NOTES RAT PHYSIQUE 02 1ST .pdfNom original: NOTES-RAT-PHYSIQUE-02-1ST.pdf
Titre: E:\Med\Fxl\Les notes\2016 2017\S2\PHY2 RATT EXA TD 2017
Auteur: Medslim

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PDFCreator 2.5.2.5233, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 22/06/2017 à 01:23, depuis l'adresse IP 105.105.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 480 fois.
Taille du document: 849 Ko (41 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫الجم ريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫زارة التع ي العالي‬

‫البحث الع مي‬
‫الجذع المشتر لميدان الع و و التكنولوجيا‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫ك يـة الع‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫التكن ل جيا‬

‫الفصي ة‪ A:‬الف ج ‪01:‬‬

‫الش‬

‫ر‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :‬‬

‫الم‬

‫ياس‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :‬‬

‫قائمة السنة ااولى ‪2017 -2016‬‬

‫الرق‬

‫رق التسجيل‬

‫ال قب‬

‫اإس‬

‫‪EX‬‬

‫‪01‬‬

‫‪161635045467‬‬

‫اخضر‬

‫احمد‬

‫‪10,50‬‬

‫‪02‬‬

‫‪161635045965‬‬

‫اخضر‬

‫اسام‬

‫‪03‬‬

‫‪15/35049241‬‬

‫ادريسي‬

‫ياسين‬

‫‪04‬‬

‫‪15/35045350‬‬

‫اعمير‬

‫معاذ‬

‫‪TD‬‬
‫‪08,50‬‬

‫‪06,00‬‬

‫‪05‬‬

‫‪161639054089‬‬

‫البار‬

‫أحمد‬

‫‪00,75‬‬

‫‪06,50‬‬

‫‪06‬‬

‫‪161635037925‬‬

‫البار‬

‫شيماء ياسمين‬

‫‪06,75‬‬

‫‪08,50‬‬

‫‪07‬‬

‫‪14/2049‬‬

‫‪08‬‬

‫‪161635038142‬‬

‫السبع‬

‫‪09‬‬

‫‪161639055252‬‬

‫الشعوبي‬

‫خيرة‬

‫‪10‬‬

‫‪161635041302‬‬

‫الشيخ‬

‫نسيم‬

‫‪11‬‬

‫‪14/35044250‬‬

‫الب ولي‬

‫الطي‬
‫العابد‬

‫‪12‬‬

‫عمر ال ارو‬

‫‪15/35049023‬‬

‫العباس‬

‫‪14‬‬

‫‪161635042480‬‬

‫‪15‬‬

‫‪13/35035662‬‬

‫العرجاني‬

‫الطاهر‬

‫‪16‬‬

‫‪15/35045158‬‬

‫‪17‬‬

‫‪161635038324‬‬

‫س يان‬

‫‪04,50‬‬

‫محمد أكر‬

‫‪03,00‬‬

‫‪05,50‬‬

‫‪18‬‬

‫‪15/35041397‬‬

‫الع واني‬

‫‪19‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫الع واني‬

‫محمد معتز باه‬

‫‪20‬‬

‫‪161635038894‬‬

‫‪21‬‬

‫‪15/35049336‬‬

‫العمري‬

‫‪06,25‬‬

‫‪07,25‬‬

‫‪07,50‬‬

‫محمد ال اشمي‬

‫العمري‬

‫‪00,75‬‬

‫‪05,75‬‬

‫الحسين‬

‫العرجاني‬
‫العرجاني‬

‫‪10,50‬‬

‫‪12,25‬‬

‫حسا الدين‬
‫عبد الرحمان‬

‫العشوري‬

‫‪06,25‬‬

‫هشا راجح محمد ع ي‬

‫مي ود عبد الحق‬

‫‪13‬‬

‫‪RATT‬‬

‫‪03,75‬‬

‫‪07,50‬‬

‫أيمن‬

‫‪05,75‬‬

‫‪06,50‬‬

‫صاح الدين‬

‫‪01,75‬‬

‫‪22‬‬

‫‪161639053295‬‬

‫العمودي‬

‫لحسن‬

‫‪02,00‬‬

‫‪06,50‬‬

‫‪07,00‬‬

‫‪23‬‬

‫‪161635037248‬‬

‫العوز‬

‫اكر‬

‫‪00,50‬‬

‫‪05,25‬‬

‫‪01,00‬‬

‫‪24‬‬

‫‪161635040905‬‬

‫العيدي‬

‫رامي‬

‫‪04,25‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪25‬‬

‫‪161635047560‬‬

‫ال تني‬

‫أيمن‬

‫‪26‬‬

‫‪161635047574‬‬

‫ال تني‬

‫خميس‬

‫‪00,00‬‬

‫‪07,00‬‬

‫‪01,00‬‬

‫‪27‬‬

‫‪161635047627‬‬

‫ال تني‬

‫هاجر‬

‫‪01,25‬‬

‫‪06,50‬‬

‫‪03,00‬‬

‫بن طال‬

‫نسيب‬

‫‪01,25‬‬

‫‪06,75‬‬

‫‪06,00‬‬

‫‪29‬‬

‫‪161635038979‬‬

‫بن عمر‬

‫طار‬

‫‪05,75‬‬

‫‪30‬‬

‫‪16/1635037349‬‬

‫خطارة‬

‫بالحاج‬

‫‪04,50‬‬

‫سويس‬

‫‪28‬‬

‫‪08,00‬‬
‫‪08,50‬‬

‫خول‬

‫‪03,50‬‬

‫‪06,00‬‬

‫‪32‬‬

‫‪15/35039207‬‬

‫شمال‬

‫جال الدين‬

‫‪02,75‬‬

‫‪08,25‬‬

‫‪33‬‬

‫‪15/35040328‬‬

‫شنافي‬

‫محمد أمين‬

‫‪06,25‬‬

‫‪09,25‬‬

‫‪31‬‬

‫‪16‬‬

‫‪34‬‬

‫‪16/35040923‬‬

‫عاشور‬

‫رندة‬

‫‪35‬‬

‫‪161635042224‬‬

‫عاوة‬

‫رضوان‬

‫‪36‬‬

‫‪14/35034139‬‬

‫عمري‬

‫‪37‬‬

‫‪15/35040085‬‬

‫قاس‬

‫‪38‬‬

‫‪161635038882‬‬

‫‪02,50‬‬

‫احمد سيف الدين‬

‫‪07,25‬‬

‫‪09,50‬‬

‫عيشوش‬

‫‪08,00‬‬

‫‪08,75‬‬

‫‪05,50‬‬

‫أحمد‬

‫‪03,75‬‬

‫‪06,75‬‬

‫‪06,50‬‬

‫‪39‬‬

‫‪15/35046612‬‬

‫قويس‬

‫ص يح‬

‫‪04,25‬‬

‫‪40‬‬

‫‪16/35048281‬‬

‫يع و‬

‫صارة‬

‫إمضاء اأستاذ‪:‬لطرش فريد‬

‫هنودة‬

‫‪07,50‬‬

‫‪04,00‬‬

‫‪07,00‬‬

‫بسكرة في ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجم ريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫زارة التع ي العالي‬

‫البحث الع مي‬
‫الجذع المشتر لميدان الع و و التكنولوجيا‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫ك يـة الع‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫التكن ل جيا‬

‫الفصي ة‪ A:‬الف ج ‪02:‬‬

‫الش‬

‫ر‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :‬‬

‫الم‬

‫ياس‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :‬‬

‫قائمة السنة ااولى ‪2017 -2016‬‬

‫رق التسجيل‬

‫ال قب‬

‫اإس‬

‫الرق‬
‫‪01‬‬

‫‪161639054565‬‬

‫إدريسي‬

‫محمد حسا الدين‬

‫‪02‬‬

‫‪14/35039108‬‬

‫ال رني‬

‫الجياني‬

‫‪03‬‬

‫‪15/35044210‬‬

‫الكيحل‬

‫خ يل‬

‫‪04‬‬

‫‪15/35041492‬‬

‫ال‬

‫شيماء‬

‫‪EX‬‬

‫‪08,00‬‬

‫‪05‬‬

‫‪161635054336‬‬

‫ال ادي‬

‫عيشوش‬

‫‪06‬‬

‫‪161635037735‬‬

‫ال امل‬

‫زين ايمان‬

‫‪07‬‬

‫‪161635038921‬‬

‫الواعر‬

‫حسا الدين‬

‫‪02,00‬‬

‫‪08‬‬

‫‪161635039133‬‬

‫أمس‬

‫صاح الدين‬

‫‪08,00‬‬

‫أواد عبد ه‬

‫س يان‬

‫‪04,50‬‬

‫‪09‬‬

‫‪02,50‬‬

‫‪TD‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪04,50‬‬

‫‪RATT‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪03,50‬‬

‫‪16,00‬‬

‫‪10‬‬

‫‪161639052968‬‬

‫بابا عربي‬

‫خول‬

‫‪06,50‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪11‬‬

‫‪161639052931‬‬

‫باخالد‬

‫حسين‬

‫‪05,00‬‬

‫‪09,00‬‬

‫‪07,00‬‬

‫‪12‬‬

‫‪161635042170‬‬

‫باري‬

‫حسين‬

‫‪09,50‬‬

‫‪11,00‬‬

‫‪13‬‬

‫‪161635042313‬‬

‫باري‬

‫عائش‬

‫‪10,00‬‬

‫‪16,00‬‬

‫‪14‬‬

‫‪161635046047‬‬

‫باس‬

‫سامي‬

‫‪09,00‬‬

‫‪12,00‬‬

‫‪15‬‬

‫‪161639057899‬‬

‫بالحبي‬

‫عبد السا‬

‫‪07,00‬‬

‫‪07,50‬‬

‫‪16‬‬

‫‪161639054414‬‬

‫بالحسن‬

‫طه اأمجد‬

‫‪09,50‬‬

‫‪13,00‬‬

‫‪17‬‬

‫‪161639064361‬‬

‫بالحسن‬

‫مس‬

‫‪18‬‬

‫‪161639051557‬‬

‫بالحسين‬

‫شيماء‬

‫‪05,00‬‬

‫‪12,00‬‬

‫‪19‬‬

‫‪161639051678‬‬

‫بالحمو‬

‫فطيم الزهرة‬

‫‪09,00‬‬

‫‪13,00‬‬

‫بروثن‬

‫سيف الدين‬

‫بري ل‬

‫أيمن‬

‫بن نصي‬

‫هدى‬

‫‪23‬‬

‫‪14/35040979‬‬

‫بوس ام‬

‫أمال‬

‫‪10,50‬‬

‫‪24‬‬

‫‪161639057921‬‬

‫خ يف‬

‫فرحا‬

‫‪07,00‬‬

‫‪15/35041634‬‬

‫سعدي‬

‫صالح‬

‫س مي‬

‫ماجدة‬

‫‪20‬‬
‫‪21‬‬

‫‪161635041395‬‬

‫‪22‬‬

‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬

‫‪13/35034061‬‬

‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬

‫‪15/39053541‬‬

‫‪12,00‬‬

‫‪16,00‬‬

‫‪10,00‬‬
‫‪13,00‬‬

‫‪05,00‬‬

‫‪04,00‬‬

‫قرج‬

‫حسين‬

‫قن ود‬

‫راضي‬

‫‪06,50‬‬

‫‪11,00‬‬

‫كربوس‬

‫ل مان مسعود‬

‫‪08,00‬‬

‫‪14,00‬‬

‫منصوري‬

‫فارو‬

‫‪Dr Said Benramache‬‬
‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬
‫إمضاء اأستاذ‪:‬‬

‫‪12,50‬‬

‫‪14,50‬‬

‫‪02,00‬‬
‫‪01,00‬‬

‫بسكرة في ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجم ريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫زارة التع ي العالي‬

‫البحث الع مي‬
‫الجذع المشتر لميدان الع و و التكنولوجيا‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫ك يـة الع‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫التكن ل جيا‬

‫الفصي ة‪ A:‬الف ج ‪03:‬‬

‫الش‬

‫ر‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :‬‬

‫الم‬

‫ياس‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :‬‬

‫قائمة السنة ااولى ‪2017 -2016‬‬

‫الرق‬

‫رق التسجيل‬

‫ال قب‬

‫اإس‬

‫‪01‬‬

‫‪15/37146165‬‬

‫أبو امون‬

‫محمد‬

‫ازراي‬

‫‪02‬‬

‫‪EX‬‬

‫عبد الرؤوف‬

‫‪15,00‬‬

‫خديج‬

‫‪11,50‬‬

‫‪03‬‬

‫‪15/39075467‬‬

‫إسماعي ي‬

‫‪04‬‬

‫‪15/35041398‬‬

‫اونيس‬

‫محمد باسل‬

‫‪05‬‬

‫‪13/39053485‬‬

‫باباي‬

‫عبد المنع‬

‫‪06‬‬

‫‪15/35045567‬‬

‫باري‬

‫حدة‬

‫‪07‬‬

‫‪15/35041573‬‬

‫باسي‬

‫ثامر‬

‫‪08‬‬

‫‪15/35057885‬‬

‫باسي‬

‫صوري‬

‫‪00,00‬‬

‫‪05,00‬‬

‫‪TD‬‬

‫‪12,00‬‬
‫‪13,00‬‬
‫‪05,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪09‬‬

‫‪161639057167‬‬

‫بالشوع‬

‫عامر‬

‫‪07,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪10‬‬

‫‪161639051328‬‬

‫بالطي‬

‫الطاهر‬

‫‪01,00‬‬

‫‪05,00‬‬

‫‪11‬‬

‫‪161639050603‬‬

‫بالطي‬

‫امين نرمين‬

‫‪04,50‬‬

‫‪08,00‬‬

‫‪12‬‬

‫‪161635041435‬‬

‫بالطي‬

‫فوزي‬

‫‪09,50‬‬

‫‪13‬‬

‫‪161635043633‬‬

‫بالطي‬

‫محمد‬

‫‪07,50‬‬

‫‪14‬‬

‫‪161639057223‬‬

‫بال ار‬

‫عبد المال‬

‫‪08,00‬‬

‫‪14,00‬‬

‫‪15‬‬

‫‪161635046078‬‬

‫باي‬

‫فاطم‬

‫‪10,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪16‬‬

‫‪15/35047684‬‬

‫بال‬

‫‪13,50‬‬

‫‪15,00‬‬

‫‪17‬‬

‫‪161639051892‬‬

‫ببه‬

‫هيث عبدالبارئ‬

‫‪06,00‬‬

‫‪08,00‬‬

‫‪18‬‬

‫‪161635048224‬‬

‫بت‬

‫ابراهي‬

‫‪19‬‬

‫‪15/35051796‬‬

‫بحري‬

‫السعيد عبد الرؤوف‬

‫‪00,00‬‬

‫‪20‬‬

‫‪15/35051219‬‬

‫بحري‬

‫خول‬

‫‪06,00‬‬

‫‪21‬‬

‫‪161635046928‬‬

‫بحيو‬

‫زياد‬

‫باي‬

‫‪22‬‬

‫‪14/35037789‬‬

‫بختي‬

‫تمي‬

‫‪23‬‬

‫‪15/35041568‬‬

‫بخوش‬

‫ايمان‬

‫‪06,50‬‬

‫‪24‬‬

‫‪15/39073469‬‬

‫بدرة‬

‫تركي‬

‫‪10,50‬‬

‫‪25‬‬

‫‪161635054278‬‬

‫بدري‬

‫ع اف‬

‫‪RATT‬‬

‫‪15,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪09,50‬‬

‫‪15,00‬‬
‫‪11,00‬‬

‫‪07,50‬‬

‫‪12,00‬‬

‫‪05,00‬‬
‫‪13,50‬‬

‫بدري‬

‫الصالح‬

‫‪09,00‬‬

‫‪11,50‬‬

‫‪27‬‬

‫‪161639055672‬‬

‫بدوي‬

‫كوثر‬

‫‪08,00‬‬

‫‪09,00‬‬

‫‪06,00‬‬

‫‪28‬‬

‫‪161635045926‬‬

‫بديرين‬

‫عبد الصمد‬

‫‪07,00‬‬

‫‪04,00‬‬

‫‪08,00‬‬

‫‪29‬‬

‫‪161635045739‬‬

‫بديرين‬

‫ع اف‬

‫‪06,50‬‬

‫‪08,00‬‬

‫‪07,00‬‬

‫‪30‬‬

‫‪161635042658‬‬

‫بديرين‬

‫عيش‬

‫‪10,00‬‬

‫‪14,00‬‬

‫‪31‬‬

‫‪161639052973‬‬

‫براشد‬

‫خول‬

‫‪04,00‬‬

‫‪09,00‬‬

‫بشيري‬

‫نبيل‬

‫‪03,50‬‬

‫‪26‬‬

‫‪32‬‬
‫‪33‬‬

‫‪14/35041436‬‬

‫‪34‬‬
‫‪35‬‬

‫‪15/39074118‬‬

‫‪36‬‬

‫ب عيد‬

‫توفيق‬

‫بن فرحا‬

‫رانيا‬

‫بن نصي‬

‫هدى‬

‫‪05,00‬‬

‫بوقطاي‬

‫أسام‬

‫‪08,00‬‬

‫س طاني‬

‫النوري‬

‫‪06,50‬‬

‫‪11,00‬‬

‫شمار‬

‫محمد‬

‫‪03,50‬‬

‫‪08,00‬‬

‫صاح الدين‬

‫‪05,00‬‬

‫‪09,00‬‬

‫‪07,00‬‬

‫‪04,50‬‬

‫‪08,00‬‬

‫‪05,00‬‬

‫‪37‬‬
‫‪38‬‬
‫‪39‬‬

‫‪161635043404‬‬

‫ضحوة‬

‫‪40‬‬

‫‪161635048288‬‬

‫مكنتيشي‬

‫عادل‬

‫ق يشه‬

‫رافد‬

‫‪41‬‬
‫‪42‬‬
‫‪43‬‬

‫‪06,00‬‬

‫‪13,00‬‬

‫‪15/35047842‬‬

‫‪15/35049012‬‬

‫‪08,00‬‬

‫‪08,00‬‬

‫‪161635044585‬‬

‫غربي‬
‫مومي‬

‫‪Dr Said Benramache‬‬
‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬
‫إمضاء اأستاذ‪:‬‬

‫عبد الحكي‬

‫‪08,00‬‬

‫صارة‬

‫‪05,50‬‬

‫‪CORR‬‬

‫‪12,00‬‬

‫‪11,00‬‬

‫‪11,00 09,00‬‬

‫بسكرة في ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجم ريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫زارة التع ي العالي‬

‫البحث الع مي‬
‫الجذع المشتر لميدان الع و و التكنولوجيا‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫ك يـة الع‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫التكن ل جيا‬

‫الفصي ة‪ A:‬الف ج ‪04:‬‬

‫الش‬

‫ر‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :‬‬

‫الم‬

‫ياس‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :‬‬

‫قائمة السنة ااولى ‪2017 -2016‬‬

‫الرق‬

‫رق التسجيل‬

‫ال قب‬

‫اإس‬

‫‪01‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫باري‬

‫عبد الرزا‬

‫بدري‬

‫انيس‬

‫‪03‬‬

‫‪14/35042840‬‬

‫بدري‬

‫خالد‬

‫‪04‬‬

‫‪15/35045207‬‬

‫بدري‬

‫س يمان‬

‫‪05‬‬

‫‪15/35045207‬‬

‫بدري‬

‫طح‬

‫‪06‬‬

‫‪14/35042860‬‬

‫بدري‬

‫عائش‬

‫‪07‬‬

‫‪15/35049205‬‬

‫بدري‬

‫هاجر‬

‫‪08‬‬

‫‪15/35042084‬‬

‫‪09‬‬

‫‪161635037677‬‬

‫‪02‬‬

‫‪10‬‬

‫‪15/35049404‬‬

‫برباري‬
‫برباش‬
‫برباص‬

‫‪EX‬‬
‫‪05,00‬‬

‫‪01,00‬‬

‫‪05,00‬‬

‫رشيد‬

‫‪11‬‬

‫‪161639048946‬‬

‫‪12‬‬

‫‪161639052821‬‬

‫برقي‬

‫إيمان‬

‫‪04,00‬‬

‫‪13‬‬

‫‪15/35040062‬‬

‫ع ي سيف اأسا‬

‫‪07,00‬‬

‫‪14‬‬

‫‪15/35041576‬‬

‫جمع‬

‫‪01,25‬‬

‫‪15‬‬

‫‪161635043493‬‬

‫برمضان‬

‫محمد الصغير‬

‫‪16‬‬

‫‪14/35035173‬‬

‫بروثن‬

‫مراد‬

‫‪05,25‬‬

‫‪05,00‬‬

‫‪05,25‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪08,00‬‬

‫‪17‬‬

‫‪15/35049407‬‬

‫بريش‬

‫زهير‬

‫‪18‬‬

‫‪161639047720‬‬

‫بريكي‬

‫خيرة‬

‫‪19‬‬

‫‪16/1635038018‬‬

‫بزاز‬

‫عبد الح يظ‬

‫‪20‬‬

‫‪161635046011‬‬

‫بزيو‬

‫إبراهي‬

‫‪21‬‬

‫‪161635046077‬‬

‫بزيو‬

‫عيس‬

‫‪22‬‬

‫‪161635038937‬‬

‫بسيكري‬

‫رامي‬

‫‪10,25‬‬

‫‪23‬‬

‫‪161635038070‬‬

‫بسيكري‬

‫عبد المال‬

‫‪05,00‬‬

‫‪24‬‬

‫‪161639051439‬‬

‫بشراير‬

‫رشدي‬

‫‪03,50‬‬

‫‪25‬‬

‫‪161635054081‬‬

‫بطا‬

‫صباح‬

‫بعيس‬

‫سيف الدين‬

‫‪26‬‬

‫‪05,00‬‬

‫اسام‬
‫رياض‬

‫‪02,00‬‬

‫برجي‬

‫برك‬

‫‪07,00‬‬

‫‪04,00‬‬

‫‪10,00‬‬
‫‪08,00‬‬

‫‪10,00‬‬
‫‪10,00‬‬

‫‪27‬‬

‫‪161635037140‬‬

‫بكرون‬

‫أيو الصابر‬

‫‪28‬‬

‫‪161639057906‬‬

‫بكوش‬

‫عبد المجيد‬

‫‪04,00‬‬

‫‪01,50‬‬

‫‪29‬‬

‫‪161639054275‬‬

‫ب عال‬

‫خالد‬

‫‪02,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪30‬‬

‫‪1635041196‬‬

‫بن يحي‬

‫مبرو‬

‫حوحو‬

‫عبد الرؤوف‬

‫‪02,25‬‬

‫‪32‬‬

‫‪15/35049070‬‬

‫خير الدين‬

‫فاطم‬

‫‪01,25‬‬

‫‪33‬‬

‫‪161635038162‬‬

‫رايس‬

‫فارس‬

‫‪01,25‬‬

‫‪34‬‬

‫‪15/35039472‬‬

‫زير‬

‫رضوان‬

‫‪05,00‬‬

‫‪13,00‬‬

‫‪35‬‬

‫‪161635038213‬‬

‫قرين‬

‫فوزي إي ا الدين‬

‫‪01,25‬‬

‫‪03,50‬‬

‫‪36‬‬

‫‪161635038025‬‬

‫حريحيري‬

‫عبد الخالق‬

‫‪02,25‬‬

‫‪11,00‬‬

‫‪37‬‬
‫‪38‬‬

‫‪14/35041091‬‬

‫إمضاء اأستاذ‪ :‬ناصر أمال‬

‫ناجي‬
‫ناصري‬

‫عتي‬

‫‪01,25‬‬

‫‪06,00‬‬

‫‪16,00‬‬

‫‪05,00‬‬

‫حسا الدين عز‬

‫‪10,50‬‬

‫‪01,00‬‬

‫‪11,00‬‬

‫‪31‬‬

‫‪06,00‬‬

‫‪05,00‬‬

‫محمد الصاد‬

‫بركا‬

‫‪TD‬‬

‫‪RATT‬‬

‫‪08,50‬‬
‫‪10,00‬‬

‫‪10,25‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪05,00‬‬
‫‪04,00‬‬
‫‪10,00‬‬

‫‪05,00‬‬

‫‪07,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪03,00‬‬

‫بسكرة في ‪:‬‬

‫‪1,25‬‬

‫‪5‬‬

‫‪3‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجم ريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫زارة التع ي العالي‬

‫البحث الع مي‬
‫الجذع المشتر لميدان الع و و التكنولوجيا‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫ك يـة الع‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫التكن ل جيا‬

‫الفصي ة‪ A:‬الف ج ‪05:‬‬

‫الش‬

‫ر‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :‬‬

‫الم‬

‫ياس‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :‬‬

‫قائمة السنة ااولى ‪2017 -2016‬‬

‫الرق‬

‫رق التسجيل‬

‫‪01‬‬

‫الوافي‬
‫بت‬

‫سارة‬

‫بري ل‬

‫وليد‬

‫‪04‬‬

‫‪15/35045027‬‬

‫بري ي‬

‫بن عزوز‬

‫‪05‬‬

‫‪13/39053677‬‬

‫بريكي‬

‫الياس‬

‫بزة‬

‫اسا‬

‫‪02‬‬

‫‪15/35041760‬‬

‫‪03‬‬

‫‪06‬‬
‫‪07‬‬

‫‪14/35039306‬‬

‫بزيط‬

‫عبد الرحمان‬

‫‪08‬‬

‫‪14/35039137‬‬

‫بزيو‬

‫بدر الدين‬

‫‪10,50‬‬

‫‪12,50‬‬

‫‪09‬‬

‫‪15/35045485‬‬

‫بعوج‬

‫عبد الرحمان‬

‫‪10‬‬

‫‪15/35040407‬‬

‫بكاري‬

‫محمد ت ي الدين‬

‫‪11‬‬

‫‪15/35042266‬‬

‫ب جبل‬

‫عماد الدين‬

‫‪11,50‬‬

‫‪12‬‬

‫‪15/35049978‬‬

‫ب خمار‬

‫بال‬

‫‪08,25‬‬

‫‪13‬‬

‫‪10/5033625‬‬

‫ب خيري‬

‫فريد‬

‫‪14‬‬

‫‪161635054255‬‬

‫ب عايش‬

‫‪15‬‬

‫‪161639047775‬‬

‫‪08,50‬‬

‫‪06,00‬‬

‫‪07,50‬‬

‫‪08,00‬‬

‫‪12,00‬‬

‫ب عباس‬

‫س يان‬

‫‪10,50‬‬

‫‪11,25‬‬

‫ب عباس‬

‫خديج‬

‫‪14,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪17‬‬

‫‪161635038023‬‬

‫ب عيد‬

‫عبد الحق‬

‫‪18‬‬

‫‪161639047639‬‬

‫ب اسمي‬

‫أمين‬

‫‪19‬‬

‫‪15/35041763‬‬

‫ب اضي‬

‫فدوى‬

‫‪20‬‬

‫‪161635046649‬‬

‫ب يدو‬

‫عبد الرحمان‬

‫‪21‬‬

‫‪161635038212‬‬

‫ب مبرو‬

‫فوزي‬

‫‪22‬‬

‫‪161635047974‬‬

‫ب وشا‬

‫لخضر‬

‫‪23‬‬

‫‪161635053186‬‬

‫بن ابراهي‬

‫أحمد رائد‬

‫‪24‬‬

‫‪161635039845‬‬

‫بن ابراهي‬

‫عبد ال طيف‬

‫‪10,50‬‬

‫‪09,50‬‬

‫‪14,00‬‬

‫‪11,50‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪08,50‬‬

‫عبير‬

‫‪16‬‬

‫‪09,00‬‬

‫‪08,75‬‬

‫‪04,25‬‬

‫‪03,00‬‬

‫‪00,50‬‬

‫‪25‬‬

‫‪161635047966‬‬

‫بن ابراهي‬

‫فاتن‬

‫‪12,25‬‬

‫‪08,50‬‬

‫‪26‬‬

‫‪161639058237‬‬

‫بن التواتي‬

‫نورالدين‬

‫‪00,00‬‬

‫‪00,50‬‬

‫‪00,50‬‬

‫‪27‬‬

‫‪161639053528‬‬

‫بن الحبي‬

‫يوسف‬

‫‪08,00‬‬

‫‪02,00‬‬

‫‪07,00‬‬

‫‪28‬‬

‫‪161639055567‬‬

‫بن الزاوي‬

‫راشد‬

‫‪08,00‬‬

‫‪02,25‬‬

‫‪29‬‬

‫‪161635053295‬‬

‫بن الشارف‬

‫إيمان‬

‫‪11,00‬‬

‫‪08,75‬‬

‫‪30‬‬

‫‪161635054742‬‬

‫بن الشارف‬

‫نجاء‬

‫‪31‬‬

‫‪161639046330‬‬

‫بن الض‬

‫سرين‬

‫‪32‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫بن دخ‬

‫سعاد‬

‫‪11,00‬‬

‫بوجم ين‬

‫عبد ال ادر‬

‫‪08,00‬‬

‫جدي‬

‫عبد الباقي‬

‫‪12,50‬‬

‫‪08,50‬‬

‫‪35‬‬

‫رغيس‬

‫عبد المؤمن‬

‫‪11,00‬‬

‫‪12,25‬‬

‫‪36‬‬

‫شابي‬

‫خوله‬

‫‪08,00‬‬

‫‪03,00‬‬

‫‪09,00‬‬

‫شاي‬
‫شوشي‬

‫هاجر‬
‫محمد سيف الدين‬

‫‪10,50‬‬

‫‪06,75‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪08,00‬‬

‫‪01,75‬‬

‫‪09,00‬‬

‫ماري‬

‫‪12,25‬‬

‫‪08,50‬‬

‫رزي‬

‫‪13,00‬‬

‫‪10,50‬‬

‫‪33‬‬
‫‪34‬‬

‫‪15/35045215‬‬

‫‪37‬‬

‫‪40‬‬

‫ال قب‬

‫اإس‬
‫محمد الصالح‬

‫‪TD‬‬

‫‪EXA‬‬

‫‪RATT‬‬

‫‪38‬‬

‫‪16/161635038414‬‬

‫‪39‬‬

‫‪15/35040285‬‬

‫عبادلي‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫ناي ي‬

‫اأست ذ‪:‬موســي فواز‬

‫‪07,25‬‬
‫‪05,00‬‬

‫‪09,00‬‬
‫‪04,00‬‬

‫بسكرة في ‪22/5/2017:‬‬

‫زارة التع ي العالي‬

‫البحث الع مي‬
‫الجذع المشتر لميدان الع و و التكنولوجيا‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫ك يـة الع‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫التكن ل جيا‬

‫الفصي ة‪ A:‬الف ج ‪06:‬‬

‫الش‬

‫ر‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :‬‬

‫الم‬

‫ياس‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :‬‬

‫قائمة السنة ااولى ‪2017 -2016‬‬

‫الرق‬

‫رق التسجيل‬

‫ال قب‬

‫اإس‬

‫‪TD‬‬

‫‪EXA‬‬

‫‪RATT‬‬

‫‪01‬‬

‫‪161635039300‬‬

‫ب خير‬

‫إسا‬

‫‪10,50‬‬

‫‪07,50‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪02‬‬

‫‪161635039097‬‬

‫بيي‬

‫السعيد‬

‫‪10,00‬‬

‫‪03,25‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪03‬‬

‫‪15/35048844‬‬

‫بن احميدة‬

‫خديج‬

‫‪04‬‬

‫‪14/35036505‬‬

‫بن الذي‬

‫بال‬

‫‪05‬‬

‫‪161639054538‬‬

‫بن الض‬

‫‪06‬‬

‫‪161635042241‬‬

‫بن النوي‬

‫محمد أمين‬

‫‪06,00‬‬

‫‪03,25‬‬

‫زهير‬

‫‪08,00‬‬

‫‪08,00‬‬

‫‪08,50‬‬

‫‪07‬‬

‫‪15/35051034‬‬

‫بن النوي‬

‫عبد المال‬

‫‪11,00‬‬

‫‪05,50‬‬

‫‪09,50‬‬

‫‪08‬‬

‫‪161635039452‬‬

‫بن بريك‬

‫نسرين‬

‫‪12,50‬‬

‫‪07,00‬‬

‫بن ب عباس‬

‫خول‬

‫‪13,00‬‬

‫‪12,50‬‬

‫‪15/35044257‬‬

‫بن ب عباس‬

‫لي‬

‫‪12,00‬‬

‫‪05,50‬‬

‫‪11‬‬

‫‪161635037704‬‬

‫بن تما‬

‫زكريا‬

‫‪12‬‬

‫‪161635041126‬‬

‫بن جدو‬

‫عيس‬

‫‪09‬‬
‫‪10‬‬

‫‪13‬‬

‫‪161635037722‬‬

‫بن جديدي‬

‫زيد‬

‫‪14‬‬

‫‪161639057902‬‬

‫بن حام‬

‫عبد العزيز‬

‫‪03,25‬‬

‫‪15‬‬

‫‪161639057920‬‬

‫بن حام‬

‫فاطم الزهرة‬

‫‪07,00‬‬

‫‪16‬‬

‫‪15/35041288‬‬

‫بن ح يظ‬

‫أحمد س يان‬

‫‪17‬‬

‫‪14/35035797‬‬

‫بن خرارة‬

‫سعيد‬

‫‪18‬‬

‫‪161639062470‬‬

‫بن دبك‬

‫غ ران‬

‫‪19‬‬

‫‪161635038538‬‬

‫بن راح‬

‫‪03,25‬‬
‫‪03,50‬‬

‫معاذ‬

‫‪11,00‬‬

‫‪05,00‬‬

‫‪20‬‬

‫‪161639053228‬‬

‫بن رتمي‬

‫عريف الدين‬

‫‪05,00‬‬

‫‪02,00‬‬

‫‪21‬‬

‫‪161639053296‬‬

‫بن زرقين‬

‫لزهاري‬

‫‪04,75‬‬

‫‪03,75‬‬

‫‪22‬‬

‫‪161635041472‬‬

‫بن زط‬

‫بال‬

‫‪06,00‬‬

‫‪02,00‬‬

‫‪23‬‬

‫‪161635037999‬‬

‫بن زط‬

‫عادل‬

‫‪00,00‬‬

‫‪00,50‬‬

‫‪24‬‬

‫‪15/35044182‬‬

‫بن زط‬

‫حميدة‬

‫‪09,50‬‬

‫‪25‬‬

‫‪15/35039911‬‬

‫بن زط‬

‫ضياء الدين‬

‫‪26‬‬

‫‪161635038622‬‬

‫بن سال‬

‫نجاح باي‬

‫‪04,50‬‬

‫‪11,00‬‬

‫‪07,00‬‬
‫‪10,25‬‬

‫‪04,00‬‬

‫‪11,00‬‬

‫‪06,50‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪01,50‬‬

‫‪05,00‬‬

‫‪27‬‬

‫‪15/35042237‬‬

‫بن سديرة‬

‫‪28‬‬

‫‪16/39055030‬‬

‫بن قانه‬

‫أمني‬

‫‪08,00‬‬

‫‪07,25‬‬

‫‪09,25‬‬

‫بوخ خال‬

‫عبير‬

‫‪08,50‬‬

‫‪08,00‬‬

‫‪07,00‬‬

‫‪29‬‬
‫‪30‬‬

‫‪15/35057205‬‬

‫ثاب‬

‫عبد الح ي‬

‫عبد الناصر‬

‫‪31‬‬

‫‪161635041479‬‬

‫شنوفي‬

‫زهرة‬

‫‪32‬‬

‫‪161635040952‬‬

‫شويرف‬

‫سامي‬

‫‪33‬‬

‫‪16/35037748‬‬

‫نسي‬
‫رماضنه‬

‫اأستاذ‪:‬م ســي ف از‬

‫‪10,00‬‬

‫‪04,50‬‬

‫‪07,50‬‬

‫سارة‬

‫‪11,00‬‬

‫‪06,50‬‬

‫‪09,50‬‬

‫ريان‬

‫‪13,50‬‬

‫بسكرة في ‪22/5/2017:‬‬

‫‪08,00‬‬

‫زارة التع ي العالي‬

‫البحث الع مي‬
‫الجذع المشتر لميدان الع و و التكنولوجيا‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫ك يـة الع‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫التكن ل جيا‬

‫الفصي ة‪ A:‬الف ج ‪07:‬‬

‫الش‬

‫ر‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :‬‬

‫الم‬

‫ياس‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :‬‬

‫قائمة السنة ااولى ‪2017 -2016‬‬

‫رق التسجيل‬

‫الرق‬
‫‪01‬‬

‫ال قب‬

‫اإس‬

‫بحزاز‬

‫رضوان‬

‫‪EX‬‬

‫‪TD‬‬

‫‪RATT‬‬

‫‪00,00‬‬

‫‪10,75‬‬

‫‪05,00‬‬

‫‪02‬‬

‫‪161635041127‬‬

‫بن ساهل‬

‫عيس‬

‫‪01,75‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪00,00‬‬

‫‪03‬‬

‫‪161639054314‬‬

‫بن سعود‬

‫رميس‬

‫‪03,50‬‬

‫‪04‬‬

‫‪161639056969‬‬

‫بن شعاع‬

‫‪10,75‬‬

‫‪08,00‬‬

‫السعيد‬

‫‪02,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪07,00‬‬

‫‪05‬‬

‫‪161639052975‬‬

‫بن شن‬

‫خير الدين‬

‫‪02,50‬‬

‫‪10,75‬‬

‫‪10,50‬‬

‫‪06‬‬

‫‪15/39072765‬‬

‫بن صغير‬

‫نبي‬

‫‪08,50‬‬

‫‪10,50‬‬

‫‪07‬‬

‫‪15/35041556‬‬

‫غمري‬

‫الياس‬

‫‪05,00‬‬

‫‪11,50‬‬

‫‪08‬‬

‫‪161635039095‬‬

‫بن عباس‬

‫اسماء‬

‫‪02,00‬‬

‫‪12,25‬‬

‫‪09‬‬

‫‪15/35043540‬‬

‫بن عبد الرزا‬

‫خالد‬

‫‪10‬‬

‫‪15/35049554‬‬

‫بن عبد ه‬

‫ت ي الدين‬

‫‪03,25‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪06,25‬‬

‫‪11‬‬

‫‪161639047079‬‬

‫بن عثمان‬

‫بال‬

‫‪05,25‬‬

‫‪10,25‬‬

‫‪04,00‬‬

‫‪12‬‬

‫‪161639054622‬‬

‫بن عطاه‬

‫معتز باه‬

‫‪13‬‬

‫‪15/35051257‬‬

‫بن عمار‬

‫كري‬

‫‪10,25‬‬

‫‪14‬‬

‫‪161639055618‬‬

‫بن عمر‬

‫ش اء‬

‫‪05,75‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪15‬‬

‫‪161635039232‬‬

‫بن عيس‬

‫اسا‬

‫‪12,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪16‬‬

‫‪15/35039495‬‬

‫تيطاوين‬

‫رمزي‬

‫‪03,25‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪17‬‬

‫‪161635045578‬‬

‫بن عيس‬

‫زهرة‬

‫‪06,25‬‬

‫‪12,25‬‬

‫بن عيس‬

‫الياس‬

‫‪08,50‬‬

‫‪11,25‬‬

‫بن عيس‬

‫عبد الج يل‬

‫‪18‬‬
‫‪19‬‬

‫‪15/35050112‬‬

‫‪20‬‬

‫‪161635043682‬‬

‫بن عيش‬

‫نور ال دى‬

‫‪21‬‬

‫‪161635044089‬‬

‫بن عيشي‬

‫ايمن‬

‫‪05,00‬‬

‫‪22‬‬

‫‪161635045573‬‬

‫بن غزال‬

‫زكرياء‬

‫‪04,75‬‬

‫‪23‬‬

‫‪161635045749‬‬

‫بن غزال‬

‫فاطم‬

‫‪05,00‬‬

‫‪24‬‬

‫‪15/35038703‬‬

‫بن فاتح‬

‫أسام‬

‫‪25‬‬

‫بن مدور‬

‫مجي عبد الرحمان‬

‫‪11,00‬‬

‫‪05,75‬‬

‫‪13,75‬‬
‫‪10,50‬‬

‫‪15,75‬‬

‫‪10,75‬‬

‫‪11,50‬‬
‫‪10,25‬‬

‫بوبش‬

‫اسا محمد أمين‬

‫‪04,50‬‬

‫‪11,50‬‬

‫بوطب‬

‫حسناء‬

‫‪01,75‬‬

‫‪11,50‬‬

‫جابي‬

‫الباشق السعيد‬

‫‪03,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪08,00‬‬

‫‪29‬‬

‫‪16/1635045722‬‬

‫خيراني‬

‫عبد الرحمان‬

‫‪00,25‬‬

‫‪10,75‬‬

‫‪03,75‬‬

‫‪30‬‬

‫‪15/35048938‬‬

‫زورزين‬

‫سي‬

‫‪09,25‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪11,50‬‬

‫‪31‬‬

‫‪10/5030247‬‬

‫زيود‬

‫س يان‬

‫‪32‬‬

‫‪15/35039181‬‬

‫عزوزي‬

‫تاج الدين‬

‫‪02,75‬‬

‫‪33‬‬

‫‪15/35039810‬‬

‫عشورى‬

‫شوهاز‬

‫‪07,25‬‬

‫زين‬

‫‪04,50‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪01,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪26‬‬
‫‪27‬‬

‫‪16/1634043919‬‬

‫‪28‬‬

‫ع يا‬

‫‪34‬‬
‫‪35‬‬

‫‪15/35041267‬‬

‫عويش‬

‫ياسر عبد المؤمن‬

‫‪36‬‬

‫‪15/35041759‬‬

‫شابي‬

‫خول‬

‫‪37‬‬
‫‪38‬‬

‫‪40‬‬

‫غربي‬

‫صاح الدين‬

‫لزول‬

‫أمين ياسمين‬

‫‪06,25‬‬

‫‪11,25‬‬

‫بن محياوي‬

‫زياد‬

‫‪16/1635039212‬‬

‫إمضاء اأستاذ‪:‬‬

‫‪11,75‬‬

‫‪02,50‬‬

‫‪161639057974‬‬

‫‪39‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪1,61663E+13‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫لع‬

‫‪00,50‬‬

‫‪08,50‬‬

‫‪05,50‬‬

‫وصال‬

‫بسكرة في ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجم ريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫زارة التع ي العالي‬

‫البحث الع مي‬
‫الجذع المشتر لميدان الع و و التكنولوجيا‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫ك يـة الع‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫التكن ل جيا‬

‫الفصي ة‪ A:‬الف ج ‪08:‬‬

‫الش‬

‫ر‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :‬‬

‫الم‬

‫ياس‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :‬‬

‫قائمة السنة ااولى ‪2017 -2016‬‬

‫الرق‬

‫رق التسجيل‬

‫ال قب‬

‫اإس‬

‫‪EX‬‬

‫‪TD‬‬

‫‪16/1616350459‬‬

‫بعيجي‬
‫بن ريال‬

‫هشا‬
‫مروة‬

‫‪05,00‬‬

‫‪07,00‬‬

‫‪07,00‬‬

‫‪12,00‬‬

‫‪161639054225‬‬

‫بن قدور‬

‫جمال الدين يوسف‬

‫‪06,50‬‬

‫‪04‬‬

‫‪15/35040614‬‬

‫بن قريرة‬

‫منال‬

‫‪05‬‬

‫‪161635041426‬‬

‫بن قسمي‬

‫رفيق‬

‫بن ق‬

‫‪01‬‬
‫‪02‬‬
‫‪03‬‬

‫حسا الدين‬

‫‪06‬‬

‫‪161639054244‬‬

‫‪07‬‬

‫‪161635038132‬‬

‫بن محرز‬

‫عماد الدين‬

‫‪08‬‬

‫‪161635037021‬‬

‫بن مشيش‬

‫أسام‬

‫‪09‬‬

‫‪161635053699‬‬

‫بن مشيش‬

‫خ ود‬

‫‪10‬‬

‫‪15/35041721‬‬

‫بن مشيش‬

‫نصير‬

‫‪11‬‬

‫‪161635038415‬‬

‫بن موفق‬

‫محمد شاكر‬

‫‪12‬‬

‫‪161635038849‬‬

‫بن ناجي‬

‫‪13‬‬

‫‪161639057187‬‬

‫بن ناهي‬

‫‪14‬‬

‫‪14/35038087‬‬

‫بن نون‬

‫يع و‬

‫‪11,50‬‬

‫‪07,00‬‬

‫‪RATT‬‬
‫‪07,50‬‬

‫‪09,00‬‬

‫‪17,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪02,00‬‬

‫‪07,00‬‬

‫‪04,00‬‬

‫‪07,00‬‬

‫‪08,00‬‬

‫‪00,00‬‬

‫عبد الرحمان‬
‫فاطم الزهراء‬

‫‪15‬‬

‫‪161639055523‬‬

‫بن هارون‬

‫التجاني‬

‫‪10,00‬‬

‫‪10,50‬‬

‫‪16‬‬

‫‪161639057037‬‬

‫بن هني‬

‫خالد‬

‫‪01,50‬‬

‫‪07,50‬‬

‫‪17‬‬

‫‪161639055579‬‬

‫بن يحي‬

‫رشيد‬

‫‪03,00‬‬

‫‪08,00‬‬

‫‪06,50‬‬

‫‪18‬‬

‫‪161639053639‬‬

‫بن يحي‬

‫عبد العزيز‬

‫‪06,00‬‬

‫‪08,50‬‬

‫‪01,00‬‬

‫‪19‬‬

‫‪161639054435‬‬

‫بن يدير‬

‫عبد ال ادر‬

‫‪00,00‬‬

‫‪06,50‬‬

‫‪20‬‬

‫‪161639055114‬‬

‫بواانوار‬

‫سارة‬

‫‪05,00‬‬

‫‪06,50‬‬

‫‪21‬‬

‫‪161635044552‬‬

‫بوبش‬

‫أشوا‬

‫‪22‬‬

‫‪161635040845‬‬

‫بوبكر‬

‫جي ان‬

‫‪05,00‬‬

‫‪23‬‬

‫‪161635039173‬‬

‫بوبكر‬

‫محمد ش ا الدين‬

‫‪03,00‬‬

‫‪24‬‬

‫‪12/5039480‬‬

‫بوبكر‬

‫احميدة‬

‫‪25‬‬

‫‪15/35041329‬‬

‫بوبكر‬

‫‪07,00‬‬

‫‪06,00‬‬

‫‪03,00‬‬

‫‪08,25‬‬

‫ح يظ‬

‫‪09,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪09,00‬‬

‫‪26‬‬

‫‪161639055152‬‬

‫بوبكري‬

‫عبد الم يمن‬

‫‪03,00‬‬

‫‪09,00‬‬

‫‪04,00‬‬

‫‪27‬‬

‫‪161639055186‬‬

‫بوجراده‬

‫محمد السعيد‬

‫‪02,00‬‬

‫‪06,50‬‬

‫‪28‬‬

‫‪15/35051993‬‬

‫بوحركا‬

‫اسا‬

‫‪29‬‬

‫‪15/35049130‬‬

‫بوخال‬

‫مروان‬

‫‪30‬‬

‫‪15/35043324‬‬

‫بوخال ي‬

‫أسماء‬

‫‪03,50‬‬

‫‪31‬‬

‫‪15/35040201‬‬

‫بودرس‬

‫كسي‬

‫‪32‬‬

‫‪15/35057884‬‬

‫بودوح‬

‫صبرين‬

‫‪02,50‬‬

‫‪33‬‬

‫‪161635037187‬‬

‫زير‬

‫إيمان سندس‬

‫‪05,00‬‬

‫‪34‬‬

‫‪16/35037421‬‬

‫شيخ‬

‫جال‬

‫‪35‬‬

‫‪161635041441‬‬

‫‪36‬‬
‫‪37‬‬

‫‪03,50‬‬
‫‪09,30‬‬

‫عاشور‬

‫معطا ه‬

‫‪05,50‬‬

‫‪11,00‬‬

‫عاشور‬

‫معطا ه‬

‫قربازي‬

‫محمد لمين‬

‫‪11,00‬‬

‫‪14,50‬‬

‫‪05,00‬‬

‫‪07,50‬‬

‫‪09,00‬‬

‫‪11,50‬‬

‫‪09,00‬‬

‫‪07,50‬‬

‫‪38‬‬

‫‪161635041493‬‬

‫مزغيش‬

‫‪39‬‬

‫‪161635037393‬‬

‫مودع‬

‫ب اء الدين‬

‫‪40‬‬

‫‪161635038026‬‬

‫هويوة‬

‫عبد الرؤوف‬

‫إمضاء اأستاذ‪ELOUAFI:‬‬

‫‪03,50‬‬

‫محمد مروان مصط‬

‫‪10,50‬‬

‫‪08,00‬‬

‫‪08,50‬‬

‫بسكرة في ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجم ريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫زارة التع ي العالي‬

‫البحث الع مي‬
‫الجذع المشتر لميدان الع و و التكنولوجيا‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫ك يـة الع‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫التكن ل جيا‬

‫الفصي ة‪ A:‬الف ج ‪09:‬‬

‫الش‬

‫ر‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :‬‬

‫الم‬

‫ياس‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :‬‬

‫قائمة السنة ااولى ‪2017 -2016‬‬

‫الرق‬

‫رق التسجيل‬

‫ال قب‬

‫اإس‬

‫‪01‬‬

‫‪161635054099‬‬

‫بوحاف خرخاشي‬

‫ص اء‬

‫‪EX‬‬

‫‪TD‬‬

‫‪RATT‬‬

‫‪02‬‬

‫‪161639055239‬‬

‫بوخ خال‬

‫يسمين‬

‫‪03‬‬

‫‪161639057911‬‬

‫بوخ ط‬

‫عبد النور‬

‫‪10,50‬‬

‫‪04‬‬

‫‪161635046100‬‬

‫بودره‬

‫يوسف‬

‫‪10,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪05‬‬

‫‪15/35048744‬‬

‫بودره‬

‫ابراهي‬

‫‪10,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪06‬‬

‫‪15/35039236‬‬

‫بور‬

‫جيالي‬

‫‪00,00‬‬

‫‪05,00‬‬

‫‪01,00‬‬

‫‪07‬‬

‫‪14/35034895‬‬

‫بورز‬

‫عز العر‬

‫‪06,00‬‬

‫‪07,00‬‬

‫‪06,00‬‬

‫بورقعه‬

‫باس‬

‫بورمل‬

‫أحمد هيث‬

‫‪10‬‬

‫‪15/35050075‬‬

‫بورويس‬

‫س ا‬

‫‪11‬‬

‫‪161635037702‬‬

‫بوزيان‬

‫زكريا‬

‫‪08‬‬

‫‪161639054202‬‬

‫‪09‬‬

‫‪15/35038694‬‬

‫بوزيان‬

‫‪12‬‬

‫‪14/35044570‬‬

‫‪13‬‬

‫‪161635037378‬‬

‫بوزيد‬

‫‪11,50‬‬

‫‪12,00‬‬

‫‪13,00‬‬

‫أحمد‬
‫بسم‬

‫‪03,00‬‬

‫‪05,00‬‬

‫‪06,00‬‬

‫‪14‬‬

‫‪161639055657‬‬

‫بوزيد‬

‫عنتر‬

‫‪04,00‬‬

‫‪11,00‬‬

‫‪09,50‬‬

‫‪15‬‬

‫‪161635038868‬‬

‫بوزيدي‬

‫يوسف سيف الدين‬

‫‪11,50‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪16‬‬

‫‪15/35051648‬‬

‫بوزيدي‬

‫‪17‬‬

‫‪161635047382‬‬

‫بوساح‬

‫نور ال دى‬

‫‪18‬‬

‫‪161635039742‬‬

‫بوسبيبيط‬

‫امين‬

‫ص ي‬
‫‪06,50‬‬

‫‪11,00‬‬

‫‪19‬‬

‫‪161635044038‬‬

‫بوسري‬

‫أسام‬

‫‪06,50‬‬

‫‪11,00‬‬

‫‪20‬‬

‫‪161635037714‬‬

‫بوس ي‬

‫زكي‬

‫‪03,00‬‬

‫‪08,00‬‬

‫بوصاوي‬

‫دنيا‬

‫‪03,00‬‬

‫‪08,00‬‬

‫‪22‬‬

‫‪161635040707‬‬

‫بوضياف‬

‫أحمد رضوان‬

‫‪10,50‬‬

‫‪23‬‬

‫‪161635037805‬‬

‫بوضياف‬

‫سي‬

‫‪08,00‬‬

‫بوطب‬

‫راش‬

‫‪21‬‬

‫‪24‬‬

‫‪14,00‬‬

‫‪25‬‬

‫‪161639056523‬‬

‫حجايجي‬

‫ناريمان‬

‫‪10,00‬‬

‫‪26‬‬

‫‪161635037955‬‬

‫حساني‬

‫صاح الدين‬

‫‪17,00‬‬

‫‪18,00‬‬

‫ربعي‬

‫عياش نبيل‬

‫‪161635038219‬‬

‫سعيدي‬

‫فيصل‬

‫‪29‬‬

‫‪15/35039990‬‬

‫عبد الرحمان‬

‫عبد الرحمان‬

‫‪30‬‬

‫‪15/35039989‬‬

‫عشوري‬

‫عبد ه ت ي الدين‬

‫‪31‬‬

‫‪161639056147‬‬

‫لحمر عبو‬

‫إيمان‬

‫‪32‬‬

‫‪13/35032932‬‬

‫ماص‬

‫خالد‬

‫‪33‬‬

‫‪28‬‬

‫‪161635039863‬‬

‫ميحي‬

‫سماح‬

‫‪34‬‬

‫‪161639056464‬‬

‫نصيرة‬

‫محمد اسا‬

‫‪35‬‬

‫‪15/35043923‬‬

‫رماقي تما‬

‫محمد الشريف‬

‫‪36‬‬

‫‪16/1635037681‬‬

‫رماضن‬

‫ريان‬

‫‪37‬‬

‫‪15/35039361‬‬

‫حمدي‬

‫خ يل‬

‫‪38‬‬

‫‪15/35039988‬‬

‫هبيرا‬

‫‪Dr Said Benramache‬‬
‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬
‫إمضاء اأستاذ‪:‬‬

‫‪05,00‬‬

‫‪10,50‬‬

‫‪08,50‬‬

‫‪12,00‬‬

‫‪15,00‬‬

‫‪27‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪12,00‬‬

‫‪12,00‬‬

‫عبد ال ادر‬

‫بسكرة في ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجم ريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫زارة التع ي العالي‬

‫البحث الع مي‬
‫الجذع المشتر لميدان الع و و التكنولوجيا‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫ك يـة الع‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫التكن ل جيا‬

‫الفصي ة‪ A:‬الف ج ‪10:‬‬

‫الش‬

‫ر‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :‬‬

‫الم‬

‫ياس‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :‬‬

‫قائمة السنة ااولى ‪2017 -2016‬‬

‫الرق‬

‫رق التسجيل‬

‫ال قب‬

‫اإس‬

‫‪01‬‬

‫‪161639054243‬‬

‫الشابي‬

‫حسا الدين‬

‫‪EXA‬‬

‫‪TD‬‬

‫‪RATT‬‬

‫‪07,50‬‬

‫‪14,00‬‬

‫بن جا ه‬

‫الطاهر‬

‫‪04,50‬‬

‫‪11,50‬‬

‫بوخ خال‬

‫محمد كمال‬

‫‪06,00‬‬

‫‪04‬‬

‫‪15/35040446‬‬

‫بوصاح‬

‫محمد لخضر‬

‫‪05,50‬‬

‫‪12,50‬‬

‫‪05‬‬

‫‪15/35057662‬‬

‫بوضياف‬

‫باسين‬

‫‪00,00‬‬

‫‪00,00‬‬

‫‪06‬‬

‫‪161639053178‬‬

‫بوطالبي‬

‫عادل‬

‫‪04,00‬‬

‫‪12,50‬‬

‫‪07‬‬

‫‪15/35044116‬‬

‫بوط‬

‫ياسين‬

‫‪00,00‬‬

‫‪00,00‬‬

‫‪08‬‬

‫‪161639050320‬‬

‫بوعافي‬

‫محمد إسماعيل‬

‫‪03,00‬‬

‫‪11,50‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪09‬‬

‫‪161635037283‬‬

‫بوعبده‬

‫امال‬

‫‪00,50‬‬

‫‪11,50‬‬

‫‪02,50‬‬

‫‪10‬‬

‫‪161635041039‬‬

‫بوعكاز‬

‫صاح الدين‬

‫‪06,50‬‬

‫‪11,50‬‬

‫‪10,50‬‬

‫‪11‬‬

‫‪161635041082‬‬

‫بوعكاز‬

‫عبد ه‬

‫‪08,50‬‬

‫‪12‬‬

‫‪161635038898‬‬

‫بوعيس‬

‫أيمن عبد ه‬

‫‪12,50‬‬

‫‪13‬‬

‫‪15/35045597‬‬

‫بوعيش‬

‫نعيم‬

‫‪00,00‬‬

‫‪00,00‬‬

‫بوقارش‬

‫سامي‬

‫‪12,00‬‬

‫‪13,50‬‬

‫‪15‬‬

‫‪161639053109‬‬

‫بوقرينا‬

‫شرف الدين‬

‫‪04,00‬‬

‫‪11,50‬‬

‫‪16‬‬

‫‪161639051719‬‬

‫بوقص‬

‫مبرو‬

‫‪01,50‬‬

‫‪11,50‬‬

‫‪17‬‬

‫‪161635042094‬‬

‫بوقطاي‬

‫اسام‬

‫‪00,00‬‬

‫‪00,00‬‬

‫‪18‬‬

‫‪161635038096‬‬

‫بوكري‬

‫عدنان‬

‫‪03,00‬‬

‫‪11,50‬‬

‫‪19‬‬

‫‪14/35038447‬‬

‫بوكشريدة‬

‫يوسف‬

‫‪00,00‬‬

‫‪00,00‬‬

‫‪20‬‬

‫‪161635041176‬‬

‫بول رون‬

‫كوثر‬

‫‪07,00‬‬

‫‪12,50‬‬

‫‪21‬‬

‫‪15/35043941‬‬

‫محمد عياش‬

‫‪00,00‬‬

‫‪00,00‬‬

‫‪22‬‬

‫‪15/39053090‬‬

‫بولي‬

‫محمد العيد‬

‫‪00,00‬‬

‫‪23‬‬

‫‪15/35045474‬‬

‫بومدين‬

‫زكي‬

‫‪10,00‬‬

‫‪24‬‬

‫‪161635046515‬‬

‫بومزرا‬

‫‪25‬‬

‫‪161639056987‬‬

‫بون ا‬

‫‪26‬‬

‫‪161639055183‬‬

‫بوهال‬

‫‪02‬‬
‫‪03‬‬

‫‪14‬‬

‫بول رون‬

‫‪13,50‬‬

‫‪06,50‬‬

‫‪13,50‬‬

‫‪05,00‬‬

‫‪05,00‬‬

‫‪12,50‬‬

‫‪02,50‬‬

‫‪11,50‬‬

‫بال‬

‫‪13,00‬‬

‫‪14,50‬‬

‫محمد اامين‬

‫‪01,50‬‬

‫‪11,50‬‬

‫مولود أمين‬

‫‪06,00‬‬

‫‪13,50‬‬

‫‪28‬‬

‫‪161639048837‬‬

‫بي ه مولود‬

‫صي‬

‫‪02,50‬‬

‫‪11,50‬‬

‫‪29‬‬

‫‪161639046109‬‬

‫بيوض‬

‫أمال‬

‫‪06,00‬‬

‫‪13,50‬‬

‫‪30‬‬

‫‪161639051550‬‬

‫تام‬

‫ش يناز‬

‫‪06,00‬‬

‫‪11,50‬‬

‫‪31‬‬

‫‪161635037686‬‬

‫تبرمسين‬

‫ريان‬

‫‪04,50‬‬

‫‪13,50‬‬

‫‪32‬‬

‫‪161639055524‬‬

‫حجاج‬

‫الحاج ع ي‬

‫‪03,50‬‬

‫‪33‬‬

‫‪161635041114‬‬

‫زكري‬

‫عاء الدين‬

‫‪02,00‬‬

‫‪34‬‬

‫‪161635039847‬‬

‫شكي‬

‫عبد المجيد‬

‫‪35‬‬

‫‪27‬‬

‫‪08,50‬‬

‫‪00,00‬‬

‫الشيخ‬

‫بي‬

‫‪09,50‬‬

‫‪12,50‬‬
‫‪11,50‬‬

‫‪07,50‬‬

‫‪06,00‬‬

‫‪08,50‬‬
‫‪00,50‬‬

‫‪06,50‬‬

‫‪161635039904‬‬

‫شكي‬

‫نذير‬

‫‪05,00‬‬

‫‪12,50‬‬

‫‪02,00‬‬

‫‪36‬‬

‫‪15/35043932‬‬

‫كريد‬

‫محمد س يان‬

‫‪00,00‬‬

‫‪09,50‬‬

‫‪02,00‬‬

‫‪37‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫مباركي‬

‫عبد النور‬

‫‪00,50‬‬

‫‪07,50‬‬

‫‪38‬‬

‫‪15/1741‬‬

‫النظاري‬

‫عبد الرحمان‬

‫‪11,00‬‬

‫‪14,50‬‬

‫مختاري‬

‫رمزي‬

‫‪06,50‬‬

‫‪13,50‬‬

‫‪39‬‬

‫إمضاء اأستاذ‪:‬طيقع‬

‫بسكرة في ‪:‬‬

‫‪11,00‬‬
‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجم ريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫زارة التع ي العالي‬

‫البحث الع مي‬
‫الجذع المشتر لميدان الع‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫ك يـة الع‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫التكن ل جيا‬

‫الفصي ة‪ B:‬الف ج ‪11:‬‬

‫الش ر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الم ي س‪:‬‬

‫فيزي ء ‪2‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫قائمة السنة ااولى ‪2017 -2016‬‬

‫الرق‬

‫رق التسجيل‬

‫‪01‬‬

‫ال قب‬

‫‪15/35050187‬‬

‫‪02‬‬
‫‪03‬‬

‫‪15/35039616‬‬

‫‪04‬‬

‫‪15/35041372‬‬

‫اإس‬

‫‪EX‬‬

‫‪TD‬‬

‫بع ي‬

‫لميس‬

‫‪04,25‬‬

‫‪05,00‬‬

‫بن ن بي‬

‫لخضر‬

‫‪01,00‬‬

‫‪05,25‬‬

‫ب ه لي‬

‫زين‬

‫ت معرا‬

‫‪RATT‬‬

‫‪01,00‬‬

‫عبد ال طيف‬

‫‪05‬‬

‫‪161639055171‬‬

‫تدر‬

‫فتح الن ر‬

‫‪02,00‬‬

‫‪08,25‬‬

‫‪06‬‬

‫‪161635045549‬‬

‫تراك‬

‫خ ل‬

‫‪04,75‬‬

‫‪09,50‬‬

‫‪07‬‬

‫‪15/35049326‬‬

‫تراك‬

‫ب زيد‬

‫‪08‬‬

‫‪15/39069036‬‬

‫ترع‬

‫ع ب أكر‬

‫‪09‬‬

‫‪161635037292‬‬

‫ترغيني‬

‫ام ني ما‬

‫‪03,00‬‬

‫‪01,50‬‬

‫‪05,00‬‬

‫‪05,00‬‬

‫‪10‬‬

‫‪161635038002‬‬

‫تركي‬

‫عص‬

‫‪02,25‬‬

‫‪06,00‬‬

‫‪02,00‬‬

‫‪11‬‬

‫‪161635054159‬‬

‫تركي‬

‫عبد الب سط‬

‫‪00,50‬‬

‫‪05,00‬‬

‫‪01,00‬‬

‫‪12‬‬

‫‪161635039263‬‬

‫ت طي‬

‫ع ئش‬

‫‪02,75‬‬

‫‪06,00‬‬

‫‪04,50‬‬

‫‪13‬‬

‫‪161635053499‬‬

‫تك تي‬

‫بشير‬

‫‪14‬‬

‫‪161635053333‬‬

‫تمب كت‬

‫اسح‬

‫‪15‬‬

‫‪161635053606‬‬

‫تمشب ش‬

‫حسن ء‬

‫‪16‬‬

‫‪161635043393‬‬

‫ت مي‬

‫شمس الدين‬

‫‪161635038329‬‬

‫ت مي‬

‫محمد أمين‬

‫‪00,00‬‬

‫ت مي‬

‫ايم ن‬

‫‪00,00‬‬

‫‪05,00‬‬

‫عم ر‬

‫‪07,25‬‬

‫‪09,50‬‬

‫‪02,75‬‬

‫‪05,00‬‬

‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬

‫‪15/39052967‬‬

‫ت مي‬

‫‪20‬‬

‫‪15/35056819‬‬

‫ت نسي‬

‫دا د‬

‫‪21‬‬

‫‪16/1635037070‬‬

‫ت نسي‬

‫أم ني لطي‬

‫‪22‬‬

‫‪15/35047928‬‬

‫‪23‬‬

‫‪15/35041666‬‬

‫‪24‬‬

‫‪161635039071‬‬

‫تي راني‬

‫ب س‬

‫‪04,25‬‬

‫‪05,50‬‬

‫ثب‬

‫ف تح‬

‫‪04,25‬‬

‫‪07,25‬‬

‫ج ب ربي‬

‫ي سف‬

‫‪07,25‬‬

‫‪06,50‬‬

‫جط‬

‫ف رس‬
‫ه ني‬

‫‪25‬‬

‫‪15/35040097‬‬

‫‪26‬‬

‫‪161635038743‬‬

‫جب برة‬

‫‪27‬‬

‫‪16/1616350466‬‬

‫‪28‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫حمير‬
‫زرن ح‬

‫فر‬
‫صاح الدين‬

‫‪08,00‬‬

‫س يم ن‬

‫ص لح‬

‫‪03,75‬‬

‫‪06,25‬‬

‫محي الدين‬

‫‪00,00‬‬

‫‪05,25‬‬

‫‪29‬‬
‫‪30‬‬

‫‪15/35014137‬‬

‫شراد‬

‫‪31‬‬

‫‪16/35042647‬‬

‫تتي‬

‫ب سل عبد الرحي‬

‫‪32‬‬

‫‪15/35057222‬‬

‫هيث‬

‫عج لي‬

‫‪33‬‬

‫‪97/448130‬‬

‫ل صير‬

‫رض ان‬

‫ق يد‬

‫مسع د‬

‫‪34‬‬

‫إمضاء اأستاذ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫‪01,75‬‬

‫‪03,00‬‬

‫‪09,00‬‬

‫‪06,75‬‬
‫‪08,75‬‬

‫‪05,25‬‬

‫‪01,00‬‬

‫‪01,00‬‬

‫التكن ل جي‬

‫الجم ريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫زارة التع ي العالي‬

‫البحث الع مي‬
‫الجذع المشتر لميدان الع‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫ك يـة الع‬

‫التكن ل جيا‬

‫التكن ل جي‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫الفصي ة‪ B:‬الف ج ‪12:‬‬

‫الش ر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الم ي س‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫قائمة السنة ااولى ‪2017 -2016‬‬

‫الرق‬

‫رق التسجيل‬

‫ال قب‬

‫اإس‬

‫‪01‬‬

‫‪161635043367‬‬

‫جب بر‬

‫س مي‬

‫‪02‬‬

‫‪161635039225‬‬

‫جب ر‬

‫أسم ء‬

‫‪EX‬‬

‫‪TD‬‬

‫‪07,50‬‬

‫‪00,00‬‬
‫‪08,50‬‬

‫‪03‬‬

‫‪161639049822‬‬

‫جخرا‬

‫ي نس‬

‫‪03,50‬‬

‫‪06,50‬‬

‫‪04‬‬

‫‪161635042395‬‬

‫جد‬

‫لخضر‬

‫‪07,50‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪05‬‬

‫‪161639057008‬‬

‫جديعي‬

‫جم ل الدين‬

‫‪06,50‬‬

‫‪06,00‬‬

‫‪06‬‬

‫‪161639053281‬‬

‫جر‬

‫كريم‬

‫‪00,00‬‬

‫‪07‬‬

‫‪15/35041081‬‬

‫جريد‬

‫راضي‬

‫‪06,00‬‬

‫‪08‬‬

‫‪15/35039607‬‬

‫جريد‬

‫زين الدين‬

‫‪00,00‬‬

‫جزار‬

‫عبد الحق‬

‫‪00,00‬‬

‫جزار‬

‫عيس‬

‫‪00,00‬‬

‫‪09‬‬
‫‪10‬‬

‫‪13/35032580‬‬

‫‪06,50‬‬

‫‪11‬‬

‫‪161635042147‬‬

‫جع ر‬

‫بس‬

‫‪11,50‬‬

‫‪14,50‬‬

‫‪12‬‬

‫‪161635037337‬‬

‫جعال‬

‫ايمن‬

‫‪04,50‬‬

‫‪04,00‬‬

‫‪13‬‬

‫‪13/35036970‬‬

‫جعيدر‬

‫جبريل‬

‫‪00,00‬‬

‫‪14‬‬

‫‪15/35043357‬‬

‫جغاف‬

‫أن ر‬

‫‪00,00‬‬

‫‪15‬‬

‫‪14/35041053‬‬

‫جابي‬

‫سيف الدين‬

‫‪00,00‬‬

‫‪16‬‬

‫‪161639056310‬‬

‫جالي‬

‫س يم ن‬

‫‪01,00‬‬

‫‪00,00‬‬

‫‪03,50‬‬

‫‪05,00‬‬

‫جمع‬

‫س يل‬

‫‪17‬‬

‫‪15/35039758‬‬

‫‪18‬‬

‫‪161635041093‬‬

‫جمعي‬

‫عبدالكري‬
‫عبدالكري‬

‫‪RATT‬‬

‫‪15,00‬‬

‫‪08,00‬‬

‫‪00,00‬‬

‫‪19‬‬

‫‪161635041093‬‬

‫جمعي‬

‫‪20‬‬

‫‪161635046063‬‬

‫ج د‬

‫ع ئش‬

‫‪08,50‬‬

‫‪04,50‬‬

‫‪10,50‬‬

‫‪21‬‬

‫‪161639046438‬‬

‫ج هر‬

‫عبد ال در‬

‫‪02,00‬‬

‫‪01,50‬‬

‫‪00,50‬‬

‫‪22‬‬

‫‪161635046756‬‬

‫جيدلي‬

‫هيب‬

‫‪07,50‬‬

‫‪15,00‬‬

‫‪23‬‬

‫‪161635054843‬‬

‫حجعي‬

‫ه جر‬

‫‪00,00‬‬

‫‪24‬‬

‫‪15/35039951‬‬

‫حرار‬

‫عبد الحق‬

‫‪00,00‬‬

‫‪25‬‬

‫‪15/39055825‬‬

‫شل‬

‫اسم ء‬

‫‪00,00‬‬

‫‪26‬‬

‫‪14/35042463‬‬

‫زغ دة‬

‫صديق‬

‫‪00,00‬‬

‫‪27‬‬

‫‪14/35044582‬‬

‫اي‬

‫‪00,00‬‬

‫‪28‬‬

‫‪12/5008296‬‬

‫ضريف‬

‫عبد ال ه‬

‫‪00,00‬‬

‫عيس‬

‫‪00,00‬‬

‫درب لي‬

‫شر‬

‫‪02,50‬‬

‫‪02,75‬‬

‫‪30‬‬

‫‪16/35047339‬‬

‫س ير‬

‫لخميسي‬

‫‪10,00‬‬

‫‪10,50‬‬

‫‪31‬‬

‫‪1635041177‬‬

‫فرج ه‬

‫ك ثر‬

‫‪29‬‬

‫‪32‬‬
‫‪33‬‬

‫‪15/35041736‬‬

‫إمضاء اأستاذ‪:‬‬

‫‪,,,,,,‬‬

‫‪02,00‬‬

‫‪00,00‬‬

‫ق يس‬

‫هند‬

‫‪09,00‬‬

‫‪08,00‬‬

‫ن جي‬

‫يسرى‬

‫‪11,50‬‬

‫‪12,50‬‬

‫ق يش‬

‫رافد‬

‫‪07,50‬‬

‫‪12,00‬‬

‫اب ام ن‬

‫محمد‬

‫‪08,50‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪13,50‬‬

‫بسكرة في‬

‫الجم ريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫زارة التع ي العالي‬

‫البحث الع مي‬
‫الجذع المشتر لميدان الع‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫ك يـة الع‬

‫التكن ل جيا‬

‫التكن ل جي‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫الفصي ة‪ B:‬الف ج ‪13:‬‬

‫الش ر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الم ي س‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫فيزي ء ‪2‬‬

‫قائمة السنة ااولى ‪2017 -2016‬‬

‫الرق‬

‫رق التسجيل‬

‫ال قب‬

‫اإس‬

‫‪01‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫بري‬

‫فل‬

‫جرع‬

‫عم د الدين‬

‫‪03‬‬

‫‪15/35041310‬‬

‫جال‬

‫احمد‬

‫‪02‬‬

‫‪EX‬‬

‫‪TD‬‬

‫‪07,75‬‬

‫‪14,00‬‬
‫‪--‬‬

‫‪05,75‬‬

‫‪09,25‬‬

‫‪04‬‬

‫‪15/35040426‬‬

‫جن ن‬

‫محمد شكي‬

‫‪10,50‬‬

‫‪10,50‬‬

‫‪05‬‬

‫‪15/31002994‬‬

‫ج اليل‬

‫محمد رض‬

‫‪12,25‬‬

‫‪14,75‬‬

‫‪06‬‬

‫‪14/35038506‬‬

‫ج د‬

‫أس م‬

‫‪10,00‬‬

‫‪07‬‬

‫‪15/35049114‬‬

‫ج د‬

‫محمد‬

‫‪--‬‬

‫‪08‬‬

‫‪15/35041689‬‬

‫ج د‬

‫محمد بدر الدين‬

‫‪01,75‬‬

‫‪09,25‬‬

‫‪09‬‬

‫‪15/35049118‬‬

‫ج دير‬

‫‪10‬‬

‫‪15/35042320‬‬

‫حب‬

‫‪11‬‬

‫‪161635037010‬‬

‫‪12‬‬

‫‪15/35043661‬‬

‫ح جي‬

‫محمد اأمين‬

‫‪16,00‬‬

‫‪17,50‬‬

‫منصف‬

‫‪06,75‬‬

‫‪10,00‬‬

‫أحمد صاح الدين‬

‫‪00,50‬‬

‫‪08,00‬‬

‫ح جي‬

‫سعيد‬

‫ح شي‬

‫نج الدين‬

‫‪--‬‬

‫‪14‬‬

‫‪14/35039314‬‬

‫ح شي‬

‫عبد ال طيف‬

‫‪--‬‬

‫‪15‬‬

‫‪161635043368‬‬

‫ح مد‬

‫س مي‬

‫‪05,00‬‬

‫‪16‬‬

‫‪15/35051801‬‬

‫حج ز‬

‫عبد الن صر‬

‫‪09,75‬‬

‫‪15/35041667‬‬

‫حج ج‬

‫ف تح‬

‫‪17‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪08,50‬‬

‫‪13,50‬‬

‫‪--‬‬

‫‪19‬‬

‫‪161635038856‬‬

‫حداد‬

‫ي سف‬

‫‪20‬‬

‫‪161635045804‬‬

‫حرز ه‬

‫محمد ف ضل‬

‫‪21‬‬

‫‪15/35048902‬‬

‫حرزه‬

‫زي د‬

‫‪22‬‬

‫‪161635037726‬‬

‫‪--‬‬

‫‪10,50‬‬

‫‪15,50‬‬
‫‪--‬‬

‫حس ين‬

‫زين الع بدين‬

‫‪04,00‬‬

‫‪12,75‬‬

‫حرش‬

‫حمزة‬

‫‪00,50‬‬

‫‪11,50‬‬

‫‪24‬‬

‫‪161639056265‬‬

‫حس ين‬

‫ري ض‬

‫‪25‬‬

‫‪161635046709‬‬

‫حسين‬

‫محمد عبدالم ل‬

‫‪10,25‬‬

‫‪26‬‬

‫‪161639051917‬‬

‫حسيني‬

‫ي سف‬

‫‪06,75‬‬

‫محمد رؤ ف‬

‫‪07,75‬‬

‫عزيزة‬

‫‪07,50‬‬

‫‪29‬‬

‫‪15/35041399‬‬

‫طي ر‬

‫محمد رؤ ف‬

‫‪30‬‬

‫‪15/35045508‬‬

‫غش‬

‫ي نس عبد المؤمن‬

‫‪09,50‬‬

‫‪13,25‬‬

‫يسرى‬

‫‪09,75‬‬

‫‪11,50‬‬

‫‪32‬‬

‫‪15/35041642‬‬

‫محمد‬

‫ع دل‬

‫‪01,00‬‬

‫‪08,50‬‬

‫‪33‬‬

‫‪13/35032559‬‬

‫بن زاف‬

‫ص رة‬

‫‪02,75‬‬

‫‪13,25‬‬

‫مع‬

‫ن ر الدين‬

‫‪05,75‬‬

‫‪10,00‬‬

‫حب ش‬

‫حمد‬

‫‪07,25‬‬

‫‪12,25‬‬

‫شن‬

‫إيم ن‬

‫‪10,25‬‬

‫‪16,00‬‬

‫عبد الحق‬

‫‪06,00‬‬

‫‪23‬‬

‫سخر‬

‫‪15/35041690‬‬

‫صغير‬

‫‪28‬‬

‫فط ش‬

‫‪31‬‬

‫‪34‬‬

‫‪36‬‬

‫‪10,50‬‬

‫‪07,00‬‬

‫‪18‬‬

‫‪27‬‬

‫‪10,50‬‬

‫‪10,50‬‬

‫‪--‬‬

‫‪13‬‬

‫‪RATT‬‬

‫‪161635043268‬‬

‫حرار‬

‫إمضاء اأستاذ‪:‬غ بل ب جمعة‬

‫‪,,,,,,,,,‬‬

‫‪14,00‬‬

‫‪-‬‬‫‪14,50‬‬
‫‪12,75‬‬

‫‪09,25‬‬

‫‪10,00‬‬
‫‪14,25‬‬

‫‪14,25‬‬

‫‪--‬‬

‫‪13,50‬‬

‫‪10,25‬‬

‫‪09,50‬‬

‫بسكرة في ‪2017-05-22:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجذع المشتر لميدان الع‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫ك يـة الع‬

‫التكن ل جيا‬

‫التكن ل جي‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫الفصي ة‪ B:‬الف ج ‪14:‬‬

‫الش ر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الم ي س‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫فيزي ء ‪2‬‬

‫قائمة السنة ااولى ‪2017 -2016‬‬

‫الرق‬

‫رق التسجيل‬

‫ال قب‬

‫اإس‬

‫‪EX‬‬

‫‪TD‬‬

‫‪RATT‬‬

‫‪01‬‬

‫‪161635037711‬‬

‫بحج‬

‫زكري ء‬

‫‪06,75‬‬

‫‪09,00‬‬

‫‪11,50‬‬

‫‪02‬‬

‫‪15/35039013‬‬

‫‪03‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫‪04‬‬

‫‪15/35040212‬‬

‫‪05‬‬

‫ب ن‬
‫ثب‬
‫حزازط‬

‫العربي‬

‫‪--‬‬

‫أس م‬

‫‪07,00‬‬

‫‪01,00‬‬

‫ك ين‬

‫‪-‬‬‫‪--‬‬

‫‪15/35038740‬‬

‫حس ني‬

‫أص ل‬

‫‪06‬‬

‫‪15/35040420‬‬

‫حس ني‬

‫محمد ري ض‬

‫‪00,50‬‬

‫‪10,75‬‬

‫‪07‬‬

‫‪15/35038729‬‬

‫حسن‬

‫أسم ء‬

‫‪04,25‬‬

‫‪12,00‬‬

‫‪08‬‬

‫‪15/35051746‬‬

‫حسن‬

‫ي سمين‬

‫‪07,25‬‬

‫‪12,00‬‬

‫‪09‬‬

‫‪15/35042170‬‬

‫حش ني‬

‫زكري ء‬

‫‪00,50‬‬

‫‪07,00‬‬

‫‪10‬‬

‫‪161635039711‬‬

‫حط‬

‫أمير‬

‫‪11‬‬

‫‪161639064152‬‬

‫ح ر‬

‫عبير‬

‫‪06,25‬‬

‫‪12‬‬

‫‪15/35041349‬‬

‫س رة‬

‫‪10,50‬‬

‫‪13‬‬

‫ح ر‬

‫‪04,00‬‬

‫‪09,75‬‬

‫‪04,00‬‬
‫‪11,25‬‬
‫‪11,50‬‬

‫‪161635041320‬‬

‫ح رة‬

‫ن ر ال دى‬

‫‪--‬‬

‫‪14‬‬

‫‪161635055054‬‬

‫ح يس‬

‫خ ل‬

‫‪--‬‬

‫‪15‬‬

‫‪161639051729‬‬

‫ح يمي‬

‫محمد أيمن‬

‫‪05,75‬‬

‫‪08,50‬‬

‫‪08,00‬‬

‫‪16‬‬

‫‪161635048019‬‬

‫حمد‬

‫محمد اامين‬

‫‪05,75‬‬

‫‪09,25‬‬

‫‪12,00‬‬

‫‪17‬‬

‫‪161639052003‬‬

‫حمر ني‬

‫رش‬

‫‪00,50‬‬

‫‪08,00‬‬

‫‪06,00‬‬

‫‪18‬‬

‫‪161635046889‬‬

‫حمزة‬

‫أسم ء‬

‫‪05,50‬‬

‫‪10,75‬‬

‫‪10,50‬‬

‫‪19‬‬

‫‪161639054709‬‬

‫حمزة‬

‫يمين‬

‫‪01,75‬‬

‫‪10,50‬‬

‫‪20‬‬

‫‪15/35045224‬‬

‫حمزة‬

‫عبد الرحم ن‬

‫‪21‬‬

‫‪161635037989‬‬

‫حم دة‬

‫طه عبد المنع‬

‫‪--‬‬

‫‪07,25‬‬

‫‪10,25‬‬

‫‪22‬‬

‫‪15/35041483‬‬

‫حم دة‬

‫ر فيدة‬

‫‪23‬‬

‫‪161635039486‬‬

‫حمي‬

‫عبد ال در‬

‫‪04,00‬‬

‫‪24‬‬

‫‪161639052779‬‬

‫حميدات‬

‫أن ل‬

‫‪--‬‬

‫‪25‬‬

‫‪161635039249‬‬

‫ح ح‬

‫زهير‬

‫‪03,75‬‬

‫‪08,00‬‬

‫‪26‬‬

‫‪161635055135‬‬

‫ح ح‬

‫محمد إلي س‬

‫‪14,00‬‬

‫‪14,50‬‬

‫‪27‬‬

‫‪161635037149‬‬

‫حي ني‬

‫إسا‬

‫‪00,50‬‬

‫‪08,00‬‬

‫‪28‬‬

‫‪161635038434‬‬

‫رشيد‬

‫محمد ع ي‬

‫‪29‬‬

‫‪15/35041486‬‬

‫عجيل‬

‫س رة‬

‫‪04,50‬‬

‫‪06,25‬‬

‫عز‬

‫‪31‬‬

‫‪16/35038811‬‬

‫غزلي‬

‫ي سر‬

‫‪03,00‬‬

‫‪32‬‬

‫‪1,61663E+11‬‬

‫ك لي‬

‫نج ة الصغيرة‬

‫‪04,50‬‬

‫‪33‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫مريج‬

‫عبد ال در‬

‫‪06,50‬‬

‫‪34‬‬

‫‪15/35040436‬‬

‫معك ف‬

‫محمد عبد الرؤ ف‬

‫‪11,25‬‬

‫‪35‬‬

‫‪14/2053‬‬

‫الع اضي‬

‫ج ن عبد الرقي‬

‫‪36‬‬

‫‪15/35041558‬‬

‫‪10,75‬‬

‫‪10,75‬‬
‫‪10,00‬‬
‫‪09,50‬‬

‫‪10,50‬‬

‫‪10,00‬‬
‫‪10,75‬‬
‫‪11,75‬‬

‫‪--‬‬

‫ن صري‬

‫ابتس‬

‫‪04,25‬‬

‫‪36‬‬

‫ب ر يس‬

‫س‬

‫‪11,25‬‬

‫‪36‬‬

‫زعم ن‬

‫حس‬

‫‪02,75‬‬

‫‪09,00‬‬

‫‪36‬‬

‫ق سمي‬

‫الط هر عبد اأحد‬

‫‪03,75‬‬

‫‪09,50‬‬

‫‪36‬‬

‫مش‬

‫‪36‬‬

‫‪07,00‬‬

‫‪14,25‬‬

‫‪12,50‬‬

‫إمضاء اأستاذ‪:‬غ بل ب جمعة‬

‫‪09,00‬‬

‫‪04,50‬‬

‫‪11,75‬‬

‫حديد‬

‫‪11,00‬‬

‫‪--‬‬

‫ابتس‬

‫‪30‬‬

‫‪10,50‬‬

‫‪14,25‬‬

‫ن دي‬

‫‪13,50‬‬

‫محمد كم ل الدين‬

‫‪--‬‬

‫‪04,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪07,00‬‬

‫بسكرة في ‪2017-05-22:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الفصي ة‪ B:‬الف ج ‪15:‬‬

‫الش ر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الم ي س‪ :‬فيزي ء ‪2‬‬

‫‪,,‬‬

‫قائمة السنة ااولى ‪2017 -2016‬‬

‫الرق‬

‫رق التسجيل‬

‫ال قب‬
‫الزبيد‬

‫اإس‬

‫‪EX‬‬

‫محمد العربي‬

‫‪05,75‬‬

‫‪10,50‬‬

‫‪07,25‬‬

‫‪14,25‬‬
‫‪11,75‬‬

‫زكري ع ي‬

‫‪TD‬‬

‫‪RATT‬‬

‫‪14,25‬‬

‫‪01‬‬

‫‪14/2056‬‬

‫‪02‬‬

‫‪161635038380‬‬

‫ب لي‬

‫‪03‬‬

‫‪161635038764‬‬

‫تيريري‬

‫هن ء‬

‫‪04‬‬

‫‪15/35056490‬‬

‫جب ن‬

‫إل‬

‫‪09,25‬‬

‫‪05‬‬

‫‪161635037132‬‬

‫ح مد‬

‫أيمن‬

‫‪09,50‬‬

‫‪13,25‬‬

‫‪06‬‬

‫‪161635054735‬‬

‫حج ج‬

‫نج ة‬

‫‪07,25‬‬

‫‪10,00‬‬

‫حي‬

‫أحمد‬

‫‪02,00‬‬

‫‪11,50‬‬

‫لبن‬

‫‪05,25‬‬

‫‪09‬‬

‫‪15/35039348‬‬

‫حميدة‬

‫خديج‬

‫‪08,50‬‬

‫‪10‬‬

‫‪14/39066169‬‬

‫حنيش‬

‫أسم ء‬

‫‪07‬‬

‫حميداني‬

‫‪08‬‬

‫‪--‬‬

‫‪13,75‬‬

‫‪09,50‬‬

‫‪14,00‬‬
‫‪--‬‬

‫‪11‬‬

‫‪15/35041307‬‬

‫ح ح‬

‫إيم ن‬

‫‪--‬‬

‫‪12‬‬

‫‪15/35041200‬‬

‫ح ح‬

‫محمد إلي س‬

‫‪--‬‬

‫‪13‬‬

‫‪161639048947‬‬

‫خ لد‬

‫محمد الص لح‬

‫‪04,75‬‬

‫‪09,00‬‬

‫‪10,75‬‬

‫‪14‬‬

‫‪161639053324‬‬

‫خدران‬

‫محمد السعيد‬

‫‪05,50‬‬

‫‪12,75‬‬

‫‪14,50‬‬

‫‪15‬‬

‫‪161635039877‬‬

‫خرش ش‬

‫لمير‬

‫‪--‬‬

‫‪16‬‬

‫‪15/35042195‬‬

‫خرش ش‬

‫سمير‬

‫‪05,50‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪17‬‬

‫‪161635037367‬‬

‫خرشي‬

‫بدر الدين‬

‫‪08,00‬‬

‫‪13,00‬‬

‫‪18‬‬

‫‪161635042238‬‬

‫خرفي‬

‫زكري ء‬

‫‪04,00‬‬

‫‪19‬‬

‫‪161639053306‬‬

‫خرفي‬

‫مح ظ‬

‫‪03,50‬‬

‫‪20‬‬

‫‪161635039266‬‬

‫خش ش‬

‫عبد الرحي‬

‫‪05,75‬‬

‫‪21‬‬

‫‪15/35041640‬‬

‫‪22‬‬

‫‪15/35057794‬‬

‫خش ش‬

‫‪01,50‬‬

‫‪12,75‬‬

‫صاح الدين‬

‫‪03,50‬‬

‫خشعي‬

‫محمد‬

‫‪--‬‬

‫‪23‬‬

‫‪161639046470‬‬

‫خ‬

‫ع ف‬

‫‪--‬‬

‫‪24‬‬

‫‪1,61635E+12‬‬

‫خ‬

‫‪10,00‬‬

‫‪15,75‬‬

‫‪04,00‬‬

‫عبد الرحي‬

‫‪04,00‬‬

‫‪12,25‬‬

‫‪09,75‬‬

‫‪25‬‬

‫‪161635041333‬‬

‫خ‬

‫هل‬

‫‪06,75‬‬

‫‪11,00‬‬

‫‪10,50‬‬

‫‪26‬‬

‫‪161639064068‬‬

‫خ يف‬

‫ص ء‬

‫‪11,75‬‬

‫‪17,00‬‬

‫‪27‬‬

‫‪161635037572‬‬

‫خي‬

‫راني‬

‫‪07,50‬‬

‫‪12,00‬‬

‫‪28‬‬

‫‪161635038390‬‬

‫خيي‬

‫‪29‬‬

‫‪161639051517‬‬

‫‪30‬‬

‫‪161635037873‬‬

‫‪31‬‬

‫‪15/35041304‬‬

‫‪32‬‬

‫‪16/16166350456‬‬

‫‪33‬‬

‫‪15/35041506‬‬

‫‪06,25‬‬

‫‪10,00‬‬

‫خن ش‬

‫سيد ع ي‬

‫‪00,50‬‬

‫‪07,75‬‬

‫‪06,00‬‬

‫دالي ع ي‬

‫إسم عيل‬

‫‪06,50‬‬

‫‪09,00‬‬

‫‪12,00‬‬

‫دريسي‬

‫عبد الج يل‬

‫عر ة‬
‫عريش‬

‫‪36‬‬
‫‪37‬‬

‫‪15/35041520‬‬

‫‪05,50‬‬

‫عطي‬

‫عبد ه‬

‫‪06,50‬‬

‫‪12,75‬‬

‫ف طم الزهراء‬

‫‪04,00‬‬

‫‪12,50‬‬

‫عبد ال ه‬

‫‪08,25‬‬

‫‪12,75‬‬

‫الطي‬

‫‪04,00‬‬

‫‪08,75‬‬

‫‪03,00‬‬

‫‪11,50‬‬

‫مصط‬

‫أحمد‬

‫‪38‬‬

‫‪161635039163‬‬

‫ع ايجي‬

‫‪--‬‬

‫‪39‬‬

‫‪161639054750‬‬

‫ع ن‬

‫محمد عم د الدين‬

‫‪05,25‬‬

‫‪09,50‬‬

‫قرج‬

‫محمد صاح الدين‬

‫‪06,00‬‬

‫‪14,50‬‬

‫‪41‬‬

‫‪161639054728‬‬

‫لمب ركي‬

‫الط هر‬

‫‪08,25‬‬

‫‪14,00‬‬

‫‪42‬‬

‫‪161639054724‬‬

‫م داد‬

‫أيمن‬

‫‪10,00‬‬

‫‪12,75‬‬

‫إمضاء اأستاذ‪:‬غ بل ب جمعة‬

‫‪,,,,,,,,,‬‬

‫‪ECH‬‬

‫‪--‬‬

‫محمد‬

‫‪40‬‬

‫‪06,00‬‬
‫‪10,00‬‬

‫ط حي‬
‫‪161635038078‬‬

‫محمد اي‬
‫سم ح‬

‫زيد‬

‫‪34‬‬
‫‪35‬‬

‫خميس‬

‫الدين‬

‫‪09,50‬‬

‫‪10,75‬‬

‫‪04,25‬‬
‫‪14,50‬‬

‫بسكرة في ‪2017-05-22:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجم ريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫زارة التع ي العالي‬

‫البحث الع مي‬
‫الجذع المشتر لميدان الع‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫ك يـة الع‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫التكن ل جيا‬

‫الفصي ة‪ B:‬الف ج ‪16:‬‬

‫الش ر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الم ي س‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫قائمة السنة ااولى ‪2017 -2016‬‬

‫الرق‬

‫رق التسجيل‬

‫ال قب‬

‫اإس‬

‫‪EX‬‬

‫‪TD‬‬

‫‪01‬‬

‫‪161635041478‬‬

‫بن صغير‬

‫زكري ء‬

‫‪16,00‬‬

‫‪17,00‬‬

‫‪02‬‬

‫‪15/35040‬‬

‫ب عزيز‬

‫مني‬

‫‪04,50‬‬

‫‪06,50‬‬

‫‪03‬‬

‫‪15/35050002‬‬

‫حمد‬

‫خي‬

‫‪10,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪04‬‬

‫‪15/35050010‬‬

‫خي‬

‫خ لد‬

‫‪RATT‬‬

‫‪04,00‬‬

‫‪05‬‬

‫‪161639046496‬‬

‫خن‬

‫ف رس‬

‫‪06,50‬‬

‫‪06‬‬

‫‪161635046959‬‬

‫خن ش‬

‫عمر‬

‫‪12,00‬‬

‫‪07‬‬

‫‪161639056510‬‬

‫خني ر‬

‫من ف‬

‫‪01,00‬‬

‫‪08‬‬

‫‪161635047418‬‬

‫خ ذير‬
‫خ رارة‬

‫‪06,50‬‬

‫‪10,50‬‬

‫‪13,25‬‬
‫‪01,00‬‬

‫خ لد‬

‫‪07,50‬‬

‫‪07,00‬‬

‫‪08,00‬‬

‫عبد ه‬

‫‪06,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪06,50‬‬

‫‪09‬‬

‫‪161639053213‬‬

‫‪10‬‬

‫‪15/35038855‬‬

‫خيذر‬

‫‪11‬‬

‫‪15/35049452‬‬

‫خيراني‬

‫محمد زي د‬

‫‪12‬‬

‫‪161635038057‬‬

‫خيزار‬

‫عبد السا‬

‫‪00,00‬‬

‫‪13‬‬

‫‪161635042348‬‬

‫خيزار‬

‫عبير‬

‫‪00,00‬‬

‫‪14‬‬

‫‪161635037150‬‬

‫أيمن‬

‫‪00,00‬‬

‫‪07,00‬‬

‫‪07,50‬‬

‫داسي‬

‫إسا عبد ال د س‬

‫‪00,50‬‬

‫‪04,50‬‬

‫‪01,50‬‬

‫‪15‬‬

‫‪15/35041222‬‬

‫داسي‬

‫نبيل‬

‫‪02,00‬‬

‫‪02,50‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪16‬‬

‫‪161639052747‬‬

‫داه‬

‫أس م‬

‫‪11,00‬‬

‫‪17‬‬

‫‪15/35046725‬‬

‫دائرة‬

‫محمد ال د‬

‫‪04,00‬‬

‫‪18‬‬

‫‪13/35034098‬‬

‫دب‬

‫خديج‬

‫‪19‬‬

‫‪161635042050‬‬

‫دب بش‬

‫أس م‬

‫‪20‬‬

‫‪15/35047856‬‬

‫‪21‬‬
‫‪22‬‬

‫‪15/35044215‬‬

‫‪13,75‬‬
‫‪06,50‬‬
‫‪00,00‬‬

‫‪12,00‬‬

‫‪10,50‬‬

‫دب ش‬

‫منتصر‬

‫‪00,00‬‬

‫دب‬

‫ادريس‬

‫‪00,00‬‬

‫دب‬

‫سيرين‬

‫‪00,00‬‬

‫دحد ح‬

‫شيم ء‬

‫‪07,50‬‬

‫‪08,00‬‬

‫‪24‬‬

‫‪161635043416‬‬

‫دخي‬

‫عبد الحق‬

‫‪04,00‬‬

‫‪08,00‬‬

‫‪25‬‬

‫‪161635039045‬‬

‫درغ ل‬

‫م س‬

‫‪10,00‬‬

‫‪10,50‬‬

‫‪26‬‬

‫‪15/35041646‬‬

‫دريد‬

‫عبد الحكي‬

‫‪16,00‬‬

‫‪27‬‬

‫‪15/35049466‬‬

‫رحم ن‬

‫ه جر‬

‫‪00,00‬‬

‫‪28‬‬

‫‪15/35057908‬‬

‫معيش‬

‫محمد‬

‫‪00,00‬‬

‫‪29‬‬

‫‪13/35032574‬‬

‫بن زط‬

‫عاء الدين‬

‫‪00,00‬‬

‫‪30‬‬

‫‪15/35011657‬‬

‫ح يت‬

‫حسين‬

‫‪00,00‬‬

‫‪31‬‬

‫‪13/39056012‬‬

‫ق در‬

‫ضرار‬

‫‪00,00‬‬

‫دفداف‬

‫ري ض‬

‫‪23‬‬

‫‪32‬‬

‫‪08,00‬‬

‫‪14,50‬‬

‫‪00,00‬‬

‫‪33‬‬

‫‪15/35040327‬‬

‫زعر ر‬

‫محمد أمين‬

‫‪05,00‬‬

‫‪03,50‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪34‬‬

‫‪15/35046716‬‬

‫قسمي‬

‫عبد الحق‬

‫‪04,00‬‬

‫‪07,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪35‬‬

‫سعيد‬

‫ل من‬

‫‪00,00‬‬

‫‪03,50‬‬

‫‪36‬‬

‫معص‬

‫أحمد مطيع‬

‫‪08,50‬‬

‫اأست ذ‬

‫ن صر‬
‫سس‬
‫خرفي‬

‫بال‬
‫امين شري‬
‫مح ظ‬

‫‪03,00‬‬
‫‪02,00‬‬

‫‪04,00‬‬

‫‪02,50‬‬
‫‪00,25‬‬

‫‪06,00‬‬

‫التكن ل جي‬

‫الجم ريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫زارة التع ي العالي‬

‫البحث الع مي‬
‫الجذع المشتر لميدان الع‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫ك يـة الع‬

‫التكن ل جيا‬

‫التكن ل جي‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫الفصي ة‪ B:‬الف ج ‪17:‬‬

‫الش ر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الم ي س‪ :‬فيزي ء ‪2‬‬

‫‪,,‬‬

‫قائمة السنة ااولى ‪2017 -2016‬‬

‫الرق‬

‫رق التسجيل‬

‫‪01‬‬

‫ال قب‬

‫اإس‬

‫‪EX‬‬

‫‪TD‬‬

‫‪15/35044243‬‬

‫بن ع مر‬

‫ساف‬

‫‪--‬‬

‫‪02‬‬

‫‪161635037637‬‬

‫خر ف‬

‫رمز‬

‫‪--‬‬

‫‪03‬‬

‫‪161635037635‬‬

‫درقي ني‬

‫رمز‬

‫‪04‬‬

‫‪161635045583‬‬

‫‪07,75‬‬

‫‪13,50‬‬

‫دريسي‬

‫زي د‬

‫‪07,00‬‬

‫‪10,50‬‬

‫دغن ش‬

‫أن ار‬

‫‪01,00‬‬

‫‪06,50‬‬

‫‪06‬‬

‫‪161635039319‬‬

‫دقي ني‬

‫ج ن‬

‫‪05,00‬‬

‫‪07‬‬

‫‪161635037306‬‬

‫حط‬

‫امين‬

‫‪05,50‬‬

‫‪08‬‬

‫‪15/35040984‬‬

‫دقي ني‬

‫‪09‬‬

‫‪161635039200‬‬

‫دلند‬

‫‪10‬‬

‫‪161635038350‬‬

‫دل‬

‫‪11‬‬

‫‪161635038711‬‬

‫دن ر‬

‫‪12‬‬

‫‪15/35045311‬‬

‫‪05‬‬

‫ده ن‬

‫يع‬
‫نبيل‬

‫‪11,00‬‬

‫‪03,25‬‬

‫‪08,75‬‬

‫‪08,00‬‬

‫‪--‬‬

‫ن رة‬
‫محمد أس م‬

‫‪02,50‬‬

‫‪04,00‬‬

‫‪13‬‬
‫‪14‬‬

‫‪161635046642‬‬

‫دهي ي‬

‫ضرار‬

‫‪15‬‬

‫‪13/35039038‬‬

‫دهي ي‬

‫ب خير‬

‫‪16‬‬

‫‪161635041245‬‬

‫دهيمي‬

‫مديح‬

‫‪10,75‬‬

‫‪06,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪161635036959‬‬

‫‪11,00‬‬

‫‪12,50‬‬

‫‪18,50‬‬

‫دهن ن‬

‫‪09,75‬‬

‫‪10,75‬‬

‫محمد اس م‬

‫آد‬

‫دهين‬

‫‪12,00‬‬

‫‪RATT‬‬

‫‪--‬‬

‫‪09,00‬‬

‫‪12,50‬‬
‫‪--‬‬

‫‪05,25‬‬

‫‪12,25‬‬

‫‪09,75‬‬

‫محمد لمين‬

‫‪--‬‬

‫‪18‬‬

‫‪161635054150‬‬

‫د بخ‬

‫ع دل‬

‫‪03,25‬‬

‫‪11,25‬‬

‫‪09,75‬‬

‫‪19‬‬

‫‪161639057006‬‬

‫د ح‬

‫جم ل‬

‫‪05,75‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪11,50‬‬

‫‪20‬‬

‫‪161635047369‬‬

‫ذي‬

‫منير‬

‫‪07,50‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪21‬‬

‫‪15/35057985‬‬

‫ع ئش‬

‫‪01,25‬‬

‫‪09,00‬‬

‫‪17‬‬

‫ذي‬

‫‪22‬‬

‫‪161635038327‬‬

‫ذي بي‬

‫محمد أمين‬

‫‪09,00‬‬

‫‪23‬‬

‫‪15/39007518‬‬

‫ذي بي‬

‫عم د الدين‬

‫‪--‬‬

‫‪24‬‬

‫‪14/35044571‬‬

‫رابحي‬

‫أس م‬

‫‪--‬‬

‫‪25‬‬

‫‪161635044120‬‬

‫راجح‬

‫خ لد‬

‫‪06,75‬‬

‫‪26‬‬

‫‪161635046745‬‬

‫رايس‬

‫هب ه‬

‫‪07,00‬‬

‫‪27‬‬

‫‪161639051914‬‬

‫رب ح‬

‫يع‬

‫‪06,00‬‬

‫‪28‬‬

‫‪15/35047942‬‬

‫رب ح‬

‫عبد الرؤ ف‬

‫‪06,75‬‬

‫‪12,75‬‬
‫‪10,25‬‬
‫‪10,00‬‬
‫‪10,75‬‬

‫رحم ني‬

‫خير ه‬

‫‪--‬‬

‫‪30‬‬

‫‪15/35043963‬‬

‫رحم ني‬

‫ع يدة‬

‫‪--‬‬

‫‪31‬‬

‫‪15/35043992‬‬

‫رحم‬

‫م س‬

‫‪32‬‬

‫‪14/35035111‬‬

‫رحم ن‬

‫محمد الع دل‬

‫‪--‬‬

‫‪33‬‬

‫‪15/35044254‬‬

‫رحم ني‬

‫فتيح‬

‫‪10,50‬‬

‫‪29‬‬

‫‪161635038917‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫‪36‬‬

‫‪15/35047960‬‬

‫‪37‬‬

‫‪161635047326‬‬

‫‪38‬‬

‫‪15/35050080‬‬

‫‪39‬‬

‫‪161635046493‬‬

‫‪39‬‬
‫‪39‬‬

‫إمضاء اأستاذ‪:‬غ بل ب جمعة‬

‫‪,,,,,,,,,‬‬

‫حداد‬

‫‪12,00‬‬
‫‪12,00‬‬
‫‪10,50‬‬

‫‪09,00‬‬

‫ب س‬

‫‪08,00‬‬

‫‪11,25‬‬

‫ر ا‬

‫حس الدين‬

‫‪11,75‬‬

‫‪11,00‬‬

‫س كر‬

‫خ ل‬

‫‪12,00‬‬

‫قيد ا‬

‫أن ر‬

‫‪02,00‬‬

‫كرد‬

‫عي‬

‫‪09,50‬‬

‫‪11,00‬‬

‫‪10,75‬‬

‫‪14,75‬‬
‫‪06,00‬‬

‫ن ار خرخ شي‬

‫سيف الدين‬

‫‪10,25‬‬

‫‪11,25‬‬

‫هزرش‬

‫أميرة‬

‫‪05,25‬‬

‫‪12,25‬‬

‫‪11,00‬‬

‫الع بد‬

‫محي الدين‬

‫‪05,25‬‬

‫‪10,50‬‬

‫‪11,75‬‬

‫لكحل‬

‫ليد‬

‫‪06,00‬‬

‫‪--‬‬

‫بسكرة في ‪2017-05-22:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫زارة التع ي العالي‬

‫البحث الع مي‬
‫الجذع المشتر لميدان الع‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫ك يـة الع‬

‫التكن ل جيا‬

‫التكن ل جي‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫الفصي ة‪ B:‬الف ج ‪18:‬‬

‫الش ر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الم ي س‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫قائمة السنة ااولى ‪2017 -2016‬‬

‫ال قب‬

‫الرق‬

‫رق التسجيل‬

‫‪01‬‬

‫‪16/39051730‬‬

‫بري ل‬

‫‪02‬‬

‫‪161635037408‬‬

‫بن عب س‬

‫اإس‬

‫‪EX‬‬

‫‪TD‬‬

‫‪RATT‬‬

‫محمد إسا‬

‫‪03,00‬‬

‫‪05,25‬‬

‫ت ي الدين‬

‫‪03,25‬‬

‫‪06,50‬‬

‫‪05,25‬‬

‫‪03‬‬

‫‪161639053171‬‬

‫ربيز‬

‫ع ئش‬

‫‪04‬‬

‫‪161635037678‬‬

‫رج‬

‫ري ن‬

‫‪03,75‬‬

‫‪09,50‬‬

‫‪05‬‬

‫‪161635037961‬‬

‫رج ح‬

‫ص ي‬

‫‪00,00‬‬

‫‪05,00‬‬

‫‪06‬‬

‫‪161639051446‬‬

‫رح مين‬

‫رميص ء‬

‫‪03,75‬‬

‫‪07‬‬

‫‪161635037633‬‬

‫رحم ني‬

‫‪08‬‬

‫‪161639057210‬‬

‫رحم ني‬

‫رمز‬

‫‪07,50‬‬

‫‪04,00‬‬

‫‪06,25‬‬

‫‪00,00‬‬

‫عبد ال تح‬

‫‪03,00‬‬

‫‪05,00‬‬

‫‪05,50‬‬

‫‪09‬‬

‫‪161635046657‬‬

‫رحم ني‬

‫عبد ال طيف‬

‫‪02,50‬‬

‫‪05,75‬‬

‫‪13,00‬‬

‫‪10‬‬

‫‪161635045566‬‬

‫رحم ن‬

‫رض ان‬

‫‪11‬‬

‫‪161635041175‬‬

‫رحم ن‬

‫ك ثر‬

‫‪04,00‬‬

‫‪08,00‬‬

‫‪12‬‬

‫‪15/35049257‬‬

‫رحي‬

‫إبراهي‬

‫‪05,75‬‬

‫‪10,00‬‬

‫رزازقي‬

‫س رة‬

‫‪05,75‬‬

‫‪09,50‬‬

‫رزازقي‬

‫مراد‬

‫‪13‬‬
‫‪14‬‬

‫‪161635048048‬‬

‫‪15‬‬

‫‪15/35052054‬‬

‫‪16‬‬

‫‪161635044235‬‬

‫رزقي‬

‫‪17‬‬

‫‪161635044290‬‬

‫رزقي‬

‫نجي‬

‫‪18‬‬

‫‪12/5037312‬‬

‫رزقي‬

‫نسيم‬

‫‪19‬‬

‫‪15/35040003‬‬

‫رزقي‬
‫رز‬

‫رزا‬

‫ص ي‬
‫عاء الدين‬

‫‪06,00‬‬

‫‪06,25‬‬
‫‪08,75‬‬
‫‪08,25‬‬

‫‪06,25‬‬
‫‪15,25‬‬
‫‪14,50‬‬

‫عبد المنع أيمن‬

‫‪05,25‬‬

‫‪06,25‬‬

‫‪20‬‬

‫‪161639051321‬‬

‫الح ج غياني‬

‫‪00,50‬‬

‫‪05,25‬‬

‫‪21‬‬

‫‪161635043518‬‬

‫رقي‬

‫م س‬

‫‪05,25‬‬

‫‪09,75‬‬

‫‪22‬‬

‫‪15/35039257‬‬

‫ركيس‬

‫ح فظ‬

‫‪23‬‬

‫‪161635037128‬‬

‫رم ضن‬

‫أي الرحم ن‬

‫‪05,75‬‬

‫‪24‬‬

‫‪14/35037808‬‬

‫ر يبح‬

‫حس‬

‫‪07,25‬‬

‫‪07,25‬‬

‫‪25‬‬

‫‪14/39064052‬‬

‫ري بي‬

‫إبراهي‬

‫‪03,25‬‬

‫‪06,50‬‬

‫‪26‬‬

‫‪15/39074039‬‬

‫ريز‬

‫عبد الرحم ن‬

‫‪03,75‬‬

‫‪27‬‬

‫‪15/35051004‬‬

‫زا ش‬

‫‪28‬‬

‫‪14/35035008‬‬

‫عش ر‬

‫‪29‬‬

‫‪15/35041390‬‬

‫بن عبد‬

‫محمد‬

‫‪30‬‬

‫‪14/35039100‬‬

‫ر ين‬

‫‪31‬‬

‫‪13/35013045‬‬

‫‪07,00‬‬

‫‪02,50‬‬

‫‪09,25‬‬

‫‪06,25‬‬

‫ي سين‬
‫كم ل‬

‫شريف‬

‫‪10,00‬‬

‫اسح‬
‫نبيل‬

‫‪32‬‬

‫‪15/35041525‬‬

‫عبيد‬

‫ن فل‬

‫‪03,25‬‬

‫‪07,25‬‬

‫‪33‬‬

‫‪161635047608‬‬

‫محمد‬

‫محمد أمين‬

‫‪05,25‬‬

‫‪08,25‬‬

‫‪34‬‬

‫‪161635046707‬‬

‫مي‬

‫محمد سيف ااسا‬

‫‪06,25‬‬

‫‪08,50‬‬

‫‪11,00‬‬

‫‪35‬‬

‫‪15/1535‬‬

‫ن جي‬

‫حم د أحمد محم د ائل‬

‫‪02,75‬‬

‫‪09,50‬‬

‫‪06,25‬‬

‫‪36‬‬

‫‪161635046692‬‬

‫هزرش‬

‫لط ي‬

‫‪03,50‬‬

‫هم مي‬

‫سندس‬

‫‪04,25‬‬

‫‪37‬‬

‫إمضاء اأستاذ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫‪06,75‬‬

‫‪05,75‬‬

‫‪10,00‬‬

‫بسكرة في ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجم ريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫زارة التع ي العالي‬

‫البحث الع مي‬
‫الجذع المشتر لميدان الع‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫ك يـة الع‬

‫التكن ل جيا‬

‫التكن ل جي‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫الفصي ة‪ B:‬الف ج ‪19:‬‬

‫الش ر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الم ي س‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫قائمة السنة ااولى ‪2017 -2016‬‬

‫الرق‬

‫رق التسجيل‬

‫ال قب‬

‫اإس‬

‫‪EX‬‬

‫‪TD‬‬

‫‪RATT‬‬

‫‪01‬‬

‫‪1635039184‬‬

‫درب لي‬

‫مراد‬

‫‪05,00‬‬

‫‪06,50‬‬

‫‪02‬‬

‫‪15/35041765‬‬

‫دن ر‬

‫مري‬

‫‪04,00‬‬

‫‪02,00‬‬

‫‪03‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫رم ني‬

‫ح فظ‬

‫‪04,50‬‬

‫‪05,50‬‬

‫‪04‬‬

‫‪1,61639E+11‬‬

‫ر اص‬

‫معمر‬

‫‪00,00‬‬

‫‪01,00‬‬

‫‪05‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫ر ا‬

‫الي س‬

‫‪08,50‬‬

‫‪11,50‬‬

‫‪06‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫ر ا‬

‫هب ه‬

‫‪00,00‬‬

‫‪07‬‬

‫‪1,61639E+11‬‬

‫ر ان‬

‫معمر‬

‫‪17,00‬‬

‫ر ان‬

‫حس‬

‫‪08‬‬
‫‪09‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫ر ب‬

‫ص ي‬

‫‪10‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫ر ين‬

‫فتيح‬

‫‪14,00‬‬

‫‪07,00‬‬

‫‪00,00‬‬

‫‪01,00‬‬

‫‪00,00‬‬

‫‪00,00‬‬

‫‪00,00‬‬

‫‪11‬‬

‫‪1,61639E+11‬‬

‫ريغي‬

‫بدر الدين‬

‫‪07,50‬‬

‫‪07,50‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪12‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫زاغز‬

‫احمد الم د‬

‫‪02,50‬‬

‫‪03,50‬‬

‫‪07,00‬‬

‫زرارة‬

‫عبد الرزا‬

‫‪13‬‬

‫‪00,00‬‬

‫‪14‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫زرن ح‬

‫محمد‬

‫‪14,50‬‬

‫‪11,00‬‬

‫‪15‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫زر‬

‫فط‬

‫‪07,00‬‬

‫‪08,50‬‬

‫‪16‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫زر ق‬

‫الط هر‬

‫‪07,50‬‬

‫‪17‬‬

‫زر قي‬

‫أيمن عبد الرزا‬

‫‪18‬‬

‫زر قي‬

‫ايمن عبد الرزا‬

‫‪19‬‬

‫‪15/35041643‬‬

‫زري ط‬

‫عبد الج يل‬

‫‪20‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫زطيط‬

‫احمد عمر‬

‫‪21‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫زطيط‬

‫مب ر‬

‫‪22‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫زعب بي‬

‫ص رة‬

‫‪23‬‬
‫‪24‬‬

‫‪15/35045219‬‬

‫‪05,50‬‬

‫‪10,00‬‬
‫‪05,75‬‬
‫‪03,50‬‬
‫‪00,00‬‬

‫‪05,50‬‬

‫‪15,50‬‬

‫‪09,00‬‬

‫‪07,50‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪08,50‬‬

‫‪11,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫زعم ن‬

‫حس‬

‫زكر‬

‫عبد الحكي‬

‫‪00,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪11,50‬‬

‫‪25‬‬

‫‪13/3423‬‬

‫زميح‬

‫ميم ن‬

‫‪00,00‬‬

‫‪26‬‬

‫‪13/39047146‬‬

‫ز ار‬

‫أحمد الجياني‬

‫‪00,00‬‬

‫‪27‬‬

‫‪15/35057374‬‬

‫زي د‬

‫محسن‬

‫‪05,50‬‬

‫زيد‬

‫فيصل‬

‫‪28‬‬

‫‪02,50‬‬

‫‪29‬‬

‫‪15/35042229‬‬

‫ب زين‬

‫ص ي‬

‫‪06,00‬‬

‫‪30‬‬

‫‪15/35040058‬‬

‫زيد‬

‫عي‬

‫‪08,00‬‬

‫‪03,25‬‬

‫زين‬

‫خير الدين‬

‫‪00,00‬‬

‫‪32‬‬

‫‪15/35043316‬‬

‫زي شي‬

‫حمد صاح الدين‬

‫‪00,00‬‬

‫‪33‬‬

‫‪15/35057191‬‬

‫نصر‬
‫ه شمي‬

‫‪34‬‬

‫إمضاء اأستاذ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫‪01,00‬‬

‫‪00,00‬‬
‫‪10,00‬‬

‫‪31‬‬

‫‪05,00‬‬

‫عبد ال در‬

‫‪06,50‬‬

‫‪06,00‬‬

‫أيمن‬

‫‪09,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫بسكرة في ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجم ريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫زارة التع ي العالي‬

‫البحث الع مي‬
‫الجذع المشتر لميدان الع‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫ك يـة الع‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫التكن ل جيا‬

‫الفصي ة‪ B:‬الف ج ‪20:‬‬

‫الش ر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الم ي س‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫قائمة السنة ااولى ‪2017 -2016‬‬

‫الرق‬

‫رق التسجيل‬

‫‪01‬‬

‫‪15/35041596‬‬

‫‪02‬‬

‫‪161635038590‬‬

‫‪03‬‬

‫‪161635037386‬‬

‫ال افي‬
‫ب حجر‬
‫ب زين‬
‫خن ش‬

‫‪04‬‬
‫‪05‬‬

‫ال قب‬

‫‪161635037122‬‬

‫دراجي ب‬
‫زايد‬

‫‪06‬‬
‫‪07‬‬

‫‪161635039447‬‬

‫زحني‬

‫‪08‬‬

‫‪161635046658‬‬

‫زغ ل‬

‫اإس‬
‫رشد‬

‫‪EX‬‬

‫‪TD‬‬

‫‪08,00‬‬

‫‪13,00‬‬

‫‪RATT‬‬

‫م ل د‬
‫بال‬

‫‪00,00‬‬

‫‪11,50‬‬

‫نسي‬

‫‪10,50‬‬

‫‪10,25‬‬

‫أنس‬

‫‪02,50‬‬

‫لي‬

‫‪08,50‬‬

‫نرجس‬

‫‪08,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪06,00‬‬

‫‪09,00‬‬

‫‪10,00‬‬
‫‪13,00‬‬

‫عبد المؤمن‬

‫‪09‬‬

‫‪161635053705‬‬

‫زكرا‬

‫خ ل‬

‫‪10‬‬

‫‪1635039058‬‬

‫زكر‬

‫هب الرحم ن‬

‫‪05,25‬‬

‫‪11,25‬‬

‫‪07,00‬‬

‫‪11‬‬

‫‪161639055100‬‬

‫زم ر‬

‫رش د‬

‫‪06,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪10,50‬‬

‫‪12‬‬

‫‪161635042317‬‬

‫زن دة‬

‫ع ئش‬

‫‪05,00‬‬

‫‪10,25‬‬

‫‪13‬‬

‫‪161635046586‬‬

‫زي د‬

‫زين الدين‬

‫‪00,50‬‬

‫زيد‬

‫محمد ي نس‬

‫‪09,25‬‬

‫زيد‬

‫محمد سعيد‬

‫‪08,25‬‬

‫عبد الجب ر‬

‫‪07,25‬‬

‫‪14‬‬

‫‪14,00‬‬

‫‪15‬‬

‫‪161635039170‬‬

‫‪16‬‬

‫‪161639051603‬‬

‫زيد‬

‫‪17‬‬

‫‪161635053629‬‬

‫زين‬

‫حمزة‬

‫‪10,00‬‬

‫‪18‬‬

‫‪161635047337‬‬

‫زين‬

‫كث‬

‫‪06,25‬‬

‫‪11,50‬‬

‫‪19‬‬

‫‪161635039374‬‬

‫زي د‬

‫ع دل‬

‫‪04,75‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪20‬‬

‫‪161635039774‬‬

‫س رس‬

‫خ ل‬

‫‪05,00‬‬

‫‪11,00‬‬

‫‪21‬‬

‫‪161635037121‬‬

‫سس‬

‫‪22‬‬

‫‪161635048040‬‬

‫س سي‬

‫‪23‬‬

‫‪15/35047103‬‬

‫س عد‬

‫‪24‬‬

‫‪161635055014‬‬

‫س كر‬

‫‪25‬‬

‫‪161635045950‬‬

‫س كر‬

‫‪26‬‬

‫‪15/35041339‬‬

‫‪27‬‬

‫‪161635038383‬‬

‫س كر‬

‫‪12,75‬‬
‫‪10,50‬‬

‫دالي‬

‫‪08,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫إسا‬

‫‪09,00‬‬

‫‪11,50‬‬

‫ن رالدين‬

‫‪05,25‬‬

‫‪07,50‬‬

‫راضي‬

‫‪07,50‬‬

‫‪28‬‬

‫‪15/35040741‬‬

‫س معي‬

‫نصر الدين‬

‫‪29‬‬

‫‪15/35041552‬‬

‫س معي‬

‫إكرا‬

‫‪30‬‬

‫‪15/35045530‬‬

‫سب ع‬

‫محمد‬

‫‪31‬‬

‫‪15/35043833‬‬

‫سبخي‬

‫ف تح‬

‫‪32‬‬

‫‪15/35042273‬‬

‫سبع‬

‫‪10,25‬‬

‫‪12,50‬‬

‫ف رس‬

‫‪06,00‬‬

‫‪33‬‬

‫‪15/35056540‬‬

‫ستي‬

‫اسم عيل‬

‫‪07,25‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪34‬‬

‫‪13/35037503‬‬

‫سحن ن‬

‫ي نس‬

‫‪35‬‬

‫‪15/35041507‬‬

‫سا‬

‫عبد ه زكري ء‬

‫‪36‬‬

‫‪161635039863‬‬

‫سن ني‬

‫‪39‬‬

‫‪15/35046330‬‬

‫‪40‬‬

‫إمضاء اأستاذ‪:‬ب شريط فاء‬

‫‪10,50‬‬

‫فد‬

‫‪05,25‬‬

‫عبد الا‬

‫محمد‬

‫‪05,25‬‬

‫ق قي‬

‫ع دل‬

‫‪10,00‬‬

‫‪12,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪38‬‬

‫‪11,50‬‬

‫أن ر‬

‫س لمي‬

‫‪37‬‬

‫‪10,00‬‬

‫أمين شري‬

‫محمد ال تح‬

‫‪161635039834‬‬

‫‪10,50‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪10,25‬‬
‫‪10,00‬‬
‫‪10,00‬‬

‫‪06,00‬‬
‫‪10,00‬‬

‫‪03,50‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪09,00‬‬

‫هال‬

‫سعيدة‬

‫‪05,50‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫ال‬

‫شيم ء‬

‫‪08,50‬‬

‫‪12,25‬‬

‫التكن ل جي‬

‫الجم ريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫زارة التع ي العالي البحث الع مي‬
‫الجذع المشتر لميدان الع‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫ك يـة الع‬

‫التكن ل جيا‬

‫التكن ل جي‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫الفصي ة‪ C:‬الف ج ‪21‬‬

‫الش ر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الم ي س‪ :‬فيزي ء ‪2‬‬

‫‪,,‬‬

‫قائمة السنة ااولى‪2017-2016‬‬

‫الرق‬

‫رق التسجيل‬

‫‪01‬‬
‫‪02‬‬
‫‪03‬‬

‫‪15/35047237‬‬

‫ال قب‬

‫اإس‬

‫‪EX‬‬

‫‪TD‬‬

‫‪RATT‬‬

‫بن ريغي‬

‫نس‬

‫‪04,75‬‬

‫‪12,50‬‬

‫‪14,00‬‬

‫ث مر‬

‫مري‬

‫‪06,75‬‬

‫‪15,00‬‬

‫جرف‬

‫سيف الدين‬

‫‪11,50‬‬

‫‪11,25‬‬

‫‪06,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫زرارق‬

‫‪04‬‬

‫محمد اقب ل‬

‫‪05‬‬

‫سخرا‬

‫عبد الرؤزف‬

‫‪--‬‬

‫‪06‬‬

‫سخرا‬

‫خديج‬

‫‪--‬‬

‫‪07‬‬

‫‪161639056989‬‬

‫سرا‬

‫ب خير‬

‫‪08‬‬

‫‪161639056989‬‬

‫سرا‬

‫ب خير‬

‫‪09‬‬

‫‪161635043405‬‬

‫سرا‬

‫ص ي‬

‫‪10‬‬

‫‪161635054781‬‬

‫سرس‬

‫نض ل‬

‫‪03,00‬‬

‫‪11‬‬

‫‪15/35046505‬‬

‫سرس‬

‫نض ل‬

‫‪--‬‬

‫‪12‬‬

‫‪161635053660‬‬

‫سريتي‬

‫حي ة‬

‫‪06,75‬‬

‫‪12,25‬‬

‫‪07,50‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪02,50‬‬

‫‪11,25‬‬

‫‪13‬‬

‫‪161635039168‬‬

‫سريتي‬

‫‪14‬‬

‫‪15/35039992‬‬

‫سريجي‬

‫عبد الكري ف يه‬

‫‪--‬‬

‫‪15‬‬

‫‪161635044781‬‬

‫سع دة‬

‫ريمي‬

‫‪--‬‬

‫‪16‬‬

‫‪161635047964‬‬

‫سع دة‬

‫عيش‬

‫‪09,00‬‬

‫‪17‬‬

‫‪161635047997‬‬

‫سع دة‬

‫هن ء‬

‫‪08,50‬‬

‫‪12,25‬‬

‫سع د‬

‫ح يط‬

‫‪06,25‬‬

‫‪13,00‬‬

‫‪19‬‬

‫‪161635040901‬‬

‫سعد‬

‫دين‬

‫‪07,50‬‬

‫‪16,00‬‬

‫‪20‬‬

‫‪161635042679‬‬

‫سعد‬
‫سع د‬

‫‪18‬‬

‫‪21‬‬

‫‪161639057179‬‬

‫‪22‬‬

‫‪161635042144‬‬

‫سع د‬

‫‪23‬‬

‫‪15/35044251‬‬

‫سع د‬

‫‪10,00‬‬

‫‪11,50‬‬

‫عبد الحكي‬

‫‪00,50‬‬

‫براهي‬

‫‪03,75‬‬

‫‪14,00‬‬

‫‪08,50‬‬

‫مبر‬

‫‪24‬‬

‫‪161639051573‬‬

‫سامي‬

‫ص ء‬

‫‪08,75‬‬

‫‪25‬‬

‫‪15/35039110‬‬

‫سطن‬

‫اي‬

‫‪08,00‬‬

‫‪26‬‬

‫‪15/35040570‬‬

‫س مي‬

‫مع ذ مسع د‬

‫‪27‬‬

‫‪14/35039625‬‬

‫س يم ني‬

‫سي‬

‫‪--‬‬

‫‪28‬‬

‫‪15/35046689‬‬

‫س يم ني‬

‫محمد امين‬

‫‪06,25‬‬

‫‪11,00‬‬

‫محمد اسم عيل‬

‫‪03,50‬‬

‫‪07,00‬‬

‫رابح‬

‫‪07,25‬‬

‫‪11,50‬‬

‫عبد الج يل‬

‫‪30‬‬

‫‪15/35042152‬‬

‫‪31‬‬

‫‪161639057176‬‬

‫‪32‬‬

‫‪161635045484‬‬

‫إمضاء اأستاذ‪:‬غ بل ب جمعة‬

‫‪,,,,,,,,,‬‬

‫ق قي‬
‫لزر‬

‫‪05,00‬‬

‫‪03,00‬‬

‫‪13,50‬‬

‫قحمص‬

‫‪10,00‬‬

‫‪04,00‬‬

‫‪06,50‬‬

‫‪29‬‬

‫‪07,00‬‬

‫سعدي‬

‫عمر‬

‫العمر‬

‫‪KHETT‬‬

‫‪11,50‬‬

‫‪--‬‬

‫عيس‬

‫‪10,00‬‬

‫‪-‬‬‫‪07,00‬‬

‫محمد رمز‬

‫‪07,00‬‬

‫‪04,00‬‬

‫‪14,75‬‬
‫‪--‬‬

‫‪11,00‬‬
‫‪04,75‬‬

‫‪07,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪12,25‬‬

‫‪04,00‬‬

‫‪11,75‬‬

‫‪11,75‬‬

‫بسكرة في ‪2017-05-22:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجم ريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫زارة التع ي العالي البحث الع مي‬
‫الجذع المشتر لميدان الع‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫ك يـة الع‬

‫التكن ل جيا‬

‫التكن ل جي‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫الفصي ة‪ C:‬الف ج ‪22:‬‬

‫الش ر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الم ي س‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫قائمة السنة ااولى‪2017-2016‬‬

‫الرق‬

‫رق التسجيل‬

‫ال قب‬

‫‪01‬‬
‫‪02‬‬

‫‪14/35038169‬‬

‫الع بد‬

‫محمد أمين‬

‫‪14/2052‬‬

‫ال اح‬

‫صاح محمد ع ي حسين‬

‫‪03‬‬
‫‪04‬‬

‫‪15/35046600‬‬

‫‪05‬‬
‫‪05‬‬

‫‪16/1635042352‬‬

‫‪06‬‬
‫‪07‬‬

‫‪14/39044102‬‬

‫‪08‬‬
‫‪09‬‬

‫‪161635043600‬‬

‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬

‫‪11,00‬‬

‫‪16,00‬‬

‫‪05,00‬‬

‫‪07,00‬‬

‫‪12,00‬‬

‫‪16,00‬‬

‫بن شريف‬

‫لبني ري ن‬

‫‪07,00‬‬

‫‪08,00‬‬

‫ب عيش‬

‫ن ر ااسا‬

‫‪10,50‬‬

‫‪16,00‬‬

‫جد‬

‫عي‬

‫بن الزين‬

‫‪11,50‬‬

‫‪06,50‬‬

‫‪09,00‬‬

‫حش ني‬

‫خ د‬

‫‪04,00‬‬

‫‪10,50‬‬

‫‪10,00‬‬

‫خراز‬

‫ايم ن‬

‫‪10,50‬‬

‫‪16,00‬‬

‫زهر‬

‫س سبيل‬

‫‪08,00‬‬

‫‪09,00‬‬

‫زيغ‬

‫العربي‬

‫‪08,00‬‬

‫‪06,00‬‬

‫‪13,00‬‬

‫‪16,50‬‬

‫‪161639054551‬‬

‫سامي‬

‫محمد الص د‬

‫‪161635043601‬‬

‫سطن‬

‫المنتصر ب ه‬

‫‪161635046092‬‬

‫س مي‬

‫م س‬

‫‪161635042289‬‬

‫س يم ني‬

‫شي‬

‫‪161635042439‬‬

‫س يم ني‬

‫مري‬

‫‪161635043646‬‬

‫سم ع ي‬

‫ن ر ال دى‬

‫‪161635047437‬‬

‫سم ي ي‬

‫ايم ن‬

‫‪161639051468‬‬

‫سن قري‬

‫زكري ء‬

‫‪05,50‬‬

‫‪14,00‬‬

‫‪17,00‬‬

‫‪07,50‬‬

‫‪16,00‬‬

‫‪161635046526‬‬

‫س ل‬

‫ب س‬

‫‪07,50‬‬

‫‪09,00‬‬

‫‪161635041266‬‬

‫س داني‬

‫مصع عبد الحسي‬

‫‪10,00‬‬

‫‪10,50‬‬

‫‪161639063727‬‬

‫س في‬

‫أحمد البشير‬

‫‪07,50‬‬

‫‪08,00‬‬

‫‪161635037131‬‬

‫س يسي‬

‫‪03,00‬‬

‫‪04,50‬‬

‫أيمن‬

‫‪07,00‬‬

‫‪07,00‬‬

‫‪14,50‬‬

‫‪161635042322‬‬

‫سي مزرا‬

‫عبد الحكي‬

‫‪04,50‬‬

‫‪06,00‬‬

‫‪06,00‬‬

‫‪14/35041083‬‬

‫ش بي‬

‫عبد الرحي‬

‫‪15/35046562‬‬

‫ش بي‬

‫أش ا‬

‫‪161639057965‬‬

‫شش‬

‫هن ء‬

‫‪26‬‬
‫‪27‬‬

‫‪15/35049345‬‬

‫شل‬

‫‪15/35041723‬‬

‫‪28‬‬
‫‪29‬‬

‫‪12/5032313‬‬

‫عص‬

‫‪07,50‬‬

‫‪14,00‬‬

‫‪08,50‬‬

‫‪08,50‬‬

‫ن رجي ن‬

‫شبيرة‬

‫رزي‬

‫شتح‬

‫عبد الرحم ن ن ر اإسا‬

‫‪08,50‬‬

‫‪12,50‬‬

‫شرقي‬

‫نج ة‬

‫‪07,00‬‬

‫شكيش‬

‫ندى‬

‫‪09,50‬‬

‫‪15,00‬‬

‫‪161635038667‬‬

‫ص لي‬

‫نسرين ش ين ز‬

‫‪02,00‬‬

‫‪07,00‬‬

‫‪16/1639054144‬‬

‫عي د‬

‫ابراهي‬

‫‪08,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫غرابي‬

‫أمين‬

‫‪07,50‬‬

‫‪10,00‬‬

‫نيي‬

‫نض ل‬

‫‪12,00‬‬

‫‪18,00‬‬

‫‪35‬‬
‫‪1639073381‬‬
‫‪Dr Said Benramache‬‬
‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬
‫إمضاء اأستاذ‪:‬‬

‫‪11,00‬‬

‫‪05,00‬‬

‫‪15,00‬‬

‫‪30‬‬
‫‪31‬‬

‫‪34‬‬

‫رح‬

‫‪07,00‬‬

‫‪09,00‬‬

‫شي‬

‫‪32‬‬
‫‪33‬‬

‫اإس‬

‫‪EX‬‬

‫‪TD‬‬

‫‪RATT‬‬

‫‪07,50‬‬

‫الجم ريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫زارة التع ي العالي البحث الع مي‬
‫الجذع المشتر لميدان الع‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫ك يـة الع‬

‫التكن ل جيا‬

‫التكن ل جي‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫الفصي ة‪ C:‬الف ج ‪23:‬‬

‫الش ر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الم ي س‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫قائمة السنة ااولى‪2017-2016‬‬

‫الرق‬

‫رق التسجيل‬

‫ال قب‬
‫ب عيش‬

‫اإس‬

‫‪EXA‬‬

‫‪TD‬‬

‫‪RATT‬‬

‫ن ر ااسا‬

‫‪00,00‬‬

‫‪00,00‬‬

‫‪00,00‬‬

‫صاح الدين‬

‫‪08,00‬‬

‫‪01‬‬

‫‪15/35040773‬‬

‫‪02‬‬

‫‪161639050283‬‬

‫ش شه‬

‫‪03‬‬

‫‪161635038731‬‬

‫شي‬

‫ه جر‬

‫‪07,50‬‬

‫‪05,50‬‬

‫‪00,00‬‬

‫‪00,00‬‬

‫‪00,00‬‬

‫‪04‬‬

‫‪161635038180‬‬

‫شب ح‬

‫ف يز‬

‫‪00,00‬‬

‫‪00,00‬‬

‫‪00,00‬‬

‫‪05‬‬

‫‪161635041275‬‬

‫شتح‬

‫منيرة‬

‫‪00,00‬‬

‫‪06‬‬

‫‪161635037978‬‬

‫شت ح‬

‫‪07‬‬

‫‪161635042590‬‬

‫شت ح‬

‫‪08‬‬

‫‪15/35038846‬‬

‫‪09‬‬
‫‪10‬‬

‫‪00,00‬‬

‫‪00,00‬‬

‫ضي ء الدين‬

‫‪01,50‬‬

‫‪11,50‬‬

‫‪09,00‬‬

‫عبد الرحم ن‬

‫‪00,00‬‬

‫‪00,00‬‬

‫‪00,00‬‬

‫أنيس‬

‫‪00,00‬‬

‫‪161635037874‬‬

‫شرفي‬

‫سيدع ي‬

‫‪05,50‬‬

‫‪08,50‬‬

‫‪161635037660‬‬

‫شرقي‬

‫رميس‬

‫‪06,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫شرقي‬

‫سمي‬

‫‪06,00‬‬

‫شريط‬

‫صبرين‬

‫‪05,00‬‬

‫‪11,50‬‬

‫شرقي‬

‫نريم ن‬

‫‪06,50‬‬

‫‪14,00‬‬

‫شر ن‬

‫حسين‬

‫‪11‬‬
‫‪12‬‬

‫‪161639049634‬‬

‫‪14‬‬

‫‪161635045518‬‬

‫‪13‬‬

‫شراد‬

‫‪00,00‬‬

‫‪11,50‬‬

‫‪00,00‬‬

‫‪11,50‬‬
‫‪07,00‬‬
‫‪10,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪11,50‬‬

‫‪15‬‬

‫‪161635042208‬‬

‫شر ن‬

‫رابح‬

‫‪12,50‬‬

‫‪15,50‬‬

‫‪16‬‬

‫‪161635037909‬‬

‫شريط‬

‫شيم ء‬

‫‪01,00‬‬

‫‪11,50‬‬

‫‪05,50‬‬

‫شريف‬

‫الحسن‬

‫‪00,00‬‬

‫‪00,00‬‬

‫‪00,00‬‬

‫‪18‬‬

‫‪161639055138‬‬

‫شع مبي‬

‫ص ء‬

‫‪00,00‬‬

‫‪00,00‬‬

‫‪00,00‬‬

‫‪19‬‬

‫‪15/35051066‬‬

‫شعبي‬

‫س ي‬

‫‪00,00‬‬

‫‪00,00‬‬

‫‪00,00‬‬

‫‪20‬‬

‫‪14/35038319‬‬

‫شك ل‬

‫‪21‬‬

‫‪161635045946‬‬

‫شكيش‬

‫‪17‬‬

‫ي سف‬

‫‪00,00‬‬

‫‪00,00‬‬

‫‪00,00‬‬

‫مسع دة‬

‫‪00,00‬‬

‫‪00,00‬‬

‫‪00,00‬‬

‫‪22‬‬

‫‪15/35050272‬‬

‫شالي‬

‫ي سف‬

‫‪10,00‬‬

‫‪23‬‬

‫‪15/35046332‬‬

‫شمال‬

‫س ين‬

‫‪15,50‬‬

‫‪00,00‬‬

‫‪00,00‬‬

‫‪00,00‬‬

‫شن في‬

‫رمز‬

‫‪00,50‬‬

‫‪11,50‬‬

‫‪07,50‬‬

‫شن في‬

‫ج ين‬

‫‪00,00‬‬

‫‪26‬‬

‫‪16/1635036993‬‬

‫شن‬

‫أحمد‬

‫‪01,50‬‬

‫‪07,50‬‬

‫‪27‬‬

‫‪14/35039165‬‬

‫شيت ر‬

‫حس الدين‬

‫‪00,00‬‬

‫‪00,00‬‬

‫‪28‬‬

‫‪15/35039704‬‬

‫شي خ‬

‫س يم‬

‫‪03,50‬‬

‫‪29‬‬

‫‪15/31003120‬‬

‫ص دقي‬

‫سيد ع ي‬

‫‪07,50‬‬

‫‪14,00‬‬

‫‪30‬‬

‫‪1635042243‬‬

‫زي د‬

‫‪07,50‬‬

‫‪12,50‬‬

‫‪31‬‬

‫‪15/35039331‬‬

‫‪24‬‬
‫‪25‬‬

‫‪32‬‬

‫‪16/35038840‬‬

‫إمضاء اأستاذ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫ضيف‬
‫ط ان‬
‫لح حي‬

‫‪00,00‬‬

‫‪00,00‬‬

‫‪00,00‬‬
‫صححت‬

‫‪12,00‬‬
‫‪07,50‬‬

‫خ لد‬

‫‪03,50‬‬

‫‪11,50‬‬

‫‪10,50‬‬

‫يسرى‬

‫‪00,00‬‬

‫‪00,00‬‬

‫‪00,00‬‬

‫بسكرة في ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجم ريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫زارة التع ي العالي البحث الع مي‬
‫الجذع المشتر لميدان الع‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫ك يـة الع‬

‫التكن ل جيا‬

‫التكن ل جي‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫الفصي ة‪ C:‬الف ج ‪24:‬‬

‫الش ر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الم ي س‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫قائمة السنة ااولى‪2017-2016‬‬

‫الرق‬

‫اإس‬

‫‪EX‬‬

‫رق التسجيل‬

‫ال قب‬

‫‪01‬‬

‫‪1635042359‬‬

‫العمر‬

‫عمر‬

‫‪02‬‬

‫‪16,907367‬‬

‫بن جد‬

‫ايمن‬

‫‪07,50‬‬

‫‪03‬‬

‫‪1632079655‬‬

‫ب كدر ن‬

‫ن ر الي ين‬

‫‪04‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫حسيني‬

‫ف ئزة‬

‫‪05‬‬

‫‪14/35049791‬‬

‫حمي‬

‫حكيم‬

‫‪06‬‬

‫‪15/35038967‬‬

‫رايسي‬

‫أس م‬

‫‪18,50‬‬

‫‪07‬‬

‫‪161635042242‬‬

‫شالي‬

‫زهير‬

‫‪05,00‬‬

‫‪08‬‬

‫‪161635044702‬‬

‫ش ا‬

‫مب ر‬

‫‪08,00‬‬

‫‪09‬‬

‫‪161635042683‬‬

‫شم‬

‫عبد الصمد‬

‫‪05,00‬‬

‫‪10‬‬

‫‪14/39062571‬‬

‫شنيتي‬

‫عص‬

‫‪11‬‬

‫‪161635046174‬‬

‫ش شن‬

‫شراف الدين‬

‫‪02,00‬‬

‫‪12‬‬

‫‪161635039385‬‬

‫عا‬

‫عبد الن ر‬

‫‪07,00‬‬

‫‪09,00‬‬

‫‪13‬‬

‫‪161635045458‬‬

‫شيت ر‬

‫أي‬

‫‪10,00‬‬

‫‪12,00‬‬

‫‪14‬‬

‫‪161635046099‬‬

‫شيت ر‬

‫ي سين‬

‫‪06,00‬‬

‫‪15‬‬

‫‪09,00‬‬

‫‪161639051891‬‬

‫شين ن‬

‫هيث‬

‫‪07,00‬‬

‫‪16‬‬

‫‪161639057168‬‬

‫ص لحي‬

‫عبد الب سط‬

‫‪02,00‬‬

‫‪17‬‬

‫‪14/35036091‬‬

‫‪18‬‬

‫‪15/35039359‬‬

‫‪19‬‬

‫‪161639057912‬‬

‫‪20‬‬

‫‪14/35034030‬‬

‫‪21‬‬

‫‪161639053502‬‬

‫ص لحي‬
‫صحرا‬
‫صدادقي‬
‫ص قسي‬

‫‪22‬‬
‫‪23‬‬

‫‪161635046641‬‬

‫ص لي‬

‫لي الدين‬

‫ص لي‬

‫‪02,00‬‬

‫صي د‬

‫صاح الدين‬

‫‪24‬‬

‫‪15/35050273‬‬

‫صي د‬

‫‪25‬‬

‫‪15/35045327‬‬

‫صيد‬

‫مرزا‬

‫‪10,00‬‬

‫صي ي‬

‫مري‬

‫‪10,00‬‬

‫‪27‬‬

‫‪15/35039795‬‬

‫‪28‬‬

‫‪15/35050096‬‬

‫‪29‬‬

‫‪1639074339‬‬

‫قدار‬

‫إمضاء اأستاذ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫‪13,00‬‬

‫‪14,00‬‬
‫‪06,00‬‬

‫‪01,50‬‬

‫‪09,50‬‬
‫‪10,50‬‬

‫‪08,00‬‬

‫‪09,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫أس م‬
‫أب ال س أحمد أمين‬

‫طجين‬

‫‪06,00‬‬

‫‪04,00‬‬

‫خي‬
‫عبد ال احد‬

‫‪06,00‬‬

‫‪02,00‬‬

‫ضح ة‬

‫‪14,00‬‬

‫عمر‬

‫ي سف‬

‫‪26‬‬

‫‪TD‬‬

‫‪RATT‬‬

‫‪09,00‬‬

‫‪12,00‬‬
‫‪12,00‬‬

‫ت ي الدين‬
‫صدا حسين‬
‫اي‬

‫‪14,50‬‬

‫‪08,00‬‬

‫‪05,00‬‬

‫الجم ريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫زارة التع ي العالي البحث الع مي‬
‫الجذع المشتر لميدان الع‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫ك يـة الع‬

‫التكن ل جيا‬

‫التكن ل جي‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫الفصي ة‪ C:‬الف ج ‪25:‬‬

‫الش ر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الم ي س‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫قائمة السنة ااولى‪2017-2016‬‬

‫الرق‬

‫رق التسجيل‬

‫ال قب‬

‫اإس‬

‫‪01‬‬

‫‪161635038386‬‬

‫بن ت يس‬

‫محمد ال د‬

‫‪02‬‬

‫‪16/39048973‬‬

‫ح يمي‬

‫‪03‬‬

‫‪161639051764‬‬

‫ضيف ه‬

‫‪04‬‬

‫‪EX‬‬

‫‪TD‬‬

‫‪RATT‬‬

‫‪00,25‬‬

‫‪10,50‬‬

‫‪04,50‬‬

‫محمد ي سر‬

‫‪06,50‬‬

‫محمد م د‬

‫‪07,50‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪161639053122‬‬

‫ط جين‬

‫ش قي‬

‫‪10,25‬‬

‫‪12,00‬‬

‫‪05‬‬

‫‪161635038674‬‬

‫طبش‬

‫نصر الدين‬

‫‪06,75‬‬

‫‪06‬‬

‫‪161639048051‬‬

‫طرف‬

‫‪07‬‬

‫‪15/35043840‬‬

‫طسط س‬

‫‪08‬‬

‫‪15/35039590‬‬

‫طنج‬

‫‪12,50‬‬

‫‪11,50‬‬
‫‪10,00‬‬

‫‪12,50‬‬

‫يسرى‬
‫ف رس‬

‫‪02,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫زكري ء‬

‫‪02,75‬‬

‫‪10,50‬‬

‫‪05,50‬‬

‫‪09‬‬

‫‪161639056946‬‬

‫ط اهر‬

‫احمد‬

‫‪02,00‬‬

‫‪08,75‬‬

‫‪04,00‬‬

‫‪10‬‬

‫‪161639051387‬‬

‫ط يل‬

‫حمزة‬

‫‪04,50‬‬

‫‪10,50‬‬

‫‪04,75‬‬

‫‪11‬‬

‫‪161635038440‬‬

‫طي ر‬

‫محمد لخضر‬

‫‪17,00‬‬

‫‪12‬‬

‫‪14/35044448‬‬

‫طيبي‬

‫محمد لمين‬

‫‪13‬‬

‫‪161635037976‬‬

‫عش ر‬

‫ضي ء الدين‬

‫‪14‬‬

‫‪13/35032412‬‬

‫عش ر‬

‫احمد‬

‫عش ر‬

‫ق يدر‬

‫‪16‬‬

‫‪15/35047265‬‬

‫عش ر‬

‫عبد السا‬

‫‪17‬‬

‫‪15/35050171‬‬

‫عش ر‬

‫كم ل‬

‫‪15‬‬

‫‪04,50‬‬

‫‪18‬‬

‫‪15/35039605‬‬

‫برك‬

‫زين الدين‬

‫‪19‬‬

‫‪14/35042497‬‬

‫ب زي‬

‫عبد الرحم ن‬

‫‪20‬‬

‫‪15/35056784‬‬

‫عجيمي‬

‫خديج‬

‫‪21‬‬

‫‪16/35042601‬‬

‫منص ر‬

‫محمد ال د‬

‫‪22‬‬

‫‪15/35017514‬‬

‫صي ي‬

‫عيبس‬

‫‪23‬‬

‫‪15/35045323‬‬

‫هي‬

‫محمد عبد ه‬

‫‪24‬‬

‫‪12/5030745‬‬

‫ب ري ل‬

‫ب لعراس‬

‫‪25‬‬

‫‪15/35041477‬‬

‫عب بس‬

‫مطيع‬

‫‪02,75‬‬

‫ف تن‬

‫‪05,00‬‬

‫عب د‬

‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬

‫‪161635038997‬‬

‫‪29‬‬

‫عجيل‬

‫س رة‬

‫قر ف‬

‫عص‬

‫عربي‬

‫س سبيل‬

‫عزيز‬

‫‪05,00‬‬

‫‪17,00‬‬

‫‪11,25‬‬

‫‪10,50‬‬
‫‪10,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫ف طم الزهراء‬

‫‪03,00‬‬

‫‪31‬‬

‫‪15/35041517‬‬

‫ق سمي‬

‫محمد‬

‫‪13,00‬‬

‫‪15,50‬‬

‫‪32‬‬

‫‪15/35047923‬‬

‫مرزا‬

‫أيمن‬

‫‪15,50‬‬

‫‪14,00‬‬

‫ش دار‬

‫محمد‬

‫‪03,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪30‬‬

‫‪33‬‬

‫إمضاء اأستاذ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪08,00‬‬

‫‪09,00‬‬

‫‪10,00‬‬
‫‪04,00‬‬

‫الجم ريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫زارة التع ي العالي البحث الع مي‬
‫الجذع المشتر لميدان الع‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫ك يـة الع‬

‫التكن ل جيا‬

‫التكن ل جي‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫الفصي ة‪ C:‬الف ج ‪26:‬‬

‫الش ر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الم ي س‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫قائمة السنة ااولى‪2017-2016‬‬

‫الرق‬

‫رق التسجيل‬

‫ال قب‬

‫اإس‬

‫‪EX‬‬

‫‪TD‬‬

‫‪RATT‬‬

‫‪01‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫جالدة‬

‫عبد العزيز‬

‫‪05,50‬‬

‫‪08,50‬‬

‫‪05,00‬‬

‫ح مد‬

‫نسي‬

‫‪01,50‬‬

‫‪14/35042548‬‬

‫رحم ن‬

‫فتحي‬

‫‪05,50‬‬

‫‪06,50‬‬

‫‪04‬‬

‫‪16/1635045964‬‬

‫سحب ن‬

‫احمد عبد الب سط‬

‫‪08,50‬‬

‫‪09,00‬‬

‫‪05‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫سعدي‬

‫‪06‬‬

‫‪15/35056824‬‬

‫صدراتي‬

‫‪07‬‬

‫‪02‬‬
‫‪03‬‬

‫‪04,00‬‬

‫‪04,50‬‬

‫‪08,00‬‬

‫دل ل‬

‫‪09,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪08,50‬‬

‫‪06,50‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪08,50‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫طي ر‬

‫‪08‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫‪10,00‬‬

‫مصط‬

‫‪09‬‬

‫شريف عبد الك مل‬

‫‪06,50‬‬

‫‪13,00‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫ع مر‬

‫‪10‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫ع يشي‬

‫عبد ال‬

‫ر‬

‫‪00,00‬‬

‫‪11‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫عب بس‬

‫عبد ال طيف‬

‫‪00,00‬‬

‫‪12‬‬

‫‪1,61639E+11‬‬

‫عب دة‬

‫محمد الطي‬

‫‪13‬‬

‫‪1,61639E+11‬‬

‫عب ز‬

‫اس م‬

‫‪00,00‬‬

‫‪14‬‬

‫‪1,61639E+11‬‬

‫عب ز‬

‫أسم ء‬

‫‪09,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪15‬‬

‫‪1,61639E+11‬‬

‫عب سي‬

‫جال‬

‫‪08,50‬‬

‫‪07,75‬‬

‫‪16‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫عب سي‬

‫‪17‬‬

‫‪15/35057827‬‬

‫عب سي‬

‫‪00,00‬‬

‫مصط‬
‫ليد‬

‫‪12,00‬‬

‫‪02,50‬‬

‫‪04,50‬‬

‫‪18‬‬

‫‪15/35045592‬‬

‫عب سي‬

‫‪19‬‬

‫‪1,61639E+11‬‬

‫عب ض ي‬

‫آد‬

‫‪20‬‬

‫‪1,61639E+11‬‬

‫عب يد‬

‫هيث‬

‫‪02,00‬‬

‫محمد اسا‬

‫‪10,00‬‬

‫‪07,50‬‬
‫‪05,00‬‬

‫‪21‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫عب‬

‫خديج‬

‫‪22‬‬

‫‪15/35047925‬‬

‫عبد الحميد‬

‫اسم عيل‬

‫‪00,00‬‬

‫عبد الا‬

‫زه اني‬

‫‪00,00‬‬

‫عبد الا‬

‫عي‬

‫‪24‬‬
‫‪25‬‬

‫‪15,50‬‬

‫حمزة‬

‫‪26‬‬

‫‪15/37003562‬‬

‫عبد ه‬

‫‪27‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫عبدالسا‬

‫هيث‬

‫‪11,50‬‬

‫‪28‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫عبدلي‬

‫أش ا‬

‫‪11,50‬‬

‫‪29‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫‪11,50‬‬

‫‪06,50‬‬
‫‪10,50‬‬

‫‪04,50‬‬

‫‪14,00‬‬

‫عبسي‬

‫قيس‬

‫‪30‬‬

‫‪13/35039260‬‬

‫عثم ني‬

‫نسيم‬

‫‪31‬‬

‫‪15/35042085‬‬

‫مرابط‬

‫اس م‬

‫‪07,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪32‬‬

‫‪14/35043419‬‬

‫عد ان‬

‫أب بكر الصديق‬

‫‪04,00‬‬

‫‪02,50‬‬

‫‪33‬‬

‫‪15/35049461‬‬

‫عب‬

‫نسرين‬

‫‪06,50‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪34‬‬

‫‪15/35045514‬‬

‫شر ف‬

‫الم د‬

‫‪35‬‬

‫‪16/1635045469‬‬

‫مزر ع‬

‫أس م‬

‫‪00,00‬‬

‫‪36‬‬

‫‪15/35044985‬‬

‫السعدي‬

‫‪00,00‬‬

‫‪37‬‬

‫‪07,00‬‬

‫‪06,75‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪00,00‬‬

‫‪16/1635043547‬‬

‫متح‬

‫هش‬

‫‪05,50‬‬

‫‪06,50‬‬

‫عبد السميع‬

‫‪38‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫م ني‬

‫‪07,50‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪39‬‬

‫‪16/35045515‬‬

‫قد ر‬

‫حذي‬

‫‪06,50‬‬

‫‪06,50‬‬

‫‪40‬‬

‫‪15/35044165‬‬

‫ميطح‬

‫فتحي‬

‫‪16,00‬‬

‫‪16,00‬‬

‫إمضاء اأستاذ‪:‬‬

‫‪04,50‬‬

‫‪17,50‬‬

‫‪00,00‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫‪07,00‬‬

‫‪00,00‬‬

‫عبد الرحم ن‬

‫غض‬

‫‪06,50‬‬

‫‪00,00‬‬

‫‪00,00‬‬

‫‪15/35049330‬‬

‫‪01,50‬‬

‫‪00,00‬‬

‫‪03,50‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫‪TER GLOB‬‬
‫‪12,50‬‬

‫ع ش ره‬

‫عبد الا‬

‫‪07,50‬‬

‫أيمن‬

‫أمين‬

‫‪23‬‬

‫‪11,00‬‬

‫‪06,00‬‬

‫‪INTER GLOB‬‬

‫بسكرة في ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجم ريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫زارة التع ي العالي البحث الع مي‬
‫الجذع المشتر لميدان الع‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫ك يـة الع‬

‫التكن ل جيا‬

‫التكن ل جي‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫الفصي ة‪ C:‬الف ج ‪27:‬‬

‫الش ر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الم ي س‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫قائمة السنة ااولى‪2017-2016‬‬

‫الرق‬

‫رق التسجيل‬

‫ال قب‬

‫اإس‬

‫‪01‬‬

‫‪161635046896‬‬

‫‪EX‬‬

‫‪TD‬‬

‫‪02,50‬‬

‫‪00,00‬‬

‫بن ح ده‬

‫أيمن‬

‫‪02‬‬

‫ب راس‬

‫أحمد‬

‫‪00,00‬‬

‫‪03‬‬

‫صحرة‬

‫أمجد‬

‫‪06,50‬‬

‫‪06,50‬‬

‫‪04‬‬

‫‪161635046898‬‬

‫عبيبسي‬

‫إبراهي‬

‫‪05,50‬‬

‫‪06,50‬‬

‫‪05‬‬

‫‪161635046976‬‬

‫عبيبسي‬

‫م زيغ‬

‫‪10,00‬‬

‫‪06‬‬

‫‪161639057068‬‬

‫عبيد‬

‫رمز‬

‫‪07,00‬‬

‫‪02,00‬‬

‫م د‬

‫‪05,00‬‬

‫‪04,00‬‬

‫‪07‬‬

‫‪161635038582‬‬

‫عت سي‬

‫‪08‬‬

‫‪161639057896‬‬

‫عتب‬

‫‪09‬‬

‫‪161635037586‬‬

‫عثم ن‬

‫‪10,50‬‬

‫عبد الج يل‬

‫‪04,50‬‬

‫‪02,00‬‬

‫را ي‬

‫‪10,00‬‬

‫‪10,50‬‬

‫‪10‬‬

‫‪161635037127‬‬

‫عثم ني‬

‫أي‬

‫‪16,50‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪11‬‬

‫‪161635046930‬‬

‫عج جي‬

‫س رة‬

‫‪07,00‬‬

‫‪12‬‬

‫‪161635039189‬‬

‫عج ل‬

‫مري‬

‫‪13‬‬

‫‪161635038640‬‬

‫عج ل‬

‫نرجس‬

‫‪14‬‬

‫‪161635045509‬‬

‫عجيمي‬

‫ج ل‬

‫‪03,00‬‬

‫‪15‬‬

‫‪15/35057292‬‬

‫ف طم الزهراء‬

‫‪00,00‬‬

‫‪16‬‬

‫عدي‬

‫‪01,50‬‬

‫‪00,00‬‬

‫عدي‬

‫عبد الح ي‬

‫عرب‬

‫ي سين‬

‫‪06,00‬‬

‫‪05,00‬‬

‫أيمن‬

‫‪02,00‬‬

‫‪00,00‬‬

‫س سبيل‬

‫‪02,00‬‬

‫‪00,00‬‬

‫‪10,50‬‬

‫‪17‬‬
‫‪18‬‬

‫‪161635047558‬‬

‫عربي‬

‫‪19‬‬

‫‪161635044160‬‬

‫عربي‬

‫‪20‬‬

‫‪161635054854‬‬

‫عربي‬

‫هل‬

‫‪21‬‬

‫‪15/35039930‬‬

‫عر سي‬

‫ع ئش‬

‫‪00,00‬‬

‫‪22‬‬

‫‪15/35051990‬‬

‫عريش‬

‫ابراهي حسين‬

‫‪00,00‬‬

‫‪23‬‬

‫‪161639048856‬‬

‫عريق‬

‫عبد الرحم ن‬

‫‪00,50‬‬

‫‪01,00‬‬

‫‪24‬‬

‫‪161635036961‬‬

‫عزر‬

‫آسي‬

‫‪10,00‬‬

‫‪12,50‬‬

‫‪25‬‬

‫‪14/35042300‬‬

‫عز ز‬

‫السعيد‬

‫‪05,50‬‬

‫عمير‬

‫عبد ربه محمد ق يد‬

‫‪00,00‬‬

‫عز ز‬

‫زكري ء‬

‫‪00,00‬‬

‫ش دار‬

‫محمد‬

‫‪00,00‬‬

‫محمد أمين‬

‫‪00,00‬‬

‫‪27‬‬

‫‪14/35041469‬‬

‫‪28‬‬
‫‪29‬‬

‫‪15/35057947‬‬

‫عشي‬

‫‪30‬‬

‫‪15/35041732‬‬

‫عص‬

‫‪31‬‬
‫‪32‬‬

‫‪15/35048979‬‬

‫‪33‬‬
‫‪34‬‬

‫‪161635054016‬‬

‫إمضاء اأستاذ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫‪01,50‬‬

‫‪00,00‬‬

‫‪00,00‬‬

‫‪161635038312‬‬

‫‪06,50‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪161639054703‬‬

‫‪26‬‬

‫‪RATT‬‬

‫‪09,25‬‬

‫‪01,50‬‬

‫سي‬

‫‪07,50‬‬

‫عط ه‬

‫أحمد‬

‫‪03,50‬‬

‫عط ة‬

‫صدا‬

‫ب رقع‬

‫بس‬

‫‪00,00‬‬

‫ما‬

‫س يل‬

‫‪02,00‬‬

‫زا‬

‫إنتص ر‬

‫‪01,50‬‬

‫‪07,50‬‬

‫‪10,50‬‬
‫‪00,00‬‬
‫‪00,00‬‬

‫‪04,50‬‬

‫‪01,00‬‬

‫‪05,00‬‬

‫‪11,50‬‬

‫‪INTER GLOB‬‬

‫الجم ريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫زارة التع ي العالي البحث الع مي‬
‫الجذع المشتر لميدان الع‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫ك يـة الع‬

‫التكن ل جيا‬

‫التكن ل جي‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫الفصي ة‪ C:‬الف ج ‪28:‬‬

‫الش ر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الم ي س‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫قائمة السنة ااولى‪2017-2016‬‬

‫ال قب‬

‫اإس‬

‫الرق‬

‫رق التسجيل‬

‫‪01‬‬

‫‪161635047454‬‬

‫ترير‬

‫‪02‬‬

‫‪161635038374‬‬

‫حش ني‬

‫‪03‬‬

‫‪15/35044216‬‬

‫ح رة‬

‫‪04‬‬

‫‪15/35040452‬‬

‫دح ح‬

‫محمد لمين‬

‫‪05‬‬

‫‪13/35035711‬‬

‫سراري‬

‫العيد‬

‫‪06‬‬

‫‪15/35041318‬‬

‫سرا‬

‫‪EX‬‬

‫‪TD‬‬

‫فتحي‬

‫‪06,25‬‬

‫‪13,00‬‬

‫محمد الصديق‬

‫‪09,00‬‬

‫عبد الرزا‬
‫‪09,00‬‬

‫‪07‬‬

‫‪161635044566‬‬

‫طرشي‬

‫إسم ن‬

‫‪08‬‬

‫‪161635045586‬‬

‫عزيز‬

‫زين الع بدين‬

‫‪11,00‬‬

‫‪09‬‬

‫‪161635038028‬‬

‫عسل‬

‫عبد الرؤ ف‬

‫‪06,00‬‬

‫‪10‬‬

‫‪161635038326‬‬

‫عش ر‬

‫محمد أمين‬

‫‪11‬‬

‫‪161635037712‬‬

‫عص د‬

‫زكري ء‬

‫‪12‬‬

‫‪161635046736‬‬

‫عط ف‬

‫نصر الدين‬

‫‪13‬‬

‫‪15/35051810‬‬

‫عطي‬

‫ي نس‬

‫‪14‬‬

‫‪14/35042512‬‬

‫ع يص‬

‫عدن ن‬

‫‪11,75‬‬

‫‪08,50‬‬

‫‪14,00‬‬
‫‪08,00‬‬
‫‪10,00‬‬

‫عبد ال ه‬

‫‪10,25‬‬

‫ره‬

‫‪06,00‬‬

‫‪10,25‬‬

‫ع ن‬

‫خ لد‬

‫‪02,00‬‬

‫‪18‬‬

‫‪15/35040468‬‬

‫عاش‬

‫محمد ليد‬

‫‪19‬‬

‫‪15/35038995‬‬

‫ع مي‬

‫الحسين‬

‫‪20‬‬

‫‪161635047451‬‬

‫ع‬

‫عبد الكري‬

‫ع‬

‫هن ء‬

‫ع‬

‫مر ان‬

‫‪15‬‬

‫‪15/35049436‬‬

‫‪16‬‬
‫‪17‬‬

‫‪15/35041478‬‬

‫‪21‬‬
‫‪22‬‬

‫‪15/35040485‬‬

‫‪23‬‬

‫‪161639057198‬‬

‫عي‬

‫‪10,00‬‬

‫‪07,25‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪09,00‬‬

‫‪11,75‬‬

‫عبد السميع‬

‫‪03,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪24‬‬

‫‪161635047446‬‬

‫عم رة‬

‫سم عيل‬

‫‪06,50‬‬

‫‪10,25‬‬

‫‪25‬‬

‫‪15/35043958‬‬

‫عم رة‬

‫مر ة‬

‫‪07,00‬‬

‫‪26‬‬

‫‪161639051248‬‬

‫عم ر‬

‫أس م‬

‫‪27‬‬

‫‪161639056995‬‬

‫عم ر‬

‫ب ح مد‬

‫‪28‬‬

‫‪161635046563‬‬

‫عم ر‬

‫راضي‬

‫‪04,00‬‬

‫‪29‬‬

‫‪161639048859‬‬

‫عم ر‬

‫عبد السا‬

‫‪08,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪30‬‬

‫‪15/35040644‬‬

‫م د‬

‫‪01,50‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪31‬‬

‫‪161635043596‬‬

‫إيم ن‬

‫‪06,00‬‬

‫إمضاء اأستاذ‪:‬‬

‫‪BOUCHRIT‬‬

‫عم ر‬

‫‪10,00‬‬

‫‪10,50‬‬

‫‪12,50‬‬

‫‪12,25‬‬

‫‪01,25‬‬

‫عمر‬

‫‪10,00‬‬

‫‪12,25‬‬

‫‪04,00‬‬

‫‪161639053562‬‬

‫ع يص‬

‫‪11,75‬‬

‫العربي‬
‫‪03,50‬‬

‫ع ل‬

‫‪RATT‬‬

‫‪04,50‬‬
‫‪10,00‬‬

‫‪12,25‬‬

‫‪05,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫الجم ريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫زارة التع ي العالي البحث الع مي‬
‫الجذع المشتر لميدان الع‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫ك يـة الع‬

‫التكن ل جيا‬

‫التكن ل جي‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫الفصي ة‪ C:‬الف ج ‪29:‬‬

‫الش ر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫فيزي ء ‪2‬‬

‫الم ي س‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫قائمة السنة ااولى‪2017-2016‬‬

‫ال قب‬

‫اإس‬

‫‪EX‬‬

‫‪TD‬‬

‫الرق‬

‫رق التسجيل‬

‫نصر الدين‬

‫‪09,50‬‬

‫‪11,75‬‬

‫عب‬

‫‪01‬‬

‫‪1635041304‬‬

‫بن عطي‬

‫‪02‬‬

‫‪15/35046625‬‬

‫ب ع في‬

‫‪04,75‬‬

‫‪03‬‬

‫‪161635045779‬‬

‫ج رة‬

‫كم ل‬

‫‪09,25‬‬

‫‪04‬‬

‫‪161635038754‬‬

‫شر ن‬

‫هش‬

‫‪05‬‬

‫‪161635042459‬‬

‫عبيد‬

‫‪06‬‬

‫‪10,00‬‬
‫‪11,25‬‬
‫‪--‬‬

‫اامين‬

‫مصط‬

‫‪01,25‬‬

‫‪07,00‬‬

‫‪161635045565‬‬

‫عط ة‬

‫رض‬

‫‪10,25‬‬

‫‪14,25‬‬

‫‪161635045896‬‬

‫عط ة‬

‫ي سف‬

‫‪10,50‬‬

‫‪14,00‬‬

‫عم ر‬

‫م د‬

‫‪09‬‬

‫‪161635039275‬‬

‫عمران‬

‫محمد‬

‫‪10‬‬

‫‪161635038847‬‬

‫عمران‬

‫يسين‬

‫‪11‬‬

‫‪161635040934‬‬

‫عمراني‬

‫زكري ء‬

‫‪--‬‬

‫‪12‬‬

‫‪161635041077‬‬

‫عمرا‬

‫عبد العزيز‬

‫‪--‬‬

‫‪13‬‬

‫‪161635041096‬‬

‫عمرا‬

‫عبير‬

‫‪--‬‬

‫‪14‬‬

‫‪161635039301‬‬

‫عمر‬

‫إكرا‬

‫‪07,50‬‬

‫‪14,50‬‬

‫عمر‬

‫رفيدة‬
‫ن ر اايم ن‬

‫‪08,75‬‬

‫‪12,50‬‬

‫احا‬

‫‪08,50‬‬

‫‪11,50‬‬

‫‪18‬‬

‫‪161639056376‬‬

‫عن ر‬

‫عبد ه الط هر‬

‫‪15,75‬‬

‫‪12,75‬‬

‫‪19‬‬

‫‪161635045782‬‬

‫ع ن‬

‫ك ثر‬

‫‪09,75‬‬

‫‪14,50‬‬

‫‪07‬‬
‫‪08‬‬

‫‪15‬‬

‫‪161635039337‬‬

‫‪16‬‬

‫‪15/35049190‬‬

‫عمر‬

‫‪17‬‬

‫‪15/35048747‬‬

‫عمير‬

‫‪-‬‬‫‪02,25‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪03,50‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪02,00‬‬

‫ع يسي‬

‫أش ا‬

‫‪21‬‬

‫‪161635038188‬‬

‫عيد‬

‫فرح‬

‫‪22‬‬

‫‪161635053706‬‬

‫عيس‬

‫خ ل‬

‫‪--‬‬

‫‪23‬‬

‫‪15/35041494‬‬

‫ص في‬

‫‪13,00‬‬

‫‪20‬‬

‫عيس‬

‫‪00,50‬‬

‫‪08,00‬‬

‫‪08,50‬‬

‫عيان‬

‫اسم عيل‬

‫‪25‬‬

‫‪15/35038782‬‬

‫غب لي‬

‫أمير‬

‫‪--‬‬

‫‪26‬‬

‫‪15/35050118‬‬

‫غرا‬

‫عبد السا‬

‫‪--‬‬

‫من ل‬

‫غرا‬

‫‪12,00‬‬

‫‪--‬‬

‫‪04,00‬‬

‫‪24‬‬

‫‪RATT‬‬

‫‪27‬‬

‫‪15/35045595‬‬

‫‪28‬‬

‫‪161639056923‬‬

‫غربي‬

‫أحمد الغربي‬

‫‪04,00‬‬

‫‪29‬‬

‫‪161639057915‬‬

‫غري ني‬

‫عي‬

‫‪03,50‬‬

‫‪10,75‬‬

‫‪11,00‬‬

‫‪30‬‬

‫‪161639057968‬‬

‫غري ني‬

‫‪02,75‬‬

‫‪11,25‬‬

‫‪07,00‬‬

‫‪31‬‬

‫‪161635042563‬‬

‫غش‬

‫‪32‬‬

‫‪161639057939‬‬

‫غش ة‬

‫ي نس‬
‫اب يع‬

‫بدرالدين‬

‫‪02,75‬‬

‫‪05,75‬‬

‫‪09,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫محمد س مي‬

‫‪02,00‬‬

‫‪09,25‬‬

‫‪33‬‬

‫‪161639057964‬‬

‫غط س‬

‫هجيرة‬

‫‪07,50‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪34‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫مخ ف‬

‫ريم‬

‫‪05,00‬‬

‫‪10,50‬‬

‫‪35‬‬

‫‪15/35046466‬‬

‫يحي‬

‫محم د‬

‫‪06,75‬‬

‫‪12,50‬‬

‫‪35‬‬

‫‪15/35046466‬‬

‫غرايسي‬

‫محمد جال الدين‬

‫‪07,50‬‬

‫‪15,00‬‬

‫‪35‬‬

‫‪15/35046466‬‬

‫عمير‬

‫عبد ربه محمد ق يد‬

‫‪10,25‬‬

‫‪13,50‬‬

‫‪35‬‬

‫‪15/35046466‬‬

‫‪05,00‬‬

‫‪12,75‬‬

‫إمضاء اأستاذ‪:‬غ بل ب جمعة‬

‫‪,,,,,,,,,‬‬

‫لعي ضي‬

‫رمز‬

‫‪05,00‬‬

‫‪11,00‬‬

‫بسكرة في ‪2017-05-22:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجذع المشتر لميدان الع‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫ك يـة الع‬

‫التكن ل جيا‬

‫التكن ل جي‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫الفصي ة‪ C:‬الف ج ‪30:‬‬

‫الش ر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الم ي س‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫قائمة السنة ااولى‪2017-2016‬‬

‫ال قب‬

‫اإس‬

‫الرق‬

‫رق التسجيل‬

‫بن عيس‬

‫كري‬

‫‪05,00‬‬

‫تعي ط‬

‫كنزة‬

‫‪04,50‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪03‬‬

‫‪13/35031679‬‬

‫خافن‬

‫محمد أن ر‬

‫‪04‬‬

‫‪15/34093286‬‬

‫زدا‬

‫كري‬

‫‪08,50‬‬

‫‪12,25‬‬

‫زر قي‬

‫شرف الدين‬

‫‪03,50‬‬

‫‪10,00‬‬

‫حمزة س ي‬

‫‪10,00‬‬

‫‪10,50‬‬

‫أمين‬
‫عبد الح ي‬

‫‪01‬‬
‫‪02‬‬

‫‪05‬‬

‫‪14/35041529‬‬

‫‪06‬‬

‫‪1639054384‬‬
‫‪15/35039295‬‬

‫سحن ن‬

‫‪07‬‬

‫‪15/35038817‬‬

‫غرابي‬

‫‪08‬‬

‫‪15/35039960‬‬

‫غرارة‬

‫‪09‬‬

‫غرارة‬

‫فر‬

‫‪EX‬‬

‫‪TD‬‬

‫‪RATT‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪10‬‬

‫‪15/35040100‬‬
‫‪15/35044189‬‬

‫غراسي‬

‫عي‬

‫‪11‬‬

‫‪14/35050483‬‬

‫غراسي‬

‫محمد جال الدين‬

‫‪12‬‬

‫‪15/35048870‬‬

‫غربي‬

‫دال‬

‫‪10,00‬‬

‫‪13‬‬

‫‪15/35049435‬‬

‫غربي‬

‫عبد ال ه‬

‫‪06,25‬‬

‫‪14‬‬

‫‪15/35042247‬‬

‫غض‬

‫عبد المجيد‬

‫‪04,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪15‬‬

‫‪15/35042134‬‬

‫غض بي‬

‫خ لد‬

‫‪05,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫غا‬

‫نسرين‬

‫‪06,00‬‬

‫ش ين ز‬

‫‪16‬‬
‫‪17‬‬

‫‪161635054053‬‬

‫غاس‬

‫‪18‬‬

‫‪161635039034‬‬

‫غمر‬

‫‪19‬‬

‫‪161639052813‬‬

‫غندير‬

‫‪20‬‬

‫‪161635045704‬‬

‫غني‬

‫‪21‬‬

‫‪161635039957‬‬

‫غ يل‬

‫‪22‬‬

‫‪161639054502‬‬

‫غي ب‬

‫‪09,25‬‬

‫‪11,25‬‬

‫‪14,50‬‬
‫‪11,50‬‬

‫‪10,00‬‬

‫إل‬
‫عبد العزيز‬

‫‪10,75‬‬
‫‪08,50‬‬

‫ن صر الحق‬

‫‪11,50‬‬
‫‪12,25‬‬
‫‪08,00‬‬

‫‪07,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪13,00‬‬

‫انيس شري‬

‫‪06,50‬‬

‫‪11,50‬‬

‫‪08,00‬‬

‫‪06,00‬‬

‫‪11,50‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪23‬‬

‫‪161635043689‬‬

‫‪24‬‬

‫‪161639055117‬‬

‫فر ر‬

‫‪25‬‬

‫‪161639064107‬‬

‫فج ل‬

‫عبد الحميد‬

‫‪26‬‬

‫‪161635044234‬‬

‫فراد‬

‫عاء الدين‬

‫‪00,00‬‬

‫‪10,25‬‬

‫فراد‬

‫عت‬

‫‪10,75‬‬

‫‪12,00‬‬

‫‪28‬‬

‫‪161635047334‬‬

‫فراد‬

‫فتيح‬

‫‪06,25‬‬

‫‪11,50‬‬

‫‪29‬‬

‫‪161639056562‬‬

‫فراني‬

‫ه ار‬

‫‪09,00‬‬

‫‪11,75‬‬

‫‪30‬‬

‫‪161639053005‬‬

‫فريحي‬

‫رض ان‬

‫‪06,00‬‬

‫‪31‬‬

‫‪161635037503‬‬

‫فكر ن‬

‫خديج‬

‫‪03,75‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪32‬‬

‫‪161635047980‬‬

‫فكر ن‬

‫محمد ص بر‬

‫‪10,00‬‬

‫‪13,25‬‬

‫عمر‬

‫محمد عص‬

‫فم‬

‫عبد السا‬

‫‪33‬‬
‫‪34‬‬

‫إمض ء اأست ذ‪:‬بوشريط وف ء‬

‫‪06,00‬‬

‫ف ز‬

‫غياسن‬

‫‪161635038059‬‬

‫‪10,00‬‬

‫محمد عص‬

‫سعيدة‬

‫‪27‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪02,00‬‬

‫‪10,25‬‬

‫‪09,00‬‬

‫‪07,00‬‬

‫بسكرة في ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجم ريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫زارة التع ي العالي‬

‫البحث الع مي‬
‫الجذع المشتر لميدان الع‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫ك يـة الع‬

‫التكن ل جيا‬

‫التكن ل جي‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫الفصي ة‪ D:‬الف ج ‪31:‬‬

‫الش ر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الم ي س‪ :‬فيزي ء ‪2‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫قائمة السنة ااولى‪2017-2016‬‬

‫الرق‬

‫رق التسجيل‬

‫‪01‬‬

‫‪14/35040949‬‬

‫‪02‬‬

‫‪161635041224‬‬

‫ال قب‬

‫اإس‬

‫‪EX‬‬

‫‪TD‬‬

‫أميرة‬

‫‪10,50‬‬

‫‪09,50‬‬

‫دراجي‬

‫محمد جال‬

‫‪04,00‬‬

‫‪03‬‬

‫‪161639055565‬‬

‫سرح ن‬

‫خيرالدين‬

‫‪10,00‬‬

‫‪04‬‬

‫‪161635039454‬‬

‫شرقي‬

‫ن ر جي ن‬

‫‪11,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫صيد‬

‫‪00,00‬‬

‫‪08,50‬‬

‫تيريري‬

‫أش ا‬

‫‪05‬‬

‫‪16/35042058‬‬

‫‪06‬‬

‫‪14/35035716‬‬

‫غمر‬

‫ما‬

‫‪07‬‬

‫‪15/35045218‬‬

‫غي ب‬

‫عبد الحق‬

‫‪08‬‬

‫‪15/35045359‬‬

‫غيب‬

‫م س‬

‫‪09‬‬

‫‪15/35045588‬‬

‫ف يز‬

‫ف طم الزهرة‬

‫فرح تي‬

‫حس‬

‫‪11‬‬

‫‪15/39073724‬‬

‫فزاعي‬

‫عيس‬

‫‪12‬‬

‫‪15/35040001‬‬

‫ف ضيل‬

‫عبد المجيد‬

‫‪10‬‬

‫‪03,50‬‬
‫‪13,00‬‬

‫‪00,50‬‬

‫‪00,00‬‬

‫‪08,50‬‬

‫‪13,00‬‬

‫‪06,00‬‬

‫‪11,00‬‬

‫‪13‬‬

‫‪161635054677‬‬

‫فيالي‬

‫ما‬

‫‪14‬‬

‫‪161635047417‬‬

‫ق در‬

‫حبيب‬

‫‪07,75‬‬

‫‪15‬‬

‫‪161639055210‬‬

‫ق دير‬

‫نج د‬

‫‪10,00‬‬

‫‪16‬‬

‫‪15/35050138‬‬

‫ق رة‬

‫عم د‬

‫‪03,25‬‬

‫‪17‬‬

‫‪161635040699‬‬

‫قس‬

‫أحمد‬

‫‪18‬‬

‫‪161635046000‬‬

‫قس‬

‫محمد‬

‫‪19‬‬

‫‪15/35045187‬‬

‫‪20‬‬

‫قس‬

‫‪RATT‬‬

‫‪05,00‬‬

‫‪10,50‬‬
‫‪11,50‬‬
‫‪00,00‬‬

‫‪08,00‬‬

‫‪161635036968‬‬

‫ق سمي‬

‫آي‬

‫‪21‬‬

‫‪161635044111‬‬

‫ق سمي‬

‫حسين‬

‫‪05,25‬‬

‫‪22‬‬

‫‪161635043365‬‬

‫ق سمي‬

‫س رة‬

‫‪03,25‬‬

‫‪05,50‬‬

‫‪23‬‬

‫‪161635041120‬‬

‫ق سمي‬

‫عم د‬

‫‪03,25‬‬

‫‪03,00‬‬

‫‪24‬‬

‫‪161635039391‬‬

‫ق سمي‬

‫عم د الدين‬

‫‪08,00‬‬
‫‪07,50‬‬

‫ق سمي‬

‫ايمن‬

‫‪02,75‬‬

‫‪03,00‬‬

‫‪26‬‬

‫‪161639051396‬‬

‫ق شي‬

‫خ لد‬

‫‪10,50‬‬

‫‪11,50‬‬

‫‪27‬‬

‫‪161635055147‬‬

‫قدر‬

‫مري‬

‫‪00,00‬‬

‫‪05,50‬‬

‫‪28‬‬

‫‪161635053225‬‬

‫قد ار‬

‫أم ل‬

‫‪29‬‬

‫‪161635042171‬‬

‫قد ر‬

‫‪30‬‬

‫‪161635046924‬‬

‫قديدة‬

‫‪161635038323‬‬

‫‪31‬‬
‫‪32‬‬

‫إمضاء اأستاذ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫‪05,00‬‬

‫ص برين‬
‫‪05,50‬‬

‫‪25‬‬

‫‪02,00‬‬

‫‪03,00‬‬

‫حسين‬
‫رض ان‬

‫قرا‬

‫محمد أس م‬

‫‪03,25‬‬

‫‪05,50‬‬

‫‪08,75‬‬

‫ق رار‬

‫أحمد فتحي‬

‫‪02,25‬‬

‫‪08,50‬‬

‫‪08,00‬‬

‫بسكرة في ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجم ريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫زارة التع ي العالي‬

‫البحث الع مي‬
‫الجذع المشتر لميدان الع‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫ك يـة الع‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫التكن ل جيا‬

‫الفصي ة‪ D:‬الف ج ‪32:‬‬

‫الش ر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الم ي س‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫قائمة السنة ااولى‪2017-2016‬‬

‫ال قب‬

‫اإس‬

‫‪EX‬‬

‫الرق‬

‫رق التسجيل‬

‫‪01‬‬

‫‪16/35045734‬‬

‫بن ح ري‬

‫عز الدين‬

‫‪02‬‬

‫‪16/1639075481‬‬

‫ح يمي‬

‫عم د رامي‬

‫‪05,50‬‬

‫‪07,00‬‬

‫‪03‬‬

‫‪16/1639089398‬‬

‫خب ش‬

‫عبد المجيد‬

‫‪13,50‬‬

‫‪16,00‬‬

‫دريسي‬

‫عبد الج يل‬

‫‪05,50‬‬

‫نبيل‬

‫‪04‬‬
‫‪05‬‬

‫‪14/35036661‬‬

‫زايد‬

‫‪06‬‬

‫‪16/1635039054‬‬

‫شتيح‬

‫‪16/16350409‬‬

‫عش ر‬

‫رندة‬

‫فكيرين‬

‫محمد رمض ن عبد السا‬

‫‪07‬‬
‫‪08‬‬

‫ن ر ال د‬

‫‪08,00‬‬

‫قس‬

‫عزيز‬

‫‪08,00‬‬

‫‪10‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫ق سمي‬

‫ج ين‬

‫‪04,50‬‬

‫‪11‬‬

‫‪15/35050195‬‬

‫قت ل‬

‫مح ظ‬

‫‪09,50‬‬

‫‪12‬‬

‫‪15/35041538‬‬

‫قد ار‬

‫‪13‬‬

‫‪15/35040797‬‬

‫قديد‬

‫ن ر ال دى‬

‫‪14‬‬

‫‪161635039947‬‬

‫قرب س‬

‫س سبيل‬

‫‪15‬‬

‫‪15/35038751‬‬

‫‪09‬‬

‫قرعيشي‬

‫‪TD‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪06,00‬‬
‫‪08,00‬‬

‫أكر‬
‫‪11,00‬‬

‫‪15,00‬‬

‫أكر ن ر ااسا‬

‫‪16‬‬

‫‪161635038900‬‬

‫‪07,50‬‬

‫‪17‬‬

‫‪161635043693‬‬

‫قرقط‬

‫س‬

‫‪11,00‬‬

‫‪13,00‬‬

‫‪18‬‬

‫‪161635045485‬‬

‫قرم‬

‫ال د‬

‫‪10,50‬‬

‫‪16,00‬‬

‫‪19‬‬

‫‪161639054577‬‬

‫قرميط‬

‫محمد ع ي‬

‫‪10,50‬‬

‫‪11,50‬‬

‫‪20‬‬

‫‪161635054304‬‬

‫قريد‬

‫عم د‬

‫‪21‬‬

‫‪161635039770‬‬

‫قسمي‬

‫خ لد‬

‫‪09,00‬‬

‫‪22‬‬

‫‪161639055688‬‬

‫قس‬

‫محمد لزهر‬

‫‪04,50‬‬

‫‪23‬‬

‫‪14/35034914‬‬

‫قصب ي‬

‫عم د الدين‬

‫‪10,00‬‬

‫‪11,50‬‬
‫‪07,00‬‬

‫‪24‬‬

‫‪161639051476‬‬

‫قص‬

‫زهير‬

‫‪05,50‬‬

‫‪25‬‬

‫‪15/35039600‬‬

‫قط ف‬

‫زهي‬

‫‪09,50‬‬

‫‪11,00‬‬

‫‪26‬‬

‫‪161635038079‬‬

‫قط ف تم‬

‫عبده‬

‫‪10,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪27‬‬

‫‪161639047760‬‬

‫قط ي‬

‫زي د‬

‫‪10,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪28‬‬

‫‪161639064514‬‬

‫قم ر‬

‫بدر الدين‬

‫‪29‬‬

‫‪161639054106‬‬

‫قم‬

‫أس مه‬

‫‪30‬‬

‫‪161639057016‬‬

‫قم ل‬

‫حسين‬

‫‪31‬‬

‫‪161635038938‬‬

‫قند ز‬

‫‪07,50‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪12,00‬‬

‫راني‬

‫‪09,00‬‬

‫‪15,00‬‬

‫‪32‬‬

‫عج ل‬

‫مري‬

‫‪07,00‬‬

‫‪05,00‬‬

‫‪33‬‬

‫ال يبه‬

‫أحمد‬

‫‪11,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪34‬‬

‫احمد ص لح‬

‫عبد ه‬

‫‪13,00‬‬

‫‪07,00‬‬

‫الط‬

‫‪08,00‬‬

‫‪14,00‬‬

‫‪35‬‬
‫‪36‬‬
‫‪37‬‬
‫‪38‬‬

‫‪15/35041522‬‬

‫سيد‬

‫محمد الصغير‬

‫‪15,00‬‬

‫مع ذ‬

‫الحسن محمد محم د‬

‫‪13,00‬‬

‫مش‬

‫‪Dr Said Benramache‬‬
‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬
‫إمضاء اأستاذ‪:‬‬

‫‪03,00‬‬

‫‪13,00‬‬

‫قرفي‬

‫‪16/4560‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪15,00‬‬

‫إحس ن‬

‫سيداتي‬

‫‪RATT‬‬

‫ن دي‬

‫‪18,50‬‬
‫‪10,00‬‬

‫‪08,00‬‬

‫‪13,00‬‬

‫‪13,50‬‬

‫التكن ل جي‬

‫الجم ريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫زارة التع ي العالي‬

‫البحث الع مي‬
‫الجذع المشتر لميدان الع‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫ك يـة الع‬

‫التكن ل جيا‬

‫التكن ل جي‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫الفصي ة‪ D:‬الف ج ‪33:‬‬

‫الش ر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الم ي س‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫قائمة السنة ااولى‪2017-2016‬‬

‫ال قب‬

‫اإس‬

‫‪EX‬‬

‫‪01‬‬

‫شيت ر‬

‫عبد ه‬

‫الرق‬

‫رق التسجيل‬

‫‪07,50‬‬

‫‪10,50‬‬

‫‪02‬‬

‫قس‬

‫قس‬

‫‪08,50‬‬

‫‪18,00‬‬

‫‪03‬‬

‫‪15/35049432‬‬

‫قط‬

‫عبد الكري‬

‫‪04‬‬

‫‪15/35041575‬‬

‫قطي ني‬

‫جم ل الدين‬

‫‪05‬‬

‫‪15/35044979‬‬

‫ق ادري‬

‫اكر‬

‫‪06‬‬

‫‪15/35048965‬‬

‫ق ادري‬

‫سيف الدين‬

‫‪07‬‬

‫‪15/35045217‬‬

‫ق ادري‬

‫عبد الحق‬

‫‪08‬‬

‫‪161639055548‬‬

‫ق اس‬

‫ح فظ الدين‬

‫‪06,50‬‬

‫‪06,50‬‬

‫‪RATT‬‬

‫‪TD‬‬

‫‪07,50‬‬

‫‪09,00‬‬

‫‪14,00‬‬

‫‪12,00‬‬

‫‪09‬‬

‫‪161639054230‬‬

‫ق ال‬

‫ج ين‬

‫‪07,50‬‬

‫‪13,00‬‬

‫‪08,00‬‬

‫‪10‬‬

‫‪161639051874‬‬

‫ق بي‬

‫ن ره ن‬

‫‪08,50‬‬

‫‪08,50‬‬

‫‪12,00‬‬

‫ق طر‬

‫هجيرة‬

‫ق طر‬

‫نج ة‬

‫‪14,50‬‬

‫‪20,00‬‬

‫‪13‬‬

‫‪161639055196‬‬

‫ق قي‬

‫مسع دة‬

‫‪08,00‬‬

‫‪11,00‬‬

‫‪14‬‬

‫‪161639051281‬‬

‫ق يدر‬

‫أيمن‬

‫‪08,00‬‬

‫‪15‬‬

‫‪161639057301‬‬

‫ق يدر‬

‫مب رك‬

‫‪02,00‬‬

‫‪07,50‬‬

‫‪16‬‬

‫‪11‬‬

‫‪15/35049215‬‬

‫‪12‬‬

‫‪12,00‬‬

‫‪14,00‬‬
‫‪15,00‬‬

‫‪161635046725‬‬

‫ق يس‬

‫منصف‬

‫‪00,00‬‬

‫‪08,00‬‬

‫‪17‬‬

‫‪161635045585‬‬

‫قيداد‬

‫زي ن‬

‫‪02,00‬‬

‫‪08,00‬‬

‫‪04,00‬‬

‫‪18‬‬

‫‪161635045699‬‬

‫قيداد‬

‫عبد الرحي‬

‫‪08,00‬‬

‫‪10,50‬‬

‫‪00,00‬‬

‫قيداد‬

‫زي ن‬

‫‪20‬‬

‫‪161635044755‬‬

‫قيد ا‬

‫ليد‬

‫‪21‬‬

‫‪161635042465‬‬

‫قيط ن‬

‫‪22‬‬

‫‪161635037409‬‬

‫ك برين‬

‫‪19‬‬

‫من ر‬

‫‪05,50‬‬

‫‪06,00‬‬

‫‪01,50‬‬

‫ت ي الدين محمد اسا‬

‫‪06,50‬‬

‫‪11,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪12,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫كمي‬

‫هيب‬

‫كمي‬

‫هيب‬

‫كب ط‬

‫معتز ب ه‬

‫‪26‬‬

‫‪161639055190‬‬

‫كديد‬

‫محمد زي د‬

‫‪04,50‬‬

‫‪27‬‬

‫‪161639055659‬‬

‫كر ش‬

‫ف طم‬

‫‪08,00‬‬

‫‪28‬‬

‫‪161635039040‬‬

‫ك لي‬

‫محم د‬

‫‪16,00‬‬

‫‪19,00‬‬

‫‪29‬‬

‫‪161639055233‬‬

‫ات من‬

‫س‬

‫‪11,50‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪161635045707‬‬

‫لب ز‬

‫عبد ال در‬

‫‪05,50‬‬

‫‪12,00‬‬

‫‪31‬‬

‫لكحل‬

‫عمر‬

‫‪02,50‬‬

‫‪10,50‬‬

‫‪32‬‬

‫مب ر‬

‫ي زيد‬

‫‪01,00‬‬

‫‪23‬‬
‫‪24‬‬

‫‪15/35041527‬‬

‫‪25‬‬

‫‪30‬‬

‫‪Dr Said Benramache‬‬
‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬
‫إمضاء اأستاذ‪:‬‬

‫‪09,00‬‬
‫‪10,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪10,50‬‬

‫بسكرة في ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجم ريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫زارة التع ي العالي‬

‫البحث الع مي‬
‫الجذع المشتر لميدان الع‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫ك يـة الع‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫التكن ل جيا‬

‫الفصي ة‪ D:‬الف ج ‪34:‬‬

‫الش ر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الم ي س‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫قائمة السنة ااولى‪2017-2016‬‬

‫اإس‬

‫‪EX‬‬

‫الرق‬

‫رق التسجيل‬

‫‪01‬‬

‫‪161635046026‬‬

‫تراك‬

‫ب س‬

‫‪02‬‬

‫‪161635046087‬‬

‫ده ن‬

‫محمد‬

‫‪13,50‬‬

‫رحم ن‬

‫اسم عيل‬

‫‪03‬‬

‫ال قب‬

‫‪TD‬‬

‫‪RATT‬‬

‫‪13,00‬‬

‫زبير‬

‫رابح‬

‫‪07,25‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪10,25‬‬

‫‪05‬‬

‫‪161635038000‬‬

‫شعير‬

‫ع دل‬

‫‪05,50‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪13,75‬‬

‫‪06‬‬

‫‪1635037267‬‬

‫ق سمي‬

‫الط هر عبد اأحد‬

‫كريبع‬

‫سي‬

‫‪08‬‬

‫‪15/35043355‬‬

‫كاتم‬

‫أمين‬

‫‪09‬‬

‫‪15/35041253‬‬

‫كي‬

‫‪10‬‬

‫‪13/35037528‬‬

‫ك اسي‬
‫ك يز‬

‫‪04‬‬

‫‪07‬‬

‫ه ار ب مدين‬
‫عم د الدين‬
‫هند‬

‫‪11‬‬

‫‪15/39076768‬‬

‫‪12‬‬

‫‪15/36015437‬‬

‫كيحل‬

‫اميم‬

‫‪08,25‬‬

‫‪12,75‬‬

‫‪13‬‬

‫‪15/35041650‬‬

‫كير‬

‫عبدالن ر‬

‫‪08,00‬‬

‫‪13,00‬‬

‫‪14‬‬

‫‪15/35042098‬‬

‫امع‬

‫الي س‬

‫‪04,00‬‬

‫‪15‬‬

‫‪15/39069129‬‬

‫لب‬
‫لحم يدي‬

‫‪16‬‬

‫‪10,00‬‬

‫محمد التج ني‬
‫ت نس‬

‫‪17‬‬

‫‪15/35052071‬‬

‫لح ل‬

‫عي د‬

‫‪18‬‬

‫‪161635044206‬‬

‫لخذار‬

‫ص ي‬

‫‪19‬‬

‫‪161635038755‬‬

‫لخذار‬

‫هش‬

‫‪20‬‬

‫‪14/35041179‬‬

‫لخذار‬

‫ي نس‬

‫‪21‬‬

‫‪161635038564‬‬

‫لرا‬

‫‪10,00‬‬

‫‪11,25‬‬

‫‪12,50‬‬

‫‪06,00‬‬

‫‪10,25‬‬

‫منذر‬

‫‪05,00‬‬

‫‪10,25‬‬

‫‪22‬‬

‫‪161635045661‬‬

‫لزن‬

‫صاح الدين‬

‫‪09,50‬‬

‫‪11,00‬‬

‫‪23‬‬

‫‪161635047349‬‬

‫لش ق‬

‫محمد بال‬

‫‪06,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪24‬‬

‫‪161635042542‬‬

‫لش ق‬

‫ي سمين‬

‫‪09,50‬‬

‫‪11,00‬‬

‫‪25‬‬

‫‪161635042251‬‬

‫لصط‬

‫س رة‬

‫‪07,50‬‬

‫‪13,75‬‬

‫‪26‬‬

‫‪15/35051764‬‬

‫لطرش‬

‫سع د‬

‫‪06,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪27‬‬

‫‪161635037353‬‬

‫لطيف‬

‫ب ي ج ين‬

‫‪28‬‬

‫‪161635042209‬‬

‫لعب شي‬

‫رابح‬

‫‪29‬‬

‫‪15/35039608‬‬

‫‪30‬‬

‫‪161635038458‬‬

‫لعذا ر‬
‫لعر سي‬
‫لعريبي‬

‫زين الدين ال د‬

‫‪05,00‬‬

‫‪31‬‬

‫‪15/35041549‬‬

‫أن ل‬

‫‪06,50‬‬

‫‪32‬‬

‫‪161635044261‬‬

‫لعالي‬

‫محمد اأمين‬

‫‪03,25‬‬

‫‪33‬‬

‫‪161635044261‬‬

‫لعالي‬

‫محمد اأمين‬

‫‪34‬‬

‫‪161635045451‬‬

‫لعم رة‬

‫أميرة‬

‫‪35‬‬

‫‪161635042080‬‬

‫لعي ضي‬

‫إيم ن‬

‫‪36‬‬

‫‪161635046041‬‬

‫لعي ضي‬

‫رمز‬

‫‪37‬‬

‫‪15/35038870‬‬

‫عد ان‬

‫‪38‬‬

‫إمضاء اأستاذ‪:‬ب‬

‫فاء ء‬
‫بوشريط وف‬
‫شريط‬

‫‪10,50‬‬

‫محمد ي سين‬
‫‪10,00‬‬

‫‪161635041418‬‬

‫‪08,50‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪10,50‬‬

‫لغ‬

‫‪11,00‬‬

‫‪03,50‬‬

‫‪10,00‬‬

‫أي‬

‫‪10,00‬‬

‫‪11,50‬‬

‫يمين‬

‫‪08,50‬‬

‫‪12,25‬‬

‫‪09,00‬‬

‫التكن ل جي‬

‫الجم ريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫زارة التع ي العالي‬

‫البحث الع مي‬
‫الجذع المشتر لميدان الع‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫التكن ل جيا‬

‫ك يـة الع‬

‫التكن ل جي‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫الفصي ة‪ D:‬الف ج ‪35:‬‬

‫الش ر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الم ي س‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫قائمة السنة ااولى‪2017-2016‬‬

‫الرق‬

‫رق التسجيل‬

‫ال قب‬
‫حم د‬

‫‪01‬‬

‫اإس‬

‫‪EX‬‬

‫‪TD‬‬

‫مر ى‬

‫‪10.5‬‬

‫‪13,00‬‬

‫الص د‬

‫‪04,00‬‬

‫‪RATT‬‬

‫‪02‬‬

‫رابح‬

‫‪03‬‬

‫لح لي‬

‫يسرى‬

‫لرا‬

‫منصف‬

‫‪07,00‬‬

‫نريم ن‬

‫‪06,00‬‬

‫‪7.25‬‬

‫‪12,00‬‬

‫‪13.5‬‬

‫‪04‬‬
‫‪05‬‬

‫‪14/35041509‬‬

‫لع ش‬

‫‪06‬‬

‫‪15/35044246‬‬

‫لع اد‬

‫ص بر‬

‫لعي ضي‬

‫عي‬

‫لعي ضي‬

‫عبد الحميد‬

‫‪13,00‬‬

‫ل ريكي‬

‫أن ر‬

‫‪15,00‬‬

‫ل يرح‬

‫س رة‬

‫‪12,00‬‬

‫ل يرح‬

‫أسم ء‬

‫‪13,00‬‬

‫لكبير‬

‫ن ر ال دى‬

‫‪4.5‬‬

‫لكس ر‬

‫أصيل‬

‫‪00,00‬‬

‫‪14‬‬

‫‪15/35041287‬‬

‫لمعيني‬

‫أحمد أمين‬

‫‪15‬‬

‫‪15/35051795‬‬

‫لمغز‬

‫‪07‬‬
‫‪08‬‬

‫‪15/35049015‬‬

‫‪09‬‬

‫‪161635040732‬‬

‫‪10‬‬
‫‪11‬‬

‫‪15/35045541‬‬

‫‪12‬‬

‫‪161635043537‬‬

‫‪13‬‬

‫‪15/35041746‬‬

‫لميسي‬

‫احمد‬

‫‪12.5‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪15.5‬‬
‫‪13.5‬‬
‫‪09,00‬‬
‫‪06,00‬‬

‫‪14.5‬‬

‫محمد ث مر‬

‫‪16‬‬

‫‪15/35045318‬‬

‫‪17‬‬

‫‪161635039791‬‬

‫ل ط‬

‫‪02,00‬‬

‫‪18‬‬

‫‪161635041089‬‬

‫ل الي‬

‫عبد ال ه‬

‫‪14.5‬‬

‫‪13.25‬‬

‫‪11.5‬‬

‫‪7.5‬‬

‫‪19‬‬

‫‪15/35048996‬‬

‫‪20‬‬

‫‪161635044240‬‬

‫‪22‬‬

‫‪161639054691‬‬

‫ل نيس‬

‫‪21‬‬

‫ع ئش‬

‫ل صيف‬

‫عم د الدين‬

‫ل نيس‬

‫ائل‬
‫ائل‬

‫‪09,00‬‬

‫‪6.5‬‬

‫‪23‬‬

‫‪161635042130‬‬

‫ليحي‬

‫ايم ن‬

‫‪24‬‬

‫‪161635040854‬‬

‫مب ركي‬

‫حسين‬

‫‪02,00‬‬

‫‪25‬‬

‫‪161635054496‬‬

‫مج ني‬

‫مبر‬

‫‪08,00‬‬

‫‪07,00‬‬

‫‪26‬‬

‫‪161635042067‬‬

‫مح مدي‬

‫أمين‬

‫‪11,00‬‬

‫‪13,00‬‬

‫‪27‬‬

‫‪161639054259‬‬

‫مح ي‬

‫حميدة‬

‫‪10,00‬‬

‫‪13.25‬‬

‫‪28‬‬

‫‪161635038191‬‬

‫محمدى‬

‫فل‬

‫‪11.5‬‬

‫‪10.5‬‬

‫‪29‬‬

‫‪161639051364‬‬

‫محمد‬

‫ج بر‬

‫‪11.5‬‬

‫‪30‬‬

‫‪161639054465‬‬

‫محمد‬

‫عاء الدين‬

‫‪10,00‬‬

‫‪31‬‬

‫‪161639051751‬‬

‫محمد‬

‫محمد ري ض‬

‫‪02,00‬‬

‫‪32‬‬

‫‪161639064352‬‬

‫محمد‬

‫مري‬

‫‪04,00‬‬

‫مخ ف‬

‫ريم‬

‫‪34‬‬

‫‪161635038120‬‬

‫مرابطي‬

‫عي‬

‫‪11,00‬‬
‫‪06,00‬‬

‫‪4.5‬‬

‫مرز‬

‫خير الدين‬

‫‪10.5‬‬

‫‪10.5‬‬

‫‪36‬‬

‫مصم د‬

‫ب ء الدين‬

‫‪09,00‬‬

‫‪37‬‬

‫منصر‬

‫‪38‬‬

‫إمضاء‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫اأستاذ‪MECHGOUG. R :‬‬
‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫‪13,25‬‬

‫‪08,25‬‬

‫‪06,00‬‬

‫نبشي‬

‫‪10,00‬‬

‫‪11,00‬‬

‫‪09,00‬‬

‫‪35‬‬

‫‪07,75‬‬

‫‪09,00‬‬

‫‪07,00‬‬

‫‪33‬‬

‫‪07,50‬‬

‫‪10,00‬‬

‫رمز‬

‫ل ص ن‬

‫‪08,75‬‬

‫‪07,00‬‬

‫‪07,75‬‬

‫ف ز‬
‫شمس الدين‬

‫‪09,00 05,00‬‬

‫‪09,50‬‬

‫بسكرة في ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجم ريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫البحث الع مي‬

‫زارة التع ي العالي‬

‫الجذع المشتر لميدان الع‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫ك يـة الع‬

‫التكن ل جيا‬

‫التكن ل جي‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫الفصي ة‪ D:‬الف ج ‪36:‬‬

‫الش ر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الم ي س‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫قائمة السنة ااولى‪2017-2016‬‬

‫الرق‬

‫رق التسجيل‬

‫ال قب‬

‫اإس‬

‫‪EX‬‬

‫‪TD‬‬

‫‪01‬‬

‫‪15/39089307‬‬

‫الح ج عش ر‬

‫ي سف‬

‫‪09,25‬‬

‫‪08,25‬‬

‫‪02‬‬

‫‪14/35037948‬‬

‫الع بد‬

‫س يم‬

‫‪03,25‬‬

‫‪03‬‬

‫‪16/35016461‬‬

‫دا د‬

‫عم د‬

‫‪05,75‬‬

‫‪04‬‬

‫‪1,61639E+11‬‬

‫رزيق‬

‫أمجد‬

‫‪00,25‬‬

‫‪161635041215‬‬

‫ر بي‬

‫محمد اأمين‬

‫‪05‬‬

‫شن‬

‫‪06‬‬
‫‪15/39072411‬‬

‫غي ط‬

‫م تح‬

‫‪08‬‬

‫‪16/1635043623‬‬

‫كري‬

‫‪09‬‬

‫‪1639051701‬‬

‫كيحل‬

‫لخضر‬

‫‪15/35040823‬‬

‫مب ركي‬

‫ن فل‬

‫مبر كي‬

‫ايم ن‬

‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬

‫‪15/35045590‬‬

‫مح مدي‬

‫‪13‬‬

‫‪161635039194‬‬

‫محمد‬

‫مع ذ‬

‫‪14‬‬

‫‪161639053508‬‬

‫محمد‬

‫ليد‬

‫‪15‬‬

‫‪15/35038718‬‬

‫محنش‬

‫أسعيد‬

‫‪16‬‬

‫‪15/35045152‬‬

‫‪17‬‬

‫‪161639057018‬‬

‫‪18‬‬
‫‪19‬‬

‫‪15/35039547‬‬

‫محي‬

‫‪07,75‬‬
‫‪08,50‬‬
‫‪05,25‬‬

‫لي‬

‫حم دة‬

‫‪06,00‬‬

‫‪05,00‬‬
‫‪07,50‬‬

‫‪06,25‬‬

‫سع د‬

‫مداني‬

‫حسين‬

‫‪04,00‬‬

‫مداني‬

‫شمش الدين‬

‫مد رة‬

‫ري ن‬

‫‪20‬‬

‫‪161635053601‬‬

‫مرابط‬

‫‪21‬‬

‫‪161639053207‬‬

‫مرابط‬

‫عبد الكري‬

‫‪22‬‬

‫‪161635043626‬‬

‫مرا‬

‫‪23‬‬

‫‪161635040822‬‬

‫مرع د‬

‫بسم‬

‫‪24‬‬

‫‪161635053957‬‬

‫مرغ د‬

‫س سبيل‬

‫‪00,56‬‬

‫‪06,50‬‬

‫‪04,25‬‬

‫حس شرف الدين‬
‫‪01,50‬‬

‫‪06,50‬‬

‫‪06,50‬‬

‫‪03,00‬‬

‫‪09,25‬‬

‫‪25‬‬

‫‪161635055023‬‬

‫مزر ع‬

‫الع مي‬

‫‪26‬‬

‫‪161635045557‬‬

‫مزر ع‬

‫دحم ن‬

‫‪27‬‬

‫‪15/35044964‬‬

‫مزغيش‬

‫ابراهي‬

‫‪01,25‬‬

‫‪05,25‬‬

‫‪28‬‬

‫‪161635040703‬‬

‫مس ه ي‬

‫أحمد أمين‬

‫‪29‬‬

‫‪161635047603‬‬

‫مست ر‬

‫كنزة‬

‫‪30‬‬

‫‪161635044053‬‬

‫مسع د‬

‫أيمن‬

‫‪31‬‬

‫‪161635038015‬‬

‫مسع د‬

‫عبد الج يل‬

‫‪06,75‬‬

‫‪08,00‬‬

‫‪32‬‬

‫‪161635053897‬‬

‫مش رة‬

‫س رة‬

‫‪33‬‬

‫‪161635044250‬‬

‫مشر‬

‫فل‬

‫‪06,75‬‬

‫نب ر‬

‫رض‬

‫‪05,25‬‬

‫‪09,75‬‬

‫‪34‬‬

‫‪03,00‬‬

‫‪10,50‬‬

‫‪04,50‬‬

‫‪08,25‬‬

‫‪08,00‬‬

‫إمضاء اأستاذ‪:‬‬

‫‪05,50‬‬

‫عزالدين‬

‫‪04,75‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫‪03,50‬‬

‫‪05,50‬‬

‫‪08,25‬‬

‫‪15/37020544‬‬

‫‪02,50‬‬

‫أحمد أمين‬
‫عبد الج يل‬

‫‪07‬‬

‫‪RATT‬‬

‫‪04,50‬‬

‫بسكرة في ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجم ريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫زارة التع ي العالي‬

‫البحث الع مي‬
‫الجذع المشتر لميدان الع‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫ك يـة الع‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫التكن ل جيا‬

‫الفصي ة‪ D:‬الف ج ‪37:‬‬

‫الش ر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الم ي س‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫قائمة السنة ااولى‪2017-2016‬‬

‫الرق‬

‫رق التسجيل‬

‫ال قب‬
‫برك ن‬

‫اإس‬

‫‪EX‬‬

‫‪TD‬‬

‫محمد ب لطي‬

‫‪02,25‬‬

‫‪06,50‬‬

‫‪01‬‬

‫‪15/39056190‬‬

‫‪02‬‬

‫‪16/1639052867‬‬

‫بن م ف ي‬

‫العيد‬

‫‪00,50‬‬

‫‪03‬‬

‫‪13/35082559‬‬

‫بن نعج‬

‫محمد‬

‫‪06,50‬‬

‫‪04‬‬

‫‪161635047322‬‬

‫طل‬

‫عدن ن‬

‫‪05‬‬

‫‪16/39055091‬‬

‫لبسيس‬

‫رائد نض ل السا‬

‫‪06‬‬

‫‪15/35039509‬‬

‫مسع د‬

‫رميس ء‬

‫‪07‬‬

‫‪15/35047344‬‬

‫مسع د‬

‫ن ل‬

‫‪08‬‬

‫‪161635039273‬‬

‫مشر‬

‫‪09‬‬

‫‪15/35045564‬‬

‫مص ط‬

‫السعيد عبد الع لي‬

‫‪10‬‬

‫‪161635054751‬‬

‫مصب ح‬

‫نرجس‬

‫‪11‬‬

‫‪161635037324‬‬

‫مصم د‬

‫ايم ن‬

‫فضي‬

‫‪12‬‬

‫‪161635039190‬‬

‫مصم د‬

‫مري‬

‫‪13‬‬

‫‪161639046406‬‬

‫مصيط‬

‫طه‬

‫‪02,00‬‬

‫‪05,00‬‬
‫‪09,00‬‬

‫‪04,00‬‬

‫‪12,00‬‬

‫‪RATT‬‬

‫‪10,75‬‬

‫‪01,00‬‬

‫‪05,00‬‬
‫‪05,00‬‬

‫‪04,00‬‬

‫‪14‬‬

‫‪161639050596‬‬

‫معبد‬

‫العربي‬

‫‪04,25‬‬

‫‪08,00‬‬

‫‪06,50‬‬

‫‪15‬‬

‫‪161639055191‬‬

‫معبد‬

‫محمد ف رس‬

‫‪04,00‬‬

‫‪09,00‬‬

‫‪08,00‬‬

‫ج ين مسع د‬

‫‪16‬‬

‫‪161635040841‬‬

‫معرف‬

‫‪17‬‬

‫‪161635047230‬‬

‫مغ ز‬

‫ايمن‬

‫‪18‬‬

‫‪161635047209‬‬

‫مغ ز‬

‫إلي س‬

‫‪19‬‬

‫‪161635041091‬‬

‫‪20‬‬

‫‪15/35049222‬‬

‫مغز العرافي‬
‫مغز بخ ش‬
‫قرا‬

‫‪21‬‬

‫‪15/35039950‬‬

‫‪22‬‬

‫‪161635042194‬‬

‫م داد‬

‫‪23‬‬

‫‪161639050325‬‬

‫مد‬

‫‪24‬‬

‫‪15/35040329‬‬

‫‪25‬‬

‫‪161635044081‬‬

‫م راني‬

‫مد‬

‫‪03,50‬‬

‫عبدالرحم ن‬

‫‪05,00‬‬

‫‪03,00‬‬

‫‪11,00‬‬

‫‪09,00‬‬

‫‪08,25‬‬

‫‪12,00‬‬

‫‪11,50‬‬

‫عبد الحق‬

‫‪10,00‬‬

‫‪11,00‬‬

‫خديج‬

‫‪04,50‬‬

‫محمد ب ء الدين‬

‫هيث عبد ال‬

‫ر‬

‫محمد أمين‬
‫الم د‬

‫‪05,00‬‬

‫‪05,00‬‬

‫‪02,25‬‬

‫‪08,50‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪26‬‬

‫‪161639055189‬‬

‫ن جي‬

‫محمد حس الدين طه‬

‫‪02,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪27‬‬

‫‪161635042383‬‬

‫مكي‬

‫فطيم‬

‫‪05,00‬‬

‫‪05,00‬‬

‫‪28‬‬

‫‪15/35045051‬‬

‫منس ل‬

‫حكيم‬

‫‪05,50‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪29‬‬

‫من‬
‫قد ار‬
‫حبي ز‬

‫إمضاء اأستاذ‪ :‬ناصر امال‬

‫محمد‬
‫أكر‬
‫حميدة‬

‫غري‬

‫عاء الدين‬

‫قصب ي‬

‫ي سف‬

‫‪02,50‬‬

‫‪05,00‬‬

‫‪08,00‬‬

‫التكن ل جي‬

‫الجم ريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫زارة التع ي العالي‬

‫البحث الع مي‬
‫الجذع المشتر لميدان الع‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫ك يـة الع‬

‫التكن ل جيا‬

‫التكن ل جي‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫الفصي ة‪ D:‬الف ج ‪38:‬‬

‫الش ر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الم ي س‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫قائمة السنة ااولى‪2017-2016‬‬

‫الرق‬
‫‪01‬‬

‫رق التسجيل‬
‫‪1635042355‬‬

‫ال قب‬

‫اإس‬

‫اسعيد‬

‫عم ر‬

‫‪02‬‬

‫بن تم‬

‫‪03‬‬

‫بن عرف‬

‫‪04‬‬

‫‪EX‬‬

‫‪TD‬‬

‫زكري‬

‫‪07,00‬‬

‫‪06,00‬‬

‫محمد س ي‬

‫‪15.75‬‬

‫‪13.5‬‬

‫ب سح‬

‫ف رس‬

‫‪08,00‬‬

‫ت ريري‬

‫ب س‬

‫‪11,00‬‬

‫أمين‬

‫‪00,00‬‬

‫المعتز ب ه‬

‫‪05‬‬

‫‪15/35039173‬‬

‫‪06‬‬

‫‪161635039084‬‬

‫رم ضن‬

‫‪07‬‬

‫‪161635044583‬‬

‫ط يل‬

‫‪08‬‬

‫‪15/35039936‬‬

‫‪09‬‬

‫‪15/35041039‬‬

‫ع دل‬

‫‪15,00‬‬

‫إسم عيل‬

‫‪12.25‬‬

‫‪10,00‬‬

‫مغ ز‬

‫الط هر‬

‫‪14,00‬‬

‫‪15.5‬‬

‫‪11‬‬

‫‪161635044548‬‬

‫مح‬

‫أحمد أمين‬

‫‪11,00‬‬

‫‪12,00‬‬

‫‪12‬‬

‫‪161635042644‬‬

‫مي‬

‫أي‬

‫‪13‬‬

‫‪161635037053‬‬

‫من د‬

‫أكر‬

‫‪10,00‬‬

‫‪14‬‬

‫‪161639047200‬‬

‫من ش‬

‫محمد ضي ء‬

‫‪11,00‬‬

‫‪12,00‬‬

‫‪15‬‬

‫‪13/35032449‬‬

‫منصر‬

‫ف ز‬

‫‪11,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪16‬‬

‫‪15/35045317‬‬

‫منص ر‬

‫محمد الي س‬

‫‪15,00‬‬

‫‪15.5‬‬

‫‪17‬‬

‫‪161635053216‬‬

‫منص ر‬

‫أص ل‬

‫‪18‬‬

‫‪161639057102‬‬

‫منص ر‬

‫س يم ن‬

‫‪02,00‬‬

‫‪19‬‬

‫‪15/35041362‬‬

‫منص ر‬

‫ص ي‬

‫‪13,00‬‬

‫‪12.25‬‬

‫‪20‬‬

‫‪161635042096‬‬

‫مني‬

‫اسح‬

‫‪13,00‬‬

‫‪14.25‬‬

‫‪21‬‬

‫‪161635042624‬‬

‫مني‬

‫‪10‬‬

‫عدائك‬

‫‪12.5‬‬

‫‪14,00‬‬

‫لخ ف‬

‫مني‬

‫صاح الدين‬

‫‪11,00‬‬

‫‪11.5‬‬

‫لين‬

‫‪22‬‬

‫‪15/35045591‬‬

‫‪23‬‬

‫‪161635055053‬‬

‫م ني‬

‫خ ل‬

‫‪24‬‬

‫‪161635045701‬‬

‫م ني‬

‫عبد الرزا‬

‫‪25‬‬

‫‪161635054813‬‬

‫م ني‬

‫ن ر ال دى‬

‫‪26‬‬

‫‪15/35047797‬‬

‫‪27‬‬

‫‪161635038133‬‬

‫م ستير‬

‫‪28‬‬

‫‪161635053916‬‬

‫م س‬

‫‪10,00‬‬

‫‪16,00‬‬

‫‪13.5‬‬

‫عيدة‬
‫عم د الدين‬

‫‪13,00‬‬

‫‪13,00‬‬

‫م سي‬

‫س مي‬

‫‪09,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫م سي‬

‫س رة‬

‫‪15/35047292‬‬

‫م سي‬

‫ف ز‬

‫‪31‬‬

‫‪14/35033995‬‬

‫م سي‬

‫هش‬

‫‪32‬‬

‫‪15/35050899‬‬

‫م فق‬

‫ص بر‬

‫‪33‬‬

‫‪12/05031211‬‬

‫ميس‬

‫‪34‬‬

‫‪15/35039399‬‬

‫مي د‬

‫‪35‬‬

‫‪12/5032119‬‬

‫ميم ني‬

‫‪29‬‬
‫‪30‬‬

‫إمضاء اأستاذ‪MECHGOUG. R :‬‬
‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫‪RATT‬‬

‫صاح الدين‬
‫دال‬

‫‪13,00‬‬

‫‪15.75‬‬

‫أحمد أمين‬

‫بسكرة في ‪2017-05-13:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجم ريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫زارة التع ي العالي‬

‫البحث الع مي‬
‫الجذع المشتر لميدان الع‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫ك يـة الع‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫التكن ل جيا‬

‫الفصي ة‪ D:‬الف ج ‪39:‬‬

‫الش ر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الم ي س‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫قائمة السنة ااولى‪2017-2016‬‬

‫الرق‬

‫رق التسجيل‬

‫ال قب‬

‫اإس‬

‫‪EX‬‬

‫‪01‬‬

‫‪16/1639074165‬‬

‫أ بير‬

‫ربيع‬

‫‪11,75‬‬

‫بحر‬

‫‪TD‬‬
‫‪08,25‬‬

‫‪RATT‬‬
‫‪10,35‬‬

‫منيرة‬

‫‪02‬‬

‫‪16/1635042474‬‬

‫‪03‬‬

‫‪16/35040941‬‬

‫بن عبد ه‬

‫زين الدين‬

‫‪04‬‬

‫‪15/35043471‬‬

‫بن ن صر‬

‫بشرة‬

‫‪06,25‬‬

‫‪05‬‬

‫‪16/1635041255‬‬

‫ب لن ار‬

‫‪10,00‬‬

‫‪07,00‬‬

‫مر ى‬

‫‪05,75‬‬

‫‪06‬‬

‫‪1,61639E+11‬‬

‫جغب ل‬

‫محمد ري ض‬

‫‪02,75‬‬

‫‪07‬‬

‫‪16/1639073216‬‬

‫خ لد‬

‫عبد الرؤ ف‬

‫‪03,75‬‬

‫‪06,50‬‬

‫‪07,10‬‬

‫‪08‬‬

‫‪04,00‬‬

‫‪05,00‬‬

‫‪05,90‬‬

‫‪16/1635015463‬‬

‫زرد مي‬

‫ن‬

‫‪09‬‬

‫‪16/1639056147‬‬

‫لحمر عب‬

‫ايم ن‬

‫‪10‬‬

‫‪13/35035558‬‬

‫لعر سي‬

‫محمد عبد الم ل‬

‫‪11‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫‪12‬‬

‫‪161635037713‬‬

‫مرا‬

‫محمد‬

‫‪09,50‬‬

‫م مي‬

‫‪04,75‬‬

‫‪10,75‬‬

‫‪06,70‬‬

‫‪10,00‬‬

‫زكري ء‬

‫‪06,00‬‬

‫‪04,00‬‬

‫‪05,20‬‬

‫‪13‬‬

‫‪161635047252‬‬

‫مي د‬

‫خ لد‬

‫‪03,25‬‬

‫‪06,00‬‬

‫‪04,35‬‬

‫‪14‬‬
‫‪15‬‬

‫‪161635053736‬‬

‫مي د‬

‫دال‬

‫‪161639048785‬‬

‫ميم ني‬

‫ري ن‬

‫ن جي‬

‫شيم ء‬

‫‪16‬‬
‫‪14/2054‬‬

‫‪17‬‬

‫ن جي‬

‫عبد الع ي احمد‬
‫محمد‬

‫‪03,75‬‬

‫‪19‬‬

‫‪15/35039798‬‬

‫ن صي‬

‫‪20‬‬

‫‪15/35039252‬‬

‫‪18‬‬

‫‪161635041205‬‬

‫‪21‬‬

‫ن صر‬

‫‪02,50‬‬

‫‪04,50‬‬

‫‪03,30‬‬

‫‪09,00‬‬

‫‪05,85‬‬

‫ش رزاد‬

‫‪11,75‬‬

‫‪08,25‬‬

‫‪10,35‬‬

‫نج ر‬

‫حت‬

‫‪09,00‬‬

‫‪11,50‬‬

‫‪10,00‬‬

‫نسي‬

‫هن ء‬

‫‪22‬‬

‫‪161639053450‬‬

‫نصرا‬

‫ن يس‬

‫‪23‬‬

‫‪161635043257‬‬

‫نصي‬

‫أيمن‬

‫‪24‬‬

‫‪161639054441‬‬

‫نع‬

‫عبد ه‬

‫‪01,25‬‬

‫‪25‬‬

‫‪161635042361‬‬

‫نع‬

‫عمر ال ر‬

‫‪26‬‬

‫‪161639056915‬‬

‫‪27‬‬

‫‪15/35048767‬‬

‫‪28‬‬

‫‪03,75‬‬

‫‪02,25‬‬

‫‪03,50‬‬

‫‪08,00‬‬

‫‪05,30‬‬

‫ن ار‬

‫آسي‬

‫‪01,25‬‬

‫‪04,25‬‬

‫‪02,45‬‬

‫ن ار‬

‫الحسين‬

‫‪04,75‬‬

‫‪03,50‬‬

‫‪04,40‬‬

‫‪161639054149‬‬

‫ن ن‬

‫إزده ر‬

‫‪06,75‬‬

‫‪09,75‬‬

‫‪11,70‬‬

‫‪29‬‬

‫‪161635053265‬‬

‫ن‬

‫أنيس‬

‫‪30‬‬

‫‪161635037250‬‬

‫ن يج‬

‫اكر‬

‫‪15,00‬‬

‫‪31‬‬

‫‪13/35032903‬‬

‫‪32‬‬

‫‪161635041194‬‬

‫نينش‬

‫مب ر عبد السا‬

‫‪07,00‬‬

‫‪15/35049263‬‬

‫ه ني‬

‫ج ين‬

‫‪10,50‬‬

‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬

‫‪15/35040995‬‬

‫‪36‬‬

‫إمضاء اأستاذ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫م س‬

‫‪13,75‬‬

‫‪14,50‬‬

‫السعيد‬
‫‪08,00‬‬
‫‪11,75‬‬

‫‪07,40‬‬
‫‪11,00‬‬

‫يمب به‬

‫ب ه‬

‫‪11,25‬‬

‫‪08,75‬‬

‫‪10,25‬‬

‫سيد المخت ر‬

‫أحمد‬

‫‪14,00‬‬

‫‪11,00‬‬

‫‪12,80‬‬

‫قصب ي‬

‫ي سف‬

‫التكن ل جي‬

‫الجم ريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫زارة التع ي العالي‬

‫البحث الع مي‬
‫الجذع المشتر لميدان الع‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫ك يـة الع‬

‫التكن ل جيا‬

‫التكن ل جي‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫الفصي ة‪ D:‬الف ج ‪40:‬‬

‫الش ر‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الم ي س‪ :‬فيزي ء ‪2‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫قائمة السنة ااولى‪2017-2016‬‬

‫الرق‬

‫رق التسجيل‬

‫ال قب‬

‫اإس‬

‫‪EX‬‬

‫‪01‬‬

‫‪161639054088‬‬

‫أحمد مرد خ‬

‫أحمد‬

‫‪10,50‬‬

‫‪10,00‬‬

‫طر‬

‫‪00,50‬‬

‫‪02,00‬‬

‫‪07,00‬‬

‫‪09,75‬‬

‫بحزاز‬

‫‪02‬‬
‫‪03‬‬

‫‪15/35047950‬‬

‫‪04‬‬
‫‪05‬‬

‫ب زيد‬

‫محمد أمين‬

‫ب زيد‬

‫الس‬

‫طبي‬

‫‪1635044735‬‬

‫‪06‬‬

‫‪1,61635E+11‬‬

‫‪07‬‬

‫‪161635044773‬‬

‫‪09‬‬

‫‪161635039072‬‬

‫‪08‬‬

‫فن ح‬
‫قد ر‬

‫نصر الدين‬
‫س ين‬

‫‪TD‬‬

‫‪-‬‬‫‪04,00‬‬
‫‪04,50‬‬

‫السعد‬

‫‪09,75‬‬

‫م دع‬

‫رقي‬

‫‪06,50‬‬

‫‪12,00‬‬

‫‪10,25‬‬

‫ن اجي‬

‫ي سف‬

‫‪06,50‬‬

‫‪12,50‬‬

‫‪06,50‬‬

‫‪10‬‬

‫‪161635041194‬‬

‫نينش‬

‫مب ر عبد السا‬

‫‪--‬‬

‫‪11‬‬

‫‪161635044611‬‬

‫ه دف‬

‫خير الدين‬

‫‪12‬‬

‫‪15/53042245‬‬

‫ه دف‬

‫عبد المؤمن‬

‫‪05,00‬‬

‫‪11,75‬‬

‫‪13‬‬

‫‪15/35072580‬‬

‫هدا ش‬

‫ابراهي‬

‫‪08,75‬‬

‫‪14‬‬

‫‪15/35041098‬‬

‫هدفي‬

‫س رة‬

‫‪14,25‬‬

‫‪14,25‬‬

‫‪15‬‬

‫‪161635039709‬‬

‫هر س‬

‫أم ل‬

‫‪06,75‬‬

‫‪14,50‬‬

‫‪16‬‬

‫‪161635037949‬‬

‫هري‬

‫ص ء‬

‫‪08,75‬‬

‫‪17‬‬

‫‪15/35049572‬‬

‫هزابرة‬

‫عمر‬

‫‪18‬‬

‫‪14/35042998‬‬

‫هزابرة‬

‫مصط‬

‫‪--‬‬

‫‪19‬‬

‫‪15/35040953‬‬

‫هندا‬

‫يحي‬

‫‪20‬‬

‫‪15/35047961‬‬

‫ه ارة‬

‫إسا‬

‫‪04,00‬‬

‫‪21‬‬

‫‪14/35037929‬‬

‫هيشر‬

‫س مي‬

‫‪13,50‬‬
‫‪09,75‬‬
‫‪--‬‬

‫‪22‬‬

‫‪15/31073659‬‬

‫اعر‬

‫عب س‬

‫‪11,25‬‬

‫‪12,00‬‬

‫‪23‬‬

‫‪15/35047968‬‬

‫اله‬

‫محمد البشير‬

‫‪09,00‬‬

‫‪12,50‬‬

‫‪15/34020860‬‬

‫زاع‬

‫عبد المؤمن‬

‫‪--‬‬

‫صف‬

‫راني‬

‫‪06,25‬‬

‫‪12,50‬‬

‫‪26‬‬

‫‪15/35047272‬‬

‫صي ي‬

‫عز الدين‬

‫‪10,25‬‬

‫‪11,50‬‬

‫‪27‬‬

‫‪161635037863‬‬

‫غاني‬

‫س ير‬

‫‪09,75‬‬

‫‪14,50‬‬

‫‪28‬‬

‫‪161635038566‬‬

‫من‬

‫‪29‬‬
‫‪30‬‬

‫‪161639054235‬‬

‫‪31‬‬
‫‪32‬‬

‫‪161635039287‬‬

‫منصف‬

‫‪00,50‬‬

‫‪--‬‬

‫أيمن‬

‫‪11,00‬‬

‫‪14,25‬‬

‫ير الح ج يحي‬

‫ح ج ص لح‬

‫‪08,00‬‬

‫‪13,25‬‬

‫اب بكر‬

‫ح ج براهي‬

‫‪06,75‬‬

‫‪09,50‬‬

‫يحي‬

‫ي غرط‬

‫‪16,00‬‬

‫‪33‬‬

‫‪161635038586‬‬

‫يحي‬

‫‪05,50‬‬

‫‪34‬‬

‫‪1635039772‬‬

‫يع‬

‫خ د‬

‫‪12,00‬‬

‫‪35‬‬

‫‪161639055712‬‬

‫يع‬

‫‪36‬‬

‫‪161635053490‬‬

‫‪06,00‬‬

‫نج الدين‬

‫‪--‬‬

‫ين ح ري‬

‫بسم‬

‫‪--‬‬

‫‪37‬‬

‫بكر‬

‫امي يد‬

‫‪38‬‬

‫عمر‬

‫محمد عص‬

‫‪05,25‬‬

‫‪39‬‬

‫ال‬

‫عيس‬

‫‪17,00‬‬

‫‪40‬‬

‫سيد محمد‬

‫‪41‬‬

‫بك ر‬

‫احمد س ل‬

‫‪42‬‬

‫‪10/7001610‬‬

‫إمضاء اأستاذ‪:‬غ بل ب جمعة‬

‫‪,,,,,,,,,‬‬

‫ي سي‬

‫لعرج‬

‫‪14,25‬‬

‫‪09,00‬‬

‫‪14,50‬‬

‫م س‬

‫أحمد س ل‬

‫‪09,00‬‬

‫‪--‬‬

‫‪08,50‬‬

‫ه‬

‫‪10,75‬‬

‫‪14,50‬‬

‫‪15,75‬‬

‫‪24‬‬

‫‪07,00‬‬

‫‪--‬‬

‫‪02,00‬‬

‫‪25‬‬

‫‪RATT‬‬

‫‪16,00‬‬
‫‪13,00‬‬

‫‪11,50‬‬

‫‪17,00‬‬
‫‪--‬‬

‫‪08,75‬‬

‫‪12,00‬‬
‫‪--‬‬

‫بسكرة في ‪2017-05-22:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬

‫الجم ريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫زارة التع ي العالي‬

‫البحث الع مي‬
‫الجذع المشتر لميدان الع و و التكنولوجيا‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫ك يـة الع‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫التكن ل جيا‬

‫ناجحين بتأخير‬

‫المادة فيزياء ‪2‬‬
‫قائمة السنة ااولى‪2017-2016‬‬

‫الرق‬

‫الفوج‬

‫ال قب‬

‫اإس‬

‫‪01‬‬

‫ناجح بتأخير‬

‫وافي‬

‫عاء الدين‬

‫‪07,00‬‬

‫‪02‬‬

‫ناجح بتأخير‬

‫ليحي‬

‫عبد المجيد‬

‫‪01,50‬‬

‫‪03‬‬

‫‪15‬‬

‫حيو‬

‫أحمد‬

‫‪02,00‬‬

‫‪04‬‬

‫ناجح بتأخير‬

‫صوالح زكرياء‬

‫صوالح زكرياء‬

‫‪10,00‬‬

‫‪05‬‬

‫ناجح بتأخير‬

‫زاوي‬

‫إنتصار‬

‫‪04,50‬‬

‫‪06‬‬

‫لكحل‬

‫وليد‬

‫‪08,00‬‬

‫‪07‬‬

‫ب خير‬

‫عبد ال ادر‬

‫‪03,50‬‬

‫‪EX‬‬

‫‪08‬‬
‫‪09‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬

‫إمضاء اأستاذ‪ :‬س يماني محمد‬

‫بسكرة في ‪11.05.2017 :‬‬

‫‪TD‬‬

‫‪RATT‬‬

‫‪Bouchrite‬‬
‫‪G27‬‬

‫‪05,00‬‬Télécharger le fichier (PDF)


Documents similaires


modif map inter dz 2 am2
20180916scratchrecapintertri s clm
le journal des mouettes v1
6 depliant interfiles motards
secformation lausanne repartition des salles ale 31
organigramme puteaux plateau b du 28 1