Journey to the past .pdfNom original: Journey to the past.pdf

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 / Skia/PDF m56, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 28/03/2017 à 01:54, depuis l'adresse IP 45.48.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 332 fois.
Taille du document: 235 Ko (5 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


27/03/2017

Fwd: Theo dấu xưa, chuyện cũ: Người xây Sở Địa dư Đông Dương | Văn hóa | Thanh Niên - thaianh75@gmail.com - Gmail

A Journey to the Past: The Man Who
Built Indochina Land Department Office
Theo dấu xưa, chuyện cũ: Người xây Sở
Địa dư Đông Dương

Sở Địa dư Đông Dương (nay là Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt)Ảnh: Tư liệu 
Lâm Viên
 
Even when working as a supervisor for the famous Eiffel construction company
overseeing the B'lao­Dalat road construction project, the young man named Nguyen Van
Tieng already dreamed of creating his own company to build major construction projects
in Dalat.
 
Ngay khi đang làm giám thị công trường đường bộ B’lao ­ Đà Lạt cho hãng thầu
Eiffel nổi tiếng của Pháp, chàng thanh niên Nguyễn Văn Tiếng đã ấp ủ mơ ước
mở công ty riêng để xây dựng các công trình tại Đà Lạt.
 
Mr Nguyen Van Tieng was born in 1900 at Thua Thien ­ Hue. In the middle of the 20th
century, when the French colonialists looked for workers to build Dalat and turning it into
Indochina's capital city, he brought his family to Dalat to start a new life.
Ông Nguyễn Văn Tiếng sinh năm 1900 tại Thừa Thiên­Huế. Giữa thập niên 20 thế kỷ
trước, khi người Pháp tuyển mộ lao động để xây dựng Đà Lạt trở thành thủ phủ của Đông
Dương, ông đưa gia đình vào Đà Lạt lập nghiệp.
 
He first applied for a job at the French­owned Eiffel construction company when it was
working on many projects all over Indochina. Thanks to his relatively high education
level, 
and him being quite a smart and resourceful young man, he was appointed supervisor for
the B'lao­Dalat road construction project; that was how he was nicknamed 'Supervisor
Tieng'.
 
https://mail.google.com/mail/u/0/#sent/15b0d06f6e7d3c94
Buổi ban đầu ông xin việc tại hãng thầu xây dựng Eiffel của Pháp, trong giai đoạn

1/5

27/03/2017

Fwd: Theo dấu xưa, chuyện cũ: Người xây Sở Địa dư Đông Dương | Văn hóa | Thanh Niên - thaianh75@gmail.com - Gmail

Buổi ban đầu ông xin việc tại hãng thầu xây dựng Eiffel của Pháp, trong giai đoạn
hãng đang thi công nhiều công trình khắp Đông Dương. Nhờ có trình độ học vấn
tương đối cao, lại thông minh lanh lợi nên ông được tuyển dụng làm giám thị
(surveillant) công trường xây dựng đường bộ từ B’lao đến Đà Lạt, từ đó ông có
tên “Xu Tiếng”.
 
At that time, the over 100­km road linking B'lao and Dalat was a rough and deserted
mountainous area, with many dangerous animals roaming in the wilderness; but that did
not deter Nguyen Van Tieng. He dedicated himself to the task, facing the challenges of
the cold and harsh weather, even a serious bout of malaria, head on, keeping up with his
study to improve his knowledge while doing his job. He learned to manage, to document,
to record daily tasks the way the French did... Because deep in his heart was always a
dream to create his own construction company, when opportunities knocked. Thanks to
his work ethics, his passion for knowledge and always adhering to the discipline required
in construction projects, his employer Eiffel construction company promoted him to a
more responsible job in Dalat.
 
Lúc đó đoạn đường hơn 100 km từ B’lao lên Đà Lạt phải qua toàn núi đồi hoang
vu, đầy thú dữ nhưng Nguyễn Văn Tiếng vẫn chấp nhận lăn lóc với nắng mưa, giá
lạnh và cả căn bệnh sốt rét hoành hành để vừa làm vừa học. Ông học cách điều
hành quản lý của người Pháp, học cách làm sổ sách, ghi nhật ký công trường…,
bởi lúc đó chàng trai này đã ấp ủ ước mơ khi có cơ hội thuận tiện sẽ mở công ty
xây dựng riêng. Là người có ý thức trong công việc, ham mê học hỏi và luôn tuân
thủ kỷ luật công trường, nên ông được hãng thầu Eiffel chuyển về Đà Lạt đảm
nhận công việc có trách nhiệm và quyền hạn cao hơn.
 
 
Building the Indochina Land Department Office
Xây Sở Địa Dư Đông Dương
 
89­year­old Mrs Dinh Thi Hien, the sister­in­law of Mr Tieng's wife, told how, in 1937,
when she moved to Dalat with her family, she already heard of Mr Tieng as a very well­
known builder. She was not sure since when Mr Tieng started building villas for the
French in Dalat. She only remembered Mr Tieng's contemporary, Mr Vo Dinh Dung,
whose company built Dalat train station and several houses along Dalat streets. Mr
Nguyen Thai Hai (a long­time Dalat resident, now living in the US) said, thanks to Mr
Tieng's experience from working with Eiffel and his integrity, the French colonial
government appointed him to build Saint Benoit apartment complex in 1937 and the Cite
Decoux 51­apartment complex for low­ranked French civil servants with big families in
1942. 
 
Cụ Đinh Thị Hiển (89 tuổi, em dâu của vợ ông Tiếng) cho biết năm 1937 khi cụ
theo gia đình vào Đà Lạt đã nghe danh ông Tiếng là một nhà thầu xây dựng nổi
tiếng. Cụ không biết rõ ông Tiếng bắt đầu thầu xây cất biệt thự cho người Pháp từ
năm nào, chỉ nhớ cùng thời ông có nhà thầu Võ Đình Dung xây cất nhà ga xe lửa
Đà Lạt và nhiều dãy phố ở Đà Lạt. Còn ông Nguyễn Thái Hai (một người sống
lâu năm tại Đà Lạt, nay định cư tại Mỹ) cho biết thêm nhờ có kinh nghiệm và uy
tín trong thời gian làm với hãng thầu Eiffel, nên năm 1937 ông Tiếng được chính
quyền Pháp giao cho xây khu cư xá Saint Benoit và năm 1942 xây dựng khu Cité
Decoux gồm 51 căn nhà dành cho công chức Pháp lương thấp và đông con.

https://mail.google.com/mail/u/0/#sent/15b0d06f6e7d3c94

2/5

27/03/2017

Fwd: Theo dấu xưa, chuyện cũ: Người xây Sở Địa dư Đông Dương | Văn hóa | Thanh Niên - thaianh75@gmail.com - Gmail

Ông Xu Tiếng Ảnh: Lâm Viên chụp lại
 
In 1939, Mr Tieng won the tender to build the Indochina Land Department Office. This
was a major project, when completed, it would print and distribute all the maps belonged
to all the three nations which were part of Indochina (Vietnam, Laos, Cambodia). With
the experience and the knowledge he learned from the French, Mr Tieng completed this
project in 1943. This imposing building had French characters, with only one special type
of stone (da che) being used for its walls; its style matched the style of the French high
school Grand Lycée Yersin.
 
Vào năm 1939, ông Tiếng trúng thầu xây dựng Sở Địa dư Đông Dương. Đây là
một công trình lớn, khi hoàn thành sẽ in ấn và phát hành bản đồ cho cả 3 nước
Đông Dương. Với kinh nghiệm và kiến thức học được từ người Pháp, ông Tiếng
đã hoàn tất dự án vào năm 1943. Tòa nhà uy nghi, đồ sộ này có kiến trúc mang
phong cách Pháp với tường xây hoàn toàn bằng đá chẻ, hài hòa kiến trúc công
trình Trường Grand Lycée Yersin (nay là Trường cao đẳng Sư phạm Đà Lạt) nằm
gần đó. 
 
In 1955, it became the National Land Office of the Republic of South Vietnam. Now it is
Dalat Map Manufacturer. Until now, this building remains among the landmark buildings
of Dalat ­ also known as a city of flowers.
 
https://mail.google.com/mail/u/0/#sent/15b0d06f6e7d3c94
Năm 1955, nơi đây được đổi thành Nha Địa dư quốc gia của VN cộng hòa, và nay

3/5

27/03/2017

Fwd: Theo dấu xưa, chuyện cũ: Người xây Sở Địa dư Đông Dương | Văn hóa | Thanh Niên - thaianh75@gmail.com - Gmail

Năm 1955, nơi đây được đổi thành Nha Địa dư quốc gia của VN cộng hòa, và nay
là Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt. Cho đến nay, tòa nhà này vẫn là một trong những di
sản kiến trúc tiêu biểu của thành phố hoa. 
 
According to Mr Nguyen Thai Hai, when the Indochina Land Department Office had just
been completed, affected by World War 2, Mr Tieng's family and many other families
who originally came from the city of Hue ­ in Central Vietnam ­ had to evacuate back to
their home city. Mr Tieng did this without having received his payment for the work he
did.
In 1947, he returned to Dalat. Luckily for him, Mr Baillon, the top manager of many
Dalat construction projects, was still in his post. Mr Baillon knew Mr Tieng had
completed Indochina Land Department Office but had not received his payment, so he
provided him with a written confirmation so he could get paid. Mr Tieng thus had the
capital necessary to pursue his vocation.
 
Theo ông Nguyễn Thái Hai, khi vừa xây xong Sở Địa dư, do ảnh hưởng của
Chiến tranh thế giới thứ 2 gia đình ông Tiếng cùng nhiều gia đình gốc Huế khác
phải tản cư về Huế mà chưa kịp lãnh tiền công xá, vật liệu. Năm 1947 ông Tiếng
hồi cư Đà Lạt. Thật may mắn, lúc đó ông Baillon, chỉ huy trưởng các công trình
xây dựng ở Đà Lạt, vẫn còn tại chức. Baillon biết ông Tiếng xây xong Sở Địa dư
nhưng chưa kịp lãnh tiền nên cấp giấy chứng nhận để ông Tiếng được truy lãnh.
Nhờ đó ông Tiếng có vốn để tiếp tục phát triển nghề cũ.
 
After 1945, the French limited the number of new villas and only renew old villas'
interior decoration. Again, thanks to his reputation, his integrity and his meticulous
approach to his works, the French assigned to Mr Tieng many projects to replace old
household equipment with modern ones such as new stoves, new bathtubs, new
floorboard, new room partitions...
 
Từ sau năm 1945, người Pháp hạn chế xây cất dinh thự mà chỉ tân trang nội thất
các dinh thự cũ. Nhờ uy tín và kỹ lưỡng, người Pháp giao cho ông Tiếng nhiều
công trình để thay thế các trang thiết bị mới từ Pháp như bếp sắt, bồn tắm hay
thay sàn gỗ mới, bình phong…
 
A modern sawmill
Hãng cưa hiện đại 
 
Mrs Dinh Thi Hien recalled: in order to maintain independence in his construction
projects, 
Mr Tieng opened his own  brick and concrete tiles factory in Dalat, this would save him
the effort and the transport costs for the trips to La Ba (Duc Trong) or Di Linh to obtain
these.
Since 1948, Mr Tieng opened a sawmill and named it after his eldest son: Thien Nghia
(Honesty and Loyalty); this was to commemorate a son who had helped him a lot in his
career but who, unfortunately, had passed away too soon.
 
Cụ Đinh Thị Hiển nhớ lại: Để tự chủ trong việc thầu xây dựng, ông Tiếng mở nhà
máy đúc gạch và ngói xi măng ngay tại Đà Lạt, thay vì phải đánh xe xuống tận La
Ba (Đức Trọng) hoặc Di Linh chở lên mất thêm phí chuyên chở. Từ năm 1948,
ông Tiếng mở hãng cưa xẻ gỗ với tên gọi Thiện Nghĩa, tên của người con trai
trưởng, để kỷ niệm người con đã giúp ông nhiều trên đường lập nghiệp nhưng mất
sớm.
 
In 1953, Mr Tieng upgraded the sawmill. Instead of cutting the wood using manual
labour, he asked his children who were studying in France at the time to buy a number of
wood cutting machines, a carpenter tool set, several catalogues... Thien Nghia became
Dalat's most technologically advanced sawmill then. Mr Tieng also did his own research
so his firm could produce floorboards for the French­style villas.
 
https://mail.google.com/mail/u/0/#sent/15b0d06f6e7d3c94
Năm 1953, ông Tiếng nâng cấp xưởng cưa, thay vì xẻ gỗ bằng tay ông nhờ người

4/5

27/03/2017

Fwd: Theo dấu xưa, chuyện cũ: Người xây Sở Địa dư Đông Dương | Văn hóa | Thanh Niên - thaianh75@gmail.com - Gmail

Năm 1953, ông Tiếng nâng cấp xưởng cưa, thay vì xẻ gỗ bằng tay ông nhờ người
con đang du học ở Pháp đặt mua một số máy cưa, máy xẻ gỗ và bộ dụng cụ ngành
mộc, một số catalogue… cho nên Thiện Nghĩa trở thành hãng cưa hiện đại nhất
Đà Lạt thời đó. Ông Tiếng còn nghiên cứu tự sản xuất ván ghép sàn nhà để cung
cấp cho việc xây dựng các biệt thự kiến trúc Pháp.
 
Since settling in Dalat, Mr Tieng's family often provided assistance to Linh Son Buddhist
Pagoda ­ which was among the most famous Buddhist pagodas in Dalat. Mr Tieng was
among the founders of Dalat Buddhist Studies Association.
 
Từ ngày vào Đà Lạt lập nghiệp, gia đình ông Tiếng thường xuyên giúp đỡ chùa
Linh Sơn, một trong những ngôi chùa nổi tiếng tại Đà Lạt. Ông là một trong số
những sáng lập viên Hội Phật học Đà Lạt.

https://mail.google.com/mail/u/0/#sent/15b0d06f6e7d3c94

5/5


Aperçu du document Journey to the past.pdf - page 1/5

Aperçu du document Journey to the past.pdf - page 2/5

Aperçu du document Journey to the past.pdf - page 3/5

Aperçu du document Journey to the past.pdf - page 4/5

Aperçu du document Journey to the past.pdf - page 5/5
Télécharger le fichier (PDF)


Journey to the past.pdf (PDF, 235 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


journey to the past
documents
casting annonces
ts tv83 tuoi50
programme indochine voyages 7 sep 2009
job offer sourcing executive la petite epicerie saigon