GUIDE SCIENCE.pdf


Aperçu du fichier PDF guide-science.pdf - page 3/112

Page 1 2 345112Aperçu texte


‫الفهرس‬
‫احملتويات‬
‫مقدمة ‪.....................................................‬‬
‫‪01‬ـ محتويات كتاب التلميذ ‪....................................‬‬
‫‪02‬ـ وظائف كتاب التلميذ ‪......................................‬‬
‫‪03‬ـ وظائف دليل األستاذ ‪.......................................‬‬
‫‪04‬ـ مبادئ ومفاهيم بيداغوجية مهيكلة للكتاب ‪.....................‬‬
‫‪05‬ـ وضع كفاءات املسعى العلمي حيز التنفيذ ‪.......................‬‬
‫‪06‬ـ بطاقة التحكم في األهداف املنهجية ‪............................‬‬
‫‪07‬ـ تدرج التعلمات إلرساء الكفاءة الشاملة ‪.........................‬‬
‫‪08‬ـ سير التعلمات في مقطعني بيداغوجيني متوازيني ‪...................‬‬
‫‪09‬ـ توجيهات وحلول مقترحة لتعليمات استغالل الوثائق ‪...............‬‬
‫ امليدان ‪ :1‬اإلنسان والصحة ‪1‬ـ التغذية عند اإلنسان ‪...............‬‬‫ امليدان ‪ :2‬اإلنسان واحمليط ‪1‬ـ التغذية عند النبات األخضر‪.......... .‬‬‫ امليدان ‪ :1‬اإلنسان والصحة ‪2‬ـ التحصل على الطاقة عند اإلنسان ‪......‬‬‫ امليدان ‪ :2‬اإلنسان واحمليط ‪2‬ـ التحصل على الطاقة عند النبات األخضر‪....‬‬‫ امليـدان ‪ :1‬اإلنسـان والصحـة ‪3‬ـ اإلطـراح وثبـات تـوازن الوسـط الداخلي عند اإلنسـان‬‫‪................................................ ..........‬‬
‫ امليدان ‪ :2‬اإلنسان واحمليط ‪3‬ـ مظاهر النمو والتطور عند النبات ‪........‬‬‫ امليدان ‪ :1‬اإلنسان والصحة ‪4‬ـ التكاثر اجلنسي عند اإلنسان ‪..........‬‬‫ امليــدان ‪ :2‬اإلنســان واحمليــط ‪4‬ـ التكاثــر اجلنســي عنــد النباتــات ذات‬‫األزهــار‪..................‬‬
‫ وحدة بناء الكائنات احلية ‪.....................................‬‬‫‪10‬ـ تقومي الكفاءة الشاملة ‪.......................................‬‬
‫‪11‬ـ معجم املفاهيم العلمية ‪......................................‬‬
‫‪12‬ـ معجم املصطلحات ‪.......................................‬‬
‫الصفحة‬