2البنية الأساسيةالشيحة بخنيس .pdf


Nom original: 2البنية الأساسيةالشيحة بخنيس.pdfTitre: 2البنية الأساسيةالشيحة بخنيسAuteur: Administrateur

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PDFCreator 2.3.0.103, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 10/11/2016 à 09:10, depuis l'adresse IP 41.230.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 210 fois.
Taille du document: 87 Ko (2 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫ا‪ " #‬ر ا‬
‫وزارة ا (ون ا‬
‫و‪ +‬ا‬
‫& ‪, -‬‬

‫& وا ‪$‬‬

‫أ‬
‫ا‬

‫ا‬
‫ا طول‬
‫) ر(‬

‫ا رض‬
‫) ر(‬

‫رع رط ج‬

‫‪1600‬‬

‫‪14‬‬

‫‪22400‬‬

‫رع ‪ 9‬أ ر ل)‪(1‬‬
‫رع ‪ 9‬أ ر ل)‪(2‬‬
‫رع ا ب ر)‪(1‬‬
‫رع ا ب ر)‪(2‬‬
‫رع ا ب ر)‪(3‬‬
‫رع ا زا ر‬
‫رع أ و أ ق ا‬
‫رع ط رق ا ن ز د)‪(1‬‬
‫رع ط رق ا ن ز د)‪(2‬‬
‫رع ا دا )‪(1‬‬
‫رع ا دا )‪(2‬‬
‫رع ا دا )‪(3‬‬
‫ود ا روك‬
‫رع‬
‫رع ا " روان‬
‫رع أر )‪(1‬‬
‫رع آر )‪(2‬‬
‫رع آر )‪(3‬‬
‫رع ا ل‬
‫رع‬

‫‪450‬‬
‫‪370‬‬
‫‪490‬‬
‫‪350‬‬
‫‪500‬‬
‫‪150‬‬
‫‪150‬‬
‫‪300‬‬
‫‪180‬‬
‫‪200‬‬
‫‪500‬‬
‫‪150‬‬
‫‪300‬‬
‫‪350‬‬
‫‪350‬‬
‫‪240‬‬
‫‪120‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪340‬‬

‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬

‫‪3150‬‬

‫وع ا طر ت ا ر‬

‫‪8090‬‬

‫ا طر ت‬

‫ا‬
‫دة‬

‫ا‬

‫ت‬

‫و‬
‫رد‬

‫ر‬

‫د‬

‫)‬

‫د ‪(01‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد‬

‫با‬
‫و ط‬

‫دج ‪01‬‬

‫‪bicouche‬‬

‫ا"ر!‬

‫ا وا‬

‫‪tricouche‬‬

‫‪enrobe‬‬

‫‪beton‬‬

‫طول‬

‫ري ا‬
‫و‬

‫طول‬

‫ه‬

‫ا‬
‫ا طول ا رض‬

‫و‬

‫دة‬

‫و ط‬

‫ا و‬
‫رد‬

‫‪bicouche‬‬

‫‪tricouche‬‬

‫ا‬

‫‪enrobe‬‬

‫ر ت‬

‫‪beton‬‬

‫ا طر ت ا ر‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪22‬‬

‫‪x‬‬
‫‪2590‬‬

‫‪x‬‬

‫‪900‬‬
‫‪270‬‬
‫‪980‬‬
‫‪700‬‬
‫‪0‬‬
‫‪300‬‬
‫‪300‬‬
‫‪600‬‬
‫‪360‬‬
‫‪400‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪600‬‬
‫‪700‬‬
‫‪700‬‬
‫‪480‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪600‬‬

‫‪cimentage‬‬
‫‪cimentage‬‬
‫‪cimentage‬‬
‫‪cimentage‬‬
‫‪tuff‬‬
‫‪cimentage‬‬
‫‪cimentage‬‬
‫‪cimentage‬‬
‫‪cimentage‬‬
‫‪cimentage‬‬
‫‪cimentage‬‬
‫‪tuff‬‬
‫‪cimentage‬‬
‫‪cimentage‬‬
‫‪cimentage‬‬
‫‪cimentage‬‬
‫‪tuff‬‬
‫‪tuff‬‬
‫‪bordure‬‬

‫‪x‬‬

‫‪3430‬‬
‫‪2450‬‬

‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪3500‬‬

‫‪x‬‬

‫‪900‬‬
‫‪900‬‬
‫‪1800‬‬
‫‪1080‬‬
‫‪1080‬‬
‫‪3000‬‬

‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪900‬‬

‫‪x‬‬

‫‪2100‬‬
‫‪2450‬‬

‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬

‫‪2450‬‬
‫‪1680‬‬

‫‪x‬‬
‫‪840‬‬

‫‪7000‬‬
‫‪2380‬‬

‫‪42640‬‬

‫‪x‬‬

‫‪1500‬‬

‫‪bordure‬‬

‫‪15610‬‬

‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬

‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬

‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬

‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬

‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬

‫‪1500‬‬

‫‪3‬‬

‫‪450‬‬
‫‪135‬‬
‫‪490‬‬
‫‪350‬‬
‫‪0‬‬
‫‪150‬‬
‫‪150‬‬
‫‪300‬‬
‫‪180‬‬
‫‪200‬‬
‫‪500‬‬
‫‪0‬‬
‫‪300‬‬
‫‪350‬‬
‫‪350‬‬
‫‪240‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪300‬‬

‫‪1.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1.5‬‬

‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬

‫‪pavé‬‬
‫‪x‬‬
‫و د‬
‫‪x‬‬
‫و د‬
‫و د‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫و د‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫و د‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫و د‬
‫و د‬
‫‪x‬‬

‫‪7830‬‬

‫ا طر ت ا ر‬

‫ا‬

‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫‪36‬‬
‫‪37‬‬
‫‪38‬‬
‫‪39‬‬
‫‪40‬‬
‫‪41‬‬
‫‪42‬‬
‫‪43‬‬
‫‪44‬‬
‫‪45‬‬
‫‪46‬‬
‫‪47‬‬
‫‪48‬‬
‫‪49‬‬
‫‪50‬‬
‫‪51‬‬

‫& دي ا ز‪$‬وا‬
‫& دي 'ود‬
‫& ا را‬
‫& ا ورس‬
‫ون‬
‫&أ م‬
‫& ‪ "+‬ا ن *‬
‫& ا‪,"- .‬ل‬
‫& ا ن ‪+‬ر‬
‫& ‪+‬ز زة ‪+‬‬
‫& ا ط ب ا ري‬
‫&انر د‬
‫& وھر ا ‪(1) 012‬‬
‫& وھر ا ‪(2) 012‬‬
‫& ا ‪1‬ر‪1‬وان‬
‫& ا ن ا ‪5‬رات‬
‫& ‪ 0+‬ش‬
‫& دي ‪ 0‬ن‬
‫& ا'ن‬
‫& ‪2‬ط‪ 85‬ر ف‬
‫& ا ط ھر ‪ +‬ور‬
‫& ا‪ .‬ل‬
‫‪ +‬د ا وھ ب‬
‫& ن‬
‫& ار ن‬
‫&ا ر س‬
‫& ا زھور‬
‫ن‬
‫&ا‬
‫& ا ‪5‬ل‬
‫& ا را‬
‫& ا‪$9‬‬

‫‪80‬‬
‫‪60‬‬
‫‪55‬‬
‫‪80‬‬
‫‪80‬‬
‫‪80‬‬
‫‪100‬‬
‫‪117‬‬
‫‪170‬‬
‫‪170‬‬
‫‪140‬‬
‫‪100‬‬
‫‪70‬‬
‫‪120‬‬
‫‪150‬‬
‫‪150‬‬
‫‪140‬‬
‫‪160‬‬
‫‪90‬‬
‫‪70‬‬
‫‪80‬‬
‫‪170‬‬
‫‪170‬‬
‫‪120‬‬
‫‪180‬‬
‫‪60‬‬
‫‪180‬‬
‫‪60‬‬
‫‪180‬‬

‫‪6‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5.5‬‬

‫‪x‬‬

‫‪480‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬

‫‪330‬‬
‫‪275‬‬
‫‪x‬‬

‫‪480‬‬
‫‪440‬‬
‫‪400‬‬

‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬

‫‪550‬‬
‫‪643.5‬‬
‫‪935‬‬

‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬

‫‪850‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬

‫‪770‬‬
‫‪550‬‬
‫‪x‬‬

‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬

‫‪660‬‬
‫‪825‬‬
‫‪825‬‬
‫‪770‬‬
‫‪960‬‬
‫‪540‬‬
‫‪420‬‬
‫‪480‬‬
‫‪1020‬‬

‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪1020‬‬
‫‪720‬‬
‫‪1080‬‬
‫‪360‬‬
‫‪1080‬‬

‫‪300‬‬
‫‪990‬‬

‫‪x‬‬
‫‪x‬‬

‫‪160‬‬
‫‪120‬‬
‫‪110‬‬
‫‪0‬‬
‫‪160‬‬
‫‪160‬‬
‫‪200‬‬
‫‪134‬‬
‫‪340‬‬
‫‪340‬‬
‫‪280‬‬
‫‪200‬‬
‫‪0‬‬
‫‪240‬‬
‫‪300‬‬
‫‪300‬‬
‫‪280‬‬
‫‪320‬‬
‫‪0‬‬
‫‪140‬‬
‫‪160‬‬
‫‪340‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪120‬‬
‫‪360‬‬

‫‪bordure‬‬
‫‪bordure‬‬
‫‪bordure‬‬
‫‪tuff‬‬
‫‪enrobé‬‬
‫‪cimentage‬‬
‫‪cimentage‬‬
‫‪bordure‬‬
‫‪bordure‬‬
‫‪cimentage‬‬
‫‪bordure‬‬
‫‪bordure‬‬
‫‪tuff‬‬
‫‪bordure‬‬
‫‪bordure‬‬
‫‪bordure‬‬
‫‪bordure‬‬
‫‪bordure‬‬
‫‪tuff‬‬
‫‪bordure‬‬
‫‪bordure‬‬
‫‪bordure‬‬
‫‪tuff‬‬
‫‪tuff‬‬
‫‪tuff‬‬
‫‪tuff‬‬
‫‪tuff‬‬
‫‪cimentage‬‬
‫‪bordure‬‬

‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬

‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬

‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬

‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬

‫‪80‬‬
‫‪60‬‬
‫‪55‬‬
‫‪0‬‬
‫‪80‬‬
‫‪80‬‬
‫‪100‬‬
‫‪67‬‬
‫‪170‬‬
‫‪170‬‬
‫‪140‬‬
‫‪100‬‬
‫‪0‬‬
‫‪120‬‬
‫‪150‬‬
‫‪150‬‬
‫‪140‬‬
‫‪160‬‬
‫‪0‬‬
‫‪70‬‬
‫‪80‬‬
‫‪170‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪60‬‬
‫‪180‬‬

‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬

‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬

‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬

‫‪ "+‬ر ‪ $‬ر " م‬

‫‪ "+‬ر ‪ $‬ر " م‬

‫ا‪ " #‬ر ا‬
‫وزارة ا (ون ا‬
‫و‪ +‬ا‬
‫& ‪, -‬‬

‫& وا ‪$‬‬

‫أ‬
‫ا‬

‫ا‬
‫ا طر ت‬

‫‪52‬‬
‫‪53‬‬
‫‪54‬‬
‫‪55‬‬
‫‪56‬‬
‫‪57‬‬
‫‪58‬‬
‫‪59‬‬
‫‪60‬‬
‫‪61‬‬
‫‪62‬‬
‫‪63‬‬
‫‪64‬‬
‫‪65‬‬
‫‪66‬‬
‫‪67‬‬
‫‪68‬‬
‫‪69‬‬
‫‪70‬‬
‫‪71‬‬
‫‪72‬‬
‫‪73‬‬
‫‪74‬‬
‫‪75‬‬
‫‪76‬‬
‫‪77‬‬
‫‪78‬‬
‫‪79‬‬
‫‪80‬‬
‫‪81‬‬
‫‪82‬‬
‫‪83‬‬
‫‪84‬‬

‫& ا ورد‬
‫& ‪0‬س‬
‫&د‬
‫& دي ‪2‬ور‬
‫& دي وراوي‬
‫& دي ا د وي‬
‫& ر ‪0‬‬
‫& ا ط ھر ‪52‬ر‬
‫& و‬
‫& ا ‪5‬را‬
‫& ‪1‬‬
‫& ردا‬
‫‪0‬‬
‫&‬
‫& ن‬
‫& ار ن‬
‫& دي و‬
‫&أ‬
‫& رو‬
‫& 'رف ا ر‪2‬‬
‫& ور‬
‫& ا "رة‬
‫& ا " ھرة‬
‫& ار ط‬
‫&‪ +‬ن‬
‫رع ا ‪:‬رب ا 'ر ا ‪ 1‬ر‬
‫& دي ر‬
‫& دي ر‬
‫& ار ن‬
‫& أم ا ز ن‬
‫& ا ' دة‬
‫& ‪2‬طف ر ف‬
‫& أ دو‬
‫& أ ط ول‬

‫ا طول‬
‫) ر(‬

‫ا رض‬
‫) ر(‬

‫‪50‬‬
‫‪100‬‬
‫‪80‬‬
‫‪100‬‬
‫‪130‬‬
‫‪100‬‬
‫‪70‬‬
‫‪280‬‬
‫‪150‬‬
‫‪270‬‬
‫‪250‬‬
‫‪350‬‬
‫‪220‬‬
‫‪100‬‬
‫‪80‬‬
‫‪110‬‬
‫‪200‬‬
‫‪80‬‬
‫‪70‬‬
‫‪70‬‬
‫‪80‬‬
‫‪120‬‬
‫‪130‬‬
‫‪120‬‬
‫‪150‬‬
‫‪100‬‬
‫‪160‬‬
‫‪90‬‬
‫‪60‬‬
‫‪70‬‬
‫‪90‬‬
‫‪45‬‬
‫‪35‬‬

‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5.2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5.2‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬

‫ا‬
‫دة‬

‫رد‬

‫ر‬

‫‪600‬‬

‫د‬

‫‪bicouche‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬

‫‪416‬‬
‫‪600‬‬
‫‪676‬‬
‫‪550‬‬
‫‪420‬‬
‫‪1680‬‬
‫‪900‬‬
‫‪1620‬‬
‫‪1375‬‬
‫‪1925‬‬
‫‪1210‬‬
‫‪550‬‬
‫‪440‬‬

‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬

‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪330‬‬
‫‪385‬‬

‫‪540‬‬
‫‪270‬‬
‫‪210‬‬

‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬

‫وع ا طر ت ا ر‬

‫‪15922‬‬

‫‪69042‬‬

‫وع ا م‬

‫‪24012‬‬

‫‪22855 41784 111682‬‬

‫ا‬

‫ت‬

‫و‬

‫‪x‬‬

‫‪605‬‬
‫‪1100‬‬
‫‪440‬‬
‫‪420‬‬
‫‪350‬‬
‫‪440‬‬
‫‪660‬‬
‫‪715‬‬
‫‪720‬‬
‫‪825‬‬
‫‪600‬‬
‫‪960‬‬
‫‪495‬‬

‫ا‬

‫‪15025 26174‬‬

‫)‬

‫د ‪(01‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد‬

‫با‬
‫و ط‬

‫دج ‪01‬‬

‫‪tricouche‬‬

‫ا"ر!‬

‫ا وا‬
‫‪enrobe‬‬

‫‪beton‬‬

‫طول‬
‫‪0‬‬
‫‪360‬‬
‫‪160‬‬
‫‪200‬‬
‫‪260‬‬
‫‪200‬‬
‫‪140‬‬
‫‪560‬‬
‫‪300‬‬
‫‪540‬‬
‫‪500‬‬
‫‪700‬‬
‫‪440‬‬
‫‪200‬‬
‫‪0‬‬
‫‪220‬‬
‫‪400‬‬
‫‪160‬‬
‫‪140‬‬
‫‪140‬‬
‫‪160‬‬
‫‪240‬‬
‫‪260‬‬
‫‪240‬‬
‫‪300‬‬
‫‪200‬‬
‫‪320‬‬
‫‪180‬‬
‫‪120‬‬
‫‪140‬‬
‫‪180‬‬
‫‪90‬‬
‫‪70‬‬

‫ري ا‬
‫و‬

‫‪tuff‬‬
‫‪bordure‬‬
‫‪bordure‬‬
‫‪bordure‬‬
‫‪bordure‬‬
‫‪bordure‬‬
‫‪bordure‬‬
‫‪bordure‬‬
‫‪bordure‬‬
‫‪bordure‬‬
‫‪bordure‬‬
‫‪bordure‬‬
‫‪bordure‬‬
‫‪bordure‬‬
‫‪tuff‬‬
‫‪bordure‬‬
‫‪bordure‬‬
‫‪bordure‬‬
‫‪bordure‬‬
‫‪tuff‬‬
‫‪tuff‬‬
‫‪tuff‬‬
‫‪bordure‬‬
‫‪bordure‬‬
‫‪bordure‬‬
‫‪bordure‬‬
‫‪bordure‬‬
‫‪bordure‬‬
‫‪bordure‬‬
‫‪bordure‬‬
‫‪bordure‬‬
‫‪bordure‬‬
‫‪bordure‬‬

‫طول‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬

‫ه‬

‫ا‬
‫ا طول ا رض‬

‫و‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬

‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬
‫و‬

‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬

‫‪0‬‬
‫‪180‬‬
‫‪80‬‬
‫‪100‬‬
‫‪130‬‬
‫‪100‬‬
‫‪70‬‬
‫‪280‬‬
‫‪150‬‬
‫‪270‬‬
‫‪250‬‬
‫‪350‬‬
‫‪220‬‬
‫‪100‬‬
‫‪0‬‬
‫‪110‬‬
‫‪200‬‬
‫‪80‬‬
‫‪70‬‬
‫‪70‬‬
‫‪80‬‬
‫‪120‬‬
‫‪130‬‬
‫‪120‬‬
‫‪150‬‬
‫‪100‬‬
‫‪160‬‬
‫‪90‬‬
‫‪60‬‬
‫‪70‬‬
‫‪90‬‬
‫‪45‬‬
‫‪35‬‬

‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.2‬‬

‫دة‬

‫و ط‬

‫ا و‬
‫رد‬
‫‪x‬‬

‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬

‫‪bicouche‬‬

‫‪tricouche‬‬

‫ا‬

‫‪enrobe‬‬

‫‪beton‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬

‫ر ت‬


2البنية الأساسيةالشيحة بخنيس.pdf - page 1/2


2البنية الأساسيةالشيحة بخنيس.pdf - page 2/2Télécharger le fichier (PDF)


2البنية الأساسيةالشيحة بخنيس.pdf (PDF, 87 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


2 1
2 2
2
2 18
voiries 2017
fichier sans nom 1

Sur le même sujet..