TIFRANIN .pdfNom original: TIFRANIN.pdf
Titre: Microsoft Word - TIFRANI1
Auteur: HUSSEIN

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft Word - TIFRANI1 / ScanSoft PDF Create! 5, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 25/09/2017 à 14:26, depuis l'adresse IP 41.107.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 210 fois.
Taille du document: 154 Ko (5 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


IHELLALEN :
Anta wwvent-d tefranin
Keçç bqaâlaxir
Anta zzint-d xems snin
D lweqt ar nextir
Irgazen si myal d zzin
Melt-a$ anwa axir
WIN D-IBEDDEN :
A kra $-d-isellen
Sellit $ef Nnbi
Awal ansi akken
Rou ata ssyagi
Nekkni ay atmaten
Nebded-d i Rebbi
D tismin i $-d-igren
£ef taddart-agi

D nnif i $-d-iççan
£ef taddart-agi
Nettat wi tt-ilan
Wi $-ilan nekkni
Neggul cfut kan
D acu-t wass-agi
A s-d-grin wussan
Ma ib$a Rebbi
Nekkni ma nεâedda
D rrbeê i iεâeddan
Nusa-d s nneyya
Zeddigen am waman
Ma ur tednibem ara
Ulac wi i $-yecban
Ma tennam ala
Tuksanem i ilhan
Lexsara nâemmed-itt
Axxam i lmendad
Tidet d lεâali-tt
D rrbeê ay nugad
Tessexlaεâ tegnit
Simmal la tettzad
Taryalt ulac-itt
Wi iwwten aneddab
Ma irad-a$ neêkem
Ttnezzihet kan
A nxeddem nxeddem
Alma dayen kan
Ad d-nerr asirem
Iruêen ur iban
A tt-neddu $ef lhem
A t-nerr $ef lkifan

Irgazen ivudan
Akken i mgarraden
Maççi d awal kan
Hedren akk medden
Xtiret azedgan
Argaz gar-awen
Win i a$-icban
Win i s-izemren
AMEDYAZ :
A kra wer nezmir
Nzemr qqaren
Ttu$alen $er deffir
Nwan la ttaéen
Ad i$li ur ikkir
Wi ara ken-id-isbedden
Di lqaâ i tent-tu$
Ttcuddun imi
I êemmlen ad tlu$
Ne$ mi ara terki
R lêif a ten-rnu$
Yergazen am wigi
Ggal têentev
A win wer nesgal
D acu ara txesrev
Lemgillat d awal
Iwmi ara têezbev
Tirrugza n uqellal
I fessus leêkem
£ef win i t-ixvan
Ihedder iôeggem
Itt$urru deg yime$ban
Tagnit tugadem
Teshel am waman

Ni$ a bu tsennaôt
D acu tesdavev
Lêut di tfewwaôt
Keçç i ten-yegren
Tallit taseîîaft
Kfan yergazen
Wi ikkren ad d-iédem
Ad icax lêeq-is
Di gma-s ireggem
Ulac di ssuq-is
Sswab isellem
Irra $ef yiri-s
Nnan-ak i$ra
D bab n tuyat
Irra-d s tnafa
Cc$el-is iqva-t
Irgazen ala wa
Teêwao-it teswaât
Wi ixeddmen kra
Yugad ameslay
Izwir-d netta
Ikes isêaêay
Mêend la ittfa
Netta ad issakay
Win texva tmusni
Iqqar-ak ssne$
Din maççi akkenni
Rju ad ak-mle$
Ifetti wudi
Amek ara s-xedme$

Yal wa iqqar-as
D nekk ay d nekk
Awal tesliv-as
A wer din ccek
Sswab nexva-as
Ansi ara $-d-yekk
Texser tsertit
Tu$al d asqulleâ
Aêezzeb ulac-it
Iruê issemneâ
Tegra-d tirgigit
Anwa ur tessexleâ
Tamurt-iw dayen
Tesred ad temmet
Ivarren ifassen
Ay asmi tettwet
Irgazen îîuqten
Lêif iîîuqet

H. Arbaoui
Tukkist seg udlis : Ar d-d-tlal a s-nsemmi ...
Télécharger le fichier (PDF)

TIFRANIN.pdf (PDF, 154 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


tifranin
hussein arbaoui 5
iij bu tcerket   sur aher aut tasuqilt
imqreqren d ugellid nsen 1
tukkisin
claus amecu d claus ameqqran   tamacahut n h c anderson