Tufga Taneggarut (tullist) n Aït Kaci Mohamed Arab.pdf


Aperçu du fichier PDF tufga-taneggarut-tullist-n-aet-kaci-mohamed-arab.pdf - page 2/40

Page 1 23440Aperçu texte


Tufga taneggarut

T

ers-ed tmesrifegt di Lezzayer,
umbe d ugar n snat n swaye d
wezgen deg igenni; tamdint n
Tmenɣast teb ad aṭas. Issufeɣ-ed mass Qebbani aqerruy-is ur
nemciḍ ara si tewwurt. Iḥulfa s lḥal iqquẓbṛen di tmanaɣt akken
yeqquzbeṛ wul-is seg iḍelli mi s-ed-nnan belli mmi-s Ɛebd El
Ḥamid yemmut deg yiwet n txazabit.
Yewweḍ-as utiligram ɣef ṛṛeb a n tmeddit belli mmi-s
yemmut. Syin d tazla ɣer unafag (l’aeroport) akken ad d-yaf
timesrifegt ara t-id-yawin ɣer Lezzayer. Acu kan ayen ya reḍ
yark s uḥellel akked usqizeb deg-sen akken ad as-ed-ǧaben
amkan i wass-nni ur qbilen ara. Nnan-as-ed belli ussan-agi d
ussan n l id mači aṭas imukan i d-yettɣimin di tmesrifgin
yettawin s agafa n tmurt, imi tugti ixeddamen ttextiṛin le wacaṛ
akken ad ruḥen ad d-ẓren tiwaculin-nsen. Tettuɣal Tmenɣast
imir-en am temdint ǧǧan imawlan-is; yettrusu-d fell-as lweḥc.
Ass-a, tafejrit, iwweḍ-ed ɣer unafag, yurǧa ma yella ad yili
yiwen seg iminigen ur d-nettas ara di lawan. Dɣa dayen yeḍran.
yufa-d amkan di tmesrifegt-nni n tes a(9).
Tameṭṭut-is, yuɣ di tmenɣast imi din i tt-yessen, tebɣa ad dteddu yides. Acu kan netta yugi. Yenna-yas: “kem ur tes iḍ-ara
2