3 Guide Hist G o 3AP .pdf


Aperçu du fichier PDF 3-guide-hist-g-o-3ap.pdf - page 5/64

Page 1...3 4 56764Aperçu texte


‫‪5‬‬

‫دليل استخدام كتاب التاريخ واجلغرافيا‬

‫فهرس الدّليل‬
‫مقـدمـة‪3..............................................................................‬‬
‫• تقديم المنهاج‪6.....................................................................‬‬
‫• السيرورة البي داغوجية إلرساء الكفاءات المتضمنة في المنهاج ‪10............... :‬‬
‫ّأوال ‪ :‬مادة التاريخ‪10....................................................................‬‬
‫‪ -1‬السيرورة البي داغوجية إلرساء كفاءة ختامية (المي دان األول)‪11...............‬‬
‫‪ -2‬السيرورة البي داغوجية إلرساء كفاءة ختامية (المي دان الثاني)‪21............‬‬
‫ثانيا ‪ :‬مادة الجغ رافيا‪30...............................................................‬‬
‫‪ -1‬السيرورة البي داغوجية إلرساء كفاءة ختامية (المي دان األول)‪31...............‬‬
‫• توجيهات متعلقة بالممارسات البي داغوجية‪39.....................................‬‬
‫• توزيع الحجم الساعي للميادين‪41...................................................‬‬
‫• سيرورة التقويم‪42....................................................................‬‬
‫• شبكة التقويم ‪44 ...................................................................‬‬
‫• حل بعض األنشطة التقويمية‪45....................................................‬‬
‫ّأوال ‪ :‬مادة التاريخ‪46.............................................................‬‬
‫ثانيا ‪ :‬مادة الجغ رافيا ‪49........................................................‬‬
‫• الوسائل والدعائم التعليمية‪51......................................................‬‬
‫• معجم للمصطلحات والمفاهيم البي داغوجية‪54..................................‬‬
‫• المعالجة البي داغوجية‪57............................................................‬‬
‫• قائمة بيبليوغ رافية للمصادر والم راجع‪59...........................................‬‬