FANAMBARANA 160816 .pdf


Nom original: FANAMBARANA 160816.pdf
Titre: FANAMBARANA 160816
Auteur: adminsys

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PDFCreator Version 1.4.0 / GPL Ghostscript 9.05, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 16/08/2016 à 11:14, depuis l'adresse IP 41.204.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 396 fois.
Taille du document: 7 Ko (1 page).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


FANAMBARANA
Izahay izay manao sonia ity fanambarana ity, mpanao gazety miasa sy miara-miasa amina
orinasan-gazety sy orinasa mpampahalala vaovao, na avy eto an-toerana na avy any
ivelany, dia maneho etoana
-

-

-

Ny fahadisoam-panantenanay taorian’ny fanapahan-kevitry ny Fitsarana avo momba
ny lalàm-panorenana izay nilaza fa mifanaraka amin’ny Lalàm-panorenana ny
fehezan-dalàna mifehy ny serasera,
Ny ahiahinay manoloana io lalàna izay heverinay fa manitsakitsaka ny zo sy ny
fahalalahana fototra maneho hevitra sy mahazo vaovao, ary manohintohina ny asa
fanaovan-gazety,
Ny alahelonay noho ny tsy fihainoana ny antso nataon’ankolafin-kery maro mba
hamerenana indray ny fifampiresahana handinihana iny lalàna iny. Anisan’ny nanao
izany antso izany ohatra ny Hetsika ho amin’ny fahalalahana maneho hevitra, ny
vondron’ireo orinasa mpamoaka vaovao, ny fikambanana iraisam-pirenena miaro ny
fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety, ny fiarahamonim-pirenena ary ny fianakaviambe iraisam-pirenena.

Ny Filohan’ny Repoblika dia nilaza tamin’ny faha-14-n’ny volana jolay lasa teo, azo atao ny
mifampiresaka mba hamahana ny olana. Indrisy anefa fa toa tsy narahiny asa izany
fanambarana nataony izany.
Mbola misy ihany anefa ny azo atao satria tsy mbola tonga any amin’ny dingana farany
mampanan-kery azy ilay fehezan-dalàna mifehy ny fifandraisana. Manantena izahay fa
manaja ny soatoavina demokratika sy manaiky ny foto-pisainana mifototra amin’ny
fahalalahana ny tompon’andraikitra eto amin’ny firenena.
Noho izany, izahay mpanao gazety manao sonia ity fanambarana ity dia :
-

-

Miantso ny filohan’ny Repoblika tsy mbola hampanan-kery ny lalàna mifehy ny
fifandraisana, ary hamerina azy eny anivon’ny Parlemanta mba handinihana azy
indray, araka ny fahefana omen’ny lalàm-panorenana azy;
Manamafy hatrany ny finiavanay sy ny fahavononanay handray anjara amin’ny
resaka sy ny adihevitra rehetra ilaina amin’ny famerenana ny fandinihana io lalàna io.

Antananarivo, faha-16 aogositra 2016


Aperçu du document FANAMBARANA  160816.pdf - page 1/1
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00444047.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.