75 KİT FİZİBİLİTE .pdf


Nom original: 75 KİT FİZİBİLİTE.pdfTitre: bchAuteur: BAŞAR

Ce document au format PDF 1.6 a été généré par Microsoft® Office Excel® 2007, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 24/03/2018 à 15:20, depuis l'adresse IP 105.104.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 295 fois.
Taille du document: 934 Ko (4 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


32-160 POLİETİLEN BORU PROJE YATIRIM MALİYET ANALİZİ
A- DOĞRUDAN İLK YATIRIM MALİYET UNSURLARI
1.

MAKİNE-EKİPMAN MALİYETİ

B- DOLAYLI İLK YATIRIM MALİYET UNSURLARI
1.

GENEL GİDERLER

C- DOĞRUDAN MALİYET UNSURLARI
1.
2.
3.
4.

HAMMADDE MALİYETİ
İŞÇİLİK MALİYETİ
ENERJİ MALİYETİ
AKSESUAR MALİYETİ

CI- DOLAYLI MALİYET UNSURLARI
1.
2.

GENEL GİDERLER
AMORTİSMAN GİDERLERİ

CII- GELİRLER
1.
2.

PROJENİN TAHMİNİ AYLIK SATIŞ
MİKTARI
PROJENİN AYLIK GETİRİSİ

CIII- BAŞABAŞ NOKTASI ANALİZİ

A- DOĞRUDAN MALİYET UNSURLARI
1. MAKİNE-EKİPMAN MALİYETİ
Projenin Tanımı; Maliyet analizi yapılcak proje Polietilen Boru üretimini kapsamaktadır. Bu
aralıkta üretim yapabilmek için 1 Adet 32-160 Polietilen Boru Makinesi planlanmıştır.

KURULIMU YAPILACAK POLİETİLEN BORU HATTININ YAN EKİPMAN MALİYETİ

Makine-Ekipman
32-160 PIPE LINE

Adet
1

Birim Fiyat
200.000 €
ARA TOPLAM

Max. Kapasitedeki boru üretimi için harcanan enerji : 136 kW

Toplam Fiyat
200.000€

200.000 €

B- DOLAYLI MALİYET UNSURLARI
1. GENEL GİDERLER
Kira Bedeli (Ay)................................................................................................................................….

3.500 €

PROJENİN İLK YATIRIM MALİYETİ

203.500,00 €

MALİYET VE GİDERLER TOPLAMI

GRANÜL HAMMADDE MALİYET ANALİZİ
C- DOĞRUDAN MALİYET UNSURLARI
1. HAMMADDE MALİYETİ
Hammadde ; Kit maliyetinin yaklaşık %90 'lık kısmını oluşturur.

Hammadde fiyatı (ton)…………………………………….......

800. €

Nakliye………………………………...…………………………

10 €

Toplam (Ton)………………………………………………….

810 €

Proje kapsamında kurulacak 1 hattın aylık 1.100 kit için
hammadde tüketimi;
400 kg/saat x 24 Saat x 22 Gün x %100 devrede kalma

Kullanılacak Reel Kapasite:

211.200 Kg

Aylık Hammadde Gideri:

171.072,00 €

Aylık Aksesuar ve Parça Gideri:

164.934,00 €

Hatların aylık çalışma süresi :

528 Saat

2. İŞÇİLİK MALİYETİ
1 hatta üretim için gerekli personel şu şekilde planlanmıştır;
Görev
İdare

Nitelik
Genel Müdür

İdare

İdare Müdürü

İdare

İdari Personel

Usta
İşçi
Bekçi

İşçi Sayısı
1
1

Maaş+Sigorta vs.

Toplam

3

3000 €
622 €
411 €

3.000 €
622 €
1.233 €

Makine Teknisyen

1

500 €

500 €

Kalifiyesiz Eleman

15

300 €

4.500 €

3

180 €

540 €

Güvenlik Sorumlusu

3. ENERJİ MALİYETİ
Toplam Kurulu Güç(KW)……………………… 136 kW

Toplam…………………. 10.395 €

Birim Fiyat KWh………………………………. 0,015 €
Kullanma oranı %100 olarak alınabilir.
Tam Kullanımda Harcanan Enerji…………… 136 kW
2,04 €
Toplam Enerji Maliyeti (saat başına)…:
Aylık Harcanacak Enerji Maliyeti……:
Aylık çalışma süresi x Saat başına Enerji Maliyeti
Toplam………………
1.077,12 €
DOĞRUDAN GİDERLERİN AYLIK TOPLAMI
Hammadde Gideri+ İşçilik Gideri + Enerji Gideri

347.478,12 €

D- DOLAYLI MALİYET UNSURLARI
1.

GENEL GİDERLER
Doğrudan Giderlerin %2 olarak alınabilir.
Genel Gider………………………………………..

7.054,46 €

2. AMORTİSMAN GİDERLERİ
Toplam Yatırımın 5 yıl içinde amortismanı ön görülmüştür. Yatırımın 5
yıl sonra şimdiki değerinin %30'u olduğu varsayılmıştır.
Aylık Amortisman bedeli : % 70 Projenin İlk Yatırım Maliyeti / 60 ay
Aylık Amortisman Bedeli………………………….

2.374,17 €

AYLIK TOPLAM GİDERLER
Toplam Aylık Giderler………………………………………………….

E- GELİRLER
1. PROJENİN TAHMİNİ AYLIK SATIŞ MİKTARI
Kurulu Kapasite (aylık) : 400 kg/saat X 24 saat X 22 Gün: 211.200 Kg Mamül
Kullanılacak Reel kapasite (aylık): 211.200 X %100
Projenin Aylık Satış Miktarı …….………………………….: 211.200 Kg

356.906,75 €

2. PROJENİN AYLIK GETİRİSİ
1 Kit Satış Fiyatı (Vergiler Dahil) ………...........................……………:470 €
50 kit fiyatı (Vergiler Dahil)...............................................................:23.500 €
Toplam Aylık Gelir :Kit Fiyatı X 24 Saat Üretim X 22 Gün Üretim
( 470 € x 63 Kit X 22 Gün )
Aylık Gelir……………..……………………………………:
517.000 €

F- BAŞABAŞ NOKTASI ANALİZİ
Projenin İlk Yatırım Maliyeti………………………………..: 203.500,00 €
Projenin Aylık Giderleri Toplamı……………………………: 356.906,75 €
Projenin Aylık Gelirleri Toplamı…………………………….: 517.000,00 €
Aylık Net Kar…………………………………………………: 160.093,25 €
Başabaş Noktası (ay Olarak) : İlk yatırım Maliyeti / Aylık Net Kar

Aylar

Aylık Kar
0€

1

2 160.093,25 €

İlk yatırım

2 ay olarak bulunur

203.500,00 €
48.651,75 €

Grafik Başlığı
210.000

EVRO

180.000
150.000

İlk Yatırım

120.000

Aylık Kar

60.000

Aylar

30.000
1

2


75 KİT FİZİBİLİTE.pdf - page 1/4


75 KİT FİZİBİLİTE.pdf - page 2/4


75 KİT FİZİBİLİTE.pdf - page 3/4

75 KİT FİZİBİLİTE.pdf - page 4/4


Télécharger le fichier (PDF)


75 KİT FİZİBİLİTE.pdf (PDF, 934 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


75 ki t fi zi bi li te
5000195340 5000377670 1 sm
onaybelgeler
robart fiber laser
bambi
12 karadeniz ve akdeniz bolgesinde yeti en defne laurus nobilis nin kimyasal ceri i e karao ul m erta e altunta m h alma

Sur le même sujet..