hát đố ai .pdf


Nom original: hát đố ai.pdf
Titre: vì nhớ save

Ce document au format PDF 1.4 a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 27/04/2017 à 15:46, depuis l'adresse IP 88.163.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 280 fois.
Taille du document: 45 Ko (3 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Vì Nhớ

Lê Anh-Tuấn

Adagio tha thiết

    

     

      
    

Vì hát
Rừng nhớ

4

từ
chờ

6

nên
nên

8

miệng
nụ

anh
anh

bài đố ai,
bài đố ai

em
môi

thành
làm

         
     

trăm năm chiều về buồn
trăm năm nằm mộng sầu,

thơm hương,
thêm sâu,

du
đá

từ
chờ

Vì nhớ
chợt có

miệng
nụ

em
hôn

viên kẹo ngọt,
em hờ hững,

oan khiên,
thêm đau,

    
     

thủ,
cuội,

nên
lăn

anh
trên

người mộng du,
giòng ngược xuôi,

      
               
               
lang thang
chân em

nẻo đường.
khắp
vướng vào đời,

Nhớ
ngã

ai
nghiêng

đường
chiều

nằm
mịt

nghẹn,
mùng

1.

 

10

nhớ


ai
toang

rừng thèm hẹn,
cuộc nghìn trùng,

nhớ


ai
ai

ngày dừng lại,
chợt đợi chờ,

vì nhớ... hờ.

2.
13

dấu

mông

lung

Hôm

đưa em

về

nắng chiều ngây


ngây...

              
                

              


15

khi

môi em mềmhạt

mưa

say,

quấn

quít

Đêm ảo

huyền,

3

17

có vai kề vai,

lối

phốsương

bay,

mộng

19

3

trên

 

chiếc

đũa,

ly rượu cay.

trong

Chỉ một lần thôi

21



3

         
             

            
   
                
 


một lần thôi,

em

chôn

vào

huyền

thoại!

23

Chừa trăm năm

cho

riêng

đau

hẹn,

cỏ

lần dối gian

như

trôi

25

có hôm về

ôm

lối

sầu.

Và mắt

thèm lá xưa,

28

trên con

2

đường chiều về,

chợt nhớ

em là mộng,

một àn

chim vu vơ,

mau...

      
      
    

31

chợt vụt

bay như mơ,

miên man

vết đèn mờ

34

37

nhớ

ai

trầm

          

           
        
tan nhanh

vết

một

đêm

giọt,

vào sông lạ,thành nghìn sầu,

ai

vào trời không,

réo nhau

giữa

vào thì thầm,

trăm

năm

3


Aperçu du document hát đố ai.pdf - page 1/3

Aperçu du document hát đố ai.pdf - page 2/3

Aperçu du document hát đố ai.pdf - page 3/3
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00507307.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.