Tufga Taneggarut (tullist) n Aït Kaci Mohamed Arab.pdf


Aperçu du fichier PDF tufga-taneggarut-tullist-n-aet-kaci-mohamed-arab.pdf - page 4/40

Page 1 2 3 45640Aperçu texte


lekwaɣeḍ wala imawlan. Imi d tarewla i d-tarwel si ṭrad akked
laẓ yellan di tniri. Ma d netta d yiwen iǧlen si tmeṭṭut-is seg acḥal
ayagi. Yes a sin warrac meqqren akked snat teḥdayin timectaḥ
i d-mazal ttidirent ar ɣur-es akked weqcic-agi yemmuten yemzel
di taddart.
Deg ubrid n Lareb a, ibaṛajen iserdasen wa yeṭṭafaṛ wayeḍ.
Iḥulfa i tidi mi t-teccef deg uzagur. Aẓɣal irgel-as anzaren-is,ulac
aṭas ubeḥri zdaxel uṭaksi. Ula d tiktiwin xeldent deg allaɣ-is.
Imektiyen ttemḍafaren am txellalin n zzeṛb iteqsen akk ičelliḥen
s tuccar-nsent taksumt talleqaqt n wul-is. Tteswiṛa n mmi-s
tettuɣal-ed s waṭas deg ilejlijen-agi-ines yukin. Lmut n mmi-s
tuqel-as am ujenwi deg iẓerman-is, iṛuḥ-as akka meẓẓi mebla
ma yenna-yas acu i s-yellan ɣef ul-is.
Armi d tura makka yemmut i iḥulfa acḥal i tyeḥmel.Wammag zik yettxemim fell-as d win yark ur nemmid
ara yark seg arraw-is. Imi d wagi, ɣas ma d netta i d amaẓuẓ, d
netta ur neǧǧuǧeg ara deg-sen. Ikcem si zik-is di tẓallit akken
kečmen wiyaḍ s ixeddim. Yerna-yas tasusmi n waṭas. Deg
uxxam, ad as-tiniḍ mači zdaxel i yella ɣas ma yella ur yeffiɣ ara;
ad d-yekcem am lexyal, ad yeffeɣ am lexyal; ur as-tselleḍ yettru
neɣ yettinẓif neɣ dɣa ad d-yecetki. Ḥala yemma-s ahat i iẓerren
anda yedda.Tikwal ad yinig ugar n smana, netta yiwen ur yeẓri.
Ad d-yekcem am umakraḍ qbala ɣer texxamt-is. Syin cwiya ad
as-slen cwiya ara yeqqaṛ s ṣṣut layen tiktabin-is yefruzza en di
taqa att.
Mass Qebbani ur da yettanef ara ad t eddi teswi t anda
yezmer ad t-yennaɣ, ur t-yennuɣ ara. Yeqqar-as: « tjebdeḍ
iman-ik ɣef uxxam am akken nekni nuḍen ajeǧǧiḍ, tettuḍ acu i
k-ed-yenna Ṛebbi ɣef imawlan d watmaten; muqel kan s
atmaten-ik imeqranen, di baṛṛa d iṭij ger lɣaci, deg wexxam d
aggur n tziri.»
Ladɣa seg asmi temmut yemmat-nsen, mzarabent tedyanin
yeḍran d i eggalen n tfamilt, anda ameqran irbeḥ-ed inig ɣer
Marikan di tseqaṛt-nni xeddmen yal asseggas imarikaniyen. Ma
yella d win yellan seddaw-as, wwin-t ɣer la skaṛ si tesdawit;
nnan-as la tregleḍ si la skaṛ asmi i k-teḥwaǧ tmurt. Ma d Ɛebd
el ḥamid ixdem yiwet n tḥanutt di Larb a n Sidi Musa anda
4