Preselection.pdf


Aperçu du fichier PDF preselection.pdf

Page 1 2 3 45617
Aperçu texte


‫الئحة االنتقاء األولي بأسماء المترشحات والمترشحين الجتياز مباراة توظيف أساتذة التعليم االبتدائي بموجب عقود ‪2017‬‬
‫ملحوظة‪ :‬هذا االعالن يعتبر بمثابة استدعاء لالختبار الكتابي ليومي ‪ 29‬و‪ 30‬يونيو ‪.2017‬‬
‫االسم الكامل‬

‫التخصص‬

‫مركزاالمتحان‬

‫رقم الطلب‬

‫رقم االمتحان‬

‫محمد‬

‫مزدوج‬

‫ثانوية سيدي داود التأهيلية‬

‫‪14438‬‬

‫‪401065‬‬

‫اوعلي اعمرو‬

‫مزدوج‬

‫ثانوية سيدي داود التأهيلية‬

‫‪73789‬‬

‫‪401066‬‬

‫عبد الرحيم‬

‫الشوكي‬

‫ثانوية سيدي داود التأهيلية‬

‫‪178957‬‬

‫‪401067‬‬

‫سعيدة‬

‫عزيز‬

‫مزدوج‬

‫‪168270‬‬

‫‪401068‬‬

‫عبد املالك‬

‫العبدالوي‬

‫مزدوج‬

‫ثانوية سيدي داود التأهيلية‬

‫‪189743‬‬

‫‪401069‬‬

‫غيثة‬

‫ايت حمو‬

‫مزدوج‬

‫ثانوية سيدي داود التأهيلية‬

‫‪194123‬‬

‫‪401070‬‬

‫عبداملجيد‬

‫بولحسن‬

‫مزدوج‬

‫ثانوية سيدي داود التأهيلية‬

‫‪91659‬‬

‫‪401071‬‬

‫رشيدة‬

‫حموش ي‬

‫مزدوج‬

‫ثانوية سيدي داود التأهيلية‬

‫‪30407‬‬

‫‪401072‬‬

‫نعيمة‬

‫غسان‬

‫مزدوج‬

‫ثانوية سيدي داود التأهيلية‬

‫‪72971‬‬

‫‪401073‬‬

‫حياة‬

‫الطيبي‬

‫مزدوج‬

‫ثانوية سيدي داود التأهيلية‬

‫‪52393‬‬

‫‪401074‬‬

‫سومية‬

‫اوالحاج عال‬

‫مزدوج‬

‫ثانوية سيدي داود التأهيلية‬

‫‪16279‬‬

‫‪401075‬‬

‫يوسف‬

‫الشرعي‬

‫مزدوج‬

‫ثانوية سيدي داود التأهيلية‬

‫‪36012‬‬

‫‪401076‬‬

‫تودة‬

‫ننهي‬

‫مزدوج‬

‫ثانوية سيدي داود التأهيلية‬

‫‪135790‬‬

‫‪401077‬‬

‫ابراهيم‬

‫ايت ايشو‬

‫مزدوج‬

‫ثانوية سيدي داود التأهيلية‬

‫‪71407‬‬

‫‪401078‬‬

‫سعيدة‬

‫بوزمول‬

‫مزدوج‬

‫ثانوية سيدي داود التأهيلية‬

‫‪161220‬‬

‫‪401079‬‬

‫توفيق‬

‫ايشو‬

‫مزدوج‬

‫ثانوية سيدي داود التأهيلية‬

‫‪48266‬‬

‫‪401080‬‬

‫هدى‬

‫ايت ايدار‬

‫مزدوج‬

‫ثانوية سيدي داود التأهيلية‬

‫‪61868‬‬

‫‪401081‬‬

‫عتيقة‬

‫كموش‬

‫مزدوج‬

‫ثانوية سيدي داود التأهيلية‬

‫‪160487‬‬

‫‪401082‬‬

‫صباح‬

‫حاجي‬

‫مزدوج‬

‫ثانوية سيدي داود التأهيلية‬

‫‪125951‬‬

‫‪401083‬‬

‫عبد الغني‬

‫بونيت‬

‫مزدوج‬

‫ثانوية سيدي داود التأهيلية‬

‫‪188743‬‬

‫‪401084‬‬

‫عبدالرحيم‬

‫امسكور‬

‫مزدوج‬

‫ثانوية سيدي داود التأهيلية‬

‫‪36867‬‬

‫‪401085‬‬

‫عبد الصمد‬

‫حمنكاري‬

‫مزدوج‬

‫ثانوية سيدي داود التأهيلية‬

‫‪21720‬‬

‫‪401086‬‬

‫سعاد‬

‫بربزي‬

‫مزدوج‬

‫ثانوية سيدي داود التأهيلية‬

‫‪120176‬‬

‫‪401087‬‬

‫فتطمة الزهراء‬

‫زمليمي‬

‫مزدوج‬

‫ثانوية سيدي داود التأهيلية‬