قائمة المعلقات .pdfNom original: قائمة-المعلقات.pdf
Auteur: SWEET

Ce document au format PDF 1.3 a été généré par http://www.convertapi.com, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 30/12/2016 à 18:06, depuis l'adresse IP 41.109.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 272 fois.
Taille du document: 723 Ko (7 pages).
Confidentialité: fichier public
Télécharger le fichier (PDF)


Aperçu du document


‫المدرسة االبتدائية ‪:‬‬

‫الصف‪:‬‬

‫األستاذة ‪:‬‬

‫الموسم الدراسي ‪2017/2016:‬‬

‫األستاذة ‪:‬‬

‫السيد المدير‬

‫المدرسة االبتدائية ‪:‬‬

‫الصف‪:‬‬

‫األستاذة ‪:‬‬

‫الموسم الدراسي ‪2017/2016:‬‬

‫األستاذة ‪:‬‬

‫السيد المدير‬

‫الصف‪:‬‬

‫المدرسة االبتدائية ‪:‬‬
‫األستاذة ‪:‬‬

‫عــطلة الخريف‬

‫‪.............................‬‬
‫‪...............................‬‬

‫األستاذة ‪:‬‬

‫الموسم الدراسي ‪2017/2016:‬‬

‫عــطلة الشتاء‬

‫‪.............................‬‬
‫‪...............................‬‬

‫عــطلة الربيع‬

‫‪.............................‬‬
‫‪...............................‬‬

‫عــطلة الصيف‬

‫‪.............................‬‬
‫‪...............................‬‬

‫السيد المدير ‪:‬‬

‫الصف‪:‬‬

‫المدرسة االبتدائية ‪:‬‬

‫الموسم الدراسي ‪2017/2016:‬‬

‫األستاذة ‪:‬‬

‫‪......................................................................................................................‬‬
‫‪......................................................................................................................‬‬
‫‪.......................................................................................................................‬‬
‫‪........................................................................................................................‬‬
‫‪........................................................................................................................‬‬
‫‪........................................................................................................................‬‬
‫‪........................................................................................................................‬‬
‫‪........................................................................................................................‬‬

‫األستاذة ‪:‬‬

‫السيد المدير‬

‫المدرسة االبتدائية ‪:‬‬

‫الصف‪:‬‬

‫األستاذة ‪:‬‬

‫الموسم الدراسي ‪2017/2016:‬‬

‫السور‬

‫األستاذة ‪:‬‬

‫األحاديث‬

‫السيد المدير‬

‫المدرسة االبتدائية ‪:‬‬

‫الصف‪:‬‬

‫األستاذة ‪:‬‬

‫الموسم الدراسي ‪2017/2016:‬‬

‫األستاذة ‪:‬‬

‫السيد المدير‬

‫الصف‪:‬‬

‫المدرسة االبتدائية ‪:‬‬

‫الموسم الدراسي ‪2017/2016:‬‬

‫األستاذة ‪:‬‬

‫سبتمبر‬

‫ديسمبر‬

‫مارس‬

‫أكتوبر‬

‫جانفي‬

‫أفريل‬

‫نوفمبر‬

‫فيفري‬

‫ماي‬

‫األستاذة ‪:‬‬

‫السيد المدير‬
Sur le même sujet..