GUIDE A L'INTENTION DES JOURNALISTES PROJET INCIPALS.pdf


Aperçu du fichier PDF guide-a-l-intention-des-journalistes-projet-incipals.pdf - page 3/72

Page 1 2 34572Aperçu texte


F I Z A H A N - TA K E L A K A

1 - Ireo teny maherisetra hita tany anaty
adihevitra: fiteny mankahala, fiteny tsy
mendrika, fomba fiteny mahatohina

p. 6

1A -3

Ireo fiteny mankahala sy manala baraka ary manaratsy
olona

»» p. 6

2A - Ireo hevitra raiki-tapisaka
p. 15 2B - Tsy tazana loatra ny vehivavy na tsy hita taratra ny
p. 13

2 - Ny fiheverana ny vehivavy : fanomezan-danja na fanilikilihana azy,
fiheverana raiki-tapisaka momba ny
vehivavy
»» p. 13

3 - Vaovao mari-pototra sa tsaho? Ny
fanamarinana ny loharanom-baovao

fifandanjana eo amin’ny lehilahy sy ny vehivavy

2D - Fialana amin’ireo fiheverana raiki-tapisaka
p. 16 2E - Fampifandanjan’ny lehilahy sy vehivavy akana vaovao
p. 17 2F - Fanomezan-danja manokana ireo lohahevitra mahaka
p. 15

sika ny lehilahy sy ny vehivavy

3A - Loharanom-baovao ny tsaho
p. 20 3B - Fantatra ny loharanom-baovaosa
p. 22 3D - Sarobidy ny vaovao, malalaka ny fanehoan-kevitra
p. 19

»» p. 19

4A - Disadisa tamina fifidianana
p. 27 4B - Ireo disadisa (mety) hiteraka korontana manana

p. 24

4 - Ny fomba fampitana ireo disadisa
(mety) hiteraka korontana
»» p. 24

5 - Hevitr’olon-tokana sa marolafy, fiandaniana, tsy fitanilana sy fampielezankevitra4D -

endrika politika sy mahakasika ny fandriam-pahalemana

p. 28
Ny disadisa (mety) hiteraka korontana manana endrika
ara-toe-karena: tranga tetsy Analakely

5A - Fahasamihafan’ny fomba fijery
p. 31 5B - Ny fitanilan’ny haino aman-jery
p. 32 5D - Ny fampifangaroana ny vaovao sy ny fampielezan-kevitra

p. 30ary ny dokam-barotra

»» p. 30

Tondro
»» p. 35 - 36

T O R O L A L A N A H O A N ’ N Y M PA N A O G A Z E T Y
© Ts y a z o a d i k a n a a l a i n - t a h a k a