GES M1 MGT TU S2 2016 .pdf


À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: GES_M1_MGT_TU_S2_2016.pdf
Titre: Crystal Reports
Auteur: Administrateur

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par pdfFactory Pro www.pdffactory.com / pdfFactory Pro 3.45 (Windows XP Professional Arabic), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 09/06/2016 à 13:55, depuis l'adresse IP 196.20.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 459 fois.
Taille du document: 40 Ko (5 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ‪ - 2‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻤﻬﺭﻱ‬
‫ﻜﻠﻴﺔ‬

‫ﻗﺴﻡ‬

‫ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ‬

‫ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ‬

‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‪:‬‬

‫‪/ 2015‬‬

‫‪2016‬‬

‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪ -‬ﻤﻴﺩﺍﻥ‪ :‬ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ‪ -‬ﺸﻌﺒﺔ‪ :‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ‪ - 1‬ﺘﺨﺼﺹ‪ :‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ‪1‬‬

‫ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ‬
‫ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬

‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﺴﺦ‪2016/06/09 :‬‬

‫ﻭ ﺃﺴﻡ‬
‫ﺍﻟﺭﻗﻡ‬

‫ﻭﺕﺇ‬

‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ‬

‫ﺕﻡ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل‬

‫ﺍﻟﻠﻘﺏ ﻭ ﺍﻹﺴﻡ‬

‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫‪0.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪01‬‬

‫ﺒﺭﻜﺎﺕ‬

‫ﺴﻤﻴﺔ‬

‫ﻉ‬

‫‪14.34‬‬

‫‪14‬‬

‫‪8.92‬‬

‫‪5‬‬

‫‪13.67‬‬

‫‪7‬‬

‫‪12.42‬‬

‫‪30‬‬

‫‪2‬‬

‫‪02‬‬

‫ﺒﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ‬

‫ﻉ‬

‫‪11.08‬‬

‫‪14‬‬

‫‪8.92‬‬

‫‪5‬‬

‫‪13.17‬‬

‫‪7‬‬

‫‪10.71‬‬

‫‪30‬‬

‫‪3‬‬

‫‪03‬‬

‫ﻉ‬

‫‪8.59‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8.42‬‬

‫‪5‬‬

‫‪11.67‬‬

‫‪7‬‬

‫‪9.05‬‬

‫‪19‬‬

‫ﺃﻤﻴﻤﺔ‬

‫ﺒﻥ ﻭﻴﻠﻲ‬

‫‪4‬‬

‫‪04‬‬

‫ﺒﻭﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﻓﺎﺀ‬

‫ﻉ‬

‫‪14.75‬‬

‫‪14‬‬

‫‪11.25‬‬

‫‪9‬‬

‫‪15.12‬‬

‫‪7‬‬

‫‪13.65‬‬

‫‪30‬‬

‫‪5‬‬

‫‪05‬‬

‫ﺒﻭﻁﻤﻴﻥ ﺭﺍﻨﻴﺔ‬

‫ﻉ‬

‫‪13.58‬‬

‫‪14‬‬

‫‪9.92‬‬

‫‪5‬‬

‫‪11.17‬‬

‫‪7‬‬

‫‪11.96‬‬

‫‪30‬‬

‫‪6‬‬

‫‪06‬‬

‫ﻉ‬

‫‪9.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪11.75‬‬

‫‪9‬‬

‫‪11.75‬‬

‫‪7‬‬

‫‪10.38‬‬

‫‪30‬‬

‫ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍﺀﺍﻟﺒﺎﺘﻭل‬

‫ﺒﻭﻜﻨﻭﺸﺔ‬

‫‪7‬‬

‫‪07‬‬

‫ﺒﻭﻤﺤﺭﺍﺙ‬

‫ﻉ‬

‫‪9.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8.42‬‬

‫‪5‬‬

‫‪11.92‬‬

‫‪7‬‬

‫‪9.29‬‬

‫‪12‬‬

‫‪8‬‬

‫‪08‬‬

‫ﺠﻌﻔﺭﻱ ﻋﺒﻴﺭ‬

‫ﻉ‬

‫‪13.08‬‬

‫‪14‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪9‬‬

‫‪12.00‬‬

‫‪7‬‬

‫‪11.87‬‬

‫‪30‬‬

‫‪9‬‬

‫‪09‬‬

‫ﺤﻠﻴﻤﻲ‬

‫ﺴﻭﺴﻥ‬

‫ﻉ‬

‫‪0.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10‬‬

‫‪10‬‬

‫ﺭﺒﻴﺤﺔ ﺭﺍﻨﻴﺔ‬

‫ﻉ‬

‫‪12.33‬‬

‫‪14‬‬

‫‪11.84‬‬

‫‪9‬‬

‫‪12.58‬‬

‫‪7‬‬

‫‪12.21‬‬

‫‪30‬‬

‫ﻫﺎﺠﺭ‬

‫ﺍﻹﺴﻡ ﺍﻟﻠﻘﺏ ﻭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ‬

‫‪..................................................................................................-1‬‬
‫‪..................................................................................................-2‬‬
‫‪..................................................................................................-3‬‬
‫‪..................................................................................................-4‬‬

‫‪..................................................................................................-5‬‬
‫‪..................................................................................................-6‬‬
‫‪..................................................................................................-7‬‬
‫‪..................................................................................................-8‬‬

‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ‪ - 2‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻤﻬﺭﻱ‬
‫ﻜﻠﻴﺔ‬

‫ﻗﺴﻡ‬

‫ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ‬

‫ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ‬

‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‪:‬‬

‫‪/ 2015‬‬

‫‪2016‬‬

‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪ -‬ﻤﻴﺩﺍﻥ‪ :‬ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ‪ -‬ﺸﻌﺒﺔ‪ :‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ‪ - 1‬ﺘﺨﺼﺹ‪ :‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ‪1‬‬

‫ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ‬
‫ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬

‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﺴﺦ‪2016/06/09 :‬‬

‫ﻭ ﺃﺴﻡ‬
‫ﺍﻟﺭﻗﻡ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل‬

‫ﺍﻟﻠﻘﺏ ﻭ ﺍﻹﺴﻡ‬
‫ﺸﻴﻤﺎﺀ‬

‫ﻭﺕﺇ‬

‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ‬

‫ﺕﻡ‬

‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﻉ‬

‫‪10.25‬‬

‫‪14‬‬

‫‪11.42‬‬

‫‪9‬‬

‫‪12.75‬‬

‫‪7‬‬

‫‪11.06‬‬

‫ﻉ‬

‫‪12.75‬‬

‫‪14‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪9‬‬

‫‪12.25‬‬

‫‪7‬‬

‫‪11.75‬‬

‫ﻉ‬

‫‪12.63‬‬

‫‪14‬‬

‫‪8.09‬‬

‫‪5‬‬

‫‪11.67‬‬

‫‪7‬‬

‫‪10.96‬‬

‫‪30‬‬

‫ﻉ‬

‫‪8.83‬‬

‫‪7‬‬

‫‪10.42‬‬

‫‪9‬‬

‫‪12.67‬‬

‫‪7‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪30‬‬

‫ﻉ‬

‫‪10.75‬‬

‫‪14‬‬

‫‪9.34‬‬

‫‪5‬‬

‫‪7.58‬‬

‫‪0‬‬

‫‪9.75‬‬

‫‪19‬‬

‫ﻉ‬

‫‪10.33‬‬

‫‪14‬‬

‫‪9.00‬‬

‫‪5‬‬

‫‪14.08‬‬

‫‪7‬‬

‫‪10.51‬‬

‫‪30‬‬

‫ﺇﻴﻤﺎﻥ‬

‫ﻉ‬

‫‪13.58‬‬

‫‪14‬‬

‫‪10.50‬‬

‫‪9‬‬

‫‪7.25‬‬

‫‪0‬‬

‫‪11.50‬‬

‫‪30‬‬

‫‪11‬‬

‫‪11‬‬

‫ﺴﻨﺎﻥ‬

‫‪12‬‬

‫‪12‬‬

‫ﺸﻤﺎﺸﻤﺔ‬

‫‪13‬‬

‫‪13‬‬

‫ﺸﻭﻓﻲ ﺭﻴﻤﺔ‬

‫‪14‬‬

‫‪14‬‬

‫ﺼﻨﻬﺎﺠﻲ‬

‫‪15‬‬

‫‪15‬‬

‫ﻋﺭﻋﺎﺭ‬

‫‪16‬‬

‫‪16‬‬

‫ﻋﻴﺎﺩﻱ ﻭﻟﻴﺩ‬

‫‪17‬‬

‫‪17‬‬

‫ﻋﻴﺎﺵ‬

‫ﺴﻤﻴﺔ‬
‫ﺨﻭﻟﺔ‬
‫ﺨﻠﻴﺩﺓ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬

‫‪18‬‬

‫‪18‬‬

‫ﻏﻭﺍﺹ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ‬

‫ﻉ‬

‫‪14.84‬‬

‫‪14‬‬

‫‪13.67‬‬

‫‪9‬‬

‫‪15.62‬‬

‫‪7‬‬

‫‪14.58‬‬

‫‪30‬‬

‫‪19‬‬

‫‪19‬‬

‫ﻏﻴﻁﻲ ﻤﺭﻴﻡ‬

‫ﻉ‬

‫‪11.25‬‬

‫‪14‬‬

‫‪7.09‬‬

‫‪5‬‬

‫‪11.25‬‬

‫‪7‬‬

‫‪9.86‬‬

‫‪26‬‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫ﻓﻨﻁﺎﺯﻱ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ‬

‫ﻉ‬

‫‪9.92‬‬

‫‪7‬‬

‫‪9.25‬‬

‫‪5‬‬

‫‪7.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪9.21‬‬

‫‪12‬‬

‫‪21‬‬

‫‪21‬‬

‫ﻜﺭﺒﻭﻋﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ‬

‫ﻉ‬

‫‪13.42‬‬

‫‪14‬‬

‫‪9.75‬‬

‫‪5‬‬

‫‪13.67‬‬

‫‪7‬‬

‫‪12.24‬‬

‫‪30‬‬

‫‪22‬‬

‫‪22‬‬

‫ﻉ‬

‫‪13.37‬‬

‫‪14‬‬

‫‪8.75‬‬

‫‪4‬‬

‫‪12.42‬‬

‫‪7‬‬

‫‪11.67‬‬

‫‪30‬‬

‫ﻟﻌﻠﻰ‬

‫ﺃﺴﻤﺎﺀ‬

‫ﺍﻹﺴﻡ ﺍﻟﻠﻘﺏ ﻭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ‬

‫‪..................................................................................................-1‬‬
‫‪..................................................................................................-2‬‬
‫‪..................................................................................................-3‬‬
‫‪..................................................................................................-4‬‬

‫‪..................................................................................................-5‬‬
‫‪..................................................................................................-6‬‬
‫‪..................................................................................................-7‬‬
‫‪..................................................................................................-8‬‬

‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ‪ - 2‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻤﻬﺭﻱ‬
‫ﻜﻠﻴﺔ‬

‫ﻗﺴﻡ‬

‫ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ‬

‫ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ‬

‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‪:‬‬

‫‪/ 2015‬‬

‫‪2016‬‬

‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪ -‬ﻤﻴﺩﺍﻥ‪ :‬ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ‪ -‬ﺸﻌﺒﺔ‪ :‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ‪ - 1‬ﺘﺨﺼﺹ‪ :‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ‪1‬‬

‫ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ‬
‫ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬

‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﺴﺦ‪2016/06/09 :‬‬

‫ﻭ ﺃﺴﻡ‬
‫ﺍﻟﺭﻗﻡ‬

‫ﺍﻟﻠﻘﺏ ﻭ ﺍﻹﺴﻡ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل‬

‫‪23‬‬

‫‪23‬‬

‫ﻟﻭﺼﻴﻑ‬

‫‪24‬‬

‫‪24‬‬

‫ﻤﺭﺍﺒﻁ‬

‫‪25‬‬

‫‪25‬‬

‫ﻤﻌﻤﺭﻱ‬

‫ﻓﻴﺼل‬

‫‪26‬‬

‫‪26‬‬

‫ﺒﺭﻜﺎﺕ‬

‫ﺸﺭﻭﻕ‬

‫‪27‬‬

‫‪27‬‬

‫ﺒﻘﻴﺭﺍﺕ ﺯﻴﻨﺏ‬

‫‪28‬‬

‫‪28‬‬

‫‪29‬‬

‫‪29‬‬

‫‪30‬‬

‫‪30‬‬

‫ﺒﻭﺭﺍﺱ‬

‫‪31‬‬

‫‪31‬‬

‫ﺤﺩﻴﺩ‬

‫‪32‬‬

‫‪32‬‬

‫ﺨﻠﻴﻔﻲ ﺒﺸﺭﻯ‬

‫‪33‬‬

‫‪33‬‬

‫ﺨﻤﺎﺭ‬

‫‪34‬‬

‫‪34‬‬

‫ﺩﺭﺍﺝ‬

‫ﻭﺕﺇ‬

‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ‬

‫ﺕﻡ‬

‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﻉ‬

‫‪11.92‬‬

‫‪14‬‬

‫‪9.84‬‬

‫‪5‬‬

‫‪13.08‬‬

‫‪7‬‬

‫‪11.42‬‬

‫‪30‬‬

‫ﻉ‬

‫‪9.04‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8.25‬‬

‫‪5‬‬

‫‪12.92‬‬

‫‪7‬‬

‫‪9.42‬‬

‫‪19‬‬

‫ﻉ‬

‫‪12.15‬‬

‫‪14‬‬

‫‪13.25‬‬

‫‪9‬‬

‫‪12.67‬‬

‫‪7‬‬

‫‪12.60‬‬

‫‪30‬‬

‫ﻉ‬

‫‪13.67‬‬

‫‪14‬‬

‫‪10.09‬‬

‫‪9‬‬

‫‪13.04‬‬

‫‪7‬‬

‫‪12.37‬‬

‫‪30‬‬

‫ﻉ‬

‫‪12.42‬‬

‫‪14‬‬

‫‪10.50‬‬

‫‪9‬‬

‫‪15.08‬‬

‫‪7‬‬

‫‪12.22‬‬

‫‪30‬‬

‫ﺒﻥ ﺨﻠﻴل‬

‫ﺨﺩﻴﺠﺔ‬

‫ﻉ‬

‫‪12.17‬‬

‫‪14‬‬

‫‪10.59‬‬

‫‪9‬‬

‫‪13.42‬‬

‫‪7‬‬

‫‪11.85‬‬

‫‪30‬‬

‫ﺒﻥ ﻫﻼل ﺯﻴﻨﺏ‬

‫ﻡ‪1‬‬

‫‪10.67‬‬

‫‪14‬‬

‫‪10.59‬‬

‫‪9‬‬

‫‪13.25‬‬

‫‪7‬‬

‫‪11.07‬‬

‫‪30‬‬

‫ﻉ‬

‫‪11.08‬‬

‫‪14‬‬

‫‪8.84‬‬

‫‪4‬‬

‫‪12.33‬‬

‫‪7‬‬

‫‪10.54‬‬

‫‪30‬‬

‫ﻉ‬

‫‪0.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪0‬‬

‫ﻉ‬

‫‪11.59‬‬

‫‪14‬‬

‫‪10.92‬‬

‫‪9‬‬

‫‪12.33‬‬

‫‪7‬‬

‫‪11.49‬‬

‫‪30‬‬

‫ﻤﺭﻭﺓ‬

‫ﻉ‬

‫‪14.58‬‬

‫‪14‬‬

‫‪12.75‬‬

‫‪9‬‬

‫‪13.08‬‬

‫‪7‬‬

‫‪13.72‬‬

‫‪30‬‬

‫ﺴﻬﻴﺭ‬

‫ﻉ‬

‫‪9.17‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7.75‬‬

‫‪5‬‬

‫‪14.08‬‬

‫‪7‬‬

‫‪9.52‬‬

‫‪19‬‬

‫ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍﺀ‬
‫ﺴﻬﻰ‬

‫ﺃﻤﺎل‬
‫ﺴﺎﺭﺓ‬

‫ﺍﻹﺴﻡ ﺍﻟﻠﻘﺏ ﻭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ‬

‫‪..................................................................................................-1‬‬
‫‪..................................................................................................-2‬‬
‫‪..................................................................................................-3‬‬
‫‪..................................................................................................-4‬‬

‫‪..................................................................................................-5‬‬
‫‪..................................................................................................-6‬‬
‫‪..................................................................................................-7‬‬
‫‪..................................................................................................-8‬‬

‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ‪ - 2‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻤﻬﺭﻱ‬
‫ﻜﻠﻴﺔ‬

‫ﻗﺴﻡ‬

‫ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ‬

‫ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ‬

‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‪:‬‬

‫‪/ 2015‬‬

‫‪2016‬‬

‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪ -‬ﻤﻴﺩﺍﻥ‪ :‬ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ‪ -‬ﺸﻌﺒﺔ‪ :‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ‪ - 1‬ﺘﺨﺼﺹ‪ :‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ‪1‬‬

‫ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ‬
‫ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬

‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﺴﺦ‪2016/06/09 :‬‬

‫ﻭ ﺃﺴﻡ‬
‫ﺍﻟﺭﻗﻡ‬

‫ﺍﻟﻠﻘﺏ ﻭ ﺍﻹﺴﻡ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل‬

‫ﻭﺕﺇ‬

‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ‬

‫ﺕﻡ‬

‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫‪35‬‬

‫‪35‬‬

‫ﺩﻏﺩﺍﻙ ﺁﺴﻴﺎ‬

‫ﻉ‬

‫‪10.92‬‬

‫‪14‬‬

‫‪9.17‬‬

‫‪5‬‬

‫‪36‬‬

‫‪36‬‬

‫ﺭﻤﻴﻠﻲ ﻋﺒﻴﺭ ﺃﺴﻤﺎﺀ‬

‫ﻉ‬

‫‪13.33‬‬

‫‪14‬‬

‫‪11.34‬‬

‫‪9‬‬

‫‪37‬‬

‫‪37‬‬

‫ﺭﻴﻐﻲ‬

‫ﻨﺠﺎﺓ‬

‫ﻡ‪1‬‬

‫‪14.09‬‬

‫‪14‬‬

‫‪13.67‬‬

‫‪9‬‬

‫‪14.00‬‬

‫‪38‬‬

‫‪38‬‬

‫ﺯﺒﻴﺭﻱ ﻋﺩﺭﺍﺀ‬

‫ﻉ‬

‫‪10.50‬‬

‫‪14‬‬

‫‪11.67‬‬

‫‪9‬‬

‫‪11.67‬‬

‫‪7‬‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫‪30‬‬
‫‪30‬‬

‫‪11.67‬‬

‫‪7‬‬

‫‪10.46‬‬

‫‪13.67‬‬

‫‪7‬‬

‫‪12.72‬‬

‫‪7‬‬

‫‪13.94‬‬

‫‪30‬‬

‫‪11.09‬‬

‫‪30‬‬

‫‪39‬‬

‫‪39‬‬

‫ﺴﻌﻭﺩﻱ‬

‫ﺇﻴﻤﺎﻥ‬

‫ﻉ‬

‫‪13.25‬‬

‫‪14‬‬

‫‪13.67‬‬

‫‪9‬‬

‫‪15.92‬‬

‫‪7‬‬

‫‪13.84‬‬

‫‪30‬‬

‫‪40‬‬

‫‪40‬‬

‫ﻋﻤﺭﺍﻨﻲ‬

‫ﺇﻴﻤﺎﻥ‬

‫ﻉ‬

‫‪9.75‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8.75‬‬

‫‪5‬‬

‫‪11.83‬‬

‫‪7‬‬

‫‪9.76‬‬

‫‪19‬‬

‫‪41‬‬

‫‪41‬‬

‫ﻋﻴﺴﻭﺱ‬

‫ﺤﻴﺎﺓ‬

‫ﻉ‬

‫‪0.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪0‬‬

‫ﻋﻴﻤﺭ ﺭﺴﻼﻥ‬

‫ﻉ‬

‫‪8.42‬‬

‫‪7‬‬

‫‪9.59‬‬

‫‪5‬‬

‫‪14.17‬‬

‫‪7‬‬

‫‪9.77‬‬

‫‪19‬‬

‫ﻉ‬

‫‪12.25‬‬

‫‪14‬‬

‫‪10.50‬‬

‫‪9‬‬

‫‪12.75‬‬

‫‪7‬‬

‫‪11.75‬‬

‫‪30‬‬

‫‪13.09‬‬

‫‪14‬‬

‫‪8.84‬‬

‫‪5‬‬

‫‪12.42‬‬

‫‪7‬‬

‫‪11.56‬‬

‫‪30‬‬

‫‪14‬‬

‫‪10.67‬‬

‫‪9‬‬

‫‪13.42‬‬

‫‪7‬‬

‫‪13.25‬‬

‫‪30‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7.59‬‬

‫‪0‬‬

‫‪11.75‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8.91‬‬

‫‪7‬‬

‫‪42‬‬

‫‪42‬‬

‫‪43‬‬

‫‪43‬‬

‫ﻗﺭﻓﻲ‬

‫‪44‬‬

‫‪44‬‬

‫ﻗﺭﻴﺵ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ‬

‫ﻉ‬

‫‪45‬‬

‫‪45‬‬

‫ﻗﻠﻭﺭ‬

‫ﻫﺎﺠﺭ‬

‫ﻉ‬

‫‪14.92‬‬

‫‪46‬‬

‫‪46‬‬

‫ﻜﺒﺎﺵ‬

‫ﻉ‬

‫‪8.84‬‬

‫ﺤﻠﻴﻤﺔ‬

‫ﺴﺭﻴﻥ‬

‫ﺍﻹﺴﻡ ﺍﻟﻠﻘﺏ ﻭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ‬

‫‪..................................................................................................-1‬‬
‫‪..................................................................................................-2‬‬
‫‪..................................................................................................-3‬‬
‫‪..................................................................................................-4‬‬

‫‪..................................................................................................-5‬‬
‫‪..................................................................................................-6‬‬
‫‪..................................................................................................-7‬‬
‫‪..................................................................................................-8‬‬

‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ‪ - 2‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻤﻬﺭﻱ‬
‫ﻜﻠﻴﺔ‬

‫ﻗﺴﻡ‬

‫ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ‬

‫ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ‬

‫‪/ 2015‬‬

‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‪:‬‬

‫‪2016‬‬

‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪ -‬ﻤﻴﺩﺍﻥ‪ :‬ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ‪ -‬ﺸﻌﺒﺔ‪ :‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ‪ - 1‬ﺘﺨﺼﺹ‪ :‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ‪1‬‬

‫ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ‬
‫ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬

‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﺴﺦ‪2016/06/09 :‬‬

‫ﻭ ﺃﺴﻡ‬
‫ﺍﻟﺭﻗﻡ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل‬

‫ﺍﻟﻠﻘﺏ ﻭ ﺍﻹﺴﻡ‬

‫‪47‬‬

‫‪47‬‬

‫ﻟﻌﻭﺭ‬

‫‪48‬‬

‫‪48‬‬

‫ﻤﻐﺭﺍﻭﻱ‬

‫‪49‬‬

‫‪49‬‬

‫ﻤﻭﺴﻰ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ‬

‫‪50‬‬

‫‪50‬‬

‫ﻤﻴﺭﻭﺡ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﻭﺯﻱ‬

‫ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺕﻡ‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬

‫ﻉ‬

‫‪0.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪0‬‬

‫ﻉ‬

‫‪15.08‬‬

‫‪14‬‬

‫‪13.59‬‬

‫‪9‬‬

‫‪13.75‬‬

‫‪7‬‬

‫‪14.36‬‬

‫‪30‬‬

‫ﺃﻤﻴﺭﺓ‬

‫ﻉ‬

‫‪13.75‬‬

‫‪14‬‬

‫‪7.84‬‬

‫‪5‬‬

‫‪11.25‬‬

‫‪7‬‬

‫‪11.36‬‬

‫‪30‬‬

‫ﻉ‬

‫‪10.58‬‬

‫‪14‬‬

‫‪10.67‬‬

‫‪9‬‬

‫‪11.42‬‬

‫‪7‬‬

‫‪10.75‬‬

‫‪30‬‬

‫ﺃﻴﻤﻥ‬
‫ﺃﺤﻼﻡ‬

‫‪36‬‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل‬

‫ﻭﺕﺇ‬

‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺴﺩﺍﺴﻲ‬

‫ﻤﻥ‬

‫‪50‬‬

‫ﻨﺴﺒﺔ‬

‫‪% 72.00‬‬

‫ﺍﻹﺴﻡ ﺍﻟﻠﻘﺏ ﻭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ‬

‫‪..................................................................................................-1‬‬
‫‪..................................................................................................-2‬‬
‫‪..................................................................................................-3‬‬
‫‪..................................................................................................-4‬‬

‫‪..................................................................................................-5‬‬
‫‪..................................................................................................-6‬‬
‫‪..................................................................................................-7‬‬
‫‪..................................................................................................-8‬‬


Aperçu du document GES_M1_MGT_TU_S2_2016.pdf - page 1/5

Aperçu du document GES_M1_MGT_TU_S2_2016.pdf - page 2/5

Aperçu du document GES_M1_MGT_TU_S2_2016.pdf - page 3/5

Aperçu du document GES_M1_MGT_TU_S2_2016.pdf - page 4/5

Aperçu du document GES_M1_MGT_TU_S2_2016.pdf - page 5/5
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00431098.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.