draagvlak windenergie vl 10 2016 .pdfNom original: draagvlak windenergie vl 10 2016.pdfTitre: PowerPoint-presentatieAuteur: Vens, Veronique

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® PowerPoint® 2010, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 09/05/2017 à 07:39, depuis l'adresse IP 109.133.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 347 fois.
Taille du document: 426 Ko (14 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Resultaten uit de officiële enquête 2016
Draagvlak windenergie
In opdracht van Vlaamse regering 10/2016
Bron : www.energiesparen.be/marktonderzoek

Draagvlak windenergie

75 % bevolking is voorstander van windmolens

(zie blz. 7.)

WAARVAN :

De meerderheid van de bevolking (>51%) vindt als aanvaardbare
afstand tussen woningen en windmolens MEER DAN één

kilometer waarvan 15% > 5 km (zie blz.

9)

de zoektocht naar geschikte windmolenlocaties (zie blz. 10)

93% buurtbewoners wil pro-actief geïnformeerd worden
waarvan de meerderheid PRO-ACTIEF BETROKKEN WIL WORDEN

KOMEN NIET AAN BOD:
- Mogelijke hinder door windmolens

- Ervaringsdeskundigen & omwonenden van windmolens.

Draagvlak windenergie
Resultaten uit de enquête 2016
oktober 2016

Het onderzoek
Telefonische bevraging, vragenlijst gemiddeld 18 minuten (VEAgedeelte 2 minuten)
N=1001 respondenten, representatief voor Vlaanderen
Gezinnen in Vlaanderen gedomicilieerd
Respondent= persoon die zich bezighoudt met de energiefacturen en
minstens 18 jaar is
Uitgesloten: zelf of gezinslid werkzaam in energiesector evenals
personen die in voorbije 4 maanden aan een ander
energieonderzoek hebben deelgenomen

│3

Het onderzoek
Quota op netbeheerder, leeftijd en type telefoonnummer (vast of
gsm)
Herwogen op leeftijd, gezinssamenstelling, activiteitsgraad en
eigenaar versus huurder
Veldwerkperiode: 16/6/2016-19/7/2016
In het onderzoek werden onder meer enkele vragen gesteld in
verband met het toekomstig energiesysteem in Vlaanderen evenals
diepgaandere vragen m.b.t. het draagvlak voor windenergie.
Herhalingsonderzoek: ook al uitgevoerd in 2014 en 2015

│4

De steekproef
Provincie

Leeftijd

Antwerpen

West-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen

Limburg

Vlaams Brabant

29

18-34

17

Hoger
secundair
Hoger, (niet)
universitair

14

35-54

Vrouw
50%

46

Man
50%

25

55+

40

12

17

Opleidingsniveau
Lager + Lager
secundair

Geslacht

Netto maandinkomen gezin

Beroepsactiviteit
Zelfstandige

18

Minder dan € 600

8

Tussen € 600 en € 999,99

1
1

12
13
11

Tussen € 1.000 en € 1.499,99

Bediende

45

39
Arbeider

43

Geen
beroepsactiviteit

Tussen € 1.500 en € 1.999,99
Tussen € 2.000 en € 2.499,99

21

Tussen € 2.500 en € 3.749,99

14

13

Tussen € 3.750 en € 4.999,99
Tussen € 5.000 en € 6.249,99

34

Meer dan € 6.250
Ik zeg dit liever niet

4
3
20

│5

Energievoorziening op langere termijn
10
5

14

70

2014
n=1000

6
6

10

13

4
9

74

77

2015
n=1000

2016
n=1001

Welke doelstelling zou Vlaanderen volgens u voorop moeten stellen inzake de energievoorziening op langere
termijn?
Geen mening

Fossiele energie (zoals aardgas of stookolie) ook al zijn daar gevolgen voor het klimaat aan verbonden
Nucleaire energie ook al brengt dat veiligheidsrisico’s met zich mee
Hernieuwbare energie ook al brengt dat extra kosten met zich mee voor de consument
│6

Mening over windturbines in het algemeen
30

32

35

75%
40

37

39

27

26

3
1

3
1

3
1

2014
n=1000

2015
n=1000

2016
n=1001

21

Wat is uw mening over de plaatsing van windturbines/windmolens in Vlaanderen in het algemeen?
Heel erg tegen

Eerder tegen

Neutraal

Eerder voor

Heel erg voor

│7

Mening windturbines in eigen gemeente
30

65%
36

27

5
2

Wat is uw mening over de plaatsing van windturbines/windmolens in Vlaanderen in uw
gemeente?
Heel erg tegen

Basis:
Nota:

Eerder tegen

Neutraal

Eerder voor

Heel erg voor

Totale steekproef (n=1.001)
Deze vraag werd nieuw toegevoegd in 2016.

│8

Aanvaardbare afstand
3

4

2

3

3

17

16

15

32

31

34

29

32

30

15

15

16

2014
n=1000

2015
n=1000

3

2016
n=1001

Op welke afstand van uw woning vindt u een windturbine/windmolen aanvaardbaar?
500 meter of minder

500 meter tot 1 kilometer

1 tot 5 kilometer

Meer dan 5 kilometer

Niet

weet niet

│9

Betrekken buurtbewoners
49

49

47

45

47

46

6
2014
n=1000

4
2015
n=1000

6
2016
n=1001

Stel dat in uw buurt een windturbine/-molen wordt geplaatst. Op welke manier vindt u dat u als bewoner
betrokken moet worden bij de planning en uitvoering van dergelijke windturbine-projecten?
Ik wil zowel geïnformeerd worden als op voorhand actief betrokken worden
bij de zoektocht naar een geschikte locatie voor de windturbine
Ik wil enkel geïnformeerd worden
Ik wil helemaal niet betrokken worden

│10

Financieel participeren
3

4

14

16

18

45

43

44

21

23

16

14

2014
n=1000

5

19

14

2015
n=1000

2016
n=1001

En als er nu in uw buurt een windturbine/-molen wordt geplaatst. Zou u zelf financieel willen bijdragen in het
project en meegenieten van de opbrengst?
Neen, zeker niet

Neen, waarschijnlijk niet

Ja, waarschijnlijk wel

Ja, zeker wel

Weet niet
│11

Dichtstbijzijnde actieve windmolens
3

4

66

66

23

23

6
2

6
1

2015
n=1000

2016
n=1001

Waar bevinden zich de dichtstbijzijnde actieve windmolens ten opzichte van uw woning?
500 meter of minder
Meer dan 5 kilometer

Basis:
Nota:

500 meter tot 1 kilometer
weet niet

1 tot 5 kilometer

Totale steekproef (n=1.001)
Deze vraag werd nieuw toegevoegd in 2015.

│12

Windmolen zichtbaar
17

14

83

86

2015
n=1000

2016
n=1001

Kan u momenteel vanuit uw huis of tuin een windturbine zien?
Neen

Basis:
Nota:

Ja

Totale steekproef (n=1.001)
Deze vraag werd nieuw toegevoegd in 2015.

│13

Vlaams Energieagentschap
www.energiesparen.be/marktonderzoek


Aperçu du document draagvlak windenergie vl 10 2016.pdf - page 1/14
 
draagvlak windenergie vl 10 2016.pdf - page 2/14
draagvlak windenergie vl 10 2016.pdf - page 3/14
draagvlak windenergie vl 10 2016.pdf - page 4/14
draagvlak windenergie vl 10 2016.pdf - page 5/14
draagvlak windenergie vl 10 2016.pdf - page 6/14
 
Télécharger le fichier (PDF)


draagvlak windenergie vl 10 2016.pdf (PDF, 426 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


draagvlak windenergie vl 10 2016
erkenningsregeling
reume hlt
yalta en roosevelt 60 jaar na dato
krant metronieuws adam editie 03 04 14
webdriver

Sur le même sujet..