publi wgk De standaard hr .pdf


Nom original: publi_wgk_De standaard hr.pdf
Titre: publi_wgk_De standaard.indd

Ce document au format PDF 1.3 a été généré par Adobe InDesign CC 2017 (Macintosh) / Adobe PDF Library 15.0, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 24/04/2017 à 15:13, depuis l'adresse IP 94.143.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1788 fois.
Taille du document: 8.4 Mo (1 page).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


P U B L I R EP O R TAG E W I T- G EL E K RU IS W ES T-V L A A N D ER EN

Het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen haalt als eerste Belgische
thuiszorgorganisatie een internationaal AC kwaliteitslevel goud.

“Accreditatie bevestigt
niveau van onze
dienstverlening”
Na een traject dat 2 jaar in beslag heeft genomen,
verwierf het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen een
formele accreditatie, afgeleverd door het befaamde
‘Accreditation Canada’. “Streven naar kwaliteit is altijd
ons ordewoord geweest”, beklemtoont directrice Anna
Pollentier. “Nu krijgen we hier ook een internationale
erkenning voor.”
Verschillende redenen lagen
aan de basis van de beslissing
van het Wit-Gele Kruis WestVlaanderen om de stap naar een
accreditatie te zetten. “Al jaren
dragen we een kwaliteitsvolle
dienstverlening hoog in het
vaandel”, legt Anna Pollentier uit.
Naast tal van kwaliteitsprojecten
vragen we continu en op een
gestructureerde wijze zoveel
mogelijk feedback aan onze
patiënten, hun omgeving en aan
de behandelende arts. Dit om het
steeds beter te doen. Onder de
slogan “de logische stap” wilden
we een grondige doorlichting
van een daartoe erkende
organisatie met wereldfaam, met
name ‘Accreditation Canada’. Zij
gingen na of onze inspanningen
ook vruchten afwerpen tot bij
het bed van de patiënt. Ook
‘Accreditation Canada’ past haar
kwaliteitsnormen op geregelde
tijdstippen aan.
Gezondheidszorg wordt
daarenboven gefinancierd
door de maatschappij, en dus
zeker in tijden van besparing
dienen wij een maatschappelijke
verantwoording af te leggen
en aan te tonen dat wij met
de beperkte middelen topzorg
aanbieden.
Wat ons ook erg aansprak
was de concrete aanpak van
de auditors. In een eerste fase
werden onze strategie en
processen doorgelicht, maar het
grootste deel van de audit legde
de focus op de daadwerkelijke
toepassing ervan bij de patiënt
en zijn omgeving. In december
2014 werd het contract getekend,
waarna het allemaal begon.
En eind december 2016 vond
dan de finale audit plaats: de
maatschappelijke zetel en acht
afdelingen werden gedurende
vijf dagen door twee auditors
grondig doorgelicht.

publi_wgk_De standaard.indd 2

Mensen motiveren
Wat was, bij het terugblikken,
het moeilijkste aan dit hele
project? “Het moeilijkste in heel
het proces was toch ongetwijfeld
het communiceren naar en
het enthousiasmeren van alle
medewerkers, 1.400 in totaal”,
antwoordt Ben Willaert,
directeur Kwaliteit. “Zoals in vele
organisaties het geval is, werden
de doorgevoerde veranderingen
aanvankelijk vanuit het
perspectief van de accreditatie
toegelicht, maar dat werd
bijgestuurd. Verpleegkundigen
houden nu eenmaal niet zo van
accreditaties (lachen beiden). Vrij
snel vertrokken we dan ook van
de door hen gekende context van
veilige en kwaliteitsvolle zorg.”
Toegenomen vertrouwen
En nu? De accreditatie is
verworven. Welke gevolgen
heeft dit op jullie werking? “Het
accreditatieproces is een blijvende
fantastische trigger om het
steeds weer beter te doen”, stelt
Anna Pollentier. “Hoe goed je ook
functioneert, toch zijn we ervan
overtuigd dat er steeds ruimte is
voor verbetering. De Qmentum
kwaliteitsnormen die door
onze partner gebruikt werden,
worden ook door vele andere
zorginstellingen gehanteerd. Dit
vergemakkelijkt vergelijken, zelfs
in een internationale context.
Ander voordeel is dat we voortaan
ook kunnen aantonen dat de
kwaliteit van onze dienstverlening
gelijkwaardig is aan de normen
die ook in onze ziekenhuizen
gehanteerd worden. Dit moet
bijdragen tot het vertrouwen van
de ziekenhuizen, maar ook van de
huisartsen. Per slot van rekening
is het daar waar een accreditatie
in de gezondheidszorg om draait:
na een grondige audit weten we
dat de organisatie over de ganse
lijn op een hoog kwaliteitsniveau
functioneert.”

Zin om ons gouden
team te versterken?

Het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen behaalt als eerste Belgische thuiszorgorganisatie een internationaal gouden AC kwaliteitslabel. Dat wil
zeggen dat onze zorg van topkwaliteit is en dat onze organisatie op alle
niveaus uitzonderlijk functioneert. Dit is een officiële bevestiging dat
onze patiënten met gouden handen verzorgd worden. Blink jij
ook uit in verpleegkunde en heb je zin om ons team te
versterken? Solliciteer dan vandaag nog op
witgoudenkruis.be.

witgoudenkruis.be

18/04/17 09:53


Aperçu du document publi_wgk_De standaard hr.pdf - page 1/1
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00506486.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.