Pv Deliberation Telcom s4 .pdf


Nom original: Pv Deliberation Telcom s4.pdf
Titre: <C399C5A0C398C2AAC399E280A620C398C2A5C399E280A0C398C2B4C398C2A7C398C2A120C398C2A7C399E2809EC399E280A6C398C2ADC398C2B6C398C2B1>
Auteur: Troncommun

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par PScript5.dll Version 5.2.2 / Acrobat Distiller 10.1.16 (Windows), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 30/05/2017 à 20:05, depuis l'adresse IP 197.207.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 585 fois.
Taille du document: 151 Ko (4 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫كلية العلوم والتكنولوجيا‬
‫قسم الجذع المشترك لميدان العلوم والتكنولوجيا‬
‫السنة الجامعية ‪2017 - 2016 :‬‬
‫الدورة العادية‬
‫الوحدة التعليمية‬
‫األرصدة‬
‫المعامالت‬

‫الرقم‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬

‫رقم التسجيل‬

‫الطـالـب‬

‫‪15/35041539‬العنابي أكرم‬
‫‪14.0617‬‬
‫العوني عالء الدين‬
‫‪15.31003000‬بابكر عماد الدين‬
‫‪15/39073708‬بالطيب عبلة‬
‫‪15/35046362‬برمضان صافية‬
‫‪15/35049969‬بعلي ايمان‬
‫‪15/35049127‬بعيجي محمد نجيب‬
‫‪15/35045116‬بلحاج ريمة‬
‫‪15/35050042‬بلقيدوم ريم‬
‫‪14.0332‬‬
‫بن ابراھيم سيف الدين‬
‫‪15/35045458‬‬
‫بن بوزيد أمينة‬
‫‪134873‬‬
‫بن زھرة عبد الواحد‬
‫‪15/35048818‬بن غزالة حسناء‬
‫‪15.31002907‬بن يحي عبد الحميد‬
‫‪15/35040450‬بھاز محمد لمين‬
‫‪14/35040991‬بوسايح حسام‬

‫وزارة التعليم العالي و البحث العلمي‬

‫محضـر السداسـي الـرابــــع‬
‫أساسي‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫المواد‬

‫المعامل الرصيد‬
‫‪5‬‬

‫‪10‬‬

‫أساسي‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫المواد‬

‫المعامل الرصيد‬
‫‪4‬‬

‫‪8‬‬

‫إستكشافي‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫المواد‬

‫المعامل الرصيد عمودي المعامل الرصيد‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫المواد‬

‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫منھجي‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫المواد‬

‫المعامل الرصيد‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬

‫‪5‬‬

‫‪9‬‬

‫ألرصدة‬
‫لمتراكمة‬

‫‪30‬‬

‫م‬

‫‪4.48 4.05 4.90‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6.50‬‬

‫‪7.25 8.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪13.50 13.50‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9.32 5.00 12.75 11.97 11.90‬‬

‫‪8.64 7.80 9.90‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7.20 6.80 7.80‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3.80 1.80 5.80‬‬

‫‪0‬‬

‫‪11.75 16.00 7.50‬‬

‫‪2‬‬

‫‪13.50 13.50‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9.56 4.90 15.00 12.28 10.70‬‬

‫‪6‬‬

‫‪14.93 12.95 17.90‬‬

‫‪10‬‬

‫‪7.55 5.40 9.70‬‬

‫‪0‬‬

‫‪11.25 14.00 8.50‬‬

‫‪2‬‬

‫‪14.00 14.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪12.45 11.45 15.25 11.47 12.65‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9.02 8.70 9.50‬‬

‫‪0‬‬

‫‪4.45 4.50 4.40‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10.25 18.50 2.00‬‬

‫‪2‬‬

‫‪13.50 13.50‬‬

‫‪1‬‬

‫‪10.00 6.23 13.50 11.66 12.40‬‬

‫‪9‬‬

‫‪11.96 10.00 14.90‬‬

‫‪10‬‬

‫‪5.90 6.40 5.40‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10.00 10.00 10.00‬‬

‫‪2‬‬

‫‪14.50 14.50‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9.44 5.30 11.50 13.16 11.95‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7.84 7.80 7.90‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3.68 3.75 3.60‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7.50‬‬

‫‪7.00 6.50‬‬

‫‪0‬‬

‫‪12.00 12.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8.52 5.75 12.00 7.16 11.95‬‬

‫‪4‬‬

‫‪8.32 7.20 10.00‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5.20 5.60 4.80‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8.25 11.00 5.50‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5.00 5.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪9.08 4.90 12.00 11.72 11.90‬‬

‫‪6‬‬

‫‪11.16 10.40 12.30‬‬

‫‪10‬‬

‫‪7.83 6.45 9.20‬‬

‫‪0‬‬

‫‪9.50 8.00 11.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪10.50 10.50‬‬

‫‪1‬‬

‫‪10.42 7.03 12.50 12.41 13.15‬‬

‫‪9‬‬

‫‪10.40 10.20 10.70‬‬

‫‪10‬‬

‫‪4.85 4.50 5.20‬‬

‫‪0‬‬

‫‪11.50 15.00 8.00‬‬

‫‪2‬‬

‫‪12.00 12.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9.89 5.83 12.75 11.91 13.15‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7.36 7.20 7.60‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6.30 5.20 7.40‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10.75 5.00 16.50‬‬

‫‪2‬‬

‫‪14.50 14.50‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9.66 5.65 14.50 11.78 10.70‬‬

‫‪6‬‬

‫‪16.64 15.00 19.10‬‬

‫‪9.28 8.55 10.00 10‬‬

‫‪4‬‬

‫‪11.75 13.50 10.00‬‬

‫‪2‬‬

‫‪15.00 15.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪12.57 11.90 14.25 11.66 13.15‬‬

‫‪9‬‬

‫‪10.20 10.20‬‬

‫‪10‬‬

‫‪6.28 5.75 6.80‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6.00‬‬

‫‪8.75‬‬

‫‪1‬‬

‫‪6‬‬

‫‪11.34 7.80 16.65‬‬

‫‪10‬‬

‫‪6.95 8.50 5.40‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10.25 10.50 10.00‬‬

‫‪2‬‬

‫‪4.50 4.50‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10.63 8.38 13.25 10.00 13.15‬‬

‫‪9‬‬

‫‪16.92 15.60 18.90‬‬

‫‪10‬‬

‫‪8.85 8.70 9.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪13.75 17.00 10.50‬‬

‫‪2‬‬

‫‪6.00 6.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪13.26 12.35 15.00 13.97 12.65‬‬

‫‪9‬‬

‫‪11.50 8.10 16.60‬‬

‫‪10‬‬

‫‪7.60 10.20 5.00‬‬

‫‪4‬‬

‫‪9.75 7.50 12.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪16.50 16.50‬‬

‫‪1‬‬

‫‪11.92 10.70 13.25 12.28 12.65‬‬

‫‪9‬‬

‫‪11.92 10.90 13.45‬‬

‫‪10‬‬

‫‪8.30 10.60 6.00‬‬

‫‪4‬‬

‫‪11.25 12.00 10.50‬‬

‫‪2‬‬

‫‪18.00 18.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9.86 5.05 14.75 11.78 12.65‬‬

‫‪6‬‬

‫لجنة المداوالت ‪:‬‬

‫االسم واللقب‬

‫االمضاء‬

‫االسم واللقب‬

‫االمضاء‬

‫الـرئيــس ‪:‬‬
‫األعضاء ‪:‬‬

‫‪...............‬‬
‫‪...............‬‬
‫‪...............‬‬
‫‪...............‬‬
‫‪...............‬‬

‫‪.........‬‬
‫‪.........‬‬
‫‪.........‬‬
‫‪.........‬‬
‫‪.........‬‬

‫‪...............‬‬
‫‪...............‬‬
‫‪...............‬‬
‫‪...............‬‬
‫‪...............‬‬

‫‪.........‬‬
‫‪.........‬‬
‫‪.........‬‬
‫‪.........‬‬
‫‪.........‬‬

‫=&lt; مقيــاس‬
‫أو وحدة مكتسبة سابقا‬

‫السنة الثانية ليسانس‬
‫الميدان ‪ :‬علوم وتكنولوجيا‬
‫الشعبة ‪ :‬اتصاالت سلكية و ال سلكية‬
‫التخصص ‪ :‬اتصاالت سلكية و ال سلكية‬

‫‪7.98‬‬
‫‪8.00‬‬
‫‪11.98‬‬
‫‪8.64‬‬
‫‪9.71‬‬
‫‪7.21‬‬
‫‪7.61‬‬
‫‪9.92‬‬
‫‪9.17‬‬
‫‪8.61‬‬
‫‪13.04‬‬
‫‪9.72‬‬
‫‪9.57‬‬
‫‪12.93‬‬
‫‪10.79‬‬
‫‪10.74‬‬

‫‪ 7‬غير مكتسب‬
‫‪ 9‬غير مكتسب‬
‫‪ 30‬مكتسب‬
‫‪12‬غير مكتسب‬
‫‪19‬غير مكتسب‬
‫‪ 5‬غير مكتسب‬
‫‪11‬غير مكتسب‬
‫‪21‬غير مكتسب‬
‫‪19‬غير مكتسب‬
‫‪ 9‬غير مكتسب‬
‫‪ 30‬مكتسب‬
‫‪21‬غير مكتسب‬
‫‪ 30‬مكتسب‬
‫‪ 30‬مكتسب‬
‫‪ 30‬مكتسب‬
‫‪ 30‬مكتسب‬

‫بسكـرة في ‪30-05-2017 :‬‬
‫رئيـس القسم‬

‫الصفحـة ‪4 \ 1 :‬‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫كلية العلوم والتكنولوجيا‬
‫قسم الجذع المشترك لميدان العلوم والتكنولوجيا‬
‫السنة الجامعية ‪2017 - 2016 :‬‬
‫الدورة العادية‬
‫الوحدة التعليمية‬
‫األرصدة‬
‫المعامالت‬

‫الرقم‬

‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬

‫رقم التسجيل‬

‫‪14 2004‬‬
‫بولنوار كنزة‬
‫‪15/35050114‬بومزراق عبد الحق‬
‫‪15/35046603‬تبينة رندة‬
‫‪13.39040146‬تريش فطيمة‬
‫‪14/35018188‬توشن عيسى‬
‫‪15/35046489‬توھامي موسى‬
‫‪14.35035664‬حسيني عقبة‬
‫‪15/35041164‬خبزي عبير‬
‫‪15/35040351‬خنيش محمد اسامة‬
‫‪15/35056984‬دعدوعة سليمة‬
‫‪15/35041583‬دكومي حليمة‬
‫‪ 15/3503876‬زرارقة أسماء‬
‫‪15/35043468‬زكري بسمة‬
‫‪15/35039007‬زيادي الشيخة‬
‫‪15/35041570‬زيدي بثينة‬
‫‪15/35048849‬سالمي خديجة‬

‫وزارة التعليم العالي و البحث العلمي‬

‫محضـر السداسـي الـرابــــع‬
‫أساسي‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫المواد‬

‫الطـالـب‬

‫المعامل الرصيد‬
‫‪5‬‬

‫‪10‬‬

‫أساسي‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫المواد‬

‫المعامل الرصيد‬
‫‪4‬‬

‫‪8‬‬

‫إستكشافي‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫المواد‬

‫المعامل الرصيد عمودي المعامل الرصيد‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫المواد‬

‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫منھجي‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫المواد‬

‫المعامل الرصيد‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬

‫‪5‬‬

‫‪9‬‬

‫ألرصدة‬
‫لمتراكمة‬

‫‪30‬‬

‫م‬

‫‪7.66 6.30 9.70‬‬

‫‪0‬‬

‫‪4.75 3.10 6.40‬‬

‫‪0‬‬

‫‪11.50 13.00 10.00‬‬

‫‪2‬‬

‫‪6.00 6.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10.42 6.98 12.75 12.66 12.75‬‬

‫‪9‬‬

‫‪13.08 10.80 16.50‬‬

‫‪10‬‬

‫‪7.68 8.15 7.20‬‬

‫‪0‬‬

‫‪12.25 14.50 10.00‬‬

‫‪2‬‬

‫‪10.50 10.50‬‬

‫‪1‬‬

‫‪10.74 5.30 15.00 15.47 12.65‬‬

‫‪9‬‬

‫‪11.42 10.00 13.55‬‬

‫‪10‬‬

‫‪6.30 5.80 6.80‬‬

‫‪0‬‬

‫‪12.75 13.50 12.00‬‬

‫‪2‬‬

‫‪8.50 8.50‬‬

‫‪0‬‬

‫‪9.13 4.88 13.50 10.00 12.40‬‬

‫‪6‬‬

‫م‪9.16 7.00 12.40 1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5.80 4.00 7.60‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6.75 0.00 13.50‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0.00 0.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪2.33 5.83 0.00 0.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪9.32 10.20 8.00‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7.60 8.20 7.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10.50 13.00 8.00‬‬

‫‪2‬‬

‫‪12.00 12.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9.42 6.00 13.75 9.47 11.90‬‬

‫‪4‬‬

‫‪10.49 8.75 13.10‬‬

‫‪10‬‬

‫‪5.25 4.10 6.40‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10.25 8.50 12.00‬‬

‫‪2‬‬

‫‪10.00 10.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9.12 4.92 13.00 11.31 11.45‬‬

‫‪6‬‬

‫م‪9.44 8.20 11.30 1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5.05 3.40 6.70‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2.00‬‬

‫‪3.50 5.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10.27 5.00‬‬

‫‪9‬‬

‫‪11.70 9.60 14.85‬‬

‫‪10‬‬

‫‪9.60 10.00 9.20‬‬

‫‪4‬‬

‫‪11.25 15.00 7.50‬‬

‫‪2‬‬

‫‪13.00 13.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪12.09 10.28 13.00 14.16 12.75‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8.59 10.05 6.40‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6.10 7.20 5.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪11.75 13.50 10.00‬‬

‫‪2‬‬

‫‪16.00 16.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9.56 5.30 13.50 11.03 12.65‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6.08 0.00 15.20‬‬

‫‪4‬‬

‫‪7.20 6.40 8.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪14.25 18.00 10.50‬‬

‫‪2‬‬

‫‪13.00 13.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9.68 5.93 10.50 13.66 12.40‬‬

‫‪6‬‬

‫‪4.64 0.00 11.60‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4.73 3.25 6.20‬‬

‫‪0‬‬

‫‪16.25 19.00 13.50‬‬

‫‪2‬‬

‫‪0.00 0.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪9.87 6.08 11.75 12.81 12.65‬‬

‫‪6‬‬

‫‪11.12 10.30 12.35‬‬

‫‪10‬‬

‫‪6.80 7.40 6.20‬‬

‫‪0‬‬

‫‪15.25 16.50 14.00‬‬

‫‪2‬‬

‫‪15.00 15.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪10.22 5.40 13.00 14.78 12.50‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9.29 8.75 10.10‬‬

‫‪4‬‬

‫‪6.50 6.30 6.70‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6.50‬‬

‫‪7.25 8.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪4.50 4.50‬‬

‫‪0‬‬

‫‪11.18 8.50 13.00 13.16 12.75‬‬

‫‪9‬‬

‫‪13.88 13.20 14.90‬‬

‫‪10‬‬

‫‪6.90 7.70 6.10‬‬

‫‪0‬‬

‫‪11.75 11.50 12.00‬‬

‫‪2‬‬

‫‪14.50 14.50‬‬

‫‪1‬‬

‫‪10.83 5.90 14.00 14.53 13.80‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8.64 6.20 12.30‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5.20 5.80 4.60‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8.25 13.00 3.50‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7.50 7.50‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10.44 6.20 14.00 12.53 13.25‬‬

‫‪9‬‬

‫‪12.86 10.10 17.00‬‬

‫‪10‬‬

‫‪8.65 9.30 8.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪9.25 14.50 4.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5.50 5.50‬‬

‫‪0‬‬

‫‪12.78 12.00 13.00 14.78 12.10‬‬

‫‪9‬‬

‫لجنة المداوالت ‪:‬‬

‫االسم واللقب‬

‫االمضاء‬

‫االسم واللقب‬

‫االمضاء‬

‫الـرئيــس ‪:‬‬
‫األعضاء ‪:‬‬

‫‪...............‬‬
‫‪...............‬‬
‫‪...............‬‬
‫‪...............‬‬
‫‪...............‬‬

‫‪.........‬‬
‫‪.........‬‬
‫‪.........‬‬
‫‪.........‬‬
‫‪.........‬‬

‫‪...............‬‬
‫‪...............‬‬
‫‪...............‬‬
‫‪...............‬‬
‫‪...............‬‬

‫‪.........‬‬
‫‪.........‬‬
‫‪.........‬‬
‫‪.........‬‬
‫‪.........‬‬

‫=&lt; مقيــاس‬
‫أو وحدة مكتسبة سابقا‬

‫السنة الثانية ليسانس‬
‫الميدان ‪ :‬علوم وتكنولوجيا‬
‫الشعبة ‪ :‬اتصاالت سلكية و ال سلكية‬
‫التخصص ‪ :‬اتصاالت سلكية و ال سلكية‬

‫‪12.65‬‬

‫‪8.14‬‬
‫‪10.87‬‬
‫‪9.53‬‬
‫‪5.54‬‬
‫‪9.24‬‬
‫‪8.80‬‬
‫‪8.04‬‬
‫‪11.34‬‬
‫‪9.10‬‬
‫‪8.77‬‬
‫‪7.29‬‬
‫‪10.55‬‬
‫‪8.67‬‬
‫‪11.13‬‬
‫‪8.25‬‬
‫‪10.99‬‬

‫‪11‬غير مكتسب‬
‫‪ 30‬مكتسب‬
‫‪18‬غير مكتسب‬
‫‪ 5‬غير مكتسب‬
‫‪13‬غير مكتسب‬
‫‪19‬غير مكتسب‬
‫‪14‬غير مكتسب‬
‫‪ 30‬مكتسب‬
‫‪15‬غير مكتسب‬
‫‪13‬غير مكتسب‬
‫‪12‬غير مكتسب‬
‫‪ 30‬مكتسب‬
‫‪13‬غير مكتسب‬
‫‪ 30‬مكتسب‬
‫‪14‬غير مكتسب‬
‫‪ 30‬مكتسب‬

‫بسكـرة في ‪30-05-2017 :‬‬
‫رئيـس القسم‬

‫الصفحـة ‪4 \ 2 :‬‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫كلية العلوم والتكنولوجيا‬
‫قسم الجذع المشترك لميدان العلوم والتكنولوجيا‬
‫السنة الجامعية ‪2017 - 2016 :‬‬
‫الدورة العادية‬
‫الوحدة التعليمية‬
‫األرصدة‬
‫المعامالت‬

‫الرقم‬

‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫‪36‬‬
‫‪37‬‬
‫‪38‬‬
‫‪39‬‬
‫‪40‬‬
‫‪41‬‬
‫‪42‬‬
‫‪43‬‬
‫‪44‬‬
‫‪45‬‬
‫‪46‬‬
‫‪47‬‬
‫‪48‬‬

‫رقم التسجيل‬

‫الطـالـب‬

‫وزارة التعليم العالي و البحث العلمي‬

‫محضـر السداسـي الـرابــــع‬
‫أساسي‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫المواد‬

‫المعامل الرصيد‬
‫‪5‬‬

‫‪10‬‬

‫أساسي‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫المواد‬

‫المعامل الرصيد‬
‫‪4‬‬

‫‪8‬‬

‫إستكشافي‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫المواد‬

‫المعامل الرصيد عمودي المعامل الرصيد‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫المواد‬

‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫منھجي‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫المواد‬

‫المعامل الرصيد‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬

‫‪5‬‬

‫‪9‬‬

‫ألرصدة‬
‫لمتراكمة‬

‫‪30‬‬

‫م‬

‫‪15/35046348‬سلطان سميرة‬
‫‪15/35039657‬شبري سرور‬
‫‪15/35040410‬شنوفي محمد حبيب شو‬
‫‪15.31003128‬صويلحي عبد المنعم‬
‫‪14.0762‬‬
‫طاير عبد المؤمن‬
‫‪15/35042199‬عبد اليدوم سناء‬
‫‪15/35040936‬عقبي ياسمين‬
‫‪15.35050118‬غراب عبد السالم‬
‫‪15/35045394‬غراب نور الھدى‬
‫‪15/35050117‬غطاس عبد الرزاق‬
‫‪15/35040515‬غمري مروى‬
‫‪15/35039459‬فرطاس رحمة‬
‫‪15/35048801‬قاسم بلقاسم‬
‫‪15/35040803‬قشام نور الھدى‬
‫‪15/35041303‬قوات إبتسام‬
‫‪15/35041173‬كنيوة فارس‬

‫‪11.70 11.10 12.60‬‬

‫‪10‬‬

‫‪6.95 7.30 6.60‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7.00‬‬

‫‪8.25 9.50‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3.00 3.00‬‬

‫‪7.72 6.80 9.10‬‬

‫‪0‬‬

‫‪5.95 5.80 6.10‬‬

‫‪0‬‬

‫‪11.50 12.50 10.50‬‬

‫‪2‬‬

‫‪9.00 9.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8.96 6.90 12.05‬‬

‫‪4‬‬

‫‪6.00 3.60 8.40‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10.00 6.50 13.50‬‬

‫‪2‬‬

‫‪14.00 14.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪11.80 10.90 13.15‬‬

‫‪10‬‬

‫‪6.33 5.85 6.80‬‬

‫‪0‬‬

‫‪12.00 14.00 10.00‬‬

‫‪2‬‬

‫‪13.50 13.50‬‬

‫‪1‬‬

‫‪10.40 7.67 14.25 10.00 12.40‬‬

‫‪13.78 10.50 18.70‬‬

‫‪10‬‬

‫‪5.10 5.20 5.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪5.50‬‬

‫‪4.50 3.50‬‬

‫‪0‬‬

‫‪16.00 16.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪11.59 9.65 14.50 11.69 12.45‬‬

‫‪9‬‬

‫‪10.94 10.10 12.20‬‬

‫‪10‬‬

‫‪7.28 6.85 7.70‬‬

‫‪0‬‬

‫‪11.25 14.50 8.00‬‬

‫‪2‬‬

‫‪13.00 13.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪10.54 6.40 14.00 13.16 12.75‬‬

‫‪9‬‬

‫‪6.64 4.40 10.00‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4.85 4.70 5.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7.50 12.50 2.50‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8.00 8.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8.26 4.80 11.25 9.00 11.45‬‬

‫‪4‬‬

‫‪7.24 5.80 9.40‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3.03 1.65 4.40‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2.50‬‬

‫‪1.25 0.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪4.50 4.50‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8.55 5.20 13.00 6.69 12.65‬‬

‫‪4‬‬

‫‪10.66 9.70 12.10‬‬

‫‪10‬‬

‫‪6.63 5.75 7.50‬‬

‫‪0‬‬

‫‪14.25 17.00 11.50‬‬

‫‪2‬‬

‫‪8.00 8.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10.99 8.23 12.75 13.78 11.95‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1.44 2.40 0.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2.80 0.60 5.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3.00‬‬

‫‪1.50 0.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪5.00 5.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8.21 4.85 12.00 6.56 12.81‬‬

‫‪4‬‬

‫‪13.96 12.40 16.30‬‬

‫‪10‬‬

‫‪8.80 12.80 4.80‬‬

‫‪4‬‬

‫‪8.00‬‬

‫‪8.00 8.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪17.00 17.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪11.81 9.35 14.00 12.53 13.80‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9.12 6.80 12.60‬‬

‫‪4‬‬

‫‪6.70 6.80 6.60‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10.00 14.50 5.50‬‬

‫‪2‬‬

‫‪11.00 11.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9.10 5.10 13.50 9.28 12.50‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3.04 2.40 4.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2.70 0.00 5.40‬‬

‫‪0‬‬

‫‪4.00‬‬

‫‪3.50 3.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪11.50 11.50‬‬

‫‪1‬‬

‫‪6.68 4.40 7.00 7.31 10.30‬‬

‫‪2‬‬

‫‪13.28 10.60 17.30‬‬

‫‪10‬‬

‫‪7.08 9.05 5.10‬‬

‫‪0‬‬

‫‪15.00 14.50 15.50‬‬

‫‪2‬‬

‫‪8.50 8.50‬‬

‫‪0‬‬

‫‪12.73 12.65 14.50 10.78 13.05‬‬

‫‪9‬‬

‫‪13.42 12.30 15.10‬‬

‫‪10‬‬

‫‪5.58 5.55 5.60‬‬

‫‪0‬‬

‫‪17.75 19.00 16.50‬‬

‫‪2‬‬

‫‪13.00 13.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪11.36 7.77 14.00 13.53 13.75‬‬

‫‪9‬‬

‫‪10.66 9.70 12.10‬‬

‫‪10‬‬

‫‪5.78 4.15 7.40‬‬

‫‪0‬‬

‫‪12.50 14.50 10.50‬‬

‫‪2‬‬

‫‪14.00 14.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9.72 7.22 13.50 9.19 11.45‬‬

‫‪4‬‬

‫لجنة المداوالت ‪:‬‬

‫االسم واللقب‬

‫االمضاء‬

‫االسم واللقب‬

‫االمضاء‬

‫الـرئيــس ‪:‬‬
‫األعضاء ‪:‬‬

‫‪...............‬‬
‫‪...............‬‬
‫‪...............‬‬
‫‪...............‬‬
‫‪...............‬‬

‫‪.........‬‬
‫‪.........‬‬
‫‪.........‬‬
‫‪.........‬‬
‫‪.........‬‬

‫‪...............‬‬
‫‪...............‬‬
‫‪...............‬‬
‫‪...............‬‬
‫‪...............‬‬

‫‪.........‬‬
‫‪.........‬‬
‫‪.........‬‬
‫‪.........‬‬
‫‪.........‬‬

‫=&lt; مقيــاس‬
‫أو وحدة مكتسبة سابقا‬

‫السنة الثانية ليسانس‬
‫الميدان ‪ :‬علوم وتكنولوجيا‬
‫الشعبة ‪ :‬اتصاالت سلكية و ال سلكية‬
‫التخصص ‪ :‬اتصاالت سلكية و ال سلكية‬

‫‪0‬‬

‫‪9.94 6.25 13.75 12.06 11.40‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8.53 5.18 12.00 7.78 12.50‬‬

‫‪4‬‬

‫‪8.87 5.07 11.75 10.00 12.45‬‬

‫‪6‬‬
‫‪9‬‬

‫‪9.15‬‬
‫‪8.06‬‬
‫‪8.66‬‬
‫‪10.22‬‬
‫‪10.13‬‬
‫‪10.12‬‬
‫‪6.88‬‬
‫‪5.77‬‬
‫‪10.07‬‬
‫‪3.97‬‬
‫‪11.59‬‬
‫‪8.76‬‬
‫‪4.58‬‬
‫‪11.58‬‬
‫‪11.45‬‬
‫‪9.65‬‬

‫‪16‬غير مكتسب‬
‫‪ 6‬غير مكتسب‬
‫‪13‬غير مكتسب‬
‫‪ 30‬مكتسب‬
‫‪ 30‬مكتسب‬
‫‪ 30‬مكتسب‬
‫‪ 9‬غير مكتسب‬
‫‪ 4‬غير مكتسب‬
‫‪ 30‬مكتسب‬
‫‪ 4‬غير مكتسب‬
‫‪ 30‬مكتسب‬
‫‪11‬غير مكتسب‬
‫‪ 3‬غير مكتسب‬
‫‪ 30‬مكتسب‬
‫‪ 30‬مكتسب‬
‫‪17‬غير مكتسب‬

‫بسكـرة في ‪30-05-2017 :‬‬
‫رئيـس القسم‬

‫الصفحـة ‪4 \ 3 :‬‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫كلية العلوم والتكنولوجيا‬
‫قسم الجذع المشترك لميدان العلوم والتكنولوجيا‬
‫السنة الجامعية ‪2017 - 2016 :‬‬
‫الدورة العادية‬
‫الوحدة التعليمية‬
‫األرصدة‬
‫المعامالت‬

‫الرقم‬

‫‪49‬‬
‫‪50‬‬
‫‪51‬‬
‫‪52‬‬
‫‪53‬‬
‫‪54‬‬
‫‪55‬‬
‫‪56‬‬

‫رقم التسجيل‬

‫الطـالـب‬

‫‪15/35045237‬ليحي عبد المجيد‬
‫‪15/35057260‬مازري عمار‬
‫‪15/35040193‬منصوري كريم‬
‫‪15/35039479‬مھدي رفيدة‬
‫‪15/35040527‬نويوة مريم‬
‫‪14.0536‬‬
‫ھاللة ناصر الدين‬
‫‪15/35039815‬‬
‫يحياوي شيماء‬
‫‪15/39073939‬يوسف يسرى‬

‫وزارة التعليم العالي و البحث العلمي‬

‫محضـر السداسـي الـرابــــع‬
‫أساسي‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫المواد‬

‫المعامل الرصيد‬
‫‪5‬‬

‫‪10‬‬

‫أساسي‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫المواد‬

‫المعامل الرصيد‬
‫‪4‬‬

‫‪8‬‬

‫إستكشافي‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫المواد‬

‫المعامل الرصيد عمودي المعامل الرصيد‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫المواد‬

‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫منھجي‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫المواد‬

‫المعامل الرصيد‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬

‫‪5‬‬

‫‪9‬‬

‫ألرصدة‬
‫لمتراكمة‬

‫‪30‬‬

‫م‬

‫‪2.04 0.00 5.10‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1.80 0.00 3.60‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3.00‬‬

‫‪1.75 0.50‬‬

‫‪0‬‬

‫‪5.00 5.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7.46 4.85 10.25 6.09 11.25‬‬

‫‪4‬‬

‫‪18.40 18.00 19.00‬‬

‫‪14.63 14.45 14.80 10‬‬

‫‪8‬‬

‫‪12.25 17.00 7.50‬‬

‫‪2‬‬

‫‪9.50 9.50‬‬

‫‪0‬‬

‫‪14.08 13.70 15.50 14.84 12.65‬‬

‫‪9‬‬

‫‪11.48 10.40 13.10‬‬

‫‪10‬‬

‫‪6.88 6.05 7.70‬‬

‫‪0‬‬

‫‪9.00‬‬

‫‪9.25 9.50‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8.00 8.00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪9.76 5.15 14.75 13.03 10.70‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8.94 6.90 12.00‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5.20 6.60 3.80‬‬

‫‪0‬‬

‫‪12.50 13.50 11.50‬‬

‫‪2‬‬

‫‪15.00 15.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9.69 6.80 13.50 9.41 11.95‬‬

‫‪4‬‬

‫‪7.86 8.50 6.90‬‬

‫‪0‬‬

‫‪5.10 3.40 6.80‬‬

‫‪0‬‬

‫‪11.00 10.50 11.50‬‬

‫‪2‬‬

‫‪11.00 11.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9.06 5.63 12.75 8.78 12.50‬‬

‫‪4‬‬

‫‪9.00 9.40 8.40‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3.85 3.30 4.40‬‬

‫‪0‬‬

‫‪9.50 8.50 10.50‬‬

‫‪1‬‬

‫‪14.50 14.50‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9.72 4.85 12.75 13.69 12.45‬‬

‫‪6‬‬

‫‪14.22 11.80 17.85‬‬

‫‪10‬‬

‫‪8.33 8.45 8.20‬‬

‫‪0‬‬

‫‪13.50 17.00 10.00‬‬

‫‪2‬‬

‫‪15.00 15.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9.76 5.52 13.25 11.47 13.05‬‬

‫‪6‬‬

‫‪12.08 10.00 15.20‬‬

‫‪10‬‬

‫‪4.35 3.10 5.60‬‬

‫‪0‬‬

‫‪11.75 15.50 8.00‬‬

‫‪2‬‬

‫‪17.50 17.50‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9.77 6.08 12.25 12.06 12.40‬‬

‫‪6‬‬

‫لجنة المداوالت ‪:‬‬

‫االسم واللقب‬

‫االمضاء‬

‫االسم واللقب‬

‫االمضاء‬

‫الـرئيــس ‪:‬‬
‫األعضاء ‪:‬‬

‫‪...............‬‬
‫‪...............‬‬
‫‪...............‬‬
‫‪...............‬‬
‫‪...............‬‬

‫‪.........‬‬
‫‪.........‬‬
‫‪.........‬‬
‫‪.........‬‬
‫‪.........‬‬

‫‪...............‬‬
‫‪...............‬‬
‫‪...............‬‬
‫‪...............‬‬
‫‪...............‬‬

‫‪.........‬‬
‫‪.........‬‬
‫‪.........‬‬
‫‪.........‬‬
‫‪.........‬‬

‫=&lt; مقيــاس‬
‫أو وحدة مكتسبة سابقا‬

‫السنة الثانية ليسانس‬
‫الميدان ‪ :‬علوم وتكنولوجيا‬
‫الشعبة ‪ :‬اتصاالت سلكية و ال سلكية‬
‫التخصص ‪ :‬اتصاالت سلكية و ال سلكية‬

‫‪3.72‬‬
‫‪15.00‬‬
‫‪9.42‬‬
‫‪9.06‬‬
‫‪8.12‬‬
‫‪8.38‬‬
‫‪11.48‬‬
‫‪9.86‬‬

‫‪ 4‬غير مكتسب‬
‫‪ 30‬مكتسب‬
‫‪16‬غير مكتسب‬
‫‪11‬غير مكتسب‬
‫‪ 7‬غير مكتسب‬
‫‪ 8‬غير مكتسب‬
‫‪ 30‬مكتسب‬
‫‪19‬غير مكتسب‬

‫بسكـرة في ‪30-05-2017 :‬‬
‫رئيـس القسم‬

‫الصفحـة ‪4 \ 4 :‬‬


Aperçu du document Pv Deliberation Telcom s4.pdf - page 1/4

Aperçu du document Pv Deliberation Telcom s4.pdf - page 2/4

Aperçu du document Pv Deliberation Telcom s4.pdf - page 3/4

Aperçu du document Pv Deliberation Telcom s4.pdf - page 4/4
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00516159.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.