النتائج النهائية للنشر (1) .pdfNom original: النتائج النهائية للنشر (1).pdfAuteur: user

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Excel® 2010, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 22/07/2017 à 15:18, depuis l'adresse IP 196.66.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 956 fois.
Taille du document: 795 Ko (20 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫النجائج النهائيت للناجحين في مباراة التوظيف بموجب عقود‪ -‬ابتدائي‬

‫دورة يوهيو ‪2017‬‬
‫رث‬

‫رقم الامتحان‬

‫النسب‬

‫الاسم‬

‫السلك‬

‫التخصص‬

‫القرار‬

‫‪1‬‬

‫‪5872245‬‬

‫مبروك‬

‫سهام‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪2‬‬

‫‪5871892‬‬

‫عزوزي‬

‫عبد الكرٌم‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪3‬‬

‫‪5872036‬‬

‫بوعزة‬

‫نعٌم‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪4‬‬

‫‪5871393‬‬

‫الخضري‬

‫عبد الرحٌم‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪5‬‬

‫‪5870801‬‬

‫معزو‬

‫عزٌزة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪6‬‬

‫‪5870881‬‬

‫وهراء‬

‫محمد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪7‬‬

‫‪5870830‬‬

‫زٌانً‬

‫عبد العزٌز‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪8‬‬

‫‪5870492‬‬

‫السالمً‬

‫محمد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪9‬‬

‫‪5870819‬‬

‫االنصاري‬

‫عادل‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪10‬‬

‫‪5870898‬‬

‫جمال‬

‫هشام‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪11‬‬

‫‪5871078‬‬

‫لغزاوي‬

‫نور الهدى‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪12‬‬

‫‪5870857‬‬

‫االدرٌسً‬

‫عبد العزٌز‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪13‬‬

‫‪5870861‬‬

‫اوزٌد‬

‫فاطمة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪14‬‬

‫‪5870583‬‬

‫معزو‬

‫فوزٌة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪15‬‬

‫‪5871381‬‬

‫بااحمً‬

‫السعدٌة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪16‬‬

‫‪5870849‬‬

‫الكحل‬

‫هند‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪17‬‬

‫‪5871157‬‬

‫بحافظ‬

‫زكرٌاء‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪18‬‬

‫‪5870768‬‬

‫وعبً‬

‫محمد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪19‬‬

‫‪5871789‬‬

‫بوجوجو‬

‫حمٌد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪20‬‬

‫‪5871183‬‬

‫اٌت‬

‫القائد عبد الحق‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪21‬‬

‫‪5872080‬‬

‫االدرٌسً‬

‫المصطفى‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪22‬‬

‫‪5870829‬‬

‫جزولً‬

‫أنس‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪23‬‬

‫‪5870288‬‬

‫عبدالصادق‬

‫ٌسرا‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪24‬‬

‫‪5871064‬‬

‫صبان‬

‫مرٌم‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪25‬‬

‫‪5870568‬‬

‫مزا‬

‫عزٌزة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪26‬‬

‫‪5871861‬‬

‫عباسً‬

‫إسماعٌل‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪27‬‬

‫‪5870504‬‬

‫لهرومً‬

‫إٌمان‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪28‬‬

‫‪5872179‬‬

‫ٌاسٌن‬

‫فاطمة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪29‬‬

‫‪5870411‬‬

‫اخراز‬

‫رشٌد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪30‬‬

‫‪5870567‬‬

‫األنصاري‬

‫بشرى‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪31‬‬

‫‪5871937‬‬

‫الدربالً‬

‫حمزة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪32‬‬

‫‪5872195‬‬

‫باهً‬

‫عصام‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪33‬‬

‫‪5870481‬‬

‫بزناك‬

‫عزٌز‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪34‬‬

‫‪5870846‬‬

‫اٌت‬

‫تبنوت ٌوسف‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪Page 1 de 20‬‬

‫النجائج النهائيت للناجحين في مباراة التوظيف بموجب عقود‪ -‬ابتدائي‬

‫دورة يوهيو ‪2017‬‬
‫رث‬

‫رقم الامتحان‬

‫النسب‬

‫الاسم‬

‫السلك‬

‫التخصص‬

‫القرار‬

‫‪35‬‬

‫‪5871104‬‬

‫عالوي‬

‫وسام‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪36‬‬

‫‪5871090‬‬

‫كنكو‬

‫الحسن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪37‬‬

‫‪5870419‬‬

‫ندٌر‬

‫صفاء‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪38‬‬

‫‪5870430‬‬

‫بكور‬

‫خالد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪39‬‬

‫‪5870748‬‬

‫موساوي‬

‫خدٌجة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪40‬‬

‫‪5872232‬‬

‫ٌاسٌن‬

‫سعٌدة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪41‬‬

‫‪5870867‬‬

‫دادا‬

‫حمزة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪42‬‬

‫‪5870300‬‬

‫العدنانً‬

‫فٌصل‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪43‬‬

‫‪5871780‬‬

‫فتاح‬

‫عبد هللا‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪44‬‬

‫‪5870570‬‬

‫االدرٌسً‬

‫موالي ابراهٌم‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪45‬‬

‫‪5870490‬‬

‫وسنسً‬

‫حسن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪46‬‬

‫‪5870479‬‬

‫الحمزاوي‬

‫مرٌم‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪47‬‬

‫‪5872106‬‬

‫بن‬

‫هرة سعٌد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪48‬‬

‫‪5870289‬‬

‫ٌاسٌن‬

‫بن مسعود‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪49‬‬

‫‪5870878‬‬

‫خالد‬

‫ابومجٌد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪50‬‬

‫‪5871439‬‬

‫الكبٌري‬

‫عبد الرحمان‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪51‬‬

‫‪5870718‬‬

‫فاتٌحً‬

‫خدٌجة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪52‬‬

‫‪5871766‬‬

‫األنصاري‬

‫صفاء‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪53‬‬

‫‪5870786‬‬

‫الفٌاللً‬

‫لحسن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪54‬‬

‫‪5870545‬‬

‫شفٌقً‬

‫خدٌجة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪55‬‬

‫‪5870854‬‬

‫االطراش‬

‫عبد العزٌز‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪56‬‬

‫‪5870848‬‬

‫البردونً‬

‫مرٌم‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪57‬‬

‫‪5870839‬‬

‫باحمو‬

‫الزهرة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪58‬‬

‫‪5871112‬‬

‫العلوي‬

‫مرٌم‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪59‬‬

‫‪5870167‬‬

‫وعبوت‬

‫محمد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪60‬‬

‫‪5870189‬‬

‫بوبكري‬

‫عبد الواحد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪61‬‬

‫‪5870886‬‬

‫والغازي‬

‫نعٌمة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪62‬‬

‫‪5871554‬‬

‫الصالحً‬

‫عبد اللطٌف‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪63‬‬

‫‪5870935‬‬

‫اوحدو‬

‫‪64‬‬

‫‪5870554‬‬

‫اٌت‬

‫عبدمحمد‬
‫العالً‬
‫سعٌدة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪65‬‬

‫‪5871081‬‬

‫اٌت‬

‫بها ابراهٌم‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪66‬‬

‫‪5872117‬‬

‫جابر‬

‫الحسٌن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪67‬‬

‫‪5870407‬‬

‫رٌزٌد‬

‫ٌونس‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪68‬‬

‫‪5870144‬‬

‫ادراوي‬

‫سارة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪Page 2 de 20‬‬

‫النجائج النهائيت للناجحين في مباراة التوظيف بموجب عقود‪ -‬ابتدائي‬

‫دورة يوهيو ‪2017‬‬
‫رث‬

‫رقم الامتحان‬

‫النسب‬

‫الاسم‬

‫السلك‬

‫التخصص‬

‫القرار‬

‫‪69‬‬

‫‪5870529‬‬

‫المتوكٌل‬

‫عبد الرحمان‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪70‬‬

‫‪5871323‬‬

‫اٌت‬

‫البهالً عصام‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪71‬‬

‫‪5870833‬‬

‫هرموش‬

‫الحسٌن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪72‬‬

‫‪5871721‬‬

‫ناٌت‬

‫وحمٌد ٌوسف‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪73‬‬

‫‪5870853‬‬

‫لٌعٌشً‬

‫عبد العزٌز‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪74‬‬

‫‪5871168‬‬

‫خلوقً‬

‫رشٌدة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪75‬‬

‫‪5870227‬‬

‫بطوب‬

‫المصطفى‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪76‬‬

‫‪5870328‬‬

‫سفٌنت‬

‫عبدهللا‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪77‬‬

‫‪5870860‬‬

‫السباعً‬

‫غٌتة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪78‬‬

‫‪5870092‬‬

‫والطالب‬

‫عمر‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪79‬‬

‫‪5871422‬‬

‫سكٌن‬

‫سكٌنة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪80‬‬

‫‪5871816‬‬

‫العلوي‬

‫فاطمة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪81‬‬

‫‪5870258‬‬

‫االنصاري‬

‫ٌوسف‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪82‬‬

‫‪5870704‬‬

‫القصٌر‬

‫عبد الغنً‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪83‬‬

‫‪5870700‬‬

‫وقاسً‬

‫لبنى‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪84‬‬

‫‪5870296‬‬

‫لملكً‬

‫نعٌمة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪85‬‬

‫‪5871198‬‬

‫امباركً‬

‫ٌونس‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪86‬‬

‫‪5870962‬‬

‫اٌت‬

‫الطالب صباح‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪87‬‬

‫‪5871866‬‬

‫امجكال‬

‫مٌمون‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪88‬‬

‫‪5871071‬‬

‫جرٌد‬

‫حسن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪89‬‬

‫‪5870124‬‬

‫العبدالوي‬

‫عبد العزٌز‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪90‬‬

‫‪5871075‬‬

‫لٌعٌشً‬

‫المكً‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪91‬‬

‫‪5870135‬‬

‫اجهبلً‬

‫كلتوم‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪92‬‬

‫‪5871425‬‬

‫الدلٌكً‬

‫خالد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪93‬‬

‫‪5870923‬‬

‫بصدوق‬

‫محمد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪94‬‬

‫‪5871026‬‬

‫بختار‬

‫فرٌدة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪95‬‬

‫‪5870366‬‬

‫مساعف‬

‫عبد اللطٌف‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪96‬‬

‫‪5870320‬‬

‫إملٌل‬

‫رفٌق‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪97‬‬

‫‪5872153‬‬

‫جاللً‬

‫سعاد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪98‬‬

‫‪5870162‬‬

‫الجبوري‬

‫أم كلثوم‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪99‬‬

‫‪5870314‬‬

‫اوموسى‬

‫فوزٌة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪100‬‬

‫‪5870594‬‬

‫حقً‬

‫الحسنٌة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪101‬‬

‫‪5870558‬‬

‫لٌعٌشً‬

‫ابراهٌم‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪102‬‬

‫‪5870754‬‬

‫الوحالنً‬

‫احمد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪Page 3 de 20‬‬

‫النجائج النهائيت للناجحين في مباراة التوظيف بموجب عقود‪ -‬ابتدائي‬

‫دورة يوهيو ‪2017‬‬
‫رث‬

‫رقم الامتحان‬

‫النسب‬

‫الاسم‬

‫السلك‬

‫التخصص‬

‫القرار‬

‫‪103‬‬

‫‪5870850‬‬

‫الحمزاوي‬

‫زكٌة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪104‬‬

‫‪5871190‬‬

‫اٌت‬

‫ناصر فاتحة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪105‬‬

‫‪5871877‬‬

‫المزواري‬

‫ٌسمٌن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪106‬‬

‫‪5871235‬‬

‫عطوش‬

‫رضوان‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪107‬‬

‫‪5871660‬‬

‫القاضً‬

‫مرٌم‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪108‬‬

‫‪5871223‬‬

‫الحمزاوي‬

‫حنان‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪109‬‬

‫‪5872096‬‬

‫اٌت‬

‫لحساٌن سارة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪110‬‬

‫‪5870813‬‬

‫بنبوٌا‬

‫نور الدٌن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪111‬‬

‫‪5872244‬‬

‫البودانً‬

‫نصٌرة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪112‬‬

‫‪5870391‬‬

‫شجاع‬

‫ٌوسف‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪113‬‬

‫‪5870783‬‬

‫بوجلٌل‬

‫فاطمة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪114‬‬

‫‪5870395‬‬

‫الجعداوي‬

‫ابتسام‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪115‬‬

‫‪5870286‬‬

‫قاسمً‬

‫مرٌم‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪116‬‬

‫‪5872120‬‬

‫التهامً‬

‫رشٌدة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪117‬‬

‫‪5871066‬‬

‫وعدٌدو‬

‫الٌاس‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪118‬‬

‫‪5871378‬‬

‫القندر‬

‫فٌصل‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪119‬‬

‫‪5870561‬‬

‫البر‬

‫محمد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪120‬‬

‫‪5870863‬‬

‫اوشٌبً‬

‫خالد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪121‬‬

‫‪5870294‬‬

‫شكري‬

‫فاطمة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪122‬‬

‫‪5870713‬‬

‫الدحانً‬

‫خدٌجة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪123‬‬

‫‪5870888‬‬

‫المغرانً‬

‫عبد العالً‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪124‬‬

‫‪5870304‬‬

‫كمً‬

‫أحمد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪125‬‬

‫‪5870194‬‬

‫ضٌفً‬

‫رضوان‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪126‬‬

‫‪5872092‬‬

‫بنعامر‬

‫‪127‬‬

‫‪5870790‬‬

‫اٌت‬

‫محمد‬
‫اعلً‬
‫ابراهٌم‬
‫سعٌد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪128‬‬

‫‪5871434‬‬

‫دبوز‬

‫لحسن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪129‬‬

‫‪5870551‬‬

‫العبدي‬

‫حسن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪130‬‬

‫‪5871204‬‬

‫بركاز‬

‫عبد الحق‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪131‬‬

‫‪5870823‬‬

‫االنصاري‬

‫زكٌة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪132‬‬

‫‪5870874‬‬

‫الدربالً‬

‫‪133‬‬

‫‪5871803‬‬

‫سلفً‬

‫ابتسام‬
‫عبد‬
‫موالي‬
‫العزٌز‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪134‬‬

‫‪5870938‬‬

‫القاسمً‬

‫محمد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪135‬‬

‫‪5870564‬‬

‫سٌمو‬

‫اسماء‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪136‬‬

‫‪5870208‬‬

‫البوزٌدي‬

‫عبدهللا‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪Page 4 de 20‬‬

‫النجائج النهائيت للناجحين في مباراة التوظيف بموجب عقود‪ -‬ابتدائي‬

‫دورة يوهيو ‪2017‬‬
‫رث‬

‫رقم الامتحان‬

‫النسب‬

‫الاسم‬

‫السلك‬

‫التخصص‬

‫القرار‬

‫‪137‬‬

‫‪5870196‬‬

‫االدرٌسً‬

‫كرٌمة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪138‬‬

‫‪5870253‬‬

‫اوبانً‬

‫ٌوسف‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪139‬‬

‫‪5870805‬‬

‫بلمغراوي‬

‫عبد اللطٌف‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪140‬‬

‫‪5870681‬‬

‫بن‬

‫ادرٌس الحسن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪141‬‬

‫‪5872008‬‬

‫بن‬

‫باري سالمة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪142‬‬

‫‪5870818‬‬

‫العباسً‬

‫خالد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪143‬‬

‫‪5870385‬‬

‫حجً‬

‫عزٌزة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪144‬‬

‫‪5870192‬‬

‫صدٌقً‬

‫سفٌان‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪145‬‬

‫‪5871684‬‬

‫مغٌث‬

‫عبد العزٌز‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪146‬‬

‫‪5871106‬‬

‫وقاسً‬

‫سعٌدة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪147‬‬

‫‪5870116‬‬

‫وهزٌزي‬

‫محمد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪148‬‬

‫‪5872116‬‬

‫الحمانً‬

‫عبدهللا‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪149‬‬

‫‪5871226‬‬

‫ارٌضوض‬

‫مرٌم‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪150‬‬

‫‪5870555‬‬

‫البونً‬

‫محسن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪151‬‬

‫‪5871905‬‬

‫اوزاٌد‬

‫حنان‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪152‬‬

‫‪5871245‬‬

‫اٌت‬

‫سٌدي محمد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪153‬‬

‫‪5871802‬‬

‫الغانً‬

‫فاطمة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪154‬‬

‫‪5870870‬‬

‫مونا‬

‫محمد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪155‬‬

‫‪5870770‬‬

‫امجاهد‬

‫جواد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪156‬‬

‫‪5870622‬‬

‫رزاق‬

‫عزٌزة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪157‬‬

‫‪5870859‬‬

‫ناعٌم‬

‫جهاد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪158‬‬

‫‪5871356‬‬

‫اٌت‬

‫‪159‬‬

‫‪5871619‬‬

‫اٌت‬

‫مباركةخدٌجة‬
‫عال‬
‫مسعود‬
‫سناء‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪160‬‬

‫‪5870697‬‬

‫البرقاوي‬

‫أحمد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪161‬‬

‫‪5870546‬‬

‫باعلً‬

‫البشٌر‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪162‬‬

‫‪5870117‬‬

‫حمدانً‬

‫سمٌة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪163‬‬

‫‪5871996‬‬

‫بوفروال‬

‫سهام‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪164‬‬

‫‪5870840‬‬

‫وجعا‬

‫الحسٌن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪165‬‬

‫‪5870706‬‬

‫الحمزاوي‬

‫هشام‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪166‬‬

‫‪5870150‬‬

‫الٌعقوبً‬

‫محسن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪167‬‬

‫‪5870735‬‬

‫برعوز‬

‫عادل‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪168‬‬

‫‪5870869‬‬

‫سلفً‬

‫اسماعٌل‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪169‬‬

‫‪5871445‬‬

‫بن‬

‫المدانً رشٌد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪170‬‬

‫‪5870611‬‬

‫العثمانً‬

‫وردة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪Page 5 de 20‬‬

‫النجائج النهائيت للناجحين في مباراة التوظيف بموجب عقود‪ -‬ابتدائي‬

‫دورة يوهيو ‪2017‬‬
‫رث‬

‫رقم الامتحان‬

‫النسب‬

‫الاسم‬

‫السلك‬

‫التخصص‬

‫القرار‬

‫‪171‬‬

‫‪5871668‬‬

‫الزٌانً‬

‫عبد الغنً‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪172‬‬

‫‪5871387‬‬

‫بورخٌس‬

‫حمٌد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪173‬‬

‫‪5870252‬‬

‫مرزاق‬

‫الدرٌسٌة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪174‬‬

‫‪5870772‬‬

‫العباسً‬

‫مرٌم‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪175‬‬

‫‪5870139‬‬

‫تٌتاو‬

‫لحسن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪176‬‬

‫‪5871911‬‬

‫أحد‬

‫فاطمة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪177‬‬

‫‪5870273‬‬

‫الطرى‬

‫نور الدٌن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪178‬‬

‫‪5870243‬‬

‫أطرار‬

‫حمٌد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪179‬‬

‫‪5871102‬‬

‫بوتدغارت‬

‫اٌمان‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪180‬‬

‫‪5871632‬‬

‫العمرانً‬

‫حنان‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪181‬‬

‫‪5871685‬‬

‫بلكاسمً‬

‫عبداللطٌف‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪182‬‬

‫‪5871121‬‬

‫العمودي‬

‫سفٌان‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪183‬‬

‫‪5870879‬‬

‫باكبٌر‬

‫ٌوسف‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪184‬‬

‫‪5870298‬‬

‫الكبٌري‬

‫عتٌقة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪185‬‬

‫‪5871217‬‬

‫سرتً‬

‫زٌنب‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪186‬‬

‫‪5871072‬‬

‫الكبٌري‬

‫محمد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪187‬‬

‫‪5870660‬‬

‫بالل‬

‫نعٌمة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪188‬‬

‫‪5871099‬‬

‫اٌت‬

‫باحمد كمال‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪189‬‬

‫‪5871063‬‬

‫العضٌمً‬

‫رضوان‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪190‬‬

‫‪5870126‬‬

‫حجاجً‬

‫الخالفة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪191‬‬

‫‪5871528‬‬

‫هرموش‬

‫سعٌد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪192‬‬

‫‪5870787‬‬

‫فاضل‬

‫موراد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪193‬‬

‫‪5870566‬‬

‫صلبً‬

‫محمد سالم‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪194‬‬

‫‪5870248‬‬

‫النواٌتً‬

‫محمد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪195‬‬

‫‪5871680‬‬

‫الحارتً‬

‫الزهرة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪196‬‬

‫‪5870087‬‬

‫لمغاري‬

‫خدٌجة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪197‬‬

‫‪5870190‬‬

‫الوالتً‬

‫تورٌة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪198‬‬

‫‪5871623‬‬

‫الهكٌوي‬

‫سعٌدة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪199‬‬

‫‪5870862‬‬

‫اٌت‬

‫اهمش عائشة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪200‬‬

‫‪5870497‬‬

‫بوستة‬

‫حسناء‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪201‬‬

‫‪5871255‬‬

‫عباسً‬

‫دالل‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪202‬‬

‫‪5870045‬‬

‫التائك‬

‫محمد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪203‬‬

‫‪5870509‬‬

‫بودادن‬

‫الحسٌن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪204‬‬

‫‪5870875‬‬

‫بوطلحة‬

‫سعٌد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪Page 6 de 20‬‬

‫النجائج النهائيت للناجحين في مباراة التوظيف بموجب عقود‪ -‬ابتدائي‬

‫دورة يوهيو ‪2017‬‬
‫رث‬

‫رقم الامتحان‬

‫النسب‬

‫الاسم‬

‫السلك‬

‫التخصص‬

‫القرار‬

‫‪205‬‬

‫‪5870460‬‬

‫العطاشى‬

‫طارق‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪206‬‬

‫‪5871402‬‬

‫جمال‬

‫اسماعٌل‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪207‬‬

‫‪5870465‬‬

‫الفسوي‬

‫صباح‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪208‬‬

‫‪5870425‬‬

‫سهٌل‬

‫زكرٌاء‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪209‬‬

‫‪5870894‬‬

‫النكشً‬

‫اسماعٌل‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪210‬‬

‫‪5871033‬‬

‫الجوهري‬

‫عصام‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪211‬‬

‫‪5870933‬‬

‫لمعادر‬

‫طاهرة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪212‬‬

‫‪5870299‬‬

‫بوسنٌن‬

‫سعاد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪213‬‬

‫‪5870476‬‬

‫ابوجمع‬

‫سعٌد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪214‬‬

‫‪5870543‬‬

‫أٌت‬

‫تغاط محمد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪215‬‬

‫‪5870486‬‬

‫احضان‬

‫رضوان‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪216‬‬

‫‪5871438‬‬

‫وعٌسى‪l‬‬

‫لسحن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪217‬‬

‫‪5870176‬‬

‫قاسمً‬

‫بوشرى‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪218‬‬

‫‪5870335‬‬

‫أسكور‬

‫سهام‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪219‬‬

‫‪5872011‬‬

‫عباسً‬

‫فرح‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪220‬‬

‫‪5870097‬‬

‫حمداوي‬

‫فاطمة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪221‬‬

‫‪5870417‬‬

‫زائد‬

‫عماد الدٌن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪222‬‬

‫‪5870316‬‬

‫المحجوبً‬

‫سكٌنة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪223‬‬

‫‪5870311‬‬

‫ابزي‬

‫فؤاد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪224‬‬

‫‪5870960‬‬

‫األخضر‬

‫حمٌد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪225‬‬

‫‪5870981‬‬

‫البدوي‬

‫عبدالناصر‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪226‬‬

‫‪5870883‬‬

‫اٌت‬

‫موحى عبدالرحٌم‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪227‬‬

‫‪5871382‬‬

‫الهكٌوي‬

‫زاٌد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪228‬‬

‫‪5870354‬‬

‫ٌحس‬

‫مرٌم‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪229‬‬

‫‪5870677‬‬

‫البوعزاوي‬

‫الحسن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪230‬‬

‫‪5872173‬‬

‫امضاع‬

‫فاطمة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪231‬‬

‫‪5871752‬‬

‫القالبة‬

‫عزٌزة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪232‬‬

‫‪5870209‬‬

‫بنعٌسً‬

‫حنان‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪233‬‬

‫‪5870707‬‬

‫الكبش‬

‫غزالن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪234‬‬

‫‪5870295‬‬

‫اللود‬

‫خدٌجة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪235‬‬

‫‪5870260‬‬

‫لمرابط‬

‫مصطفى‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪236‬‬

‫‪5871342‬‬

‫بوحمٌد‬

‫حمزة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪237‬‬

‫‪5871985‬‬

‫الغنامً‬

‫هدى‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪238‬‬

‫‪5870618‬‬

‫بشنة‬

‫ابراهٌم‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪Page 7 de 20‬‬

‫النجائج النهائيت للناجحين في مباراة التوظيف بموجب عقود‪ -‬ابتدائي‬

‫دورة يوهيو ‪2017‬‬
‫رث‬

‫رقم الامتحان‬

‫النسب‬

‫الاسم‬

‫السلك‬

‫التخصص‬

‫القرار‬

‫‪239‬‬

‫‪5870654‬‬

‫اٌت‬

‫سً عال بشرى‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪240‬‬

‫‪5870224‬‬

‫زعاري‬

‫وفاء‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪241‬‬

‫‪5870098‬‬

‫مومنً‬

‫محمد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪242‬‬

‫‪5871934‬‬

‫ولد‬

‫الكوار زٌنب‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪243‬‬

‫‪5870019‬‬

‫السهبً‬

‫عدنان‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪244‬‬

‫‪5872054‬‬

‫البلبالً‬

‫عبد العالً‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪245‬‬

‫‪5871859‬‬

‫تمغرٌن‬

‫عبد السالم‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪246‬‬

‫‪5871893‬‬

‫زعمً‬

‫جمٌلة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪247‬‬

‫‪5870675‬‬

‫صحٌب‬

‫سعاد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪248‬‬

‫‪5871647‬‬

‫العمرانً‬

‫الٌاس‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪249‬‬

‫‪5870865‬‬

‫الكاسمً‬

‫عمر‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪250‬‬

‫‪5872068‬‬

‫االدرٌسً‬

‫عبد الحكٌم‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪251‬‬

‫‪5870355‬‬

‫العبدي‬

‫مونٌة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪252‬‬

‫‪5870256‬‬

‫سلٌمانً‬

‫علوي محمد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪253‬‬

‫‪5870197‬‬

‫االدرٌسً‬

‫شرٌفة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪254‬‬

‫‪5870733‬‬

‫اقراو‬

‫الحسٌن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪255‬‬

‫‪5870408‬‬

‫تٌوتٌو‬

‫محمد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪256‬‬

‫‪5872242‬‬

‫اعوان‬

‫حكٌم‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪257‬‬

‫‪5871165‬‬

‫الٌمانً‬

‫وفاء‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪258‬‬

‫‪5870353‬‬

‫بن‬

‫حدة عبد الحكٌم‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪259‬‬

‫‪5870670‬‬

‫اقداد‬

‫كرٌمة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪260‬‬

‫‪5871117‬‬

‫اسماعٌلً‬

‫كلثومة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪261‬‬

‫‪5872079‬‬

‫فؤاد‬

‫علً‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪262‬‬

‫‪5870701‬‬

‫اقدار‬

‫اسماعٌل‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪263‬‬

‫‪5871313‬‬

‫بلً‬

‫فتٌحة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪264‬‬

‫‪5870207‬‬

‫سعٌدة‬

‫حاجً‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪265‬‬

‫‪5871042‬‬

‫بسالم‬

‫عبد المجٌد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪266‬‬

‫‪5870088‬‬

‫ٌعقوبً‬

‫ابراهٌم‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪267‬‬

‫‪5870541‬‬

‫صلبً‬

‫سعٌد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪268‬‬

‫‪5870480‬‬

‫البونسرٌفً‬

‫سعٌد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪269‬‬

‫‪5871846‬‬

‫معفر‬

‫نعٌمة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪270‬‬

‫‪5870574‬‬

‫العلمً‬

‫بوشرى‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪271‬‬

‫‪5872200‬‬

‫عباسً‬

‫نعٌمة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪272‬‬

‫‪5870344‬‬

‫وٌنخٌر‬

‫مرٌم‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪Page 8 de 20‬‬

‫النجائج النهائيت للناجحين في مباراة التوظيف بموجب عقود‪ -‬ابتدائي‬

‫دورة يوهيو ‪2017‬‬
‫رث‬

‫رقم الامتحان‬

‫النسب‬

‫الاسم‬

‫السلك‬

‫التخصص‬

‫القرار‬

‫‪273‬‬

‫‪5870695‬‬

‫الغزي‬

‫براهٌم‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪274‬‬

‫‪5870835‬‬

‫العلوي‬

‫سكٌنة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪275‬‬

‫‪5870272‬‬

‫الطٌبً‬

‫طارق‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪276‬‬

‫‪5870945‬‬

‫اوحدو‬

‫عزٌزة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪277‬‬

‫‪5871385‬‬

‫الخباشً‬

‫محمد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪278‬‬

‫‪5870306‬‬

‫امحلً‬

‫امبارك‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪279‬‬

‫‪5870240‬‬

‫الرتبً‬

‫بوشرة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪280‬‬

‫‪5871634‬‬

‫بولمان‬

‫الحسٌن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪281‬‬

‫‪5870290‬‬

‫بوحسٌن‬

‫سناء‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪282‬‬

‫‪5871477‬‬

‫القالبة‬

‫فوزٌة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪283‬‬

‫‪5870161‬‬

‫بنعٌسً‬

‫فاطمة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪284‬‬

‫‪5870215‬‬

‫باقً‬

‫كرٌمة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪285‬‬

‫‪5870236‬‬

‫الهاكم‬

‫عدي‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪286‬‬

‫‪5870452‬‬

‫اٌت‬

‫اشو زاٌد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪287‬‬

‫‪5871971‬‬

‫االدرٌسً‬

‫حسن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪288‬‬

‫‪5870517‬‬

‫االدرٌسً‬

‫رحمة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪289‬‬

‫‪5872071‬‬

‫عمٌري‬

‫عائشة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪290‬‬

‫‪5871074‬‬

‫الصالحً‬

‫عبدالغنً‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪291‬‬

‫‪5870598‬‬

‫الحمزاوي‬

‫سالم‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪292‬‬

‫‪5872013‬‬

‫الفٌاللً‬

‫حسن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪293‬‬

‫‪5871360‬‬

‫البونً‬

‫رضوان‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪294‬‬

‫‪5870635‬‬

‫وعبً‬

‫امبارك‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪295‬‬

‫‪5870405‬‬

‫بنجٌري‬

‫كمال‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪296‬‬

‫‪5871077‬‬

‫لغفٌري‬

‫الغالٌة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪297‬‬

‫‪5871646‬‬

‫العمرانً‬

‫خالد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪298‬‬

‫‪5870090‬‬

‫زعبلً‬

‫كرٌمة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪299‬‬

‫‪5871250‬‬

‫العلوي‬

‫محمد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪300‬‬

‫‪5871278‬‬

‫البركاوي‬

‫رشٌد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪301‬‬

‫‪5870559‬‬

‫اٌت‬

‫بالخالٌل اسماعٌل‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪302‬‬

‫‪5870610‬‬

‫بصدوق‬

‫ملٌكة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪303‬‬

‫‪5870544‬‬

‫اٌت‬

‫عبو عادل‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪304‬‬

‫‪5870692‬‬

‫بمدوز‬

‫خالد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪305‬‬

‫‪5871283‬‬

‫البونً‬

‫خدٌجة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪306‬‬

‫‪5870433‬‬

‫الحطاب‬

‫فاطمة الزهراء‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪Page 9 de 20‬‬

‫النجائج النهائيت للناجحين في مباراة التوظيف بموجب عقود‪ -‬ابتدائي‬

‫دورة يوهيو ‪2017‬‬
‫رث‬

‫رقم الامتحان‬

‫النسب‬

‫الاسم‬

‫السلك‬

‫التخصص‬

‫القرار‬

‫‪307‬‬

‫‪5871057‬‬

‫أٌت‬

‫أفقٌر مصطفى‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪308‬‬

‫‪5871764‬‬

‫اٌت‬

‫تٌزي غٌثة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪309‬‬

‫‪5870352‬‬

‫الغازي‬

‫مصطفى‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪310‬‬

‫‪5870383‬‬

‫الوركً‬

‫عبدالرحمان‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪311‬‬

‫‪5870815‬‬

‫اٌت‬

‫بن عٌسى نجاة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪312‬‬

‫‪5871024‬‬

‫اٌت‬

‫ٌدار دنٌا‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪313‬‬

‫‪5870510‬‬

‫االفصالت‬

‫حسناء‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪314‬‬

‫‪5870796‬‬

‫العباسً‬

‫محمد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪315‬‬

‫‪5871475‬‬

‫الركٌبً‬

‫الحسٌن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪316‬‬

‫‪5871837‬‬

‫سلطان‬

‫ٌاسٌن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪317‬‬

‫‪5871768‬‬

‫لغفٌري‬

‫رشٌد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪318‬‬

‫‪5871874‬‬

‫فتٌحة‬

‫ابهاوي‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪319‬‬

‫‪5870049‬‬

‫لمترجً‬

‫علوي لعزٌزة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪320‬‬

‫‪5872133‬‬

‫عمً‬

‫محمد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪321‬‬

‫‪5871943‬‬

‫لحٌكً‬

‫فاطمة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪322‬‬

‫‪5870106‬‬

‫مدونً‬

‫حمٌد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪323‬‬

‫‪5871682‬‬

‫النجار‬

‫عبد السالم‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪324‬‬

‫‪5871429‬‬

‫افرارٌج‬

‫بادر‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪325‬‬

‫‪5870749‬‬

‫الصالحً‬

‫نادٌة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪326‬‬

‫‪5870683‬‬

‫بمادي‬

‫راضٌة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪327‬‬

‫‪5870777‬‬

‫والد‬

‫الكوار جواد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪328‬‬

‫‪5871113‬‬

‫تعزٌط‬

‫غٌثة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪329‬‬

‫‪5870872‬‬

‫الرجً‬

‫ٌوسف‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪330‬‬

‫‪5871924‬‬

‫زاهٌد‬

‫عمر‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪331‬‬

‫‪5871408‬‬

‫اٌت‬

‫بابانٌما ٌوسف‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪332‬‬

‫‪5872074‬‬

‫المتوكل‬

‫عبد العزٌز‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪333‬‬

‫‪5870451‬‬

‫بن‬

‫ٌري حسن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪334‬‬

‫‪5870337‬‬

‫جماع‬

‫عبد الرحمان‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪335‬‬

‫‪5871898‬‬

‫البونً‬

‫عبد الرزاق‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪336‬‬

‫‪5872025‬‬

‫الٌعقوبً‬

‫احمد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪337‬‬

‫‪5871769‬‬

‫الجراري‬

‫ادرٌس‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪338‬‬

‫‪5870245‬‬

‫بن‬

‫اعٌش نعٌمة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪339‬‬

‫‪5872014‬‬

‫بن‬

‫علٌلً عبدالغنً‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪340‬‬

‫‪5871615‬‬

‫السدراوي‬

‫ثورٌا‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪Page 10 de 20‬‬

‫النجائج النهائيت للناجحين في مباراة التوظيف بموجب عقود‪ -‬ابتدائي‬

‫دورة يوهيو ‪2017‬‬
‫رث‬

‫رقم الامتحان‬

‫النسب‬

‫الاسم‬

‫السلك‬

‫التخصص‬

‫القرار‬

‫‪341‬‬

‫‪5871160‬‬

‫الدحانً‬

‫عبد القادر‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪342‬‬

‫‪5870891‬‬

‫عزى‬

‫محمد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪343‬‬

‫‪5870265‬‬

‫اطوف‬

‫عبد الماجٌد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪344‬‬

‫‪5870694‬‬

‫العلوي‬

‫مصطفى‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪345‬‬

‫‪5871237‬‬

‫اٌت‬

‫المكً عبداالله‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪346‬‬

‫‪5871139‬‬

‫اٌت‬

‫وعقا لحسن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪347‬‬

‫‪5871431‬‬

‫سطاري‬

‫حٌاة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪348‬‬

‫‪5870214‬‬

‫العلمً‬

‫عبد المولى‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪349‬‬

‫‪5871855‬‬

‫اٌت‬

‫باباعروب لطٌفة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪350‬‬

‫‪5870782‬‬

‫عمري‬

‫ابراهٌم‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪351‬‬

‫‪5870442‬‬

‫اٌت‬

‫كزي محمد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪352‬‬

‫‪5870121‬‬

‫باحو‬

‫عبد الفتاح‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪353‬‬

‫‪5870762‬‬

‫ورزوق‬

‫امحمد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪354‬‬

‫‪5871503‬‬

‫بن‬

‫محمود نعٌمة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪355‬‬

‫‪5870838‬‬

‫خلوقً‬

‫صباح‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪356‬‬

‫‪5870674‬‬

‫لوشاحً‬

‫اٌوب‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪357‬‬

‫‪5871289‬‬

‫البلعٌدي‬

‫إلهام‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪358‬‬

‫‪5871844‬‬

‫احنصال‬

‫ابراهٌم‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪359‬‬

‫‪5871862‬‬

‫دحو‬

‫ٌزنة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪360‬‬

‫‪5871353‬‬

‫بنهدي‬

‫زٌنب‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪361‬‬

‫‪5871777‬‬

‫فاتح‬

‫محماد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪362‬‬

‫‪5871087‬‬

‫البهجاء‬

‫العربً‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪363‬‬

‫‪5872108‬‬

‫ملكً‬

‫عبد الرحٌم‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪364‬‬

‫‪5871851‬‬

‫اٌت‬

‫موهو داود‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪365‬‬

‫‪5871184‬‬

‫الشكرٌدة‬

‫خالد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪366‬‬

‫‪5870057‬‬

‫النواجً‬

‫سعٌد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪367‬‬

‫‪5872145‬‬

‫العبدي‬

‫احمد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪368‬‬

‫‪5870769‬‬

‫شافٌق‬

‫لطٌفة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪369‬‬

‫‪5871132‬‬

‫النجار‬

‫عمر‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪370‬‬

‫‪5870827‬‬

‫المزواري‬

‫إلٌاس‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪371‬‬

‫‪5871059‬‬

‫السالمً‬

‫نزهة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪372‬‬

‫‪5870340‬‬

‫الجاللً‬

‫فاطمة الزهراء‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪373‬‬

‫‪5872241‬‬

‫برار‬

‫محمد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪374‬‬

‫‪5871761‬‬

‫الصلبً‬

‫نورالدٌن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪Page 11 de 20‬‬

‫النجائج النهائيت للناجحين في مباراة التوظيف بموجب عقود‪ -‬ابتدائي‬

‫دورة يوهيو ‪2017‬‬
‫رث‬

‫رقم الامتحان‬

‫النسب‬

‫الاسم‬

‫السلك‬

‫التخصص‬

‫القرار‬

‫‪375‬‬

‫‪5871692‬‬

‫ناجً‬

‫علً‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪376‬‬

‫‪5872027‬‬

‫وقاس‬

‫سمٌرة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪377‬‬

‫‪5871261‬‬

‫ابى‬

‫الحسٌن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪378‬‬

‫‪5871343‬‬

‫الحسناوي‬

‫سمٌرة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪379‬‬

‫‪5870454‬‬

‫حبٌب‬

‫هللا لحسن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪380‬‬

‫‪5870520‬‬

‫الجنانً‬

‫محمد فارس‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪381‬‬

‫‪5871264‬‬

‫الكاسمً‬

‫سعٌد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪382‬‬

‫‪5870538‬‬

‫شفٌقً‬

‫عبد العالً‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪383‬‬

‫‪5870263‬‬

‫محاش‬

‫عبد الحفٌظ‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪384‬‬

‫‪5872234‬‬

‫البونً‬

‫محمد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪385‬‬

‫‪5870720‬‬

‫مسو‬

‫نورالدٌن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪386‬‬

‫‪5870669‬‬

‫الخراز‬

‫مصطفى‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪387‬‬

‫‪5872155‬‬

‫فال‬

‫لبنى‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪388‬‬

‫‪5870897‬‬

‫حسٌن‬

‫لحسن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪389‬‬

‫‪5871848‬‬

‫دركة‬

‫رشٌد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪390‬‬

‫‪5870705‬‬

‫الكبش‬

‫وفاء‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪391‬‬

‫‪5870709‬‬

‫التعقٌلً‬

‫عبد الرزاق‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪392‬‬

‫‪5870123‬‬

‫اٌت‬

‫سعٌد مصطفى‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪393‬‬

‫‪5871068‬‬

‫الدربالً‬

‫محمد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪394‬‬

‫‪5871454‬‬

‫بولعٌاط‬

‫الحسٌن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪395‬‬

‫‪5871700‬‬

‫الوهابً‬

‫خدٌجة ‪K‬‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪396‬‬

‫‪5870615‬‬

‫السماللً‬

‫عبد الصمد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪397‬‬

‫‪5870515‬‬

‫اباحمو‬

‫ولٌد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪398‬‬

‫‪5871745‬‬

‫لحٌكً‬

‫حمٌد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪399‬‬

‫‪5871852‬‬

‫جكٌم‬

‫أمٌن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪400‬‬

‫‪5870876‬‬

‫والكٌرح‬

‫كمال‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪401‬‬

‫‪5871124‬‬

‫المنصوري‬

‫لطٌفة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪402‬‬

‫‪5872033‬‬

‫اٌت‬

‫لمقدم لحسن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪403‬‬

‫‪5871389‬‬

‫بواحً‬

‫لطٌفة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪404‬‬

‫‪5870871‬‬

‫الحداوي‬

‫احمد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪405‬‬

‫‪5871858‬‬

‫تالحوت‬

‫مباركة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪406‬‬

‫‪5870307‬‬

‫الصدي‬

‫رشٌدة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪407‬‬

‫‪5870575‬‬

‫ازمامً‬

‫نورالدٌن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪408‬‬

‫‪5870832‬‬

‫أٌت‬

‫ملوك حمٌد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪Page 12 de 20‬‬

‫النجائج النهائيت للناجحين في مباراة التوظيف بموجب عقود‪ -‬ابتدائي‬

‫دورة يوهيو ‪2017‬‬
‫رث‬

‫رقم الامتحان‬

‫النسب‬

‫الاسم‬

‫السلك‬

‫التخصص‬

‫القرار‬

‫‪409‬‬

‫‪5871691‬‬

‫الٌعقوبً‬

‫محمد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪410‬‬

‫‪5870110‬‬

‫علوي‬

‫اسماعٌلً رشٌد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪411‬‬

‫‪5871527‬‬

‫الخٌاطً‬

‫فتٌحة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪412‬‬

‫‪5871391‬‬

‫ناٌت‬

‫ٌعقوب براهٌم‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪413‬‬

‫‪5870784‬‬

‫بناكو‬

‫المصطفى‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪414‬‬

‫‪5871736‬‬

‫البغدادي‬

‫عصام‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪415‬‬

‫‪5871194‬‬

‫القبابً‬

‫لطٌفة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪416‬‬

‫‪5870942‬‬

‫اقشباب‬

‫سمٌرة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪417‬‬

‫‪5872015‬‬

‫طالب‬

‫ناصر سعٌد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪418‬‬

‫‪5870438‬‬

‫بامو‬

‫خالد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪419‬‬

‫‪5871032‬‬

‫بربوش‬

‫عزٌز‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪420‬‬

‫‪5870974‬‬

‫زرهونً‬

‫موالي الحسن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪421‬‬

‫‪5870621‬‬

‫بمودود‬

‫خالد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪422‬‬

‫‪5870548‬‬

‫حسناء‬

‫العبدالوي‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪423‬‬

‫‪5870379‬‬

‫الوادي‬

‫عبد الحكٌم‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪424‬‬

‫‪5870722‬‬

‫والعرٌف‬

‫سعٌد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪425‬‬

‫‪5872199‬‬

‫الشفقً‬

‫فتٌحة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪426‬‬

‫‪5872109‬‬

‫قمر‬

‫نادٌة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪427‬‬

‫‪5870247‬‬

‫لالحسناء‬

‫الٌازدي‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪428‬‬

‫‪5871944‬‬

‫اٌت‬

‫باسو فاطمة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪429‬‬

‫‪5870858‬‬

‫المصلوحً‬

‫موالي عمار‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪430‬‬

‫‪5870798‬‬

‫علوان‬

‫امحمد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪431‬‬

‫‪5871595‬‬

‫الفقٌر‬

‫عبد هللا‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪432‬‬

‫‪5871788‬‬

‫التابونً‬

‫داود‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪433‬‬

‫‪5871103‬‬

‫الناجً‬

‫سمٌرة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪434‬‬

‫‪5870597‬‬

‫رزاق‬

‫سناء‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪435‬‬

‫‪5870921‬‬

‫العلوي‬

‫رشٌد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪436‬‬

‫‪5870447‬‬

‫حدفً‬

‫حسناء‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪437‬‬

‫‪5870478‬‬

‫اٌت‬

‫الفقٌر عبد االله‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪438‬‬

‫‪5870756‬‬

‫لوشاحً‬

‫عبد الجلٌل‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪439‬‬

‫‪5871778‬‬

‫اسومري‬

‫صالح الدٌن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪440‬‬

‫‪5870820‬‬

‫أٌت‬

‫بامومن زهراء‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪441‬‬

‫‪5870856‬‬

‫األنصاري‬

‫سكٌنة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪442‬‬

‫‪5871201‬‬

‫بوملٌك‬

‫الزهرة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪Page 13 de 20‬‬

‫النجائج النهائيت للناجحين في مباراة التوظيف بموجب عقود‪ -‬ابتدائي‬

‫دورة يوهيو ‪2017‬‬
‫رث‬

‫رقم الامتحان‬

‫النسب‬

‫الاسم‬

‫السلك‬

‫التخصص‬

‫القرار‬

‫‪443‬‬

‫‪5872076‬‬

‫قاسً‬

‫شرٌهان‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪444‬‬

‫‪5870825‬‬

‫البودانً‬

‫الضاوٌة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪445‬‬

‫‪5871012‬‬

‫لبٌهً‬

‫خدٌجة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪446‬‬

‫‪5872154‬‬

‫العمران‬

‫محمد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪447‬‬

‫‪5871774‬‬

‫حمدي‬

‫فؤاد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪448‬‬

‫‪5870494‬‬

‫لٌعٌشً‬

‫إسماعٌل‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪449‬‬

‫‪5871814‬‬

‫الغالً‬

‫عبد الحكٌم‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪450‬‬

‫‪5872047‬‬

‫الٌمانً‬

‫مصطفى‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪451‬‬

‫‪5870179‬‬

‫مدٌنً‬

‫فتٌحة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪452‬‬

‫‪5871221‬‬

‫العالمً‬

‫محمد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪453‬‬

‫‪5871428‬‬

‫بوستة‬

‫عبد الحق‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪454‬‬

‫‪5870745‬‬

‫الغزاوي‬

‫سهام‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪455‬‬

‫‪5871891‬‬

‫السارتً‬

‫ٌونس‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪456‬‬

‫‪5870727‬‬

‫الغنامً‬

‫لٌلى‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪457‬‬

‫‪5872030‬‬

‫حاجً‬

‫محمد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪458‬‬

‫‪5870565‬‬

‫المرابط‬

‫عائشة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪459‬‬

‫‪5870571‬‬

‫المركاوي‬

‫خالد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪460‬‬

‫‪5871810‬‬

‫العلوي‬

‫اسماء‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪461‬‬

‫‪5870864‬‬

‫لمقدمً‬

‫محمد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪462‬‬

‫‪5872115‬‬

‫زاكً‬

‫مروة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪463‬‬

‫‪5870278‬‬

‫غزالً‬

‫ملٌكة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪464‬‬

‫‪5871818‬‬

‫الركراكً‬

‫عٌاد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪465‬‬

‫‪5870821‬‬

‫بوشروٌط‬

‫نورالدٌن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪466‬‬

‫‪5871964‬‬

‫البغدادي‬

‫لحسن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪467‬‬

‫‪5871175‬‬

‫احمامو‬

‫نزهة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪468‬‬

‫‪5871218‬‬

‫أٌت‬

‫أحساٌن ٌوسف‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪469‬‬

‫‪5870018‬‬

‫بن‬

‫محمد عبد الغفور‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪470‬‬

‫‪5870025‬‬

‫بوقراب‬

‫عبد الصمد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪471‬‬

‫‪5871236‬‬

‫بورخة‬

‫محمد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪472‬‬

‫‪5870791‬‬

‫تكٌنً‬

‫اٌوب‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪473‬‬

‫‪5870031‬‬

‫فالحً‬

‫عبد الرزاق‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪474‬‬

‫‪5870457‬‬

‫اٌت‬

‫الحسٌن محمد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪475‬‬

‫‪5872093‬‬

‫المكً‬

‫اسماء‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪476‬‬

‫‪5871419‬‬

‫موبسٌط‬

‫سعٌد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪Page 14 de 20‬‬

‫النجائج النهائيت للناجحين في مباراة التوظيف بموجب عقود‪ -‬ابتدائي‬

‫دورة يوهيو ‪2017‬‬
‫رث‬

‫رقم الامتحان‬

‫النسب‬

‫الاسم‬

‫السلك‬

‫التخصص‬

‫القرار‬

‫‪477‬‬

‫‪5870810‬‬

‫العالوي‬

‫كلثوم‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪478‬‬

‫‪5871171‬‬

‫لحباالت‬

‫عبد هللا‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪479‬‬

‫‪5871144‬‬

‫عطا‬

‫عبد القادر‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪480‬‬

‫‪5870631‬‬

‫المانع‬

‫سمٌة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪481‬‬

‫‪5871929‬‬

‫باعلً‬

‫مصطفى‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪482‬‬

‫‪5870542‬‬

‫أٌت‬

‫بها ٌدٌر‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪483‬‬

‫‪5871776‬‬

‫البسباسً‬

‫عتٌقة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪484‬‬

‫‪5870323‬‬

‫بورتا‬

‫فاطمة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪485‬‬

‫‪5871806‬‬

‫الزٌوا‬

‫حلٌمة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪486‬‬

‫‪5871968‬‬

‫اجلباب‬

‫ٌوسف‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪487‬‬

‫‪5871120‬‬

‫المسفً‬

‫خالٌد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪488‬‬

‫‪5870469‬‬

‫اٌت‬

‫خوٌا محمد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪489‬‬

‫‪5871779‬‬

‫اٌت‬

‫بحا عائشة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪490‬‬

‫‪5872159‬‬

‫الزٌتونً‬

‫حسن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪491‬‬

‫‪5872165‬‬

‫محداش‬

‫ٌونس‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪492‬‬

‫‪5870483‬‬

‫نعٌم‬

‫سعٌد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪493‬‬

‫‪5870612‬‬

‫الطاهري‬

‫سعاد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪494‬‬

‫‪5870765‬‬

‫أٌت‬

‫القائد حسناء‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪495‬‬

‫‪5870785‬‬

‫الدحانً‬

‫زٌنب‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪496‬‬

‫‪5870589‬‬

‫اٌت‬

‫سً عال نزٌهة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪497‬‬

‫‪5870816‬‬

‫سالمً‬

‫محمد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪498‬‬

‫‪5870732‬‬

‫اقراو‬

‫الحسٌن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪499‬‬

‫‪5870771‬‬

‫الصبار‬

‫سفٌان‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪500‬‬

‫‪5870699‬‬

‫سٌفوري‬

‫‪501‬‬

‫‪5871655‬‬

‫اٌت‬

‫لٌلىعبد‬
‫قاسً‬
‫الرحمان‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪502‬‬

‫‪5870350‬‬

‫بالمقدم‬

‫خدٌجة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪503‬‬

‫‪5871926‬‬

‫الزٌانً‬

‫عبد الرحٌم‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪504‬‬

‫‪5870698‬‬

‫دٌنانً‬

‫عبد العاطً‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪505‬‬

‫‪5870453‬‬

‫جبري‬

‫رقٌة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪506‬‬

‫‪5870217‬‬

‫ملوكً‬

‫عبد الرحٌم‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪507‬‬

‫‪5871815‬‬

‫الدربالً‬

‫‪508‬‬

‫‪5870929‬‬

‫اٌت‬

‫مبارك‬
‫محمد‬
‫حمو عبد‬
‫عال‬
‫الحق‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪509‬‬

‫‪5870882‬‬

‫باكبٌر‬

‫عبد اللطٌف‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪510‬‬

‫‪5872032‬‬

‫العمرانً‬

‫خالد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪Page 15 de 20‬‬

‫النجائج النهائيت للناجحين في مباراة التوظيف بموجب عقود‪ -‬ابتدائي‬

‫دورة يوهيو ‪2017‬‬
‫رث‬

‫رقم الامتحان‬

‫النسب‬

‫الاسم‬

‫السلك‬

‫التخصص‬

‫القرار‬

‫‪511‬‬

‫‪5870613‬‬

‫منصوري‬

‫مهدٌة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪512‬‬

‫‪5872070‬‬

‫مداٌن‬

‫محمد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪513‬‬

‫‪5870230‬‬

‫الشهبً‬

‫طارق‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪514‬‬

‫‪5870828‬‬

‫الخوٌعلً‬

‫حفٌظة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪515‬‬

‫‪5871821‬‬

‫درٌسً‬

‫سمٌة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪516‬‬

‫‪5870163‬‬

‫باحمو‬

‫الحسٌن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪517‬‬

‫‪5870873‬‬

‫أفقٌر‬

‫محمد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪518‬‬

‫‪5871864‬‬

‫البقاسً‬

‫عبد العالً‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪519‬‬

‫‪5870394‬‬

‫اكنو‬

‫مصطفى‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪520‬‬

‫‪5870788‬‬

‫الحناوي‬

‫عبد المالك‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪521‬‬

‫‪5871416‬‬

‫الزٌتونً‬

‫حلٌمة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪522‬‬

‫‪5872110‬‬

‫الركراكً‬

‫محمد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪523‬‬

‫‪5870277‬‬

‫هل‬

‫بابا حسناء‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪524‬‬

‫‪5871919‬‬

‫قاسً‬

‫الزهرة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪525‬‬

‫‪5870826‬‬

‫صالحً‬

‫مرٌم‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪526‬‬

‫‪5871863‬‬

‫عمً‬

‫عبد الجلٌل‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪527‬‬

‫‪5870204‬‬

‫بعالوي‬

‫حلٌمة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪528‬‬

‫‪5871035‬‬

‫تعقٌلً‬

‫سمش الضحى‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪529‬‬

‫‪5870292‬‬

‫الودغٌري‬

‫محمد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪530‬‬

‫‪5871170‬‬

‫اجا‬

‫الحسٌن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪531‬‬

‫‪5870508‬‬

‫الوقاسً‬

‫عمر‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪532‬‬

‫‪5871383‬‬

‫العلوي‬

‫ٌوسف‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪533‬‬

‫‪5871375‬‬

‫اٌت‬

‫باسو لحسن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪534‬‬

‫‪5871098‬‬

‫الصالحً‬

‫عبداللطٌف‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪535‬‬

‫‪5872220‬‬

‫المسفً‬

‫محمد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪536‬‬

‫‪5870540‬‬

‫اٌت‬

‫ٌشو ٌوسف‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪537‬‬

‫‪5870642‬‬

‫نباش‬

‫لطٌفة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪538‬‬

‫‪5870537‬‬

‫رزقو‬

‫أمٌنة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪539‬‬

‫‪5870418‬‬

‫عبدالموجود‬

‫سعاد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪540‬‬

‫‪5871598‬‬

‫بندٌدي‬

‫صالح الدٌن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪541‬‬

‫‪5870806‬‬

‫اسفار‬

‫الحسٌن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪542‬‬

‫‪5872075‬‬

‫اٌت‬

‫الكبٌر مصطفى‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪543‬‬

‫‪5870746‬‬

‫بٌال‬

‫ٌوسف‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪544‬‬

‫‪5871130‬‬

‫أٌت‬

‫باسو لحسن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪Page 16 de 20‬‬

‫النجائج النهائيت للناجحين في مباراة التوظيف بموجب عقود‪ -‬ابتدائي‬

‫دورة يوهيو ‪2017‬‬
‫رث‬

‫رقم الامتحان‬

‫النسب‬

‫الاسم‬

‫السلك‬

‫التخصص‬

‫القرار‬

‫‪545‬‬

‫‪5870434‬‬

‫مٌمونً‬

‫سهام‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪546‬‬

‫‪5871430‬‬

‫قٌدي‬

‫ٌوسف‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪547‬‬

‫‪5870606‬‬

‫اخجام‬

‫حسن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪548‬‬

‫‪5872046‬‬

‫اوالطاغً‬

‫حنان‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪549‬‬

‫‪5870067‬‬

‫فراجً‬

‫حنان‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪550‬‬

‫‪5871920‬‬

‫مرابطً‬

‫مرٌم‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪551‬‬

‫‪5870556‬‬

‫اٌت‬

‫خاٌوسف محمد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪552‬‬

‫‪5871093‬‬

‫الدربالً‬

‫سهام‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪553‬‬

‫‪5870322‬‬

‫وٌتخٌر‬

‫حسناء‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪554‬‬

‫‪5871471‬‬

‫حنضور‬

‫عبدالحكٌم‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪555‬‬

‫‪5871969‬‬

‫سكلو‬

‫لٌلى‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪556‬‬

‫‪5871631‬‬

‫اجاء‬

‫الحسٌن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪557‬‬

‫‪5870488‬‬

‫الدرعً‬

‫الحسبن‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪558‬‬

‫‪5871101‬‬

‫العبٌوي‬

‫رشٌد‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪559‬‬

‫‪5870736‬‬

‫عالل‬

‫مولودة‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪560‬‬

‫‪5871010‬‬

‫النكادي‬

‫حنان‬

‫ابتدائً‬

‫مزدوج‬

‫ناجح(ة)‬

‫‪Page 17 de 20‬‬

‫النجائج النهائيت للناجحين في مباراة التوظيف بموجب عقود‪ -‬ابتدائي‬

‫دورة يوهيو ‪2017‬‬
‫رث‬

‫رقم الامتحان‬

‫النسب‬

‫الاسم‬

‫‪Page 18 de 20‬‬

‫السلك‬

‫التخصص‬

‫القرار‬

‫النجائج النهائيت للناجحين في مباراة التوظيف بموجب عقود‪ -‬ابتدائي‬

‫دورة يوهيو ‪2017‬‬
‫رث‬

‫رقم الامتحان‬

‫النسب‬

‫الاسم‬

‫‪Page 19 de 20‬‬

‫السلك‬

‫التخصص‬

‫القرار‬

‫النجائج النهائيت للناجحين في مباراة التوظيف بموجب عقود‪ -‬ابتدائي‬

‫دورة يوهيو ‪2017‬‬
‫رث‬

‫رقم الامتحان‬

‫النسب‬

‫الاسم‬

‫‪Page 20 de 20‬‬

‫السلك‬

‫التخصص‬

‫القرار‬


Aperçu du document النتائج النهائية  للنشر  (1).pdf - page 1/20
 
النتائج النهائية  للنشر  (1).pdf - page 3/20
النتائج النهائية  للنشر  (1).pdf - page 4/20
النتائج النهائية  للنشر  (1).pdf - page 5/20
النتائج النهائية  للنشر  (1).pdf - page 6/20
 
Télécharger le fichier (PDF)


النتائج النهائية للنشر (1).pdf (PDF, 795 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


17 16
1

Sur le même sujet..