Rapport final sondage.pdf


Aperçu du fichier PDF rapport-final-sondage.pdf - page 42/43

Page 1...40 41 4243


Aperçu texte


‫رأي التونسً حول تغٌر بطاقة التعرٌف‬
‫هل تؤٌد أو تعارض بش نردو بطاقة التعرٌف بٌومترٌة فٌها شرٌحة فٌها الصورة والبصمات العشرة‬
‫والخاصٌات متاعك ؟‬

‫تؤٌد‬
‫‪%77.5‬‬

‫تعارض‬
‫‪%19.4‬‬

‫‪57,3‬‬

‫‪20,2‬‬

‫تؤٌد بشدة‬

‫تؤٌد إلى حد ما‬

‫‪11,9‬‬
‫تعارض بشدة‬

‫‪7,5‬‬
‫تعارض إلى حد ما‬

‫غير مصرح ‪3.1‬‬
‫‪48‬‬