ONAFANM VC .pdf


Nom original: ONAFANM VC.pdfTitre: ONAFANM VC

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Adobe Illustrator CC 2017 (Windows) / Adobe PDF library 15.00, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 26/05/2017 à 15:39, depuis l'adresse IP 200.113.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1287 fois.
Taille du document: 2 Mo (2 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Avantaj pou Leta.-

Poukisa pwogram sa a.-

Ki kote li pran rasin

Prezidan Jovenel Moïse lanse karavan chanjman an pou li chanje
kondisyon lavi pèp la. ONA ki se yon
enstitisyon Leta ki nan zafè lajan,
men ki gen vokasyon sosyal, santi li
pa ka rete de bwa kwaze pou l pa
patisipe nan yon kalite bèl pwogram konsa. Se sak fè, li vini ak yon
nouvo pwodwi ki rele ‘’ONAFANM’’
ki la sèlman pou fanm. Yap kapab
jwenn pwodwi sa a nan tout biwo
kominal ONA yo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pèmèt fanm yo bene�isye kòm sa dwa
karavan chanjman an;

Ba yo posiblite pou yo antre nan
pwogram Asirans Volontè ONA a ;

Ba yo yon sèvis tou pre lakay yo, sa
kap favorize desantralizasyon an ;

Ede yo pou yo plis kapab itil tèt yo
yo menm ;

Ankouraje yo sere lajan ;

Ede yo soutni edikasyon pitit yo.

1.

2.
3.

Lè moun ki nan pwogram sa
vin granmoun, yo pap sou
kont Leta paske yap gen pansyon
nan ONA ;
Leta ap gen pi bèl �igi ;

Leta ap ranmase plis taks nan
sektè agrikòl la.

Avantaj pou patisipan yo. -

Avantaj pou ONA. -

1. ONA ap gen plis asire, kidonk
plis kotizasyon ;
2.

1. Yap ogmante pwodiksyon yo, konsa

OFFICE NATIONAL D’ASSURANCE VIEILLESSE (O.N.A)

yap fè plis kòb ;

2. Yap vin gen plis aktivite ;

3. Yap devlope abitid sere lajan ;

4. Yap gen asirans ke lè yo vin gran

moun, yap gen kòb chak mwa nan

Lap kreye travay nan zòn nan.

ONA, selon kondisyon sa fèt ;
Kondisyon.-

1.
2.
3.
4.

Antre nan pwogram sekirite ONA
a;

Jwenn rekòmandasyon yon notab
nan zòn nan ;

Genyen yon kay osinon yon tè nan
zòn nan.
To enterè 1% pou chak mwa

ON

A FA N M


Aperçu du document ONAFANM VC.pdf - page 1/2

Aperçu du document ONAFANM VC.pdf - page 2/2
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..