النظام الأساسي للجمعية الرياضية .pdfNom original: النظام-الأساسي-للجمعية-الرياضية.pdf
Titre: St de l'ASS
Auteur: Administrateur

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PDFCreator Version 0.9.8 / GPL Ghostscript 8.64, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 03/11/2016 à 07:15, depuis l'adresse IP 197.2.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 859 fois.
Taille du document: 122 Ko (15 pages).
Confidentialité: fichier public
Télécharger le fichier (PDF)


Aperçu du document


‫ا ر ا ــ ـــ ‬
‫وزارة ا ــ ب و ا وا ا ‬

‫ا ا ا ر و ا ‬

‫ا ‪ "#‬م ا ‬
‫ ـ ا ا ر و ا ‬

‫‪- 2-‬‬

‫ا ‪ #‬ان ا‪%‬ول‬
‫‪*+‬ـ ) ' ـ ر ـ أو ' ـ ‬
‫ا ‪ ,-.‬ا ول‬
‫ ا ا ة ا ا ر و ا ا ــ ‬
‫ ـ …………………………………………………………‬
‫ا ‪ ,-.‬ا ‪ /‬‬
‫ ‪ +‬ف ا ا ) ('& و ‪ $ %‬ط ر و "! و ا ‪.‬‬
‫ا ‪ ,-.‬ا ‪0 /‬‬
‫و ه ‪ -‬ا ) ا ا ' ا ر وا و ‪2+‬ا ‪ 1‬و‪ +0‬ر ‪………… /‬‬
‫ ‪ 4'3‬ا ) ا ا ‪ 3‬ا ‪) +‬ا ‪ -‬و ا ‪ 4$' +‬ب و ا و ا ا ‪ ( 7 4‬ا ‪ 7;1 7+ 7‬ا <;‪ 7‬ل ‪)7'9‬‬
‫ ?> ة ر = ا ا ' ا ر و ا ‪.‬‬
‫ا ‪ ,-.‬ا ا ‪1‬‬
‫ان ة ‪ +-‬و ‪ < @ +A $‬ود ‪.‬‬
‫ا ‪ ,-.‬ا ‪2 3‬‬
‫ ! ا ………………………………………………………………………‪.‬‬
‫)اذآ ا ‪ %‬و ‪ -9‬ان ا ر او ا ‪ +‬او ا ' او ا آ‪(D‬‬
‫ا ‪ ,-.‬ا دس‬
‫ان ا و آ أ‪ D ' +L M9‬ن ‪ K‬ام ‪ I‬ق ا و ‪ +‬ون ‪ & 43 )'9‬آ ; ‪.G‬‬
‫ا ‪ ,-.‬ا ‪1‬‬
‫ ن ا ‪ )'9‬ا ‪ <-‬ا =‬
‫أ‪ -‬ا‪ M9R‬ء ا ن و ه‪ = %‬ا ا و ر ا ا ‪ 4‬و ا ! ; و ‪ S 4A‬ا و‬
‫أ ذان ‪UI‬ن أ ‪2‬ة ا اد ا و ' ‪2‬ان او ‪ 4 A‬ن ‪ 4W -‬ن = ‪ 41‬ز ‪ %+LU‬و ‪ T- =9 I‬ا و‬
‫ا‪ R‬ة و ‪ =9 I‬ا ‪ 4 4$‬ا ر ‪.‬‬
‫ب‪ -‬ا‪ M9R‬ء ا ' ن = ا ‪ 2 U‬او ا ‪ 4'3‬ا ن ر او ا ‪ +‬او ا ' او ا آ‪ D‬وا ‪ 'I = 2‬ن‬
‫ ' ا ‪ S‬و ا ! ا = ا ‪ =9 !I4-‬ا ا ' ا ر و ا ‪.‬‬
‫ج – ا‪ M9R‬ء ا ‪ $‬ن = ا ‪ YZ‬ن و ا ' و أو ء ا ‪2 U‬ة او ا ‪ 4'3‬و آ‪ 1 [ 2‬ء ا ‪2 U‬ة أو ا ‪ 4'3‬‬
‫و آ ا‪ W>R‬ص ا^( = ا ‪ = 2‬وا ! ا ‪ ] +‬ا ة ' ‪ )'9‬ا ‪ %+L‬إ ‪. +‬‬
‫ا ‪ ,-.‬ا ‪) /‬‬
‫ ‪ Y` !Y‬ا ‪ M‬آ = =‬
‫أ‪ 1 -‬م ا ! ‪.G‬‬
‫ب‪ 771 -‬رت ا ‪ 77] +‬ا ‪ 77‬ة او ا ا ‪ 773‬ا ‪) 77 +‬ا ‪ -‬و ‪ 77‬ا ‪ 477$' 77 +‬ب و ا ‪ 77‬و ا ‪ 77‬ا ‪ ( 77 4‬او ا ‪ 77‬‬
‫ا ' ا ر و ا ر ‪ = G‬ا‪ 0‬ء ; ف او ‪ =9 D 9‬ا او ‪'3‬ـ‪9 S‬ـ‪%‬‬

‫‪-3‬‬‫` در ‪ 0 =9‬ر @ ان ه‪2‬ا ا ‪ c‬ن ‪ 2‬ا ‪ Y‬ل ا‪ c‬اذا ا ‪ )9‬ا ‪ c -‬ا‪ < 0‬د‬
‫ = ‪ 41‬ا ‪ ] +‬ا ة ' و ذ [ ‪d‬د‪c‬ء ‪.G 4‬‬
‫و = ان ن ا ‪ L +‬ا ! ا ا ‪ 3‬ا ‪) +‬ا ‪ -‬و ا ‪ 4$' +‬ب و ا و ا ا ‪( 4‬‬
‫ا ‪ +‬ا أو ا ا ' ا ر وا ‪.‬‬

‫ا ‪ #‬ان ا ‪/‬ــ ــ ‬
‫ا ء إ ‪ 6‬ا ا ا ر و ا ‬
‫ا ‪ ,-.‬ا ‪1‬‬
‫ ‪ )77'9 S77‬آ‪ 77 0 e77 S77@ 77 77 77‬ر ‪ 77‬ان ‪ 77 + 77M9 S77'3‬ا ‪ 77 ' 77‬‬
‫ا ر و ا ‪ & A =9‬ا ا ‪ 3‬ا ‪) +‬ا ‪ -‬و ا ‪ 4$' +‬ب و ا و ا ا ‪ ( 7 4‬ا ‪ 7+ 7‬‬
‫و ! م " ‪ &L‬ا =‬
‫‪ W /1‬ن = ‪ S'3‬ا ‪ W‬اط‬
‫‪U" /2‬ث ‪ = /‬ا ‪ T-‬م ا‪ ' c‬ا ا ر و ا ‬
‫‪ W /3‬ن = <‪ M‬ا ' ا ? ‬
‫‪ W /4‬ن = آ ‪ 4‬ا ‪ ] +‬ا ة ' ‬
‫‪ /5‬آ‪ 77‬اس >‪ 77‬وط ا ‪ 77$‬رآ ‪ 77‬ا ‪ 77‬ا ر ‪ 77‬و ا ‪ 77 ' 477 - 77‬ت ا ‪ 77‬ا ‪ 77` W‬وا اآ‪D77‬‬
‫ا ‪ ; W‬‬
‫‪ =77 W77 /6‬ر(;‪ 77 77‬ر ‪ 77` m‬درة ‪ =779‬وزارة ا ‪ 77‬او ‪ =779‬وزارة ا '‪ % 77‬ا ‪ 77 ' 477 - 77‬ت ا ‪ 77‬‬
‫ا ‪ ` W‬دون اه ‪.‬‬
‫ه‪2‬ا و ‪ = c‬ان ‪ M-‬ي او ‪ -‬ا ) او ه ‪ 7 7(n‬ون ا <;‪ )7'9 7‬ر(;‪ 7 7‬ذ ‪ 3'7 =7 [7‬‬
‫ا‪ >c‬اف و ه ' ‪D‬م ـ =‬
‫أ‪ 779 -‬م ا ‪ 77$‬رآ ‪ 77‬ا !‪U 77‬ت ا ‪ 77‬ا ‪ 77! 77 q‬رة ‪ p 77 4‬ا ‪ -77‬ي ا ;‪ 77‬در ‪ =779‬ا ‪ 77‬ا ‪ 77 ' 77‬‬
‫ا ر و ا ا‪ c‬ا ( ‪ A = + s‬ف '‪ r‬ا‪ >c‬اف‪.‬‬
‫ب‪ I -‬آ' ا ) ا ! ا = ا ' ا ر و ا ‪.‬‬

‫ا ‪ #‬ان ا ‪/‬ـ ــ‪0‬‬
‫ا ‪"#‬ـ م ا داري و ‪ +‬ا ــ ‬

‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫ا ‪ ,-.‬ا ‪ :‬‬
‫ ا ه ] ة آ‪= = 4‬‬
‫ر‪ ) m L‬ا (‬
‫ ‪ SL‬او ‪m L ' = 4L‬‬
‫آ ‪ 9 S‬م )ا '‪ %‬او ا‪ c‬ذ ا ‪ ' & -‬ا ‪( 4‬‬
‫آ ‪ 9 S‬م ‪ 9‬‬
‫ا = ل ) ! ; او ; ف ا او '‪ 9 % ' %‬م(‬

‫‪-4‬‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‪ 3$ c t' M9‬ا ا ‪ 9‬‬
‫‪ 3$ c t' M9‬ا ا ‪ Y‬د ‬
‫‪ S 4A‬ا ‬
‫ ' ‪2‬ان او ‪ 4 A‬ن ‪UI‬ن ز ‪ %+LU‬‬
‫ا ‪ ,-.‬ا < دي ; ‬
‫ ان ا ‪ ] +‬ا ة ‪ & 43 )'9 + 4 3‬أ` ل ا ا ‪ ' $‬و ا ‪ I‬ق ا و ‪ r '7 S‬ا ! ‪ 7‬ت‬‫‪ )'9‬آ = ‪ t W‬ذ [‪.‬‬
‫ه‪2‬ا و ! م ‪ u 0‬ا ‪ W‬ت = ‪ 41‬أ‪ M9‬ء ا ‪. ] +‬‬
‫ آ = ‪ )'9‬ا ‪ ] +‬ا ة ' ان = ز ‪ +‬ا‪ 3(c‬ر ا ‪ -‬ة ‪ =9‬ا‪ 3$ c‬ا ا ر ‪ 7‬‬‫و ا ‪.‬‬
‫ا ‪ ,-.‬ا ‪ ; /‬‬
‫ ‪ u‬ا ‪ ] +‬ا ة ة آ "‪U‬ث ا>‪ )'9 +‬ا‪ 1c‬و ‪ 2W‬ا ! ارات ا او ?@'‪ 4‬ا‪ `c‬ات ‪ > )'9‬ط ان‬
‫ ‪ MK‬ر "'‪ e‬ا‪ M9c‬ء ‪ )'9‬ا‪ 1c‬و ‪ -9‬ا وي ن ` ت ا ‪ <0 m L‬و ا ! ارات د ‬
‫( ص <‪ M‬ا ' ت‪.‬‬
‫ا ‪ ,-.‬ا ‪ ; 0 /‬‬
‫ه‪2‬ا و = '‪ ] +‬ا ة ان ‪ I'" = S'3 u‬ا‪ M9c‬ء و ! ا‪ ( 9 0‬ر‪ ' 1‬دة‪.‬‬
‫و ‪ )77'9‬ا ‪ 77] +‬ا ‪ 77‬ة ان ‪ ) 77‬ا ! ‪ 77‬م ‪ u77‬ا ' ‪ 77‬ت ا ‪ 77‬ا ‪ 779 77 77+! 9 )77'9 + 277W‬ا ا !‪ 77‬ارات ا ‪=77 )77!4 77‬‬
‫ ‪c $‬ت ا ' ا ‪.‬‬
‫و ‪ v +‬ا ‪ T-‬م ا ا(' ' و ‪ 41 T-‬ل ا‪ M9c‬ء و ر ‪ u %+‬ا‪ 9‬ة ‪ 0‬ء ;' ‪ 7‬و‪.8‬‬
‫و = ‪ +‬ا ‪ -‬د ا ‪ M‬ا ‪ 7$‬و ‪ ) 7 =7 = 7‬ا ‪ 7‬ل ا‪ 7 c‬ال ا ‪ 70‬دة <‪ + 7; 7‬وا !‪ 7‬رة ‪ 7‬‬
‫ ‪D‬ا ; ‪ +‬ا ‪ -‬ي وا‪c‬ذن ‪ $‬اء ا‪ "c‬ث و ا ‪D +‬ات ا ‪.‬‬
‫ا ‪ ,-.‬ا ا ‪ ; 1‬‬
‫ ‪ 77] +' =77‬ا ‪ 77‬ة ‪ 77Kc + 3'77 =77 774 0 y 77Y‬ا‪ 77 +L 77M9‬ا‪U779‬م و ا !‪ 77‬ا ‪ 77‬ا ‪ 77 ' 77‬‬
‫ا ر وا ‪.‬‬
‫و ‪ %‬ه‪ z2‬ا ' < <‪ ( '0 M‬ص ‪ [ 2‬ا ‪ 7M W7 )7'9 y 7Y‬ة ‪ 7A =7‬ف "‪ 7"U‬ا‪ 7M9‬ء ‪)7'9‬‬
‫ا‪ %+- = 1c‬ر‪ m L‬ا ‪.‬‬

‫ ــ ا= ـــــ‪ ,‬ا ــــ ‬
‫ا ‪ ,-.‬ا ‪ ; 2 3‬‬
‫• ا> اآ ت ا‪ M9c‬ء ا ‪ = 4W -‬و ا ‪ - = $‬ر = ‪ -‬‬
‫• ا < ` = ‪ u‬ا‪ 0c‬زات‬
‫ ا( ا‪ +>c‬ر و ا‪ +$ c‬ر وا ‪ 9) -4‬م ا ‪Uq‬ل ا>‪ +‬ر ‪ y‬ا اد آ < ل و ا ‪ {4‬و@ ه ا ‪u y1 -‬‬‫ا ‪ r‬ا وا ي(‬
‫• ‪ 4+‬ت و ا ‪ 3‬‬

‫‪-5‬‬‫• ا> اآ ت ا‪c‬و ء‬
‫و < ‪ )'9‬ا ‪ % T-‬أ ‪ + 3$‬ف ا ) ز ‪ u‬ا‪c‬ر ح ‪ )'9‬ا‪. +L M9‬‬
‫ا ‪ ,-.‬ا دس ; ‪:‬‬
‫أ‪ -‬ا ‪ I = m L‬ا ‪ ] +‬ا ة ‪ u 0‬ا ‪ T‬وف و ا < ‪c‬ت و ه ا ‪2‬ي ا‪ + 9‬و ‪ 1 2Y-‬ارا ‪. +‬‬
‫ب‪ 9 -‬ا ا ‪ - = m L‬ن ا ‪ m L‬و ‪ ! c‬ن ‪ G +‬ا‪ Kc G- y Y c‬ه ‪.‬‬
‫ج‪ -‬ا ‪ S‬ا ـ م = '‪ < t‬ا‪ 9 c‬ءات و [ د ا ' ت و ا ا ‪U‬ت و ه ‪ I‬ا < ك‬
‫ا‪c‬داري و ا ‪ ، ' -Y‬ون ‪ sW z 9 u‬ا ‪ $‬ر ‪ u‬وا ! ات ا د ا '! أ ‪ 3$‬‬
‫ا ‪ )'9‬ا ‪ G0‬ا‪c‬آ ‪.‬‬
‫آ ‪ u‬ا‪ 0‬زات ا ‪ $‬رآ ا‪ 3$ c‬ا ا ‪ < %‬ه = ‪ 41‬ز ‪ GLU‬ر ا ‬
‫ا ‪ 4‬وا و ا‪ K '` S1‬ا ; < ت ا ' ‪ +‬و ذ [ ‪ M U + ' 41‬ء = ‪ 41‬ا ‬
‫ا )ر‪ + 0 m L‬ا (‪.‬‬
‫و ‪ +‬ا ‪ )'9 M‬ا‪ 0‬زات ا ‪ $‬رآ ا‪ 3$ c‬ا ى ا ا ‪ 3‬ا ‪) +‬ا ‪ -‬و ‬
‫ا ‪ 4$' +‬ب و ا و ا ا ‪ ( 4‬ا ‪ u0‬ا ‪ G 0 T- +‬ا و ذ [ ا‪ K '` 41‬ه‪z2‬‬
‫ا‪ 0c‬زات و '‪ +‬ا ا ‪ W‬ص ‪2+‬ا ا‪. c‬‬

‫ه‪2‬ا و < ص و ‪ % ' ' 9 u‬ا‪ 0‬زات ا ‪ $‬رآ ا‪ 3$ c‬ا = ‪ 41‬ا ا ‪ 3‬‬
‫ا ‪ ;1 +‬ا ‪ +‬ا ‪ 1‬ا ‪ S -‬و ذ [ ' ‪ $‬رآ ا ! ‪U‬ت ا ‪ !' !4A‬ا =‬
‫ا ' ا ر وا ‪.‬‬
‫آ ) و < ص ز ‪U‬ؤ‪ ) z‬ر ا ا ‪ 4‬و ا ( ‪ )'9‬ا ! م ‪D c‬ا ت‬
‫ا ! ‪ t' W = ;1‬ا ‪ Y‬ق ا ا ' = ا ‪ $‬رآ ‪ t' W‬ا ‪ 4‬ر ت‬
‫ا ا ‪ 9‬وا ‪ Y‬د ا ! رة ‪ )'9‬ا ; = ا ‪ +‬ي و ا ‪c 34' -A‬ت ا ا ر ‬
‫او ا ‪ ! !4A‬ا = ا و ا‪. +<L‬‬
‫و [ ا ا ‪ W‬ص ‪ $-‬ط ا ‪ G e K ' -Y‬آ ‪ $ %+‬رآ ا‪ M9c‬ء‬
‫ا ' = ‪ ' A‬ا ‪ -‬ا را و ذ [ ‪ 4 -‬ق ا و ‪ t' W‬ا‪ 3$ c‬ا و‬
‫و ‪ TKU‬ت ‪ ( -‬و ذ [ ‪ M‬ن ا ‪ )'9‬ا ; =‬
‫ا ‪ +‬ا ‪ pL ) 9 -‬و ! ‪%‬‬
‫ا‪c‬داري و ا ‪ -Y‬و ا`' ا‪ 9c‬ل ‪ )'9‬ا ‪ G0‬ا‪. M c‬‬
‫و ‪ +‬ا ‪ M‬ز ‪ GLU‬ر ا ا ‪ 4‬و ا ‪ % T- )'9‬ا ‪ 4‬ر ت = ا‪ 1c‬م دا( ا ‬
‫ا ' ‪.‬‬
‫د‪ -‬أ = ا ل = '‪ y4! t‬ا ل و ` ف ا ‪ 9‬ت ا ?ذون ‪ 41 = +‬ا ‪ ] +‬ا ة وا ‪ =9 e<4‬ا ‪UW‬ص‬
‫ا‪ >c‬اآ ت ;‪ e K T - Y‬ن ‪ G‬د ( ص '< ت و '‪ Y‬ت <‪ u 0 Y‬ا ات ا ; ‪ +T U‬ر‬
‫ ‪ -9 +‬ا < ‪. 0‬‬
‫ ‪ y41 %‬ا ل ! ' ‪ %‬و` ‪ = )M‬ا ‪ m L‬او أ = ل ا ‪.‬‬
‫و ‪ %‬ا ‪ M‬ا ; ر ‪ t‬ا '! ‪ $-‬ط ا ‪ )'9‬آ‪ $‬ف ‪ ` & A =9 1‬ك او ‪ -‬‬
‫و أ = ا ل‪.‬‬
‫ ‪ 41 = )M‬ا ‪m L‬‬
‫آ ‪ S 3‬أ = ا ل [ د ( ص ‚" ث و ا ‪D +‬ات ا ‪ ; < 9‬ف ا ‪.‬‬

‫‪-6-‬‬

‫ا ‪ #‬ان ا ـ ا ــ‪1‬‬
‫ا ــ ا ـــ ــ ‬
‫ا ‪ ,-.‬ا ‪: ; 1‬‬
‫ ! ر ‪ % T-‬ا ' ا ا ‪ = ` W‬ا ا ا ر او ا = ‪ 41‬ا ا و‬
‫ ‪ G0‬ا ‪ 9‬ءات ‪2+‬ا ا ‪ q‬ض ا ) آ ا ' = ا ‪2‬آ رة و ا ‪ c = -‬وآ‪ [ 2‬ا ) ا ‪2 U‬ة و ا ‪. 4'3‬‬
‫ ‪ %‬ا" ا ! د ه‪ z2‬ا ' ا ا ? درا آ ‪ 0‬ا ‪ $ S‬ط ا و ا ا ‪ S‬ا‪c‬دار وا ‪ -Y‬ا ‪ A -‬‬
‫ ‪. + +‬‬
‫و رس ا < ون ‪ -9 t' W‬و = و ; ل ا ‪ T-‬م ا‪ c‬ا ‪2‬ي ‪ S‬ان ن ‪U !43‬ه اف وا ‪ +‬‬
‫وا‪ c‬ت ا ‪ ` W‬ا ‪ D‬ن ا‪ K‬ا"‪ +‬و ; د‪ 1‬ن ‪ 0c + '9‬ع‪.‬‬
‫"‪ = ;1 ! M " '0 ! %‬و آ ‪ S‬ا ‪ ] +‬ا ة ' ‪.‬‬
‫ا ‪ ,-.‬ا ‪: ; ) /‬‬
‫ ! ‪ ' ! '0‬ا ا ر ‪ +‬آ ‪ %‬ر ! ‪ t' W %‬ا‪ 3$ R‬ا ‪ %‬ا زه ‬
‫و ‪ 9c‬اد ‪ p‬ا ‪ $-‬ط ا ‪ -‬ي ا !‪. 4‬‬
‫و ‪ ! -‬ا ' ا ‪ +‬ا ‪ -‬ا را ا ‪ ] +‬ا ة و '‪ T-‬آ ا ا ‪ S‬ا ‪ T-‬وا ‪ -Y‬‬
‫ا ‪ $- ` W‬ط ‪ t' W‬و‪. +9‬‬
‫و ا ‬

‫و ‪ S‬ا‪U9‬م ا ا ‪ 3‬ا ‪ ' +‬ا ر وا )ا ‪ -‬و ا ‪ 4$' +‬ب و ا ‬
‫ا ‪ ( 4‬ر ‪ /‬ا ' = ‪ 41 = $9‬ا ! ده ‪.‬‬
‫ا ‪ ,-.‬ا ‪: ; 1‬‬
‫ ‪U( %‬ل ا ' ا ‪ $1 -‬ا ! = ا‪R‬د و ا و ا ; ‪ )'9‬آ ‪. +-‬‬
‫آ ' ' ا ا <& ا ‪ W‬ذ ا‪ = < ` z‬ا ! رات و '‪D‬م ا ‪ ] +‬ا ة ‪2 Y-‬ه ‪.‬‬
‫ا ‪ ,-.‬ا ون‪:‬‬
‫ ‪ 9‬ا ا ' ا ا د = د‪ 9‬ة ا‪ M9‬ء ا ا ) ‪ ( 9 '0‬ر‪ ' 1‬دة ‪ = S'3‬ا ‪ m L‬أو‬
‫ ‪ S'3‬آ ‪ G0‬ا ) ا ‪ I'" 41 = m L‬ا‪ M9‬ء ا ‪ ] +‬ا ة‪.‬‬
‫ا ‪ ,-.‬ا ا? و ا ون‪:‬‬
‫ = ‪ m L‬ا ا ' ا ر وا ا" رة ‪ ( 9 '0‬ر‪ ' 1‬دة اذا ‪ G = 4‬ان ا ‬
‫‪ K‬دت ‪ =9‬ه ‪ +‬ا‪ '`c‬او ا ‪ Y ( +‬ا‪ K‬م ا ! ن ا ‪ ' r M‬ا ر وا ‪.‬‬
‫ا ‪ ,-.‬ا ‪ /‬و ا ون‪:‬‬
‫‪ % ( -9‬آ ‪ 9 '0‬اء آ ‪ 9‬د او ( ر‪ ' 1‬دة < ا ‪ ] +‬ا ة ا ) ا ا ‪ 3‬ا ‪ ' +‬‬
‫ا ر وا )ا ‪ -‬و ا ‪ 4$' +‬ب و ا و ا ا ‪ ( 4‬ا ‪ +‬ا‪ 0‬ا‪ $9 ( z ;1‬ة‬
‫ ‪ T‬ا = <‪ M‬ا ' و ا ! = ا‪c‬د وا ‪ L 1 u‬ا ‪ c‬اد ا ‪ ] +‬ا ة ا ة‪.‬‬

‫ان ‪ 9‬م ا‪ K‬ا " ‪ &L‬ا ‪2‬آ رة = ان ‪ 41 = 4‬ر‪ m L‬ا ا ‪ 3‬ا ‪ ' +‬ا ر وا ‬
‫)ا ‪ -‬و ا ‪ 4$' +‬ب و ا و ا ا ‪ S 0 = 'W ( 4‬ا ‪ =9‬آ ‪ $‬ط ر ‪ ' A‬ا ‪ -‬‬
‫ا ‪ u4‬ا ' ا ‪.‬‬

‫‪-7-‬‬

‫ا ‪ #‬ان ا ‪3‬ــ ــ‪2‬‬
‫?ـ‪ ,‬ا ـ و ‪ .-+‬ــ ? ‪ +‬و * ‬
‫ا ‪ ,-.‬ا ‪ 0 /‬و ا ون‪:‬‬
‫ ` رة ‪ K‬ا ‪ +4 Y; % ،‬ا …ذن = ر‪ m L‬ا ا ' ا ر ‬
‫وا ‪.‬‬
‫ا ‪ ,-.‬ا ا ‪ 1‬و ا ون‪:‬‬
‫ ` رة ‪ K‬ا ن ; ‪ +4‬ره = ! ر ا"‪ -‬ء ا ' ا ا ‪ !9‬ت ‪2+‬ا ا ‪ q‬ض و‬
‫ ‪ 0 s;W‬ء ا ! ن ا ري ‪ G‬ا ‪.‬‬
‫و ‪ Y; = c‬ا ‪c !-‬ت و ا ‪D +‬ات ذات ا ;‪ q4‬ا ا و ه `‪ -‬وق ا او ا ‬
‫ا ' ا ر وا ‪ .‬دون اذن = ر‪ m L‬ا ‪.‬‬

‫ا @ ‪2‬‬

‫ا * ‪ A+‬ا م‬

‫)ا ‪ E‬ء و = ‪ D‬ر@ ‪ 2‬ا ‪ C‬ا (‬

‫ا ا ‪ 3‬ا ‪ ' +‬ا ر وا ‬
‫ ـ ………………………‪..‬‬
‫)ا ‪ -‬و ا ‪ 4$' +‬ب و ا و ا ا ‪( 4‬‬

‫( ص ا ' ‬
‫ا ر وا ‬
‫‪---------------‬‬

‫…………… ……………‬

‫ر‪ %1‬ا ?> ة……………‬
‫ ر ‪ /‬ا‪ `c‬ار…………‬

‫)ا‪ M c‬ء و ا ‪(% W‬‬

‫ا ر ا ــ ـــ ‬
‫وزارة ا ــ ب وو ا و ا ا ‬

‫ا ا ا ر و ا ‬

‫آــ اس ‪:‬ــ وط ا ـ رآــ ‬
‫‪I‬ـ ـ ط ا ا ر و ا ‬

‫ ـ‪ C‬ــ ت ا ــ ــ ــ ا ‪3‬ـ ‪K‬ــ و ا ـ‪ C‬ـ ت ا ‪- 3‬ــ ‬

‫‪-1-‬‬

‫* ‪ 71 =7 -7– ;Y' !4A‬ن ‪ 79‬د ‪ ، 1994 -7 104‬ا ‪ 7‬رخ ‪ 3 7‬أوت ‪ 1994‬و ا '‪ % 7T- &7‬و ‪ 73‬‬
‫ا ا ‪ 4‬وا‪ 3$ c‬ا ‪،‬‬
‫* و ‪ T-' !4A‬م ا ا(' ' ا ' ا ر وا ‪،‬‬
‫*و ‪277 Y-‬ا !‪ 77‬ار ا ‪ 77‬وز ‪ 77‬ا ‪ 477$‬ب وا ‪ 77‬و ا ‪ 77‬ا ‪ 77 4‬ا ‪ 77W‬ص ‪ 77>? Š-77‬ة ا ‪ 77$‬رآ ‪ 77‬ا ‪ 77$-‬ط‬
‫ا ا ر و ا و ‪ u‬آ اس > وط ا ‪ $‬رآ ‪ 7 ' 4 -‬ت ا ‪ 7‬ا ‪ 79 31) 7` W‬ت ا '‪% 7‬‬
‫ا‪ R‬وا ‪ I‬ي وا ( و آ‪ [ 2‬اآ‪ D‬ا = ا ‪ -+‬ا و اآ‪ D‬ا`‪U‬ح ا‪ Kc‬اث‪،‬‬
‫ < ‪ )'9 %‬ه‪ z2‬ا ت ا ا@‪ 7 74‬ا <;‪ 7‬ل ‪ 7>? )7'9‬ة ا‪ 7W c‬اط ‪ 7‬ا ‪ 7 ' 7‬ا ر ‪ 7‬‬
‫وا ان ' ‪D‬م ' =‬
‫‪ -1‬ا‪ +T c‬ر ‪ = W -‬ر(; ر ‪ 7A = ' m‬ف وزار ‪ 7‬ا ‪ 7‬و ا '‪ % 7‬ا ‪ 7‬وذ ‪ 7 ' 47 - [7‬ت‬‫ا ا ‪ ` W‬دون اه ‪.‬‬
‫‪ -2‬ا‪D c‬ام ا م ! ا = ا ا ' ا ر و ا ‪.‬‬‫‪ -3‬ا ‪ MW‬ع ا م ا ) ‪ 1‬ارات ا و ‪ +'I‬ا ‪ +‬ي و ‪2 Y-‬ه ‪.‬‬‫‪ -4‬ا < ‪ )'9 T‬ا‪U(c‬ق ا و ا وح ا‪c‬و ‪. 4‬‬‫‪ s;K s ;W -5‬أ ‪ 9 4‬دة ا ا ‪ 4‬وا‪ 3$ c‬ا ا ‪ 2 U‬و ا ‪ 4'3‬ا =‪ 7< ،‬ا>‪ 7‬اف‬‫ ر = ‪ = ; W‬ا ا ‪ 4‬و ا دون اه‪.%‬‬
‫‪ ;K s ;W -6‬أ ‪ 9 4‬ر ‪ S‬ا ‪ Y‬ق وا = ا ز = ا ا ر و ا ‬‫‪ T- = ? -7‬ر ‪ +‬ا ‪ $‬رآ = ا ا ر وا ا < ادث‪.‬‬‫‪ = -8‬ا ! = ادار = = = ‪ YZ‬ا ا ' ?‪ A‬ا ‪ 7‬ي وا‪ 7Y' 71U(c‬ق وا ‪ = 7‬أ"‪ 7-‬ء آ‪ 7‬‬‫ا ‪ -‬ت ا ‪.‬‬
‫‪ -9‬ا ‪U‬ك ا ا ا@‪ 4‬ا‪ W c‬اط ات و ازم ر ‬‫‪ -10‬ى ا ‪‹$-‬ت و ‪D +‬ات ر `'‪ +4‬او ورة ‪. +‬‬‫‪ < -11‬ا ; ر ‪ +1 !- t‬و ر ‪ +‬دا( ا ‪ c‬و ( ر‪. +0‬‬‫‪ 9 -12‬م ا‪ ; 1c‬ر ‪ )'9‬ا ت ا ‪. 9‬‬‫‪ u $ -13-‬ا ا ‪ L -‬و ا ‪. + -‬‬

‫رآ) = ص ا ‪ #‬وب ا ي ب و ا و ا ‬
‫ا ‬
‫ ـ …………………………‬

‫رآ) = ص ا ‪ C‬ا ‬
‫ا‪ N P‬و وا‪M ; NOI‬‬

‫………… …………‬
‫…………… …………‬
‫)ا‪ M c‬ء و ا ‪(% W‬‬

‫ ـ ـ ا ـ ــ ‬
‫)ا‪ M c‬ء و ا ‪(% W‬‬

‫ا ر ا ‬
‫وزارة ا ب و ا وا ا ‬

‫‪.............. I.......‬‬

‫ا ا ‬
‫ا ر و ا ‬

‫ ‪ A R‬ا ‪ 3‬اط ا ‪ C‬ت ا ا ‬
‫ا ‪ %‬ا ا ' ‪............................................................................ :‬‬
‫ا ‪ .............................: c‬ا ‪ .....................:t +‬ا ‪ Y‬آ‪......................:m‬‬
‫ا ‪ -‬ان ‪...................................................................................:‬‬
‫ا ‪) %‬ة(ا ‪.............................................................................:‬‬
‫ا ' ‬
‫ ت‬
‫‪ 9‬د ا ‪ ) 2 U‬او ا ‪ ( 4'3‬ا =‪ :‬ن‬
‫ ر ا ا ‪ 4‬ا '<! ن ‪:‬‬
‫ا ‪ .‬ع ا ا * ‪S‬‬
‫ا = ‪ -‬ص‬
‫ا ‪ +‬‬
‫ا ‪ D‬و ا ‪AO‬‬
‫ ‪M‬‬

‫ا ‪D +‬ت ا ‪............................................................................................:‬‬
‫‪..............................................................................................................‬‬
‫ا ‪ E‬ء = ‪D‬‬
‫ا ‪ E‬ء و = ‪ D‬ا ‬
‫ر@‪ 2 UUUUUUUUUUUU‬ا ‪ UUUUUUUUUUUU‬‬

‫ا ‪ #‬وب ا ي ب و ا ‬
‫ا ر ‬
‫و ا ا ‬
‫= ص ا ا ر و ا ‬
‫ر‪ DV‬ا ‪ :‬ة ‪ + .................................................‬ر ‪ W‬ا‪ K‬اره ‪..................................................‬‬
‫ ‪ ,‬ه[ا ا ‪ ) 3 I A R‬و ‪ Y@ Z YI‬ا ‪:‬‬
‫*‪^Z‬ث ‪ ) W‬ا ‪ "#‬م ا‪ %‬ا ‬
‫* ‪ 3‬ن ) <‪ E‬ا ا ‬
‫* ‪ 3‬ن ) ‪ +‬آ ا _ ا ة ‬

‫ا ر ا ‬
‫وزارة ا ب و ا وا ا ‬

‫‪.............. UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUI.......‬‬

‫' ا ‬
‫ا ر و ا ‬

‫ ‪ A R‬ا ‪ 3‬اط ا ‪ C‬ت ا ‪ K 3‬و ا اآ` ا ‪ - 3‬‬
‫ا ‪ %‬ا ا ' ‪........................................................................................ :‬‬
‫ا ‪ .............................: c‬ا ‪ .....................:t +‬ا ‪ Y‬آ‪.................................:m‬‬
‫ا ‪ -‬ان ‪...............................................................................................:‬‬
‫ا ‪) %‬ة(ا ‪..........................................:‬‬
‫ا ' ‬
‫ ت‬
‫‪ 9‬د ا ‪ ) 2 U‬او ا ‪ ( 4'3‬ا =‪ :‬ن‬
‫ ر ا ا ‪ 4‬ا '<! ن ‪:‬‬
‫ا ‪ .‬ع ا ا * ‪S‬‬
‫ا = ‪ -‬ص‬
‫ا ‪ +‬‬
‫ا ‪ D‬و ا ‪AO‬‬
‫ ‪M‬‬

‫ا ‪D +‬ت ا ‪................................................................................................:‬‬
‫‪...................................................................................................................‬‬
‫ا ‪ E‬ء = ‪D‬‬
‫ا ‪ E‬ء و = ‪ D‬ا ‬
‫ا ‪ #‬وب ا ي ب و ا ‬
‫ا ر ‬
‫و ا ا ‬
‫( ص ا ' ا ر و ا ‬
‫ر‪ %1‬ا > ة ‪ ............................‬ر ‪ /‬ا` اره ‪......................................‬‬
‫ ‪ ,‬ه[ا ا ‪ ) 3 I A R‬و ‪ Y@ Z YI‬ا ‪:‬‬
‫*‪^Z‬ث ‪ ) W‬ا ‪ "#‬م ا‪ %‬ا ‬
‫* ‪ 3‬ن ) <‪ E‬ا ا ‬
‫* ‪ 3‬ن ) ‪ +‬آ ا _ ا ة ‬

‫ر@‪ 2 UUUUUUUUUUUU‬ا ‪ UUUUUUUUUUUU‬‬

‫ا ر ا ‬
‫وزارة ا ب و ا وا ا ‬
‫ا ا ا ر و ا ‬

‫ ‪ V R‬ت‬
‫ ا ا ر و ا ‪ RV‬ع ا ‪ D‬ا ‬
‫‪ /-1‬ا _ ا ة ‬
‫ا ‪ -‬ا را ‪............................:‬‬
‫ا ‪..............................: c‬‬
‫ر‪ %1‬و ر ‪......................: + > /‬‬
‫ا ‪ %‬ا ‪........................:‬‬
‫ر‪ %1‬ا ‪................:t +‬ا ‪ Y‬آ‪..........m‬‬
‫‪ -9‬ان ا ‪.....................:‬‬
‫)ر‪ m L‬ا ا (‬
‫ا ‪ :m L‬ا ‪........................‬‬
‫ا ‪..................................... Y Z‬‬
‫ا ‪ SL -‬ا‪R‬ول ' ‪:m L‬ا ‪.....................‬‬
‫ا ‪..................................... Y Z‬‬
‫ا ‪ SL -‬ا ‪ :m L ' I‬ا ‪....................‬‬
‫ا ‪..................................... Y Z‬‬
‫ا ‪ S‬ا م ‪ :‬ا ‪...........................‬‬
‫ا ‪..................................... Y Z‬‬
‫ا ‪ S‬ا م ا ‪ : 9‬ا ‪.....................‬‬
‫ا ‪............................................ Y Z‬‬
‫أ = ل ا ‪ :‬ا ‪.......................‬‬
‫ا ‪.................................... Y Z‬‬
‫ا ‪ M‬ا '‪ t‬ت ا ‪ Y‬د ‪ :‬ا ‪....................‬‬
‫ا ‪.................................... Y Z‬‬
‫ا ‪ M‬ا '‪ t‬ت ا ‪ : 9‬ا ‪...................‬‬
‫‪ S 4A‬ا ‪ :‬ا ‪.....................................................................................‬‬
‫ا ‪ ............................‬ا ! ‪.......................... %‬‬
‫ ‪ UI‬ا ‪ 2 U‬و ا ‪ 4'3‬ى ا ‪: ] +‬‬
‫ا ‪ .............................‬ا ! ‪........................... %‬‬

‫‪ ; /-2‬د ا ^ [ ا ) ‪ C‬ا ‬
‫ ن‬

‫ ت‬

‫ا ع‬

‫‪ ; /-3‬د ر ا ا ا <‪ C ) O‬ا ‬
‫‪ n‬ت و ات‬

‫ر‪ 0‬ل‬

‫ا ع‬

‫‪ /-4‬ا ‪ #‬ت و ا `ات ا ‬
‫ا ‪ ` W‬ا ‪.......................................................................................‬‬
‫ا ورة ‪ +‬و ا = ا ‪.......... ....................................................................... + Uq‬‬
‫ا ‪ E‬ء و = ‪ D‬ا ‬
‫ا ‪ #‬وب ا ي ب و ا ‬
‫ا ر ‬
‫و ا ا ‬
‫( ص ا ' ا ر و ا ‬
‫ر‪ %1‬ا > ة ‪ ............................‬ر ‪ /‬ا` اره ‪......................................‬‬

‫ا ‪ E‬ء = ‪D‬‬
‫ر@‪ 2 UUUUUUUUUUUU‬ا ‪ UUUUUUUUUUUU‬‬

‫ا ر ا ‬
‫وزارة ا ب و ا وا ا ‬
‫ا ا ا ر و ا ‬

‫ ‪ V R‬ت ا ‬
‫ ‪ C‬ت ‪ / K = +‬اآ` ا * ) ا ‪ #‬ا ‪ /‬اآ` ا‪^K‬ح ا ? اث‬
‫‪ /-1‬ا _ ا ة ‬
‫ا ‪ -‬ا را ‪............................:‬‬
‫ا ‪..............................: c‬‬
‫ر‪ %1‬و ر ‪......................: + > /‬‬
‫ا ‪ %‬ا ‪........................:‬‬
‫ر‪ %1‬ا ‪................:t +‬ا ‪ Y‬آ‪..........m‬‬
‫‪ -9‬ان ا ‪.....................:‬‬
‫)ر‪ m L‬ا ا (‬
‫ا ‪ :m L‬ا ‪........................‬‬
‫ا ‪..................................... Y Z‬‬
‫ا ‪ SL -‬ا‪R‬ول ' ‪:m L‬ا ‪.....................‬‬
‫ا ‪..................................... Y Z‬‬
‫ا ‪ SL -‬ا ‪ :m L ' I‬ا ‪....................‬‬
‫ا ‪..................................... Y Z‬‬
‫ا ‪ S‬ا م ‪ :‬ا ‪...........................‬‬
‫ا ‪..................................... Y Z‬‬
‫ا ‪ S‬ا م ا ‪ : 9‬ا ‪.....................‬‬
‫ا ‪..................................... Y Z‬‬
‫أ = ل ا ‪ :‬ا ‪.......................‬‬
‫ا ‪ M‬ا '‪ t‬ت ا ‪ Y‬د ‪ :‬ا ‪ ....................‬ا ‪............................. Y Z‬‬
‫ا ‪ M‬ا '‪ t‬ت ا ‪ : 9‬ا ‪ ...................‬ا ‪............................. Y Z‬‬
‫‪ S 4A‬ا ‪ :‬ا ‪..............................................‬‬
‫ ‪ UI‬ا ‪ 2 U‬و ا ‪ 4'3‬ى ا ‪ : ] +‬ا ‪ ............................‬ا ! ‪.................. %‬‬
‫ا ‪ .............................‬ا ! ‪.................... %‬‬
‫‪ ; /-2‬د ا ^ [ ا ) ‪ C‬ا ‬
‫ا ع‬
‫ ت‬
‫ ن‬
‫‪ ; /-3‬د ر ا ا ا <‪ C ) O‬ا ‬
‫ر‪ 0‬ل‬

‫‪ n‬ت و ات‬
‫‪ /-4‬ا ‪ #‬ت و ا `ات ا ‬
‫ا ‪ ` W‬ا ‪........................................................................................‬‬
‫‪................................................................................................................‬‬
‫ا ورة ‪ +‬و ا = ا ‪.................................................................................. + Uq‬‬
‫‪...............................................................................................................‬‬
‫‪ /-5‬ا ‪ P‬ا ي و ا داري‬
‫ا ‪ D‬و ا ‪AO‬‬

‫ا ع‬

‫ا ‪ A K . i‬ا ‪ C‬‬

‫ا ‪ .‬ع ا ا * ‪M S‬‬

‫‪ /-6‬ا ‪ P‬ا ‪ #.‬‬
‫ا ر ن ا و ن ‪ =9‬ا ‪ Y‬وع ا '‪ = 34‬ا ‪ +‬و ا ‪ -A‬‬
‫ا ‬

‫ا ر' ا ‬

‫ا ‪ D‬ا رب و ‪M O‬‬

‫ا ‪2#‬‬

‫ا= ‪ -‬ص ا رب‬

‫ا‪ %‬م ا ‪ --3‬ر ‪A‬‬
‫ا ‪ D‬ا رس‬

‫ا ‪ .‬ع ا ا * ‪M S‬‬

‫ا ‪N V‬‬

‫ا م‬

‫ا * ن‬

‫‪................. ...............‬‬
‫ا )ة( ر@ ‪) 2‬ة( ا ا ‬
‫ا ‪ D 3‬و ا ‪ E‬ء‬

‫ا ‪ :‬ا ‪ #‬وب ا ي ب‬
‫و ا و ا ا ‬
‫ا ‪ D 3‬و ا ‪ E‬ء‬
‫ ‪ + D‬ه[‪ k‬ا ‪: V R‬‬
‫*;‪ #‬ا ء ا ا ‪ I‬ا آ‪ D ,‬ر ‬
‫*;‪ #‬ا ء ‪ 2 +‬ا ا ‬
‫و ‪ I , +‬ر ‪ +‬ه ا ‪ 6‬ا ‪ #‬و ا ب و ا و ا ا ‬

‫ا ر ن ا ‪C‬و ن ;) ا ‪ l #‬ا ا ‪ ; O‬ي‬
‫ا ‪ D‬و ا ‪AO‬‬

‫ا ا * ‪ S‬‬

‫ا ‪ D‬و ا ‪AO‬‬

‫ا ا * ‪ S‬‬

‫‪................... ..................‬‬
‫ا ر‪) m L‬ة( ا ا ا ر ‬
‫ا ‪ % W‬و ا ‪ M‬ء‬
‫ ‪ + D‬ه[‪ k‬ا ‪: V R‬‬
‫*;‪ #‬ا ء ا ا ‪ I‬ا آ‪ D ,‬ر ‬
‫*;‪ #‬ا ء ‪ 2 +‬ا ا ‬
‫و ‪ I , +‬ر ‪ +‬ه ا ‪ 6‬ا ‪ #‬و ا ب و ا و ا ا ‬

‫رآ) = ص ‪ #‬و ا ب‬
‫و ا و ا ا ‬
‫ ر ن <‪ O‬ن ‪ 2.#‬ا ‪ D . *+ D+ C‬م ا= ى‬
‫ا <* ‪) D‬ذآ ا ‪ D‬و ا ‪ AO‬و ا (‬
‫‪............................................................‬‬
‫‪............................................................‬‬
‫‪............................................................‬‬
‫‪............................................................‬‬
‫و ا و ا ا ‬
‫ا ‪ % W‬و ا‪ M c‬ء‬
‫ا ‪) D "#‬ذآ ا ‪ D‬و ا ‪ AO‬و ا (‬
‫‪............................................................‬‬
‫‪............................................................‬‬
‫‪............................................................‬‬
‫‪............................................................‬‬

‫ا ‪ :‬ا ‪ #‬وب ا ي ب‬