تاكسي جماعي ببرج العامري .pdf


Nom original: تاكسي جماعي ببرج العامري.pdfAuteur: SWEET

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Office Excel® 2007, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 04/07/2016 à 17:47, depuis l'adresse IP 197.7.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 236 fois.
Taille du document: 243 Ko (2 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫مطالب الحصول على رخص التاكسً الجماعً الواردة من ‪ 01‬اكتوبر ‪ 2011‬الى غاٌة ‪ 11‬فٌفري ‪2016‬‬

‫رقم ب‪.‬ت ‪.‬و‬

‫المعتمدٌة‬

‫تارٌخ اصدار‬
‫البطاقة المهنٌة‬

‫االقدمٌة المهنٌة‬

‫منوبة تاكسي جماعي نجيب بن عاشور ‪1979/07/25‬‬

‫‪07300838‬‬

‫برج العامري‪.‬‬

‫‪22/12/2010‬‬

‫‪5 ans, 1 mois et 20 jours‬‬

‫‪1966/03/18‬‬

‫‪00744223‬‬

‫برج العامري‪.‬‬

‫‪28/02/2011‬‬

‫‪4 ans, 11 mois et 14 jours‬‬

‫‪1982/12/19‬‬

‫‪06026961‬‬

‫برج العامري‪.‬‬

‫‪03/05/2011‬‬

‫‪4 ans, 9 mois et 8 jours‬‬

‫‪1961/08/19‬‬

‫‪00892470‬‬

‫برج العامري‪.‬‬

‫‪14/10/2011‬‬

‫‪4 ans, 3 mois et 28 jours‬‬

‫‪1977/03/07‬‬

‫‪07289834‬‬

‫برج العامري‪.‬‬

‫‪24/04/2012‬‬

‫‪3 ans, 9 mois et 18 jours‬‬

‫‪1983/02/05‬‬

‫‪07346634‬‬

‫برج العامري‬

‫‪07/05/2012‬‬

‫‪3 ans, 9 mois et 4 jours‬‬

‫‪7‬‬

‫منوبة تاكسي جماعي‬

‫انور الحمدي‬

‫‪1979/04/10‬‬

‫‪07305837‬‬

‫برج العامري‪.‬‬

‫‪14/07/2012‬‬

‫‪3 ans, 6 mois et 28 jours‬‬

‫‪8‬‬

‫منوبة تاكسي جماعي‬

‫عبد الكريم‬
‫الورتاني‬

‫‪1960/11/03‬‬

‫‪00899285‬‬

‫برج العامري‪.‬‬

‫‪22/10/2012‬‬

‫‪3 ans, 3 mois et 20 jours‬‬

‫‪9‬‬

‫منوبة تاكسي جماعي المعز المزوغي‬

‫‪1980/02/04‬‬

‫‪07365660‬‬

‫برج العامري‪.‬‬

‫‪24/10/2012‬‬

‫‪3 ans, 3 mois et 18 jours‬‬

‫‪10‬‬

‫منوبة تاكسي جماعي‬

‫‪1983/08/21‬‬

‫‪07355998‬‬

‫برج العامري‬

‫‪19/12/2012‬‬

‫‪3 ans, 1 mois et 23 jours‬‬

‫‪11‬‬

‫منوبة تاكسي جماعي طارق المزوغي ‪1989/10/10‬‬

‫‪09160479‬‬

‫برج‬‫العامري‪.‬‬

‫‪24/12/2012‬‬

‫‪3 ans, 1 mois et 18 jours‬‬

‫‪12‬‬

‫منوبة تاكسي جماعي خميس الدريدي‬

‫‪1964/02/24‬‬

‫‪00896321‬‬

‫برج العامري‬

‫‪11/01/2013‬‬

‫‪3 ans, 1 mois et 0 jour‬‬

‫‪13‬‬

‫منوبة تاكسي جماعي صابر الحبيبي‬

‫‪1969/05/17‬‬

‫‪05196880‬‬

‫برج العامري‪.‬‬

‫‪12/02/2013‬‬

‫‪2 ans, 11 mois et 30 jours‬‬

‫ع‪/‬ر الوالٌة‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬

‫النشاط‬

‫االسم واللقب‬

‫صالح الدين‬
‫منوبة تاكسي جماعي‬
‫الحبيبي‬
‫اكرم‬
‫منوبة تاكسي جماعي‬
‫الخصخوصي‬
‫منوبة تاكسي جماعي بلقاسم الحبيبي‬
‫خليفة بن احمد‬
‫منوبة تاكسي جماعي‬
‫الطياري‬
‫عبد الكريم‬
‫منوبة تاكسي جماعي‬
‫الورتاني‬

‫جهاد لديرع‬

‫تارٌخ الوالدة‬

‫مالحظات‬

‫مرفوض‬

‫‪14‬‬

‫منوبة تاكسي جماعي طارق الحميسي‬

‫‪1979/04/14‬‬

‫‪07264862‬‬

‫‪-‬برج العامري‬

‫‪24/04/2013‬‬

‫‪2 ans, 9 mois et 18 jours‬‬

‫‪15‬‬

‫منوبة تاكسي جماعي كمال ضيف هللا‬

‫‪1972/11/03‬‬

‫‪05216024‬‬

‫برج العامري‪.‬‬

‫‪21/08/2013‬‬

‫‪2 ans, 5 mois et 21 jours‬‬

‫‪16‬‬

‫منوبة تاكسي جماعي‬

‫علي الدريدي‬

‫‪1979/04/10‬‬

‫‪07306779‬‬

‫برج العامري‪.‬‬

‫‪03/02/2014‬‬

‫‪2 ans, 0 mois et 8 jours‬‬

‫‪17‬‬

‫منوبة تاكسي جماعي حسن الوريمي‬

‫‪1981/04/27‬‬

‫‪07326947‬‬

‫برج العامري‪.‬‬

‫‪14/07/2014‬‬

‫‪1 an, 6 mois et 28 jours‬‬

‫‪18‬‬

‫منوبة تاكسي جماعي‬

‫ايمن العويني‬

‫‪1987/01/03‬‬

‫‪09501202‬‬

‫برج العامري‪.‬‬

‫‪15/08/2014‬‬

‫‪1 an, 5 mois et 27 jours‬‬

‫‪19‬‬

‫منوبة تاكسي جماعي‬

‫حسن ناصف‬

‫‪1984/05/10‬‬

‫‪04710341‬‬

‫برج العامري‪.‬‬

‫ب‪,‬ت‪,‬فردي‬

‫_‬

‫مرفوض‬


Aperçu du document تاكسي جماعي ببرج العامري.pdf - page 1/2

Aperçu du document تاكسي جماعي ببرج العامري.pdf - page 2/2
Télécharger le fichier (PDF)

Documents similaires


fichier sans nom 6
le jour du jour de la fin de toute fin
ab2018 asforest
permanence liste veterinaire aid adha 1438
mpg
le jour du jour alerte

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.011s