NXT Takeover San Antonio Vos réponses.pdf


Aperçu du fichier PDF nxt-takeover-san-antonio-vos-reponses.pdf - page 6/9

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9Aperçu texte


Non

Non

Non

Oui

Oui

1

30

Non

Non

Non

Oui

Non

1

20

Non

Non

Non

Non

Oui

2

16

Non

Non

Non

Non

Oui

2

26

Non

Non

Non

Non

Non

2

20

Non

Non

Non

Non

Non

0

18

Non

Non

Non

Non

Oui

1

25

Non

Oui

Non

Oui

Non

1

23

Oui

Non

Non

Oui

Oui

1

15

Non

Non

Non

Oui

Non

1

19

Non

Non

Non

Oui

Oui

2

10

Non

Non

Non

Non

Non

0

25

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

1

24

Non

Non

Non

Oui

Non

0

26

Non

Non

Non

Oui

Oui

1

20

Non

Non

Non

Non

Non

2

29

Non

Non

Non

Oui

Non

0

15

Non

Non

Non

Non

Non

2

16

Non

Non

Non

Non

Non

0

22

Oui

Oui

Non

Oui

Non

2

20

Non

Non

Non

Oui

Non

2

20

Oui

Non

Non

Non

Non

2

15

Non

Non

Non

Oui

Oui

2

20

Non

Non

Non

Oui

Non

2

17

Non

Non

Non

Non

Non

1

20

Oui

Non

Non

Oui

Oui

2

6000000

Non

Non

Non

Non

Non

1

18

Non

Non

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

2

15

Non

Non

Non

Non

Non

1

27

Non

Non

Non

Non

Non

0

18

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

2

25

3 ou plus

10