DOCUMENT FEMME MALGACHE .pdf


Nom original: DOCUMENT-FEMME-MALGACHE.pdfTitre: DOCUMENT FEMME MALGACHEAuteur: Florent

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PDFCreator 2.3.2.6, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 25/11/2017 à 08:50, depuis l'adresse IP 154.126.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 194 fois.
Taille du document: 738 Ko (2 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Andro iraisam-pirenena hanafoanana ny herisetra
amin’ny vehivavy, 25 novambra
Ny herisetra ataom-bady mianjady amin’ny vehivavy dia mieli-patrana eran-tany. Ao ireo faritra eto an-tany
ahitana sahalan’isa avo momba izany herisetra izany. Any amin’ny sasany kosa dia ambanimbany ihany. Raha
ny aty amin’ny faritra Afrika misy antsika, dia voalaza fa ny 37% ny vehivavy manambady no iharan’izany.
Eto Madagasikara dia tsy manana antontan’isa vaovao isika. Ho toy ny fampahafantarana, ny Fokontany
Anosizato atsinanana (faritra eto Antananarivo Renivohitra) dia mandray fitarainana 18 isam-bolana momba ny
herisetra mihatra amin’ny vehivavy ao amin’ny Fokontany (Les Nouvelles, 3 octobre 2017,
http://www.newsmada.com/2017/11/03/violence-conjugale-18-plaintes-par-mois-recues-a-anosizato-est-ii/).
Azo itokisana io tarehimarika io satria voalaza fa 70% ny lehilahy Malagasy dia mahery setra amin’ny vadiny.
Araka ny voalazan’ny Tetikasa Sahala mantsy dia 70% ny vehivavy manerana ny Nosy dia iharan’ny herisetra
ataon’ny vadiny avokoa. (Tia Tanindrazana, 15 novembre 2017, http://tiatanindrazana.com/actualites/lehilahympanao-herisetra-avokoa-ny-70-2017-11-15-28393.php).
Voalazan’ny Sampan’ny Firenena Mikambana misahana ny mponina (FNUAP) eto Madagasikara tamin’ny
taona 2013 fa ny 60% ny vehivavy malagasy iharanan’ny herisetra ao an-tokantrano dia manaiky izany herisetra
izany (http://www.orange.mg/actualite/violences-basees-sur-genre-60-femmes-malgaches-lacceptent).
Araka ny fanadihadiana nataon’i Actions Citoyennes Madagascar (sept. 2017) teny anivon’ny tanàna 17 ao
anatin’ny kaomina 9 ao amin’ny Distrikan’i Moramanga (Faritra Alaotra Mangoro), dia ny 64% n’ireo
vehivavy niharan’ny herisetram-bady no tsy sahy sy vonona hitoroka an’izany. (hita ao anatin’ny
https://acitoyennes.wordpress.com/). Nandritra ireo fandaharana tamin’ny Radio Feon’i Moramanga (febroary
hatramin’ny oktobra 2017) nahazoan’ireo vehivavy niditra mivantana nangataka torohevitra sy fanampiana eo
amin’ny lafiny lalàna dia nahatratra 32% ireo sahy nanao izany noho ny herisetra nataom-bady azy ireo.

Ny herisetra lazaina eto dia tsy ny vono sy ompa ary latsalatsa ihany akory. Mbola ao anatiny koa ny
fanitsakitsahana ny zo maha vady sy maha olona, ny famerana ny fahafahana tokony ho sitrahana ary ny
tsy famelana hiteny na hampiseho hevitra.

Ity vehivavy tantsaha ity izao dia sahy nanatona ireo mpanolontsainan’i
Actions Citoyennes Madagascar satria nila torohevitra sy fanampiana eo amin’ny lafiny lalàna izy
ahafantarany ny tokony hataony eo anatrehan’ny herisetra sy ny fampijaliana isan-karazany ataom-badiny azy.
Izy io, araka ny voalazany, dia tsy mitsahatra ny mamono am-badiny isan’andro no sady tsy mampidi-bola ao
an-trano, nefa ny zaza velomina miisa dimy (Kaomina ambanivohitra Ampasimpotsy gara, aogositra 2017).

HIJORO ISIKA HIADY AMIN’NY HERISETRA MIANJADY AMIN’NY
VEHIVAVY !
Actions Citoyennes Madagascar, 25 novambra 2017, acitoyennes.mada@gmail.com


Aperçu du document DOCUMENT-FEMME-MALGACHE.pdf - page 1/2

Aperçu du document DOCUMENT-FEMME-MALGACHE.pdf - page 2/2
Télécharger le fichier (PDF)


Télécharger
Formats alternatifs: ZIP TexteDocuments similaires


document femme malgache
fanarenana
ny baiboly tenin andriamanitra
lalampanorenana 2010 1
akon ny diosezy ambositra pdf
lettreouverteavecpetitionsignee ileseparses

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.009s