WCSFNO12 .pdf


À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: WCSFNO12.pdf

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Sejda 3.2.42 (www.sejda.org) / SAMBox 1.1.23 (www.sejda.org), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 06/01/2018 à 15:00, depuis l'adresse IP 115.164.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 316 fois.
Taille du document: 185 Ko (16 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document
Studievägledarlista
Läsåret HT14/VT15

Stockholms universitets Studievägledarlista HT13/VT14

1

2

Stockholms universitets Studievägledarlista HT13/VT14

STUDENTAVDELNINGEN
Allmän studie- och karriärvägledning, Karriärservice
www.su.se/studievagledning
Studenthuset, Universitetsvägen 2B
Mottagning utan tidsbeställning: mån-tor
kl 10-12.30 samt tis kl 16-18
Telefontid: mån-tor kl 9-11 samt ons kl 14-15
Telefon: 08-16 28 45
E-post: studentavdelningen@su.se
Blogg: www.su.se/vagledarbloggen
Jobb- och karriärportal: www.su.se/mycareer
Karriärservice: www.su.se/karriarservice

Antagningen
www.su.se/utbildning/anmalan-antagning
Frågor besvaras i Infocentret på entréplan i
Studenthuset, Universitetsvägen 2B
Mottagning utan tidsbeställning: tor kl 10-12
Telefontid: mån-tor kl 10-12
Telefon: 08-16 49 22 (talsvar)
E-post: studentavdelningen@su.se
Sökande med utländska betyg:
Studenthuset, Universitetsvägen 2B
Mottagning utan tidsbeställning: tor kl 10-12
Telefontid: tis kl 10-12
Telefon: 08-16 49 89
E-post: study@su.se

Internationell mobilitet
www.su.se/studerautomlands
Studenthuset, Universitetsvägen 2B
Mottagning utan tidsbeställning:
mån-tis kl 10-12.30 samt ons-tor kl 13-15
E-post: studentutbyte@su.se

Studie- och karriärvägledning för
Kombinationsutbildningen
www.su.se/utbildning/studievagledning/
lararutbildning/kombinationsprogrammet
Studenthuset, Universitetsvägen 2B
Mottagning efter överenskommelse
Telefontid: mån, tis och tor kl 9-10
Telefon: 08-16 21 12
E-post: kub@su.se

Studievägledning för
lärarlegitimationsfrågor
www.su.se/lararlegitimation
Studenthuset, Universitetsvägen 2B
E-post: lararlegitimation@su.se
Mottagning efter överenskommelse
Telefon: 08-163588
Telefontid: månd kl 9- 11, tis kl 9-10, 14-15
och tor kl 8-10.

Service för studenter med
funktionsnedsättning

Examen

www.su.se/funktionsnedsattning

www.su.se/examen

Studenthuset, Universitetsvägen 2B
Aktuella telefon- och mottagningstider:
www.su.se/funktionsnedsattning
Kan även nås via e-post: studentstod@su.se

Studenthuset, Universitetsvägen 2B
Mottagning utan tidsbeställning: mån-tor
kl 10-12
Telefontid: mån-tor kl 10-12
Telefon: 08-16 10 85
E-post: examen@su.se

Infocenter
www.su.se/studentservice
Entréplan Studenthuset, Universitetsvägen 2B
Mottagning utan tidsbeställning: mån-tor
kl 8-18, fred 8-16
E-post: info@au.se

Studie- och språkverkstaden
www.su.se/studieverkstad
www.su.se/sprakverkstad
Studenthuset, Universitetsvägen 2B
E-post: sprakverkstaden@su.se
Telefon: 08-16 25 46 (Studieverkstaden),
08-16 25 65 (Språkverkstaden)Academic Writing Service

Studenthuset, Universitetsvägen 2B
www.su.se/sprakverkstad
E-post: writingservice@su.se
Tel: 08-16 13 57

VFU-sekretariatet
www.su.se/vfu
E-post: vfu@su.se
Telefon: 08-12 07 67 70

INSTITUTIONER
Arbetsmarknadskunskap med
management (AKPA)
www.sofi.su.se/akpa

Stockholms universitets Studievägledarlista HT13/VT14

Astronomi
www.astro.su.se
Albanova, Roslagstullbacken 21, plan 6
Studievägledare: Magnus Axelsson
Telefon- och mottagningstid: tis 9.30-11.30
eller efter överenskommelse
E-post: studieinfo@astro.su.se
Studentexpeditionen
Sandra Åberg, rum C6:3059
Öppettider: mån-tor kl 10-11.30 eller efter
överenskommelse
Telefon: 08-55 37 85 05

Baltiska språk, Finska och Tyska
www.bafity.su.se
Frescati, hus E, plan 9

Hus F, plan 8
Studievägledare: Frida Engström,
rum F824
Telefon: 08-16 26 39
E-post: frida.engstrom@sofi.su.se

Avdelningen för Baltiska språk
Studievägledare: Lilita Zalkalns rum E968
Telefon: 08-16 46 09
E-post: lilita.zalkalns@balt.su.se
Telefon- och mottagningstid: fre kl 10-12

Studentexpeditionen
E-post: exp@akpa.su.se
Telefon: 08-16 26 97

Avdelningen för Finska
Studievägledare: Sari Pesonen, rum E963
Telefon: 08-16 36 22
E-post: sari.pesonen@finska.su.se
Telefontid: tis och ons kl 11-12
Mottagningstid: tis och ons kl. 15-16 eller
efter överenskommelse

Arkeologi och Antikens kultur
www.archaeology.su.se
Lilla Frescatisvägen 7
Studievägledare för Arkeologi:
Annika Mobacker, rum 315 (plan 3)
E-post: studievagledare@ark.su.se
Telefon och mottagningstid efter överens
kommelse.
Studievägledare för Antikens kultur och
samhällsliv: Maria Lowe Fri, rum 415 (plan 4)
E-post: studievagledare@ark.su.se
Mottagnings- och telefontid: mån kl 10-12
och kl 13-18, tis-tor kl 10-12 och 13-15
samt fre kl 10-12
Telefon: 08-16 31 34

Avdelningen för Nederländska
Studievägledare: Annika Johansson, rum E912
Telefon: 08-16 35 07
E-post: annika.johansson@nederlandska.su.se
Telefon- och mottagningstid: efter överenskommelse
Avdelningen för Tyska
Vikarierande studievägledare: Louise
Forssell, rum E913
E-post: louise.forssell@tyska.su.se
Telefon: 08-16 35 19
Telefon- och mottagningstid: efter
överrenskommelse

3

4

Stockholms universitets Studievägledarlista HT13/VT14

Barnkultur, Centrum för
Barnkulturforskning

Biologi, Marinbiologi och
Molekylärbiologi

www.barnkultur.su.se

www.big.su.se

Frescati, hus D, Plan 8
Studievägledare: Moa Wester, rum D867
E-post: cbk@barnkultur.su.se
Telefon: 08-16 36 87
Mottagning: efter överenskommelse

Institutionen för biologisk grundutbildning
(BIG)
Arrheniuslaboratoriet, rum E311
Studievägledare: Birgitta Åkerman
Mottagning: tis kl 14-18 samt efter
överenskommelse
Telefontid: mån-fre kl 10-12
Telefon: 08-16 40 70
E-post: birgitta.akerman@su.se

Barn- och ungdomsvetenskap
www.buv.su.se
Frescati Hagväg 20B
Studievägledare: Carina Lindblad, rum 209
Mottagning: tis, ons kl 9.30-11
Telefontid: mån, tis kl 13.30-14.30
Telefon: 08-12 07 64 99
E-post: studievagledare-buva@buv.su.se

Biogeovetenskap
www.ink.su.se
Se: Naturgeografi och kvartärgeologi och
Biologi.

Fritidshempedagogik/fritidspedagogik
www.buv.su.se

Centrum för de humanistiska
ämnenas didaktik (CeHum)

Frescati Hagväg 20B
Studievägledare: Carina Lindblad, rum 209
Mottagning: tis, ons kl 10-11
Telefontid: mån, tis kl 13.30-14.30
Telefon: 08-12 07 64 99
E-post: studievagledare-fria@buv.su.se

www.cehum.su.se

Förskoledidaktik
www.buv.su.se
Frescati Hagväg 20B,
Studievägledare: Kristina Salenstedt Linder
rum 207
Mottagning: tis kl 15-16, ons kl 9.3011.00
Telefontid: mån, tis kl 13.30-14.30
Telefon: 08-12 07 63 47
E-post: studievagledare-fdid@buv.su.se
www.buv.su.se/studievagledning
Studentexpeditionen
Frescati Hagväg 20 B, plan 2
Öppet: mån-fre: kl 10-11:30, tis, tor: kl
13:30-14:30
Telefontid: mån, tis, tor: kl 13:30-14:30
www.buv.su.se/studentexpedition

Södra huset, Hus B, plan 4
Studentexpedition:
Telefon: 08- 674 79 02
Lärarprogrammet SO, historia, religionskunskap och lärarlyftet
Sara Engström
Telefon: 08-12 07 66 58
E-post: studievagledning@cehum.su.se
KPU och lärarprogrammet estetiska ämnen
Joakim Leipe
Telefon: 08-1207 6262
E-post: studievagledning@cehum.su.se
Fristående kurser
Johan Brodin
Telefon: 08-674 71 56
E-post: studievagledning@erg.su.seStockholms universitets Studievägledarlista HT13/VT14

Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CeSam)

Ekonomisk historia inklusive
Internationella relationer

www.cesam.su.se

www.ekohist.su.se

Frescati, hus F, plan 6
Studievägledare: Maria Lans, rum F618
E-post: studievagledning@cesam.su.se
Telefon: 08-16 38 28
Mottagningstid: efter överenskommelse

Frescati, hus A, plan 9, rum A984
Studievägledare: Dag Retsö
Mottagnings- och telefontid: ons kl 15-17
Telefon: 08-16 42 84

Data- och systemvetenskap
www.dsv.su.se
Borgarfjordsgatan 12, Kista. Gå uppför
trappan till studentcentrum.
Masterstudenter
Studievägledare: Miriam Bencherifa Lundberg och Margrét Håkansson
Mottagning: mån kl 12.30-14, ons kl
10-11 samt bokningsbara tider (begränsat
antal tider, speciella ärenden)
Telefon: 08-16 16 86
Telefontid: mån kl 9-11, ons kl 13-14
E-post: svlmaster@dsv.su.se
Kandidatstudenter
Studievägledare: Andrea Andrenucci och
Sofia Mattsson.
Mottagning: ons och fre kl 12.30-14,
bokningsbara tider (begränsat antal tider,
speciella ärenden)
Telefon: 08 16 16 35
Telefontid: ons, fre kl 9-11
E-post: svl@dsv.su.se
Internationell koordinator:
Eva Persson Mottagningstid: tis kl 12.30-14
Studentexpeditionen
Öppettid: mån, ons och fre kl 12.30-13.30
Telefontid: mån kl 9-11, ons kl 14-15 och
fre kl 9-11
Telefon: 08-16 16 40
E-post: studexp@dsv.su.se

Internationella relationer
Akhil Malaki
Frescati hus A, plan 9, rum 922
Mottagnings- och telefontid: ons kl 15-17
Telefon 08-16 26 83
Avancerad nivå
Pernilla Jonsson
Frescati hus A, plan 9, rum 976
Mottagnings- och telefontid: mån kl 13-17
Telefon 08-16 26 20

Engelska
www.english.su.se
Frescati, Hus E, rum E 830
Studievägledare: Helena Engler
Besök: efter överenskommelse
Telefontid: tis 8.30-9.30, ons-tor 10.3011.30
Telefon: 08-16 35 55
E-post: studievagledaren@english.su.se
Studentexpeditionen, rum E879
Öppettider: mån kl 13-15, tis kl 10-12 och
tor kl 13-15
Telefontid: mån och tor kl 10-11.30
Telefon: 070-191 71 21
E-post: studexp@english.su.se

5

6

Stockholms universitets Studievägledarlista HT13/VT14

Etnologi, religionshistoria och
genusvetenskap
Etnologi
www.erg.su.se/etnologi
Södra huset, hus B, plan 4
Studentexpedition:
Telefon: 08-12 07 66 54
Studievägledare:
Telefon: 08-674 71 56
E-post: studievagledning@erg.su.se
Genusvetenskap
www.erg.su.se/genusvetenskap
Södra Huset, hus B, plan 4
Studentexpedition:
Telefon: 08-674 73 09
Studievägledare:
Telefon: 08-674 71 56
E-post: studievagledning@erg.su.se
Religionshistoria
www.erg.su.se/religionshistoria
Södra huset, hus B, plan 4
Studentexpedition:
Telefon: 08-16 33 33
Studievägledning:
Telefon: 08-674 71 56
E-post: studievagledning@erg.su.se

Mottagning: efter överenskommelse
Telefon: 08-16 26 18
E-post: kjell.svensson@philosophy.su.se
Studievägledare: Sama Agahi inom teoretisk filosofi, rum D784
Mottagning: efter överenskommelse
Telefon: 08 16 33 58
E-post: sama.agahi@philosophy.su.se

Fysik
www.fysik.su.se
Roslagstullsbacken 21, Albanova,
rum B4:1004
Studievägledare: Magnus Axelsson och
Emma Wikberg
Mottagnings- och telefontid: mån kl
10-11.30 och ons kl 13.30-15 eller efter
överenskommelse
Telefon: 08-55 37 86 52
E-post: studievagledare@fysik.su.se
Studentexpeditionen
Telefon: 08-55 37 86 50
E-post: studentexp@fysik.su.se

Företagsekonomi
www.sbs.su.se

www.ims.su.se

Kräftriket, hus 15
Mottagningstid: tis-fre kl 11-12.30 samt
tis kl 16.30-18
Telefontid: tis-fre kl 9.30-10.30 samt tis kl
15.30-16.30

Filmhuset Borgvägen 1-5, plan 6
Studievägledare: Henrik Schröder
Mottagningstid: mån - tor kl 10-11
Telefontid: mån - tor kl 11-12
Telefon: 08-674 76 28
E-post: studievagledare@mail.film.su.se

Studievägledare för program på grundnivå och fristående kurser på grund- och
avancerad nivå
Telefon: 08-16 26 74
E-post: studievagledare@sbs.su.se

Filmvetenskap

Filosofi
www.philosophy.su.se
Frescati, Hus D
Studievägledare: Kjell Svensson inom praktisk filosofi, rum D788

Studievägledare för program på avancerad
nivå (master)
Telefon: 08-16 26 66
Epost: mastersprogrammes@sbs.su.seStockholms universitets Studievägledarlista HT13/VT14

Studievägledare för kandidatprogram på
engelska
Telefon: 08-16 26 73, telefon- och mottagningstid tis och tor.
E-post: bachelorsprogramme@sbs.su.se

och kl 13-15 samt tis kl 13-15
Telefontid: mån och ons kl 9-11.30,
tis och tor kl 13-15
Telefon: 08-16 33 93
E-post: expedition@historia.su.se

Studentexpeditionen
Telefon: 08-16 26 71
E-post: studexp@sbs.su.se

Journalistik, medier och
kommunikation

Ekonomernas karriärcenter
Entréplan i Hus 3A
Kontaktperson: Marina Mourad
Öppettider: mån-tor kl 10–16
E-post: karriar@sbs.su.se

Karlavägen 104
Studievägledare: Peter Erell
Mottagning: efter överenskommelse
Telefontid: tis kl 13-14.30, ons kl 9.30-11
och tor kl 13-14
Telefon: 08-16 44 06
E-post: peter.erell@jmk.su.se

Geografi
Se Naturgeografi och kvartärgeologi.
www.ink.su.se

Geovetenskap
Se Naturgeografi och kvartärgeologi och
Geologi
www.ink.su.se, www.geo.su.se

Geologi
www.geo.su.se
Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 8C
Studievägledare: Elisabeth Däcker
Telefon: 08-674 78 70
E-post: elisabeth.dacker@geo.su.se

Historia
www.historia.su.se
Frescati, hus D plan 9
Studievägledare: Andreas Bloch, Claes
Petersson
Mottagning: mån-fre kl 9-15 i rum D 971
E-post: studievagledare@historia.su.se
Telefontid: mån-fre kl 9-15
Telefon: 08-16 34 17 (Andreas) och 08-16
25 15 (Claes)
Studentexpeditionen, rum D978
Mottagningstid: mån, ons-fre kl 9-11.30

www.ims.su.se

Juridik
www.jurinst.su.se
Frescati, Hus C, plan 4-9
Huvudansvar för antagning till juristprogrammet. Information om obligatoriska
kurser
Jenny Nyman-Hök, rum C 451
E-post: juristprogrammet@juridicum.su.se
Telefon: 08-16 20 84
Telefontider: mån och tis kl. 9-10
Mottagningstider: mån och tis kl 12.30-14

Antagning till specialkurser. Information
om examensarbete med/utan praktik
Viktoria Pettersson, rum C 454
Telefon: 08-16 13 04
E-post: specialkurser@juridicum.su.se
Telefontider: mån och ons kl 9-10
Mottagningstider: mån och ons kl 12.30-14

Fristående kurser och kursplaner. Ansvarig
för Juristcentrum.
Anna Ekström, rum C 448
E-post: fristaende-kurser@juridicum.su.se
Telefon: 08-16 33 15
Telefontider: mån och ons kl 9-10
Mottagningstider: mån och ons kl. 12.30-14

7

8

Stockholms universitets Studievägledarlista HT13/VT14

Internationella studier
Sandra Fagerlund, rum C 457
Telefon: 08-16 11 88
E-post: exchange@juridicum.su.se
Telefontider: mån och tis kl 9-10
Mottagningstider: mån och tis kl. 12.30-14
Sofia Elfstrand, rum C 460
Telefon: 08-16 36 78
E-post: exchange@juridicum.su.se
Telefontider: mån och tor kl 9-10
Mottagningstider: mån och tors kl. 12.30-14
Studentexpeditionen, Maria Fotiadis Forssjö
C-huset, plan 4, Rum C 459
E-post: studentexpeditionen@juridicum.se
Telefon: 08-16 32 18
Öppettider: mån. 10.30-11.30, 12.3014.00, tis. 10.30-11.30, tor. 10.30-11.30
Telefontider: mån 9-10, tis 9-10 och 13-14,
tor 9-10

Kemi
www.kemi.su.se
Kemiska övningslaboratoriet (KÖL)
Svante Arrheniusv 16, Rum M 414
Studievägledare: Carl-Johan Högberg
Mottagning: efter överenskommelse
Telefon: 08-16 37 30
E-post: studiev@kol.su.se

Konstvetenskap
www.arthistory.su.se
Manne Siegbahnhusen, Frescativägen 26
Studievägledare: Nina Engholm (utbildningar på grundnivå)
Rum 344 (plan3)
Mottagning: mån 9.30-10.30, ons 9.30-11.30
Telefon: 08-16 34 24
E-post: studievagledaren@arthistory.su.se
Studievägledare: Birgitta Trobrandt
Åkerström (utbildningar på avancerad
nivå), rum 519 (plan 5). Mottagning: efter
överenskommelse
Telefon: 08-16 46 80
E-post: birgitta.akerstrom@arthistory.su.se

Kriminologi
www.criminology.su.se
Frescati, Hus C, Plan 4, Rum B4102
Studievägledare: Jenny Viström
Telefon: 08 16 31 71
E-post: studentexpeditionen@criminology.su.se

Kulturgeografi
www.humangeo.su.se
Geovetenskapens hus, X-huset, rum X331
Studievägledare: Veronica Hohl
Mottagningstid: tis och fre kl 10.30-12
Telefontid: tis-tor kl 9-10
Telefon: 08-16 48 37
E-post: studievagledare@humangeo.su.se
Studentexpeditionen: Iris Claësson, rum
X326
Mottagnings- och telefontid: mån-tor kl
10-11 och kl 13-14
Telefon: 08-16 48 33
E-post: iris.claesson@humangeo.su.se

Lingvistik
www.ling.su.se
Frescati, Hus C, plan 2-3
Administrativ studievägledare: Nada Djokic (frågor om antagning, behörighet och
examen), rum C378
Mottagningstid: ons kl 13-15 (eller efter
överenskommelse)
Telefon: 08-16 23 46
E-post: studievagledare@ling.su.se
Allmän språkvetenskap och Fonetik
Studievägledare: Matilda Narin, rum C354
Mottagning: efter överenskommelse
Telefon: 08-674 73 46
E-post: studievagledare.asv@ling.su.se
Datorlingvistik och Fonetik
Ämnesvägledare: Lisa Tengstrand, rum
C354
Mottagning: efter överenskommelse
Telefon: 08-674 73 46
E-post: studievagledare.fon@ling.su.se,
studievagledare.dali@ling.su.seTeckenspråk
Studievägledare: Åsa Gustafsson, rum
C370
Mottagning: efter överenskommelse
Telefon: 08-16 23 37
E-post: studievagledare.tsp@ling.su.se

Litteraturvetenskap och Idéhistoria
www.littide.su.se
Frescativägen 24 E, Humanistvillan i
Manne Siegbahnhuset.
Litteraturvetenskap
Studievägledare:
Per Anders Wiktorsson, rum 203
Mottagningstid: mån kl 10-11 och ons kl
10-11 samt även kl 14-15
Telefontid: mån kl 9-10 och ons kl 9-10
samt även ons kl 13-14
Telefon: 08-16 35 34
E-post: studievagledare@littvet.su.se
Studentexpeditionen
Åsa Mäki och Edward Klingspor, rum 260
Telefon: 08-674 74 84
E-post: studentexpedition@mups.su.se
Studentexpeditionen/studievägledning
(Litteraturvetenskap inom lärarutbildningen)
Magnus Öhrn, rum 458
Telefon: 08-16 14 82
E-post: magnus.ohrn@littvet.su.se

Idéhistoria
Studievägledare:
Kristina Nordström, rum 349
Telefon: 08-16 43 71
E-post: studievagledare@idehist.su.se
Studentexpeditionen
Polly Hsu, rum 327
Telefon: 08-16 37 83
E-post: polly.hsu@idehist.su.se

Stockholms universitets Studievägledarlista HT13/VT14

Matematik
www.math.su.se
Kräftriket, hus 5-6
Studievägledare: Gustav Jonzon (Matematik
och matematisk statistik)
Kräftriket, hus 6, rum 202
Mottagnings- och telefontid: mån och fre
kl 12.30-14, tis och tor kl 9.30-11
Telefon: 08-16 45 21
E-post: studievagledning@math.su.se
Anu Kokkarinen (lärarutbildning)
Kräftriket, hus 6, rum 210
Mottagning: efter överenskommelse
E-post: lararutbildning@math.su.se
Telefon: 08-16 45 26
Studentexpeditionen:
Lisa Källström och Katarina Ringels
Kräftriket, hus 6, rum 204
E-post: studentexpedition@math.su.se
Telefon: 08-16 45 52, 08-16 45 20

Matematikämnets och
naturvetenskapsämnenas didaktik
www.mnd.su.se
Svante Arrhenius väg 20 A
Grundlärarprogrammet 4-6, lärarlyftet
Studievägledare: Kristina Bark rum E375
Telefon: 08-12 07 65 48
E-post: studievagledning@mnd.su.se
Ämneslärare Ma/NV-ämnen, KPU
Studievägledare: Louise Karlsson, rum
E377. Telefon: 08-12 07 66 00
E-post: studievagledning@mnd.su.se

9

10

Stockholms universitets Studievägledarlista HT13/VT14

Meteorologi, oceanografi och
klimat

Nationalekonomi

www.misu.su.se

Frescati, Hus A, plan 7
Studievägledare: Peter Langenius och
Mårten Larsson
Rum A481 (Peter), A483 ( Mårten)
Telefon: 08- 16 39 22, 08- 16 42 41
E-post: lan@ne.su.se, marten.larsson@ne.su.se

Frescati, Svante Arrheniusväg 16 C
Arrheniuslaboratoriet, plan 6, rum C612
Studievägledare: Anna-Karin Bergström
Mottagningstid: tis kl 13-14 eller efter
överenskommelse
Telefontid: mån-fre kl 9-11
Telefon: 08-16 24 18
E-post: studievagledare@misu.su.se

Miljövetenskap
www.itm.su.se
Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 8C
Karine Elihn studievägledare på ITM
Mottagningstid: Efter överenskommelse
E-post: studeranu@itm.su.se
Telefon: 08-674 77 63

Modevetenskap
www.ims.su.se/modevetenskap
För mer information se:
ims.su.se/modevetenskap

Musik- och teatervetenskap
www.mups.su.se
Frescativägen 24 E, Humanistvillan
(Manne Siegbahnhusen)
Studievägledare (Musikvetenskap):
Edward Klingspor, rum 260
Telefon: 08-674 74 84
E-post: studievagledare@mups.su.se
Studievägledare (Dans- och teatervetenskap): Jonas Eklund, rum 258
Telefon: 08-674 70 98
E-post: studievagledare@teater.su.se
Studentexpeditionen
Åsa Mäki och Edward Klingspor, rum 260
Telefon: 08-674 74 84
E-post: studentexpedition@mups.su.se

www.ne.su.se

Naturgeografi och kvartärgeologi
www.ink.su.se
Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 8
Studievägledare: Maria Damberg, rum S304
(geovetenskap, biogeovetenskap, miljövård
på masternivå och masterprogram)
Mottagningstid: efter överenskommelse
Telefon: 08-16 47 98 (nås säkrast mån och
tis kl 9-9.45)
E-post: studier@natgeo.su.se
Studievägledare: Karin Reuterswärd, rum
T334 (geografi, miljövård på kandidatnivå
och hållbar samhällsutveckling)
Mottagningstid: efter överenskommelse
Telefon: 08-674 75 89
E-post: karin.reutersward@natgeo.su.se
Studentexpeditionen för Geografi och
Geovetenskap
Kerstin Hörnby, rum T331
Telefon: 08-16 48 07
E-post: kerstin.hornby@natgeo.su.se
Studentexpeditionen för Biogeovetenskap
och miljövård
Erik Hansson, rum T333
Telefon: 08-16 48 00
E-post: erik.hansson@natgeo.su.se
Studentexpeditionen för Miljö- och
hälsoskydd, hållbar samhällsutveckling och
distanskurser
Lena Åkerblom, rum T329
Telefon: 08-16 47 81
E-post: lena.akerblom@natgeo.su.seNumerisk analys och datalogi
(Nada)
www.nada.kth.se
Lindstedtsv. 3, plan 4 (till vänster i stora
valvet, huvudbyggnaden på KTH)
Studievägledare: Caroline Nordquist
Mottagningstid: mån kl 10-12, fre kl 14-16
Telefontid: (säkrast) fre kl 14-16
Telefon: 08-790 91 07
E-post: svl-su@nada.kth.se
Studentexpeditionen
E-post: exp@nada.kth.se
Telefon: 08-790 80 77

Nutrition (näringslära)
www.ki.se/bionut
Institutionen för biovetenskaper och näringslära
Blickagången 6 A, Novum, Flemingsberg /
Huddinge (bredvid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge)
Studievägledare: Pia Hedberg
E-post: pia.hedberg@ki.se
Mottagning: efter överenskommelse
Telefontid: mån och ons kl 13-14
Telefon: 08-58 58 37 05
Studentexpeditionen
Telefon: 08-58 58 37 80
E-post: marie.beckeman@ki.se

Orientaliska språk
www.orient.su.se
Kräftriket 4A-4B, Kräftriket 1
Studentexpeditionen Orientaliska språk
Kräftriket 4A, rum 150.
Mottagnings- och telefontid: mån kl 10-12,
tis kl 13-15, ons kl 13-14 samt 17 -18, tor
kl 13- 14, fre kl 13-14
Telefon: 08-16 10 35
E-post: exp@orient.su.se
(kinesiska, japanska och koreanska)
E-post: mes@orient.su.se
(mellanösternstudier och arabiska)

Stockholms universitets Studievägledarlista HT13/VT14

Mellanösterns språk och kulturer
www.mena.orient.su.se
Adress: Kräftriket 1
Studievägledare (grundläggande nivå):
Erik Sundblad
Telefon: 08- 16 22 01
Epost: erik.sundblad@orient.su.se
Studievägledare (avancerad nivå):
Martin Säfström
Telefon: 08-16 29 43
E-post: martin.safstrom@orient.su.se
Japanska
Studievägledare: Linnea Jantvik
Kräftriket 4A, rum 236
Telefon: 08-16 36 33
E-post: linnea.jantvik@orient.su.se
Kinesiska
Studievägledare: Johan Fresk
Kräftriket 4B,rum 211
Mottagnings- och telefontid: mån-tor kl
8.30-10
Telefon: 08-16 36 20
E-post: johan.fresk@orient.su.se
Koreanska
Studievägledare: Kyung Sook Kang
Kräftriket 4B, rum 324
Telefon: 08-16 43 55
E-post: kyung.kang@orient.su.se

Pedagogik och didaktik (inklusive
Internationell och jämförande
pedagogik)
www.edu.su.se
Frescativägen 54 (norr om Naturhistoriska
riksmuseet)
E-post: studievagledare@edu.su.se
Besök bokas via e-post.
Studentexpeditionen
E-post: stud.exp@edu.su.se
Telefontider: mån, tis, ons, fre kl 10-11
Telefon: 08-16 31 21

11

12

Stockholms universitets Studievägledarlista HT13/VT14

Psykologi
www.psychology.su.se
Frescati Hagväg 8, rum C211
Studievägledare: Anders Johnsson
Mottagningstid: mån-tis kl 10-12 och kl
14-15, ons-tor kl 10-12
Telefontid: mån-tis kl 13-14, ons-tor kl
9.30-10
Telefon: 08-16 39 02
E-post: studievagledning@psychology.su.se
Studentexpeditionen
Frescati Hagväg 8, plan 2, rum C217
Mottagnings- och telefontid: mån kl
9.30-11.30 och kl 13-15, tis kl 9.30-11.30,
ons kl 13-15, tor kl 9.30-11.30
Telefon: 08-16 38 32
E-post: expeditionen@psychology.su.se

Romanska och klassiska
institutionen

Telefontid: tis kl 10-11, ons kl 14-15
Telefon: 08-16 25 03
E-post: studievagledning@ispla.su.se
Studentexpeditionen, rum B598
Mottagningstider: se information på
su.se/romklass
Telefontid: se information på
su.se/romklass
Telefon: 08-16 34 36
E-post: secretaria@ispla.su.se

Slaviska språk
www.slav.su.se
Frescati, Hus E, plan 6
Studievägledare: Åke Zimmermann
Mottagnings- och telefontid: mån och tor
kl 13-15
E-post: studievagledare@slav.su.se
Telefon: 08- 16 33 32

www.su.se/romklass

Socialantropologi

Frescati, Södra huset, husB plan 5
Studievägledare för franska och italienska:
Margaretha Bähler Lavér, rum B588
Telefontid: se su.se/romklass
Telefon: 08-16 34 37
Mottagning: tor kl 16-17.30 eller efter
överenskommelse se information på:
su.se/romklass
E-post: studievagledaren@fraita.su.se

www.socant.su.se

Studievägledare för antik grekiska, latin
och nygrekiska: se information på
su.se/romklass
Studentexpeditionen, Rum B598
Telefon: 08-16 34 37
E-post: studexp@fraitaklass.su.se
Mottagningoch telefontid: se information
på: su.se/romklass
Studievägledare för spanska, portugisiska
och latinamerikastudier: Gunnel Näsman,
rum B592 Mottagningstid: tis kl 11.30-13,
ons kl 13-14 (i övrigt efter överenskommelse)

Frescati, hus B, plan 6, rum B678
Studievägledare: Christer Noraström
Mottagnings- och telefontid: tis kl 9-15
Telefon: 08-16 33 76
E-post: studievagledare@socant.su.se
Studentexepeditionen
Rum B621
Mottagningstid: mån-tor kl 13-15
Telefontid: mån-tor kl 14-15
Telefon: 08-16 33 77
E-post: socant@socant.su.se

Socialt arbete
www.socarb.su.se
Sveavägen160 (Socialhögskolan)
Studievägledare: Jane Barkström och
Annika Jemteborn, rum 444 eller 443
Mottagningstid: mån, tis, tor kl 11-12
Telefon: mån, tis, tor kl 9.30-11
Telefon: 08-16 23 25
E-post: studievagledare@socarb.su.seStudentexpeditionen
Mottagnings- och telefontid: mån, tis, tor
kl 9-11 och kl 13-15, ons, fre kl 9-11
Telefon: 08-16 28 94
E-post: studentexpedition@socarb.su.se

Sociologi
www.sociology.su.se
Frescati, hus B, plan 9, rum B982
Studievägledare: Maria Lind
Mottagningstid: tis kl 16-17, tor kl 11-12
Telefontid: tis kl 11-12, tor kl 9-11
Telefon: 08-16 31 90
E-post: studievagledare@sociology.su.se
Studentexpeditionen, rum B980
Telefontid: tis och tor kl 9-12
Expeditionstid: mån,tis och tor kl 9-12
och tis kl 13-15.
Telefon: 08-16 12 85
E-post: studentexp@sociology.su.se

Specialpedagogik
www.specped.su.se
Specialpedagogiska institutionen
Frescati, Frescati Hagväg 10
Studievägledare: Kristina Rabell
Telefontid: tis kl 13-14, ons kl 10-11
Telefon: 08-12 07 64 33
Mottagningstid: tor kl 11-11.30
Studievägledare: Eleonor Svensson
Lindholm
Mottagningstid: månd kl 11-11.30
Telefontid: mån kl 13-14, tor kl 10-11
Telefon: 08-12 07 64 66
E-post: studievagledare@specped.su.se
Studentexpeditionen Frescati Hagväg 10
Mottagningstid: mån-tor kl 9-11 och kl
13-15, fre 9-11

Stockholms universitets Studievägledarlista HT13/VT14

Språkdidaktik
www.isd.su.se
Frescati, södra husen, hus E, plan 5
Studievägledare
Eva Andersson, rum 522 - Lärarprogram
förskoleklass/tidigare år, grundlärare F-3,
fristående kurser
Telefontid: tis-tor kl 10-11
Telefon: 08-12 07 67 21
E-post: studievagledare@isd.su.se
Pia Engberg, rum 524 - Lärarprogram senare
år/gymnasiet, ämneslärare språk, fristående
kurser
Telefontid: tis -tor kl 10-11
Telefon: 08-12 07 67 41
E-post: studievagledare@isd.su.se
Zakaria Lemmouh, rum 512 - handlägger
frågor om dispenser och tillgodoräknande
Telfontid: ons kl 14-15, tor kl 14-16
Telefon: 08-12 07 66 02
E-post: tillgodorakning@isd.su.se
Alejandra P. Carrasco
Mottagning efter överenskommelse
E-post: studievagledare@isd.su.se
Studentexpedition
Lena Brandel, rum E518 - Lärarprogram
förskoleklass/tidigare år, grundlärare F-3
Telefontid: Mån13-14, tis-tor kl10-11
Telefon: 08-12 07 67 00
E-post: lena.brandel@isd.su.se
Camilla Gamrell, rum E520 - Lärarprogram
senare år, ämneslärare språk, KPU/Kombi
Telefontid: Mån kl 13-14, tis-tor kl 10-11
Telefon: 08-12 07 67 01
E-post: camilla.gamrell@isd.su.se

13

14

Stockholms universitets Studievägledarlista HT13/VT14

Statistik
www.statistics.su.se
Frescati, hus B, plan 7
Studievägledare: Jenny-Leontine Olsson,
rum B718
Mottagningstid: mån kl 9.30-11.30 och
tor kl 10-12
Telefontid: mån kl 12.30-14
Telefon: 08- 16 29 81
E-post: studievagledare@stat.su.se
Studentexpeditionen, rum B724
Mottagningstid: mån-tis kl 9-10 och kl
13-14, ons kl 9-10 och tor kl 13-15
Telefon: 08- 16 29 95
E-post: expedition@stat.su.se

Statsvetenskap
www.statsvet.su.se
Frescati, hus F, plan 4
Studievägledare: Claudia Wittmer, rum
F 460
Mottagningstid: mån, tis och tor kl 11-12
Telefontid: mån, tis och tor kl 10.30-11
Telefon: 08- 16 30 02
E-post: studievagledare@statsvet.su.se
Studentexpeditionen, rum E472
Mottagningstid: mån, tis och tors kl 11.3013.00.
Telefontid: mån, tis och tors kl 11.3013.00.
Telefon: 08- 16 32 22
E-post: studentexpedition@statsvet.su.se

Svenska och flerspråkighet
www.su.se/svefler
Svenska och nordiska språk
www.su.se/svefler
Frescati, hus D, plan 6
Studievägledare:
Britt Arvidsson, rum D621
Mottagningstid: mån kl 12.30-13.30 och
kl 17-18, tis kl 12.30-13, tor kl 10-11
Telefontid: mån kl 9-10 och kl 16-17, tis

kl 10-11, tor 9-10. Telefon: 08- 16 35 28.
E-post: britt.arvidsson@su.se
Svenska som främmande språk
www.su.se/svefler
Studievägledare: Eva Bogren, rum D624
Mottagningstid: mån kl 12.30-13.30
och kl 17- 18, tis kl 12.30-13.30, tor kl
12.30-13.30
Telefontid: mån kl 9-10 och kl 16-17,
tis kl 10-11, tor kl 9-10
Telefon: 08- 16 34 74
E-post: eva.bogren@su.se

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI)
www.tolk.su.se
Frescati, hus D, plan 5, rum D518
Studievägledare: Liisa Oittinen
Mottagningstid: tis kl 15-17 samt efter
överenskommelse
Telefontid: ons kl 10-11,
Telefon: 08- 16 29 49
E-post: liisa.oittinen@tolk.su.se
Studentexpeditionen, rum D590
Mottagningstid: tis 13-14
Telefontid: tis kl 10-11 och tor 16-17
Telefon: 08- 16 17 11

Tvåspråkighet
(Centrum för Tvåspråkighetsforskning)
www.biling.su.se
Frescati, hus D, plan 4, rum D478
Studievägledare: Åsa Öman och
Helene Norstedt.
Mottagnings- och telefontid: tis kl 10-11,
tor kl 13-14
Telefon: 08- 16 30 74Stockholms universitets Studievägledarlista HT13/VT14

Karta över Frescati

Obs!

Informationen är sammanställd utifrån vad som var känt i maj 2014.
För uppdaterad information se respektive institutions webbsida.

15

16

Stockholms universitets Studievägledarlista HT13/VT14

Studentavdelningen
Besökadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B
Telefon: 08-16 20 00, e-post: studentavdelningen@su.se


Aperçu du document WCSFNO12.pdf - page 1/16

 
WCSFNO12.pdf - page 2/16
WCSFNO12.pdf - page 3/16
WCSFNO12.pdf - page 4/16
WCSFNO12.pdf - page 5/16
WCSFNO12.pdf - page 6/16
 
Télécharger le fichier (PDF)


WCSFNO12.pdf (PDF, 185 Ko)Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00567045.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.