draagvlak windenergie vl 10 2016.pdf


Aperçu du fichier PDF draagvlak-windenergie-vl-10-2016.pdf - page 5/14

Page 1...3 4 56714Aperçu texte


De steekproef
Provincie

Leeftijd

Antwerpen

West-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen

Limburg

Vlaams Brabant

29

18-34

17

Hoger
secundair
Hoger, (niet)
universitair

14

35-54

Vrouw
50%

46

Man
50%

25

55+

40

12

17

Opleidingsniveau
Lager + Lager
secundair

Geslacht

Netto maandinkomen gezin

Beroepsactiviteit
Zelfstandige

18

Minder dan € 600

8

Tussen € 600 en € 999,99

1
1

12
13
11

Tussen € 1.000 en € 1.499,99

Bediende

45

39
Arbeider

43

Geen
beroepsactiviteit

Tussen € 1.500 en € 1.999,99
Tussen € 2.000 en € 2.499,99

21

Tussen € 2.500 en € 3.749,99

14

13

Tussen € 3.750 en € 4.999,99
Tussen € 5.000 en € 6.249,99

34

Meer dan € 6.250
Ik zeg dit liever niet

4
3
20

│5