviar-li publicitat
dels nostres productes o promocions que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per
qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

□ He llegit i accepto rebre publicitat o informació promocional de SPORTS SALUT I LLEURE CORBERA 2008 SL.
□ He llegit i no accepto rebre publicitat o informació promocional de SPORTS SALUT I LLEURE CORBERA 2008
SL.
Li informem que podrà revocar a qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions
comercials enviant un e-mail a l'adreça de correu electrònic: esportsalutilleure@esportsalutilleure.com.
Igualment i d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del dret a
l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, sempre que no ens notifiqui el contrari, sol·licitem el
seu consentiment per utilitzar les imatges captades, amb la finalitat de publicar-les a la xarxa social, en el
gimnàs.
AUTORITZO el tractament de les meves imatges amb la finalitat de:

SI
NO
Publicar-les a la xarxa social i/o en el gimnàs mitjançant la meva signatura deixo constància de
l'acceptació de tot l' exposat anteriorment en aquest document i que sóc coneixedor/a de els meus drets i
obligacions segons la normativa de protecció de dades de caràcter personal..
Nombre y apellidos del interesado:
DNI:
Firma del interesado

Corbera de Llobregat, a .............................de ......................................... de 2016.


Aperçu du document inscripcio CASAL.pdf - page 1/2

Aperçu du document inscripcio CASAL.pdf - page 2/2
Télécharger le fichier (PDF)


inscripcio CASAL.pdf (PDF, 42 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP TexteDocuments similaires


inscripcio casal
triptictkdo juliol 16
publinscrip casal 2018
casal d estiu 2015 dossier
publicitatinscripcio intensiu adult juliol
casal juliol

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.009s