GES M1 EGT TU S2 2016 .pdf


Nom original: GES_M1_EGT_TU_S2_2016.pdf
Titre: Crystal Reports
Auteur: Administrateur

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par pdfFactory Pro www.pdffactory.com / pdfFactory Pro 3.45 (Windows XP Professional Arabic), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 09/06/2016 à 13:55, depuis l'adresse IP 196.20.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 465 fois.
Taille du document: 36 Ko (4 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ‪ - 2‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻤﻬﺭﻱ‬
‫ﻜﻠﻴﺔ‬

‫ﻗﺴﻡ‬

‫ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ‬

‫ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ‬

‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‪:‬‬

‫‪/ 2015‬‬

‫‪2016‬‬

‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪ -‬ﻤﻴﺩﺍﻥ‪ :‬ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ‪ -‬ﺸﻌﺒﺔ‪ :‬ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ‪ -‬ﺘﺨﺼﺹ‪ :‬ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ‪1‬‬

‫ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ‬
‫ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬

‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﺴﺦ‪2016/06/09 :‬‬

‫ﻭ ﺇﺴﺱ‬
‫ﺍﻟﺭﻗﻡ‬

‫ﻭﺃﺱ‪2‬‬

‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ‬

‫ﻭﺱ ﻤﻥ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل‬

‫ﺍﻟﻠﻘﺏ ﻭ ﺍﻹﺴﻡ‬

‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫‪1‬‬

‫‪01‬‬

‫ﺃﻭﻨﻴﺱ‬

‫ﺇﻴﻤﺎﻥ‬

‫‪2‬‬

‫‪02‬‬

‫ﺒﻼﻍ‬

‫‪3‬‬

‫‪03‬‬

‫ﺒﻥ ﺍﻟﺯﺍﻭﻱ‬

‫ﺴﻬﺎﻡ‬
‫ﻓﺅﺍﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫‪0.00‬‬

‫‪0‬‬

‫ﻉ‬

‫‪15.66‬‬

‫‪4‬‬

‫‪13.03‬‬

‫‪17‬‬

‫‪14.66‬‬

‫‪9‬‬

‫‪14.18‬‬

‫‪30‬‬

‫ﻉ‬

‫‪15.00‬‬

‫‪4‬‬

‫‪11.08‬‬

‫‪17‬‬

‫‪14.84‬‬

‫‪9‬‬

‫‪13.01‬‬

‫‪30‬‬

‫ﻉ‬

‫‪13.33‬‬

‫‪4‬‬

‫‪11.77‬‬

‫‪17‬‬

‫‪10.64‬‬

‫‪9‬‬

‫‪12.10‬‬

‫‪30‬‬

‫‪4‬‬

‫‪04‬‬

‫ﺒﻥ ﺩﺍﻭﺩ ﺩﻨﻴﺎ‬

‫ﻉ‬

‫‪14.33‬‬

‫‪4‬‬

‫‪11.00‬‬

‫‪17‬‬

‫‪10.77‬‬

‫‪9‬‬

‫‪12.07‬‬

‫‪30‬‬

‫‪5‬‬

‫‪05‬‬

‫ﺒﻥ ﺩﺍﻴﺭﺓ ﺭﺤﻤﺔ‬

‫ﻉ‬

‫‪15.66‬‬

‫‪4‬‬

‫‪11.97‬‬

‫‪17‬‬

‫‪13.92‬‬

‫‪9‬‬

‫‪13.53‬‬

‫‪30‬‬

‫‪6‬‬

‫‪06‬‬

‫ﺍﻷﻤﻴﻥ‬

‫ﻉ‬

‫‪13.33‬‬

‫‪4‬‬

‫‪9.29‬‬

‫‪6‬‬

‫‪11.64‬‬

‫‪9‬‬

‫‪11.03‬‬

‫‪30‬‬

‫ﺒﻥ ﻓﻴﺴﺔ‬

‫‪7‬‬

‫‪07‬‬

‫‪8‬‬

‫‪08‬‬

‫ﺒﻥ ﻤﻌﻭﺵ‬

‫‪9‬‬

‫‪09‬‬

‫ﺒﻭﺠﻌﺎﺩﺓ‬

‫ﺃﻤﻴﺭ‬

‫‪10‬‬

‫‪10‬‬

‫ﺒﻭﻋﺭﻭﺭ‬

‫ﺸﻬﻴﻨﺎﺯ‬

‫ﺒﻥ ﻤﺸﻴﺭﺡ ﻤﺭﻴﻡ‬
‫ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍﺀ‬

‫ﻉ‬

‫‪16.00‬‬

‫‪4‬‬

‫‪15.15‬‬

‫‪17‬‬

‫‪14.51‬‬

‫‪9‬‬

‫‪15.33‬‬

‫‪30‬‬

‫ﻉ‬

‫‪12.66‬‬

‫‪4‬‬

‫‪11.17‬‬

‫‪17‬‬

‫‪11.55‬‬

‫‪9‬‬

‫‪11.73‬‬

‫‪30‬‬

‫ﻉ‬

‫‪12.00‬‬

‫‪4‬‬

‫‪14.75‬‬

‫‪17‬‬

‫‪14.06‬‬

‫‪9‬‬

‫‪13.72‬‬

‫‪30‬‬

‫ﻉ‬

‫‪14.00‬‬

‫‪4‬‬

‫‪10.63‬‬

‫‪17‬‬

‫‪6.25‬‬

‫‪0‬‬

‫‪11.02‬‬

‫‪30‬‬

‫ﺍﻹﺴﻡ ﺍﻟﻠﻘﺏ ﻭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ‬

‫‪..................................................................................................-1‬‬
‫‪..................................................................................................-2‬‬
‫‪..................................................................................................-3‬‬
‫‪..................................................................................................-4‬‬

‫‪..................................................................................................-5‬‬
‫‪..................................................................................................-6‬‬
‫‪..................................................................................................-7‬‬
‫‪..................................................................................................-8‬‬

‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ‪ - 2‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻤﻬﺭﻱ‬
‫ﻜﻠﻴﺔ‬

‫ﻗﺴﻡ‬

‫ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ‬

‫ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ‬

‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‪:‬‬

‫‪/ 2015‬‬

‫‪2016‬‬

‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪ -‬ﻤﻴﺩﺍﻥ‪ :‬ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ‪ -‬ﺸﻌﺒﺔ‪ :‬ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ‪ -‬ﺘﺨﺼﺹ‪ :‬ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ‪1‬‬

‫ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ‬
‫ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬

‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﺴﺦ‪2016/06/09 :‬‬

‫ﻭ ﺇﺴﺱ‬
‫ﺍﻟﺭﻗﻡ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل‬

‫ﺍﻟﻠﻘﺏ ﻭ ﺍﻹﺴﻡ‬

‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‬

‫ﻭﺃﺱ‪2‬‬

‫ﻭﺱ ﻤﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫‪11‬‬

‫‪11‬‬

‫ﺒﻭﻏﺭﺍﺭﺓ‬

‫ﺴﻴﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ‬

‫ﻉ‬

‫‪12.00‬‬

‫‪4‬‬

‫‪11.85‬‬

‫‪12‬‬

‫‪12‬‬

‫ﺒﻭﻓﺩﺡ ﺒﺩﻴﺴﻲ ﻋﺎﺌﺸﺔ‬

‫ﻉ‬

‫‪0.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪13‬‬

‫‪13‬‬

‫ﺒﻭﻟﻔﺨﺎﺩ‬

‫ﺤﺴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ‬

‫ﻉ‬

‫‪14.00‬‬

‫‪4‬‬

‫‪9.52‬‬

‫‪11‬‬

‫‪14‬‬

‫‪14‬‬

‫ﺒﻭﻟﻜﺤل‬

‫ﺨﺩﻴﺠﺔ‬

‫ﻉ‬

‫‪13.66‬‬

‫‪4‬‬

‫‪11.66‬‬

‫‪17‬‬

‫‪11.95‬‬

‫ﺒﻭﻟﻤﺤﺎل ﺒﺎﻴﺔ‬

‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫‪17‬‬

‫‪9.98‬‬

‫‪6‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1.66‬‬

‫‪0‬‬

‫‪13.22‬‬

‫‪9‬‬
‫‪9‬‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫‪11.59‬‬

‫‪30‬‬

‫‪0.28‬‬

‫‪0‬‬

‫‪11.63‬‬

‫‪30‬‬

‫‪12.38‬‬

‫‪30‬‬

‫‪15‬‬

‫‪15‬‬

‫ﻉ‬

‫‪16.33‬‬

‫‪4‬‬

‫‪11.90‬‬

‫‪17‬‬

‫‪12.29‬‬

‫‪9‬‬

‫‪13.44‬‬

‫‪30‬‬

‫‪16‬‬

‫‪16‬‬

‫ﺤﻤﺭﻭﺵ‬

‫ﺇﻜﺭﺍﻡ‬

‫ﻉ‬

‫‪14.33‬‬

‫‪4‬‬

‫‪12.13‬‬

‫‪17‬‬

‫‪9.49‬‬

‫‪3‬‬

‫‪12.42‬‬

‫‪30‬‬

‫‪17‬‬

‫‪17‬‬

‫ﺤﻤﻼﻭﻱ‬

‫ﺤﻜﻴﻤﺔ‬

‫ﻉ‬

‫‪15.00‬‬

‫‪4‬‬

‫‪9.84‬‬

‫‪12‬‬

‫‪9.08‬‬

‫‪3‬‬

‫‪11.43‬‬

‫‪30‬‬

‫‪18‬‬

‫‪18‬‬

‫ﺤﻴﻤﺭ‬

‫ﻉ‬

‫‪15.33‬‬

‫‪4‬‬

‫‪12.89‬‬

‫‪17‬‬

‫‪12.56‬‬

‫‪9‬‬

‫‪13.65‬‬

‫‪30‬‬

‫‪19‬‬

‫‪19‬‬

‫ﺩﺤﻤﺎﻨﻲ ﻤﺭﻴﻡ‬

‫ﻉ‬

‫‪15.00‬‬

‫‪4‬‬

‫‪11.21‬‬

‫‪17‬‬

‫‪12.31‬‬

‫‪9‬‬

‫‪12.66‬‬

‫‪30‬‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ﺯﺤﺎﻑ ﻨﺴﺭﻴﻥ‬

‫ﻉ‬

‫‪16.33‬‬

‫‪4‬‬

‫‪12.67‬‬

‫‪17‬‬

‫‪10.96‬‬

‫‪9‬‬

‫‪13.61‬‬

‫‪30‬‬

‫‪21‬‬

‫‪21‬‬

‫ﺴﻭﻗﻲ‬

‫ﻉ‬

‫‪0.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪22‬‬

‫‪22‬‬

‫ﺴﻴﺤﻤﺩﻱ‬

‫ﻉ‬

‫‪15.66‬‬

‫‪4‬‬

‫‪11.72‬‬

‫‪17‬‬

‫‪13.61‬‬

‫‪9‬‬

‫‪13.35‬‬

‫‪30‬‬

‫ﺨﻭﻟﺔ‬

‫ﺴﻤﻴﺭﺓ‬
‫ﺴﻠﻴﻤﺔ‬

‫ﺍﻹﺴﻡ ﺍﻟﻠﻘﺏ ﻭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ‬

‫‪..................................................................................................-1‬‬
‫‪..................................................................................................-2‬‬
‫‪..................................................................................................-3‬‬
‫‪..................................................................................................-4‬‬

‫‪..................................................................................................-5‬‬
‫‪..................................................................................................-6‬‬
‫‪..................................................................................................-7‬‬
‫‪..................................................................................................-8‬‬

‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ‪ - 2‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻤﻬﺭﻱ‬
‫ﻜﻠﻴﺔ‬

‫ﻗﺴﻡ‬

‫ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ‬

‫ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ‬

‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‪:‬‬

‫‪/ 2015‬‬

‫‪2016‬‬

‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪ -‬ﻤﻴﺩﺍﻥ‪ :‬ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ‪ -‬ﺸﻌﺒﺔ‪ :‬ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ‪ -‬ﺘﺨﺼﺹ‪ :‬ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ‪1‬‬

‫ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ‬
‫ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬

‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﺴﺦ‪2016/06/09 :‬‬

‫ﻭ ﺇﺴﺱ‬
‫ﺍﻟﺭﻗﻡ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل‬

‫ﺍﻟﻠﻘﺏ ﻭ ﺍﻹﺴﻡ‬

‫ﻭﺃﺱ‪2‬‬

‫ﻭﺱ ﻤﻥ‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫‪23‬‬

‫‪23‬‬

‫ﺸﺎﺭﻑ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ‬

‫ﻉ‬

‫‪14.00‬‬

‫‪4‬‬

‫‪8.82‬‬

‫‪6‬‬

‫‪24‬‬

‫‪24‬‬

‫ﺸﺭﺒﻴﺘﻲ ﺒﻠﻘﻴﺱ‬

‫ﻉ‬

‫‪15.00‬‬

‫‪4‬‬

‫‪13.15‬‬

‫‪17‬‬

‫‪25‬‬

‫‪25‬‬

‫ﻋﻁﺎﺏ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ‬

‫ﻉ‬

‫‪15.33‬‬

‫‪4‬‬

‫‪10.11‬‬

‫‪17‬‬

‫‪26‬‬

‫‪26‬‬

‫ﻗﺭﻋﻴﺵ ﻤﺭﻴﻡ‬

‫ﻉ‬

‫‪14.33‬‬

‫‪4‬‬

‫‪8.97‬‬

‫‪6‬‬

‫‪12.17‬‬

‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫‪11.61‬‬

‫‪9‬‬

‫‪11.01‬‬

‫‪30‬‬

‫‪12.69‬‬

‫‪9‬‬

‫‪13.69‬‬

‫‪30‬‬

‫‪12.09‬‬

‫‪9‬‬

‫‪12.18‬‬

‫‪30‬‬

‫‪9‬‬

‫‪11.29‬‬

‫‪30‬‬

‫‪27‬‬

‫‪27‬‬

‫ﻗﻨﻁﺎﺱ‬

‫ﺃﻤﻴﺭ‬

‫ﻉ‬

‫‪10.33‬‬

‫‪4‬‬

‫‪11.32‬‬

‫‪17‬‬

‫‪11.66‬‬

‫‪9‬‬

‫‪11.05‬‬

‫‪30‬‬

‫‪28‬‬

‫‪28‬‬

‫ﻜﺒﻠﻭﺘﻲ ﺒﻬﺠﺔ‬

‫ﻉ‬

‫‪10.00‬‬

‫‪4‬‬

‫‪6.40‬‬

‫‪6‬‬

‫‪5.50‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7.45‬‬

‫‪10‬‬

‫ﻉ‬

‫‪0.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪29‬‬

‫‪29‬‬

‫ﻜﺤﻠﻭﺵ‬

‫ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ‬

‫‪30‬‬

‫‪30‬‬

‫ﻤﺒﺎﺭﻜﻲ‬

‫ﺃﺴﻤﺎﺀ‬

‫ﻉ‬

‫‪0.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪31‬‬

‫‪31‬‬

‫ﻤﻬﻨﺎﻭﻱ‬

‫ﻨﺠﺎﺩ ﺒﺩﺭ‬

‫ﻉ‬

‫‪12.00‬‬

‫‪4‬‬

‫‪9.90‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6.91‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10.10‬‬

‫‪30‬‬

‫‪32‬‬

‫‪32‬‬

‫ﻤﻭﺍﺕ‬

‫ﺇﻴﻤﺎﻥ‬

‫ﻉ‬

‫‪10.00‬‬

‫‪4‬‬

‫‪6.08‬‬

‫‪6‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6.37‬‬

‫‪10‬‬

‫‪33‬‬

‫‪33‬‬

‫ﻤﻭﺴﻰ ﻤﺒﺎﺭﻙ ﺒﻼل‬

‫ﻉ‬

‫‪15.00‬‬

‫‪4‬‬

‫‪10.48‬‬

‫‪17‬‬

‫‪9.88‬‬

‫‪3‬‬

‫‪11.89‬‬

‫‪30‬‬

‫ﺍﻹﺴﻡ ﺍﻟﻠﻘﺏ ﻭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ‬

‫‪..................................................................................................-1‬‬
‫‪..................................................................................................-2‬‬
‫‪..................................................................................................-3‬‬
‫‪..................................................................................................-4‬‬

‫‪..................................................................................................-5‬‬
‫‪..................................................................................................-6‬‬
‫‪..................................................................................................-7‬‬
‫‪..................................................................................................-8‬‬

‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ‪ - 2‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻤﻬﺭﻱ‬
‫ﻜﻠﻴﺔ‬

‫ﻗﺴﻡ‬

‫ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ‬

‫ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ‬

‫‪/ 2015‬‬

‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‪:‬‬

‫‪2016‬‬

‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪ -‬ﻤﻴﺩﺍﻥ‪ :‬ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ‪ -‬ﺸﻌﺒﺔ‪ :‬ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ‪ -‬ﺘﺨﺼﺹ‪ :‬ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ‪1‬‬

‫ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ‬
‫ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬

‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﺴﺦ‪2016/06/09 :‬‬

‫ﻭ ﺇﺴﺱ‬
‫ﺍﻟﺭﻗﻡ‬
‫‪34‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل‬
‫‪34‬‬

‫ﺍﻟﻠﻘﺏ ﻭ ﺍﻹﺴﻡ‬
‫ﻴﻌﻼﻭﻱ ﺼﺒﺭﻴﻨﺔ‬

‫ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﻴﻥ‬

‫‪28‬‬

‫ﻤﻥ‬

‫‪34‬‬

‫ﻭﺱ ﻤﻥ‬

‫ﻭﺃﺱ‪2‬‬

‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ‬

‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﻉ‬

‫‪14.00‬‬

‫‪4‬‬

‫‪10.04‬‬

‫‪17‬‬

‫‪10.44‬‬

‫‪9‬‬

‫ﻨﺴﺒﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫‪11.43‬‬

‫‪30‬‬

‫‪% 82.35‬‬

‫ﺍﻹﺴﻡ ﺍﻟﻠﻘﺏ ﻭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ‬

‫‪..................................................................................................-1‬‬
‫‪..................................................................................................-2‬‬
‫‪..................................................................................................-3‬‬
‫‪..................................................................................................-4‬‬

‫‪..................................................................................................-5‬‬
‫‪..................................................................................................-6‬‬
‫‪..................................................................................................-7‬‬
‫‪..................................................................................................-8‬‬


Aperçu du document GES_M1_EGT_TU_S2_2016.pdf - page 1/4

Aperçu du document GES_M1_EGT_TU_S2_2016.pdf - page 2/4

Aperçu du document GES_M1_EGT_TU_S2_2016.pdf - page 3/4

Aperçu du document GES_M1_EGT_TU_S2_2016.pdf - page 4/4
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00431096.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.