notes controle) (2) .pdf


Aperçu du fichier PDF notes-controle-2.pdf - page 2/8

Page 1 2 3 4 5 6 7 8Aperçu texte


‫الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫وزارة التعليم العالي و البحث العلمي‬
‫نيابة العمادة المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة‬
‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫الجذع المشترك لميدان العلوم و التكنولوجيا‬
‫كليـة العلوم والتكنولوجيا‬
‫الشعبة‪:‬إلكتروتقني‬
‫المقياس‪...................:‬‬
‫الشهر‪.........................:‬‬
‫الفوج ‪02:‬‬
‫كشوف السنة الثانية ‪2017-2016‬‬
‫الرقم‬

‫االسم و اللقب‬

‫رقم التسجيل‬

‫بكاري يوسف‬

‫‪12/9051098‬‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬

‫بن ختة جمال‬

‫‪14/35039151‬‬

‫‪3‬‬
‫‪4‬‬

‫تلي حسام الدين‬

‫‪15/35039275‬‬

‫‪5‬‬
‫‪6‬‬

‫توهامي ياسين‬

‫‪7‬‬
‫‪8‬‬

‫جوادي أيمن‬

‫‪9‬‬
‫‪10‬‬

‫حبيلز حسام الدين‬

‫‪11‬‬
‫‪12‬‬

‫حمزة معاذ‬

‫‪13‬‬
‫‪14‬‬

‫ختاش فيصل‬

‫‪15‬‬
‫‪16‬‬

‫دخية جابر جاسم‬

‫‪17‬‬
‫‪18‬‬

‫دريدي سلطان‬

‫‪19‬‬
‫‪20‬‬

‫ذبيحي محمد ايمن‬

‫‪15/35040400‬‬

‫‪21‬‬
‫‪22‬‬

‫رايس بدر الدين‬

‫‪15/35047148‬‬

‫‪23‬‬
‫‪24‬‬

‫رزيق محمد‬

‫‪25‬‬
‫‪26‬‬

‫رغيس كمال‬

‫‪27‬‬
‫‪28‬‬

‫زراري عبد الجليل‬

‫‪29‬‬
‫‪30‬‬

‫زروقة فاروق‬

‫‪15/35051687‬‬

‫‪31‬‬
‫‪32‬‬

‫ساعد أيمن‬

‫‪15/35050390‬‬

‫‪33‬‬
‫‪34‬‬

‫سليماني عبد الرحمان‬

‫‪35‬‬
‫‪36‬‬

‫صوالحي ياسين‬

‫‪37‬‬
‫‪38‬‬

‫عباسي محمد الهاشمي‬

‫‪15/35040392‬‬

‫‪39‬‬
‫‪40‬‬

‫منصوري فاروق‬

‫‪15/35051252‬‬

‫‪41‬‬

‫ترعة جابر‬

‫‪15/3509199‬‬

‫توتي فاطمة الزهراء‬

‫‪15/35040120‬‬

‫جبالحي زهية‬

‫‪15/35056899‬‬

‫حامدي وائل‬
‫حبيلز خالد‬

‫حويلي محمد‬

‫‪12/5045643‬‬

‫‪15/35038859‬‬
‫‪15/35041730‬‬
‫‪15/35045042‬‬
‫‪14/35039185‬‬
‫‪15/35040569‬‬
‫‪15/35041518‬‬
‫‪15/35051256‬‬

‫خليف نادر رسال‬

‫‪15/35040661‬‬

‫دخينات رامي‬

‫‪15/35041082‬‬

‫دقياني عبد النور‬
‫رافعي غفران‬

‫‪14/35034323‬‬
‫‪13/35032968‬‬
‫‪15/35057778‬‬
‫‪15/35046720‬‬

‫ربيع حسام الدين‬

‫‪15/35039270‬‬

‫رشاشي وسام‬

‫‪15/35041731‬‬

‫رويغي منير‬

‫‪15/35040635‬‬

‫زرنوح معاذ‬
‫زكار انور‬

‫‪15/35040307‬‬
‫‪15/35050945‬‬
‫‪15/35046380‬‬
‫‪15/35046728‬‬
‫‪15/35039067‬‬

‫سلطاني عبد المؤمن‬

‫‪15/35039996‬‬

‫شماخي عبد القادر‬

‫‪15/35041647‬‬

‫طاهري إبراهيم‬
‫مدغاغت أسامة‬

‫حديد محمد كمال الدين‬

‫‪15/39072616‬‬
‫‪12/05036256‬‬
‫‪15/35046204‬‬
‫‪14/35049518‬‬
‫‪13/35032196‬‬

‫‪TP1‬‬

‫‪TP2‬‬

‫‪TP3‬‬

‫‪TP4‬‬

‫‪M.TP‬‬