Your Electronic Ticket EMD Receipt .pdf


Nom original: Your Electronic Ticket-EMD Receipt.pdfTitre: ITR - EMD GraphicalAuteur: Aditya Sharma

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par / Amadeus, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 28/12/2016 à 00:51, depuis l'adresse IP 185.4.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 646 fois.
Taille du document: 516 Ko (3 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Cestující / Passenger: Deveze Benoit Mr
Rezervační kód / Booking ref: Y2JY6S
Číslo letenky / Ticket number: 064 2412180998

Letenku vystavil/Issuing office:
CSA CZECH AIRLINES,
Datum / Date: 24DEC16

POTVRZENÍ ELEKTRONICKÉ LETENKY / ELECTRONIC TICKET RECEIPT
_
Z
From

Do
To

Let
Flight

PRAGUE RUZYNE
Terminál / Terminal: 2

PARIS CHARLES DE GAULLE
Terminál / Terminal: 2D

OK758 07:10
03JAN2017

Třída
Class: H

Let provozuje
Operated by: CZECH AIRLINES
Marketingový dopravce
Marketed by: CZECH AIRLINES
Stav rezervace
Booking status (1): OK

Zavazadla
Baggage (4): 1PC
Název tarifu
Fare Basis: HECOK
_

Odlet
Departure

Přílet
Arrival

Poslední odbavení / Last
check-in

09:00
03JAN2017

NVB (2): 03Jan2017
NVA (3): 03Jan2017
Doba letu / Duration: 01:50

(1) OK = Potvrzena, RQ = Cestující na čekací listině, NS = Cestující bez vlastní sedačky, SA = Cestující bez potvrzené rezervace / (1) OK = Confirmed, RQ =
Passenger on waitlist, NS = Passenger without seat, SA = Passenger without confirmed reservation (2) NVB = Letenka není platná před uvedeným datem / Not
valid before (3) NVA = Letenka není platná po uvedeném datu / Not valid after (4) Každý cestující si může zdarma odbavit zapsané zavazadlo/zavazadla dle
ukazatele v kolonce Zavazadla. / Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

_

PLATBA / PAYMENT DETAILS

TARIF A TAXY / FARE DETAILS

Tarifní kalkulace
Fare Calculation PRG OK PAR193.31NUC193.31END
ROE24.080300

Tarif / Fare:

CZK 4655

Způsob platby / Form of
AS
payment:
Endorzační rubrika / Endorsements: FARE RESTRICTIONS
APPLY

Ekvivalent tarifu / Fare Equivalent:
Taxy / Taxes:
Celková částka / Total Amount:
Celkem OB poplatky / Total OB Fees:

EUR 173.00
EUR 40.00 YQ
EUR 21.88 CZ
EUR 234.88
EUR 10.00

Celkový součet / Grand Total:

EUR 244.88

_
_
_
_

Dodatečné informace ohledně spotřeby uhlíku, najdete na http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx
In accordance with the Grenelle law you can display the information related to the carbon consumed : click here
http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx

Přeprava látek a materiálů nebezpečné povahy, jako například aerosoly, zábavní pyrotechnika a hořlavé kapaliny, je zakázána. V případě jakýchkoliv nejasností
kontaktujte svého dopravce pro podrobné informace.
The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these
restrictions, further information may be obtained from your airline.

_

ZÁKONNÉ A CESTOVNÍ INFORMACE / LEGAL AND PASSENGER NOTICES
_

ELEKTRONICKÁ LETENKA / ELECTRONIC TICKET

DŮLEŽITÉ INFORMACE / IMPORTANT INFORMATION

- Všechny časy uvedené na letence jsou časy místní.
- Dostavte se k odbavení a bezpečnostní kontrole s dostatečným časovým předstihem (je doporučeno alespoň 2 hodiny před odletem na dálkové linky
a alespoň 1 hodina před odletem linky na krátkou vzdálenost).
- Pokud to je možné, odbavte se online a ušetřete čas.
- Ujistěte se, že máte s sebou cestovní doklady platné pro celou plánovanou cestu.
- Pokud jsou údaje na Vaší letence uvedeny nesprávně, neprodleně kontaktujte prodejce letenky nebo kontaktní centrum, které je v provozu 24 hodin denně.
- V některých případech bude změny možné udělat jenom za poplatek.
- Přeprava a další služby na linkách provozovaných Českými Aeroliniemi podléhají přepravním podmínkám.
- Pokud vaše cesta zahrnuje lety provozované jiným dopravcem, seznamte se prosím s jeho přepravními podmínkami.
- Pokud si přejete změnit vaše cestovní plány, využijte prosím aplikaci Moje Rezervace na našich webových stránkách, nebo kontaktujte naše kontaktní centrum.
- Pro refundaci letenky zakoupené na našich webových stránkách, prosím vyplňte on-line formulář.
- Upozornění na omezení odpovědnosti leteckého dopravce naleznete zde.
- Ponechte si plán vaší cesty pro odbavení, pasovou kontrolu a případnou reklamaci.
- All times quoted on your ticket are local times.
- Please arrive sufficiently early for check-in and security check (it is recommended at least 2 hours before departure of long-haul flight
and at least 1 hour before departure of short-haul flight).
- If you can, check-in online to save time.
- Please ensure that you have all necessary travel documents which are valid for the entire duration of your trip.
- If there are any discrepancies on your ticket, immediately contact your ticketing agent or Czech Airlines’ non-stop Contact Centre.
- Certain changes in the ticket are subject to a fee.
- Transport and additional services on flights operated by Czech Airlines are subject to Conditions of Carriage.
- If there are segments of your journey operated by a different carrier, please refer to their Conditions of Carriage.
- If you wish to change your travel plans, please use My Bookings application on our website, or contact our Contact Centre.
- For refund of the ticket purchased on our website please complete online form.
- Please check Czech Airlines’ liability limitation.
- Please keep your itinerary for check-in, passport control and complaint purposes.

ODBAVENÍ NA VÁŠ LET / CHECK-IN FOR YOUR FLIGHT

Na Váš let se můžete odbavit jedním z následujících způsobů:
- Online odbavení na našich webových stránkách. K dispozici je od 36 hodin před odletem. Pro odbavení klikněte zde,
- Odbavení prostřednictvím mobilního telefonu. K dispozici je od 36 hodin před odletem,
- Odbavení prostřednictvím samoodbavovacího kiosku na letišti,
- Odbavení na odbavovací přepážce na letišti.
To check-in for your flight, please use one of the following options:
- Online check-in via our website. It is available from 36 hours prior to departure. To check-in, please click here,
- Mobile check-in. It is available from 36 hours prior to departure,
- Self-Serve Kiosks at the airport,
- Check-in at the airport check-in counter.
Pro stažení nativní aplikace Českých aerolinií pro mobilní telefony s operačním systémem:
- iOS klikněte zde,
- Android klikněte zde,
- Windows klikněte zde.
Click the links below to download the Czech Airlines´ native application for mobile phones, according to the operating system:
- iOS click here,
- Android click here,
- Windows click here.

ZAVAZADLA / BAGGAGE

- Pravidla pro přepravu zavazadel na linkách provozovaných Českými aeroliniemi naleznete zde.
- Pokud se na vaší dopravě podílí jiný dopravce, mohou u něj platit odlišné podmínky přepravy zavazadel.
- Informace o přepravě zavazadel na linkách provozovaných partnerskými leteckými společnostmi naleznete zde.
- Pečlivě se seznamte s bezpečnostními pravidly a nebezpečnými předměty, které není možné v letadle přepravovat.
- To review the rules for baggage transport aboard flights operated by Czech Airlines, click the following link.
- If there are segments of your journey operated by a different carrier, please refer to their Baggage Transport Conditions as they may vary.
- Baggage Transport Conditions for flights operated by our partner carriers are available here.
- Please, review in detail the Security Rules and Regulations and Prohibited Items, banned from transport aboard aircraft.

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÝ LET! / WE WISH YOU A PLEASANT FLIGHT!
ČESKÉ AEROLINIE / CZECH AIRLINES
Evropská 846/176a, Praha 6 - Vokovice, 160 00
IČO/ Company Reg. No.: 45795908 DIČ/ Company VAT No: CZ 45795908


Aperçu du document Your Electronic Ticket-EMD Receipt.pdf - page 1/3

Aperçu du document Your Electronic Ticket-EMD Receipt.pdf - page 2/3

Aperçu du document Your Electronic Ticket-EMD Receipt.pdf - page 3/3
Télécharger le fichier (PDF)


Your Electronic Ticket-EMD Receipt.pdf (PDF, 516 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


your electronic ticket emd receipt
luepack evody marseille nea marseille 1
your electronic ticket receipt 4
complaint form en
2014 12 09 billet tal maurice
billet