تأويلات بيانية لمفاهيم تحليلية .pdf


Nom original: تأويلات بيانية لمفاهيم تحليلية.pdfTitre: تأويلات بيانية لمفاهيم تحليليةAuteur: Administrateur

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par pdfFactory Pro www.pdffactory.com / pdfFactory Pro 4.81 (Windows XP Professional x86 Arabic), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 26/12/2017 à 22:20, depuis l'adresse IP 41.109.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 181 fois.
Taille du document: 49 Ko (1 page).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document





 (C f )  x = a 

 (C f )  y = l   lim
f ( x ) = −∞  lim f ( x ) = +∞
x →a
x →af ( x ) = l  lim f ( x ) = l
 xlim
→−∞
x →+∞



 (C f )  y = ax + b  ( ∆
) lim [f (x ) − (ax +b)] = 0 lim [f (x) −(ax +b)] = 0
x →−∞ (T )  f ′(a ) = l  a  f

x →+∞

f (a + h ) − f (a )
f (x ) − f (a )
= l  lim
=l
x →a
h
x −a
y = f ′(a )( x − a ) + f (a )  A ( a ; f (a ))  h →0
lim

 (T ) ‫اﻟﻤﻤﺎس‬

‫إذا ﻛﺎﻧﺖ إﺣﺪى اﻟﻨﮭﺎﯾﺘﯿﻦ أﻋﻼه ﻣﻌﺪوﻣﺔ‬

 (T ) ‫اﻟﻤﻤﺎس‬

‫إذا ﻛﺎﻧﺖ إﺣﺪى اﻟﻨﮭﺎﯾﺘﯿﻦ أﻋﻼه ﻣﺎﻻﻧﮭﺎﯾﺔ‬

 (C f )  (C g ) ‫اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ‬

lim [f (x ) − g (x )] = 0  lim [ f (x ) − g (x )] = 0

x →−∞

x →+∞

 (C f )  f

f (−x ) = f (x )

 O  (C f )  f

f (− x ) = −f ( x )

 (C f )  A(α; β )  f (α − x ) + f (α + x ) = 2β  f (2α − x ) + f (x ) = 2β
 (C f )  x = α  f (α − x ) − f (α + x ) = 0  f (2α − x ) − f ( x ) = 0

( )
 (C )  (C ) 
 (C )  (C ) 
 (C f )  C g 
f

g

g ( x ) = −f (x )

f

g

g ( x ) = −f ( − x )

r  −α 
u    (C f )  (C g ) 
 β 
x ≥ 0  (C f )  (C g ) 
 
 (C g ) 

x ≤ 0  (C f )  (C g ) 
 
 (C g ) 

f (x ) ≥ 0  (C f )  (C g ) 
 
 f (x ) ≤ 0  (C f )  (C g ) 

 
f ′(x ) = a 


g (x ) = f (−x )


f ′(x )(a − x ) + f (x ) = b 
−xf ′(x ) + f (x ) = 0 

g (x ) = f (x + α ) + β

g (x ) = f

(x )

g (x ) = f ( − x

)

g (x ) = f (x )
 a 
y = ax + b 
B (a ; b )  A 

 O  A 


Aperçu du document تأويلات بيانية لمفاهيم تحليلية.pdf - page 1/1
Télécharger le fichier (PDF)


تأويلات بيانية لمفاهيم تحليلية.pdf (PDF, 49 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


2014 1
referentielaraberesume
depliant
fichier sans nom 9
etoo 14
2 1

Sur le même sujet..