Preselection.pdf


Aperçu du fichier PDF preselection.pdf

Page 1...3 4 56717
Aperçu texte


‫الئحة االنتقاء األولي بأسماء المترشحات والمترشحين الجتياز مباراة توظيف أساتذة التعليم االبتدائي بموجب عقود ‪2017‬‬
‫ملحوظة‪ :‬هذا االعالن يعتبر بمثابة استدعاء لالختبار الكتابي ليومي ‪ 29‬و‪ 30‬يونيو ‪.2017‬‬
‫االسم الكامل‬

‫التخصص‬

‫مركزاالمتحان‬

‫رقم الطلب‬

‫رقم االمتحان‬

‫الزوهير‬

‫مزدوج‬

‫ثانوية سيدي داود التأهيلية‬

‫‪158047‬‬

‫‪401088‬‬

‫كريمة‬

‫مزدوج‬

‫ثانوية سيدي داود التأهيلية‬

‫‪18789‬‬

‫‪401089‬‬

‫عبد العالي‬

‫مومن‬

‫ثانوية سيدي داود التأهيلية‬

‫‪138617‬‬

‫‪401090‬‬

‫فاطمة الزهراء‬

‫البوري‬

‫مزدوج‬

‫‪73950‬‬

‫‪401091‬‬

‫سامية‬

‫املطلك‬

‫مزدوج‬

‫ثانوية سيدي داود التأهيلية‬

‫‪17335‬‬

‫‪401092‬‬

‫انصاف‬

‫ازليك‬

‫مزدوج‬

‫ثانوية سيدي داود التأهيلية‬

‫‪24738‬‬

‫‪401093‬‬

‫كريم‬

‫اقرقاب‬

‫مزدوج‬

‫ثانوية سيدي داود التأهيلية‬

‫‪172884‬‬

‫‪401094‬‬

‫لبنى‬

‫اوبالل‬

‫مزدوج‬

‫ثانوية سيدي داود التأهيلية‬

‫‪62058‬‬

‫‪401095‬‬

‫ابراهيم‬

‫ابورك‬

‫مزدوج‬

‫ثانوية سيدي داود التأهيلية‬

‫‪40786‬‬

‫‪401096‬‬

‫فضمة‬

‫امخوخ‬

‫مزدوج‬

‫ثانوية سيدي داود التأهيلية‬

‫‪73208‬‬

‫‪401097‬‬

‫عائشة‬

‫ازكيغ‬

‫مزدوج‬

‫ثانوية سيدي داود التأهيلية‬

‫‪77618‬‬

‫‪401098‬‬

‫خالد‬

‫باني‬

‫مزدوج‬

‫ثانوية سيدي داود التأهيلية‬

‫‪71163‬‬

‫‪401099‬‬

‫كريمة‬

‫امنحار‬

‫مزدوج‬

‫ثانوية سيدي داود التأهيلية‬

‫‪71872‬‬

‫‪401100‬‬

‫سمية‬

‫باباخييي‬

‫مزدوج‬

‫ثانوية سيدي داود التأهيلية‬

‫‪138029‬‬

‫‪401101‬‬

‫مريم‬

‫املرابط‬

‫مزدوج‬

‫ثانوية سيدي داود التأهيلية‬

‫‪96055‬‬

‫‪401102‬‬

‫فردوس‬

‫بنزكيل‬

‫مزدوج‬

‫ثانوية سيدي داود التأهيلية‬

‫‪23493‬‬

‫‪401103‬‬

‫عبد الحق‬

‫الجرماط‬

‫مزدوج‬

‫ثانوية سيدي داود التأهيلية‬

‫‪169648‬‬

‫‪401104‬‬

‫أمينة‬

‫السعيدي‬

‫مزدوج‬

‫ثانوية سيدي داود التأهيلية‬

‫‪130989‬‬

‫‪401105‬‬

‫فؤاد‬

‫ليكفالم‬

‫مزدوج‬

‫ثانوية سيدي داود التأهيلية‬

‫‪88247‬‬

‫‪401106‬‬

‫نورا‬

‫البطري‬

‫مزدوج‬

‫ثانوية سيدي داود التأهيلية‬

‫‪154326‬‬

‫‪401107‬‬

‫عبد الرحمان‬

‫مطور‬

‫مزدوج‬

‫ثانوية سيدي داود التأهيلية‬

‫‪187076‬‬

‫‪401108‬‬

‫حمزة‬

‫ايت عال واعلي‬

‫مزدوج‬

‫ثانوية سيدي داود التأهيلية‬

‫‪138462‬‬

‫‪401109‬‬

‫سومية‬

‫املمان‬

‫مزدوج‬

‫ثانوية سيدي داود التأهيلية‬

‫‪177076‬‬

‫‪401110‬‬

‫حنان‬

‫اختار‬

‫مزدوج‬

‫ثانوية سيدي داود التأهيلية‬