NOTES RAT PHYSIQUE 02 1ST.pdf


Aperçu du fichier PDF notes-rat-physique-02-1st.pdf

Page 1 23441
Aperçu texte


‫الجم ريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة‬
‫زارة التع ي العالي‬

‫البحث الع مي‬
‫الجذع المشتر لميدان الع و و التكنولوجيا‬

‫جامعة محمد خيضر بسكرة‬
‫ك يـة الع‬

‫السنة الجامعيـة ‪2017/2016:‬‬

‫التكن ل جيا‬

‫الفصي ة‪ A:‬الف ج ‪02:‬‬

‫الش‬

‫ر‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :‬‬

‫الم‬

‫ياس‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :‬‬

‫قائمة السنة ااولى ‪2017 -2016‬‬

‫رق التسجيل‬

‫ال قب‬

‫اإس‬

‫الرق‬
‫‪01‬‬

‫‪161639054565‬‬

‫إدريسي‬

‫محمد حسا الدين‬

‫‪02‬‬

‫‪14/35039108‬‬

‫ال رني‬

‫الجياني‬

‫‪03‬‬

‫‪15/35044210‬‬

‫الكيحل‬

‫خ يل‬

‫‪04‬‬

‫‪15/35041492‬‬

‫ال‬

‫شيماء‬

‫‪EX‬‬

‫‪08,00‬‬

‫‪05‬‬

‫‪161635054336‬‬

‫ال ادي‬

‫عيشوش‬

‫‪06‬‬

‫‪161635037735‬‬

‫ال امل‬

‫زين ايمان‬

‫‪07‬‬

‫‪161635038921‬‬

‫الواعر‬

‫حسا الدين‬

‫‪02,00‬‬

‫‪08‬‬

‫‪161635039133‬‬

‫أمس‬

‫صاح الدين‬

‫‪08,00‬‬

‫أواد عبد ه‬

‫س يان‬

‫‪04,50‬‬

‫‪09‬‬

‫‪02,50‬‬

‫‪TD‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪04,50‬‬

‫‪RATT‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪03,50‬‬

‫‪16,00‬‬

‫‪10‬‬

‫‪161639052968‬‬

‫بابا عربي‬

‫خول‬

‫‪06,50‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪10,00‬‬

‫‪11‬‬

‫‪161639052931‬‬

‫باخالد‬

‫حسين‬

‫‪05,00‬‬

‫‪09,00‬‬

‫‪07,00‬‬

‫‪12‬‬

‫‪161635042170‬‬

‫باري‬

‫حسين‬

‫‪09,50‬‬

‫‪11,00‬‬

‫‪13‬‬

‫‪161635042313‬‬

‫باري‬

‫عائش‬

‫‪10,00‬‬

‫‪16,00‬‬

‫‪14‬‬

‫‪161635046047‬‬

‫باس‬

‫سامي‬

‫‪09,00‬‬

‫‪12,00‬‬

‫‪15‬‬

‫‪161639057899‬‬

‫بالحبي‬

‫عبد السا‬

‫‪07,00‬‬

‫‪07,50‬‬

‫‪16‬‬

‫‪161639054414‬‬

‫بالحسن‬

‫طه اأمجد‬

‫‪09,50‬‬

‫‪13,00‬‬

‫‪17‬‬

‫‪161639064361‬‬

‫بالحسن‬

‫مس‬

‫‪18‬‬

‫‪161639051557‬‬

‫بالحسين‬

‫شيماء‬

‫‪05,00‬‬

‫‪12,00‬‬

‫‪19‬‬

‫‪161639051678‬‬

‫بالحمو‬

‫فطيم الزهرة‬

‫‪09,00‬‬

‫‪13,00‬‬

‫بروثن‬

‫سيف الدين‬

‫بري ل‬

‫أيمن‬

‫بن نصي‬

‫هدى‬

‫‪23‬‬

‫‪14/35040979‬‬

‫بوس ام‬

‫أمال‬

‫‪10,50‬‬

‫‪24‬‬

‫‪161639057921‬‬

‫خ يف‬

‫فرحا‬

‫‪07,00‬‬

‫‪15/35041634‬‬

‫سعدي‬

‫صالح‬

‫س مي‬

‫ماجدة‬

‫‪20‬‬
‫‪21‬‬

‫‪161635041395‬‬

‫‪22‬‬

‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬

‫‪13/35034061‬‬

‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬

‫‪15/39053541‬‬

‫‪12,00‬‬

‫‪16,00‬‬

‫‪10,00‬‬
‫‪13,00‬‬

‫‪05,00‬‬

‫‪04,00‬‬

‫قرج‬

‫حسين‬

‫قن ود‬

‫راضي‬

‫‪06,50‬‬

‫‪11,00‬‬

‫كربوس‬

‫ل مان مسعود‬

‫‪08,00‬‬

‫‪14,00‬‬

‫منصوري‬

‫فارو‬

‫‪Dr Said Benramache‬‬
‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬
‫إمضاء اأستاذ‪:‬‬

‫‪12,50‬‬

‫‪14,50‬‬

‫‪02,00‬‬
‫‪01,00‬‬

‫بسكرة في ‪:‬‬

‫‪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬‬