904 DEBA 3Q0057874A ENG 002.pdf


Aperçu du fichier PDF 904-deba-3q0057874a-eng-002.pdf - page 4/28

Page 1 2 3 45628


Aperçu texte


1.2 Kódování řídicích jednotekOznámení
Musíte se ujistit, že klidové napětí baterie vozidla má hodnotu minimálně 12,5 voltů. Abyste měli v průběhu postupu
k dispozici palubní napětí, připojte nabíječku baterie -VAS 590X-.
Výzva ke konfiguraci vozidla (kód SVM) se provádí při bezchybném postupu a testovacích podmínkách pouze
jednou. Opakované přístupy bez výzvy mohou vyvolat chybová hlášení a nemají žádný vliv na konfiguraci.

Výměna řídicí jednotky (zabezpečení součástí):
 Připojte diagnostické testovací zařízení vozidel se servisem ODIS při vypnutém zapalování k diagnostické přípojce

vozidla.
 Zapněte zapalování.
 Zvolte provozní režim „Spustit diagnostiku“ a identifikujte vozidlo.
Načte se chybová paměť vozidla. Ve výsledcích se zobrazí nový přístroj s uvedeným zabezpečením přístrojů.
 Zvolte přístroj.
 Zvolte „Zrušit zabezpečení přístrojů“.
Vytvoří se online připojení, a jestliže všechny údaje byly správné, zruší se zabezpečení přístrojů.

Přepsání PR-čísla:
 Přejděte na „Zvláštní funkce“ a spusťte kontrolní program „Přizpůsobit software“.
 Zvolte ikonu „Montáž/přestavba s licencí“ a postupujte podle pokynů na obrazovce diagnostického testovacího
zařízení vozidla.
 Odpojte diagnostické testovací zařízení vozidla.
 Po úspěšné aktivaci restartujte informační systém (Držte stisknutý spínač zapnuto/vypnuto informačního systému
na dobu delší než 10 sekund).

4