العائلات العضوية .pdfNom original: العائلات العضوية.pdf
Auteur: Hp

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2013, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 28/04/2018 à 20:23, depuis l'adresse IP 105.99.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 106 fois.
Taille du document: 745 Ko (4 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫العائالت العضوية‬

CH3 O
P
CH3  CH2  CH  C-H
..............................................

..............................................................

...................................................................
.

O
P
CH3  CH2  C -H
..............................................

O
P
CH3  CH2  C -CH3

O
P
CH3  CH  C -CH3
CH3

....................................................................

O
P
CH3  CH-C  CH2 -CH3
CH3
CH3
CH  CH  CH-OH
3
2

.......................................
....

....................................................

CH3 CH3
CH  CH  C -OH
3
CH3

CH3 CH3
CH  CH  CH-OH
3
.......................................
....

.................................................
.

CH3  CH - NH2
CH3

C2H5 - N - CH3
CH3

C2H5 - N - CH3
C2H5

CH3

CH3

CH  CH  CH-COOH
3


العائلات العضوية.pdf - page 1/4
العائلات العضوية.pdf - page 2/4
العائلات العضوية.pdf - page 3/4
العائلات العضوية.pdf - page 4/4


Télécharger le fichier (PDF)

العائلات العضوية.pdf (PDF, 745 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


fichier pdf sans nom 1

Sur le même sujet..