tribunejuridique.hodod mosahamat.pdf


Aperçu du fichier PDF tribunejuridique-hodod-mosahamat.pdf

Page 1...3 4 567343
Aperçu texte


‫ﺇﻫـــﺪﺍﺀ‬
‫ﺇﱃ ﻣﻦ ﺑﻌﻄﺎﺋﻬﻤﺎ ﺃﺿﺎﺀﺍ ﱄ ﺩﺭﻭﺏ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬
‫ﺇﱃ ﺃﻏﻠﻰ ﻣﻦ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻥ‬
‫ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰﻳﻦ‬
‫ﻭﺍﻟﺪﻱ ﻭﻭﺍﻟﺪﰐ‪........‬ﺃﻣﺪ ﺍﷲ ﰲ ﻋﻤﺮﳘﺎ‬
‫ﺇﱃ ﺇﺧﻮﰐ ﺍﻷﻋﺰﺍﺀ‪.‬‬