طلب الإنخراط .pdf


Nom original: طلب الإنخراط.pdfTitre: طلب الإنخراطAuteur: marwa

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2010, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 21/10/2016 à 09:33, depuis l'adresse IP 105.128.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 240 fois.
Taille du document: 210 Ko (1 page).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫الودادية السكنية تليال – أكلو‪-‬‬
‫تجزئة أركان‬

‫طلب اإلنخراط‬
‫صىرج‬

‫اإلسى و انُسة ‪Nom et prénom....................................................................................‬‬
‫انًهُح ‪........................................................................................................................‬‬
‫يقر انعًم‪.....................................................................‬ر ب و ‪.....................................‬‬
‫يكاٌ االزدياد‪.................................................................‬تاريخ االزدياد‪.............................‬‬
‫انعُىاٌ انشخصي‪...........................................................................................................‬‬
‫‪................................................................................................................................‬‬
‫رقى انهاتف انًحًىل‪.........................................................‬انثاتت‪......................................‬‬
‫‪E-mail……………………………@…………………………………………….‬‬

‫حرر في‪..............................‬تـ‪..............................‬‬
‫اإلمضاء‬

‫يهف االَخراط‬
‫‪‬‬

‫انتساو وفق انًُىرج انًخصص يٍ طرف انىداديح يىقع ويصادق عهيه‪.‬‬

‫‪‬‬

‫َسخح يٍ انثطاقح انىطُيح‪.‬‬

‫‪‬‬

‫صىرتاٌ نهتعريف‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪ 300‬درهى واجة االَخراط‪.‬‬

‫‪‬‬

‫َسخح يٍ وصم انذفعح األونى‪.‬‬


Aperçu du document طلب الإنخراط.pdf - page 1/1
Télécharger le fichier (PDF)


Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


uk guide to asset recovery arabic
101 2015 djerba ar
aoca8000 15 2015 ar
103 2015 dca ar
3
90 2015 medenine ar

🚀  Page générée en 0.026s