draagvlak windenergie vl 10 2016.pdf


Aperçu du fichier PDF draagvlak-windenergie-vl-10-2016.pdf - page 6/14

Page 1...4 5 67814Aperçu texte


Energievoorziening op langere termijn
10
5

14

70

2014
n=1000

6
6

10

13

4
9

74

77

2015
n=1000

2016
n=1001

Welke doelstelling zou Vlaanderen volgens u voorop moeten stellen inzake de energievoorziening op langere
termijn?
Geen mening

Fossiele energie (zoals aardgas of stookolie) ook al zijn daar gevolgen voor het klimaat aan verbonden
Nucleaire energie ook al brengt dat veiligheidsrisico’s met zich mee
Hernieuwbare energie ook al brengt dat extra kosten met zich mee voor de consument
│6