القائمة الإسمية المؤقتة للمستفيدين من حصــة 2245 سكن 09 ماي 2018 الحصة الإضافية .pdfNom original: القائمة الإسمية المؤقتة للمستفيدين من حصــة 2245 سكن 09 ماي 2018 الحصة الإضافية.pdf

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par / GPL Ghostscript 9.05, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 09/05/2018 à 01:42, depuis l'adresse IP 41.102.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 21459 fois.
Taille du document: 1.1 Mo (50 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫ا‬
‫ىاُ‬

‫ِــــ‬

‫ائ‬

‫ِــــ‬

‫ا ئ‬

‫وي ُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا‬

‫ا‬

‫ائ ُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا م ا ِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا‬

‫ِــ ُ‬

‫اإ‬

‫ا‬

‫ِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬

‫ـ ـ ـ ـ َ اإ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ‬

‫صـ ـ ـ ‪ 2000‬أف ُ ـ ـ ـ ‪2018‬‬
‫ا ئ‬
‫ُخ ى‬

‫اإ‬

‫ـــ‬

‫ىا‬
‫اإ ُ‬

‫ِ ٌ اُ‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫ا ئ‬

‫ا‬

‫‪1966/10/11‬‬
‫ـ ميي‬

‫‪03/12/1963‬‬

‫ي اِ‬

‫ِــ ُ‬

‫ـِ‬

‫ا‬

‫اإ‬

‫ا‬
‫اا‬

‫ــ‬

‫ى خرا‬

‫ـ َ اإ ـ ٍ ص ‪ 2000‬أف ُ ‪2018‬‬

‫ا‬

‫ى اا‬

‫ه ى ي‬

‫اإض فِ‬

‫ُر اأ ِ‬

‫ـ ـ ـ ـ ـ ــيا‬

‫ا ئ ــِ‬

‫ا‬
‫(‬

‫ا ا ر‬

‫ض ىُ‬

‫ا مَ‬

‫َ‬

‫‪ 80‬أ‬

‫َ ‪700‬‬

‫ا ئ‬

‫اإض فِ‬

‫‪05‬‬

‫‪ 07‬ا‬

‫ا‬

‫ِ‬

‫اأىا )‬

‫ُخ اإُ ا‬

‫ا‬

‫ِ‬

‫ـ ـ ـ ( ) (‪)1‬‬

‫‪04/12/2001‬‬

‫‪103‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)5‬‬

‫‪15/05/1995‬‬

‫‪103‬‬

‫ا صي‬

‫‪50/1‬‬

‫ِا‬

‫‪3‬‬

‫ا ئ‬

‫ي‬

‫‪13/08/1960‬‬
‫ـِ‬

‫في‬

‫‪6‬‬

‫‪7‬‬

‫غِاي‬

‫ِــ ُ‬

‫‪22/02/1977‬‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ـ‬

‫َ‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪05/11/1955‬‬

‫ـِ‬

‫‪20/10/1972‬‬
‫ـِ‬

‫‪28/07/1959‬‬

‫ي‬

‫ا‬

‫ى‬

‫ـِ‬

‫اإ‬

‫أم ى ي‬

‫ي ٍى‬

‫يُ‬

‫ى‬

‫أم ى‬

‫ـ َ اإ ـ ٍ ص ‪ 2000‬أف ُ ‪2018‬‬

‫ا‬

‫خر‬

‫ا ه‬

‫ى مِ‬

‫ف‬

‫ُ ٍخ‬

‫َ ‪405‬‬

‫َا‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)3‬‬

‫‪20/06/1998‬‬

‫‪103‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)3‬‬

‫‪19/06/1997‬‬

‫‪103‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)3‬‬

‫‪27/10/1999‬‬

‫‪103‬‬

‫‪12‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)3‬‬

‫‪03/03/1999‬‬

‫‪103‬‬

‫‪08‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)4‬‬

‫‪14/11/2006‬‬

‫‪103‬‬

‫‪445‬‬

‫ِ‬

‫ا‬

‫َ ‪620‬‬

‫‪ 05‬أ‬

‫ٍ‬

‫َ يهي‬

‫َا‬

‫خ ى‬

‫ا ئ‬

‫اإض فِ‬

‫‪01‬‬

‫‪05‬‬

‫‪50/2‬‬

‫‪8‬‬

‫ا م أم‬

‫‪9‬‬

‫َا‬

‫‪10‬‬

‫ام‬

‫ي‬

‫ا ئ‬

‫ا‬

‫ـِ‬

‫‪21/11/1968‬‬
‫ـِ‬

‫‪11‬‬

‫‪12‬‬

‫ِــ ُ‬

‫ـ‬

‫‪17/10/1967‬‬

‫‪1974/10/10‬‬

‫َ‬

‫ٍ‬

‫‪16/05/1973‬‬

‫ـ‬

‫ا‬

‫خ‬

‫ى‬

‫ى‬

‫ا‬

‫‪19/11/1972‬‬

‫كه‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ى ِي‬

‫ـِ‬

‫اإ‬

‫ـ َ اإ ـ ٍ ص ‪ 2000‬أف ُ ‪2018‬‬

‫وِ‬

‫ِخ‬

‫َ ‪405‬‬

‫ص‬

‫ي خر‬

‫ىه ي ا‬

‫ى‬

‫يم‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)4‬‬

‫‪16/08/2005‬‬

‫‪103‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)3‬‬

‫‪26/09/2006‬‬

‫‪103‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)1‬‬

‫‪19/06/1997‬‬

‫‪103‬‬

‫َا م‬

‫‪183‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)3‬‬

‫‪18/04/2006‬‬

‫‪103‬‬

‫َ يهي‬

‫‪02‬‬

‫ـ ـ ـ ( ) (‪)2‬‬

‫‪18/06/2005‬‬

‫‪103‬‬

‫َك‬

‫َ‬

‫ِ‬

‫ي‬

‫ا ئ‬

‫‪74‬‬

‫‪140‬‬

‫‪13‬‬

‫اإض فِ‬

‫‪50/3‬‬

‫‪13‬‬

‫صم‬

‫‪15‬‬

‫‪16‬‬

‫ا‬

‫ا ئ‬

‫‪26/12/1967‬‬

‫َ‬

‫ـ ُ‬

‫‪1976/05/09‬‬
‫ـِ‬

‫‪11/10/1966‬‬

‫ا‬

‫ـِ‬

‫ِــ ُ‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)4‬‬

‫‪16/01/2007‬‬

‫‪103‬‬

‫‪49‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)3‬‬

‫‪25/12/2007‬‬

‫‪103‬‬

‫ىف‬

‫َ ف‬

‫َ ‪282‬‬

‫‪261‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)4‬‬

‫‪10/04/2007‬‬

‫‪103‬‬

‫ى‬

‫ى مِ‬

‫َ ‪720‬‬

‫‪57‬‬

‫ـ ـ ى ( )(‪)6‬‬

‫‪05/02/2002‬‬

‫‪103‬‬

‫ا‬

‫ىك م ف‬

‫ميي‬

‫اإ‬

‫َ‬

‫ىخ م ِ ي‬

‫‪05/03/1971‬‬

‫ى ام‬

‫ا‬

‫ِ ى‬

‫ِ‬

‫ا‬

‫ياٍ‬

‫‪17‬‬

‫ا‬

‫ُ‬

‫ى َ‬

‫‪14‬‬

‫‪02/03/1973‬‬

‫ء (‪)0‬‬

‫‪27/04/2004‬‬

‫‪103‬‬

‫ـ َ اإ ـ ٍ ص ‪ 2000‬أف ُ ‪2018‬‬

‫‪15‬‬

‫َا ي‬

‫‪238‬‬

‫َا‬

‫ا ئ‬

‫‪02‬‬

‫اإض فِ‬

‫‪108‬‬

‫‪50/4‬‬

‫ا ئ‬

‫‪18‬‬

‫ي‬

‫‪19‬‬

‫ِ ٍ‬

‫‪29/11/1964‬‬

‫خ‬

‫ـِ‬

‫فغي‬

‫‪20‬‬

‫ُ ٍ يُ‬

‫‪21‬‬

‫خم ا ه‬

‫‪22‬‬

‫ُ ٌا ِ‬

‫ا‬

‫ِــ ُ‬

‫‪1956/09/01‬‬

‫ا‬

‫ـ ِ ٍ‬

‫ي‬

‫‪09/04/1963‬‬
‫ن ِ ٍ‬

‫َ‬

‫‪17/12/1986‬‬
‫ِ‬

‫‪22/11/1977‬‬
‫ِ‬

‫اإ‬

‫ا‬

‫ى‬

‫ٍف‬

‫َ‬

‫َى‬

‫فف‬

‫َ هيا ٍ‬

‫ى‬

‫ي‬

‫اه‬

‫ى خم ا‬

‫‪01‬‬

‫‪01‬‬

‫َا ِِ‬

‫ِ‬

‫َا م ا‬

‫ِ ي ى ام ا ف‬

‫ـ َ اإ ـ ٍ ص ‪ 2000‬أف ُ ‪2018‬‬

‫ص‬

‫‪09‬‬

‫َ‬

‫ا ئ‬

‫اإض فِ‬

‫‪118‬‬

‫ي‬

‫‪13‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)0‬‬

‫‪28/12/2008‬‬

‫‪103‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)0‬‬

‫‪24/05/2005‬‬

‫‪103‬‬

‫ـ ـ ى ( )(‪)0‬‬

‫‪29/06/2008‬‬

‫‪103‬‬

‫ـ ـ ى ( )(‪)2‬‬

‫‪08/04/2008‬‬

‫‪103‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)1‬‬

‫‪16/10/2007‬‬

‫‪103‬‬

‫‪50/5‬‬

‫‪31/12/1978‬‬
‫‪23‬‬

‫‪24‬‬

‫ا ئ‬

‫ـ غِ‬

‫خ ٍ ص ٌ‬

‫‪25‬‬

‫ي ى‬

‫‪26‬‬

‫ك ي‬

‫‪27‬‬

‫ه ا‬

‫ا‬

‫رى‬

‫ِــ ُ‬

‫‪28/05/1979‬‬
‫ـِ‬

‫‪10/09/1976‬‬

‫ِا‬

‫ـ غِ‬

‫‪15/03/1974‬‬
‫ِ‬

‫‪31/07/1979‬‬
‫ـِ‬

‫ا‬

‫اإ‬

‫ف‬

‫َا‬

‫ف‬

‫ُ‬

‫ى ِ ى‬

‫‪150 01‬‬

‫ئ ا مَ ا‬

‫ى ك ي مِ‬

‫ُ‬

‫ُ‬

‫اه ى ك ي‬

‫ي ى‬

‫ـ َ اإ ـ ٍ ص ‪ 2000‬أف ُ ‪2018‬‬

‫نف‬

‫َ‬

‫َ ‪20‬‬

‫ا ئ‬

‫اإض فِ‬

‫‪3‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)4‬‬

‫‪10/08/2003‬‬

‫‪102‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)3‬‬

‫‪26/09/2006‬‬

‫‪102‬‬

‫ـ ـ ى ( )(‪)2‬‬

‫‪06/05/2008‬‬

‫‪104‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)2‬‬

‫‪22/07/2006‬‬

‫‪102‬‬

‫ي‬

‫َ ا م ‪01‬‬

‫ى ا‬

‫‪186‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)3‬‬

‫‪07/11/2006‬‬

‫‪103‬‬

‫‪64‬‬

‫‪07‬‬

‫‪12‬‬

‫‪50/6‬‬

‫‪28‬‬

‫نخ‬

‫‪29‬‬

‫ِ‬

‫ـِ‬

‫َ‬

‫‪30‬‬

‫ي‬

‫م ن‬

‫‪31‬‬

‫خ ا ف‬

‫ا‬

‫‪32‬‬

‫ا ئ‬

‫‪18/12/1976‬‬

‫ا‬

‫ـِ‬

‫‪1978/10/29‬‬
‫ـِ‬

‫‪10/04/1978‬‬
‫ـ غِ‬

‫كي ٍ‬

‫ِــ ُ‬

‫‪26/12/1978‬‬

‫‪04/08/1979‬‬
‫ـ ِ ٍ‬

‫ا‬

‫ِ ٌى‬

‫اإ‬

‫ي‬

‫ى‬

‫أ‬

‫ي‬

‫ي‬

‫م‬

‫َ ‪400‬‬

‫َى‬

‫ى ىِ‬

‫ِ ي ى ِا‬

‫ـ َ اإ ـ ٍ ص ‪ 2000‬أف ُ ‪2018‬‬

‫خ‬

‫ي‬

‫ا ئ‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)1‬‬

‫‪27/12/2010‬‬

‫‪102‬‬

‫‪21‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)4‬‬

‫‪31/03/2009‬‬

‫‪102‬‬

‫‪455‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)3‬‬

‫‪24/04/2007‬‬

‫‪102‬‬

‫ى‬

‫‪05‬‬

‫َ ‪405‬‬

‫صِص ا‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)2‬‬

‫‪13/02/2007‬‬

‫‪102‬‬

‫‪24‬‬

‫‪129‬‬

‫َاص ي‬

‫هيا‬

‫ـ ـ ـ ( ) (‪)3‬‬

‫‪30/09/2008‬‬

‫‪102‬‬

‫‪03‬‬

‫اإض فِ‬

‫‪50/7‬‬

‫ي َ‬

‫‪33‬‬

‫ـ‬

‫‪21/12/1986‬‬

‫ُ ٍ‬

‫‪34‬‬

‫‪35‬‬

‫‪27/04/1980‬‬

‫ى ِ‬

‫ِ‬

‫‪1980/11/12‬‬

‫اهِ‬

‫ـِ‬

‫‪23/07/1981‬‬

‫صَ ام‬

‫‪36‬‬

‫ـِ‬

‫‪22/12/1982‬‬
‫‪37‬‬

‫ا ئ‬

‫ا‬

‫ـِ‬

‫ِــ ُ‬

‫ا‬

‫اإ‬

‫ِا ى‬

‫ِ‬

‫ِ‬

‫اهِ‬

‫ى مي خ ُ‬

‫ى‬

‫رى‬

‫ِ‬

‫ِ‬

‫ِ ىأ‬

‫ـ َ اإ ـ ٍ ص ‪ 2000‬أف ُ ‪2018‬‬

‫َ ‪893‬‬

‫ي ِ‬
‫أ‬

‫‪58‬‬

‫َ‪620‬‬

‫يُ‬

‫ِ‬

‫ُ‬

‫َا‬

‫َا‬

‫ي‬

‫( )(‪)1‬‬

‫‪07‬‬

‫‪01‬‬

‫‪150 02‬‬

‫ه‬

‫‪617‬‬

‫‪157‬‬

‫‪04‬‬

‫ا ئ‬

‫ِف‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)3‬‬

‫اإض فِ‬

‫‪27/02/2007‬‬

‫‪102‬‬

‫‪23/12/2010‬‬

‫‪102‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)3‬‬

‫‪24/04/2007‬‬

‫‪102‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)0‬‬

‫‪13/05/2008‬‬

‫‪102‬‬

‫‪28/12/2009‬‬

‫‪102‬‬

‫أ ــ‬

‫(‪)0‬‬

‫‪50/8‬‬

‫ِ‬

‫‪38‬‬

‫ا ئ‬

‫خر‬

‫‪39‬‬

‫ياي ص اىٍ‬

‫‪40‬‬

‫مُ‬

‫‪41‬‬

‫ِ‬

‫ِ‬

‫‪42‬‬

‫ُ‬

‫ِي‬

‫ا‬

‫ِــ ُ‬

‫‪01/04/1981‬‬
‫ـيا ِ َ‬

‫ا ِ‬

‫‪12/01/1978‬‬
‫ـ‬

‫ـ‬

‫‪06/05/1978‬‬
‫ـ ميي‬

‫‪1978/04/04‬‬
‫ـِ‬

‫اإ‬

‫ُ ي‬

‫ى ُ يي مِ‬

‫يف‬

‫‪31/12/1980‬‬

‫ا‬

‫ى‬

‫َ يهي‬

‫ى يُ‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ـ َ اإ ـ ٍ ص ‪ 2000‬أف ُ ‪2018‬‬

‫َ ‪400‬‬

‫أ هي‬

‫ِي ى ِي‬

‫ىخِ َ‬

‫‪509‬‬

‫ا ي‬

‫م‬

‫ئ‬

‫َ ا م ‪02‬‬

‫َ ‪405‬‬

‫‪193‬‬

‫َ ‪282‬‬

‫ا ئ‬

‫اإض فِ‬

‫‪87‬‬

‫‪151‬‬

‫ُ‬

‫ي‬

‫‪104‬‬

‫ِف‬

‫ـ ـ ـ ( ) (‪)2‬‬

‫‪24/12/2009‬‬

‫‪102‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)3‬‬

‫‪22/12/2003‬‬

‫‪102‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)2‬‬

‫‪04/07/2000‬‬

‫‪102‬‬

‫ـ ـ ـ ( ) (‪)1‬‬

‫‪04/08/1999‬‬

‫‪102‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)2‬‬

‫‪06/12/2010‬‬

‫‪102‬‬

‫‪50/9‬‬

‫ا ئ‬

‫‪43‬‬

‫اُ َ‬

‫‪44‬‬

‫ا‬

‫ِ‬

‫ا‬

‫ـ‬

‫‪45‬‬

‫خِ‬

‫‪46‬‬

‫ىُ‬

‫ِ‬

‫‪47‬‬

‫ي ُ خر‬

‫ا‬

‫ـرىا ِ‬

‫ا‬

‫ا‬

‫‪31/12/1960‬‬

‫ِا‬

‫ِــ ُ‬

‫‪28/05/1964‬‬

‫ى‬

‫ى‬

‫ٍ‬

‫‪09/06/1973‬‬

‫ى‬

‫ـِ‬

‫‪08/10/1958‬‬
‫ـِ‬

‫‪30/06/1955‬‬
‫اص‬

‫اإ‬

‫ا‬

‫ف‬

‫ُ‬

‫ي مِ‬

‫ن ه‬

‫ـ َ اإ ـ ٍ ص ‪ 2000‬أف ُ ‪2018‬‬

‫غ ُ‬

‫ِ ي‬

‫‪40‬‬

‫ه ااخي‬

‫ي‬

‫ه ا ِ‬

‫ا ئ‬

‫اإض فِ‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)2‬‬

‫‪03/10/2006‬‬

‫‪101‬‬

‫( ) (‪)0‬‬

‫‪24/07/2007‬‬

‫‪101‬‬

‫ـ ـ ـ ( ) (‪)1‬‬

‫‪23/02/2010‬‬

‫‪101‬‬

‫( ) (‪)4‬‬

‫‪07/10/2009‬‬

‫‪101‬‬

‫‪160‬‬

‫َ‬

‫َ ‪700‬‬

‫ى وَ‬

‫ى‬

‫م‬

‫‪123‬‬

‫ـ ـ ـ ( ) (‪)2‬‬

‫‪05/12/2006‬‬

‫‪101‬‬

‫ٍ‬

‫ُي ف‬

‫‪08‬‬

‫أ ــ‬

‫‪09‬‬

‫ا‬

‫‪50/10‬‬

‫ي‬

‫‪48‬‬

‫‪49‬‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ا ئ‬

‫ِ‬

‫ـِ‬

‫ِ‬

‫‪14/12/1973‬‬

‫َ‬

‫‪23/07/1979‬‬
‫ِ‬

‫‪24/03/1971‬‬

‫ى ى‬

‫ا‬

‫َا‬

‫ه‬

‫َك‬

‫ا‬

‫ـ َ اإ ـ ٍ ص ‪ 2000‬أف ُ ‪2018‬‬

‫ا‬

‫ى‬
‫ي‬

‫‪03‬‬

‫اج‬

‫م ِ ىخِ خ‬

‫ـ‬

‫اإ‬

‫ِ‬

‫ى غ ٍا ه‬

‫ـيا ِ َ‬

‫َ‬

‫ِــ ُ‬

‫ا‬

‫‪04/12/1969‬‬

‫ي‬

‫ف‬

‫‪52‬‬

‫ا‬

‫ـ ن ي‬

‫َ ِ ي‬

‫‪50‬‬

‫‪51‬‬

‫‪07/11/1959‬‬

‫ِا ى ي ا ا‬

‫َ يهي‬

‫‪32‬‬

‫ا‬

‫ِ ي‬

‫َ ‪893‬‬

‫ا ئ‬

‫‪96‬‬

‫ي‬

‫‪94‬‬

‫‪23‬‬

‫‪463‬‬

‫اإض فِ‬

‫أ ـ ـ ( ) (‪)4‬‬

‫‪14/10/2009‬‬

‫‪101‬‬

‫ـ ـ ـ ( ) (‪)1‬‬

‫‪13/02/2001‬‬

‫‪101‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)4‬‬

‫‪23/09/2009‬‬

‫‪101‬‬

‫ى ( )(‪)3‬‬

‫‪11/05/2008‬‬

‫‪101‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)1‬‬

‫‪04/05/2008‬‬

‫‪101‬‬

‫‪50/11‬‬

‫ي ُ غا اه‬

‫‪53‬‬

‫‪54‬‬

‫ا ئ‬

‫اُ‬

‫ام ِ‬

‫ا‬

‫‪55‬‬

‫‪56‬‬

‫ِ ى‬

‫‪57‬‬

‫و ُ ا ِ‬

‫ا‬

‫ي‬

‫ِ ٍ‬

‫‪31/12/1968‬‬
‫ـِ‬

‫‪10/10/1960‬‬

‫ا‬

‫ِــ ُ‬

‫‪06/02/1969‬‬

‫ـِ‬

‫‪04/07/1972‬‬
‫ـ‬

‫ا‬

‫ي‬

‫‪14/11/1974‬‬
‫ـِ‬

‫اإ‬

‫اه ى ي ا ا ه‬

‫ي‬

‫م ِ ى‬

‫ي‬

‫َى ي‬

‫ا‬

‫ـ َ اإ ـ ٍ ص ‪ 2000‬أف ُ ‪2018‬‬

‫يُ‬

‫َك‬

‫َ ‪390‬‬

‫ى ِ ىٍ ه‬

‫َ‬

‫ى غم ف‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)3‬‬

‫‪26/09/2006‬‬

‫‪101‬‬

‫‪01‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)0‬‬

‫‪12/10/2009‬‬

‫‪101‬‬

‫‪06‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)0‬‬

‫‪04/03/2008‬‬

‫‪101‬‬

‫( ) (‪)0‬‬

‫‪07/10/2009‬‬

‫‪101‬‬

‫ا‬

‫م اي‬

‫كه‬

‫ـ ـ ى ( )(‪)2‬‬

‫‪16/05/2010‬‬

‫‪101‬‬

‫ىف أم‬

‫َ‬

‫خ ى‬

‫ا ئ‬

‫اإض فِ‬

‫‪07‬‬

‫‪13‬‬

‫أ ــ‬

‫‪50/12‬‬

‫‪58‬‬

‫َ‬

‫‪59‬‬

‫يا‬

‫‪04/07/1963‬‬

‫ه‬

‫ى‬

‫ـِ‬

‫‪07/04/1974‬‬

‫و‬

‫ِ‬

‫‪28/12/1975‬‬
‫‪60‬‬

‫‪61‬‬

‫‪62‬‬

‫ا ئ‬

‫ا‬

‫ى ص‬

‫ـ‬

‫‪09/01/1957‬‬

‫َ أم‬

‫ا‬

‫غ‬

‫ِــ ُ‬

‫مِ‬

‫ا‬

‫ى ِ ي‬

‫ـِ‬

‫‪19/04/1970‬‬
‫ـ غِ‬

‫اإ‬

‫ٍ يك‬

‫يا‬

‫ا‬

‫ـ َ اإ ـ ٍ ص ‪ 2000‬أف ُ ‪2018‬‬

‫ى ر‬

‫ٍ‬

‫( ) (‪)0‬‬

‫‪09/12/2009‬‬

‫‪101‬‬

‫ِ‬

‫َ ااخي صغر‬

‫‪25‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)0‬‬

‫‪27/01/2008‬‬

‫‪101‬‬

‫ِ‬

‫َ ِ ٍخ‬

‫‪25‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)0‬‬

‫‪17/10/2006‬‬

‫‪101‬‬

‫َ ي هي‬

‫‪53‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)1‬‬

‫‪31/10/2006‬‬

‫‪101‬‬

‫‪209‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)1‬‬

‫‪31/07/2007‬‬

‫‪101‬‬

‫ِ ي‬

‫ي ف‬

‫َ‬

‫‪14‬‬

‫َ ا م ااى‬

‫ا ئ‬

‫أ ــ‬

‫اإض فِ‬

‫‪50/13‬‬

‫‪63‬‬

‫ُ يي مر‬

‫‪64‬‬

‫ي‬

‫ِا‬

‫ا ئ‬

‫‪31/12/1965‬‬
‫ـ‬

‫‪05/02/1953‬‬

‫َ‬

‫ِ‬

‫‪24/12/1970‬‬

‫ا‬

‫ـ غي‬

‫‪08/12/1971‬‬

‫ي‬

‫‪67‬‬

‫ا‬

‫ـِ‬

‫ا ا‬

‫‪65‬‬

‫‪66‬‬

‫‪18/02/1969‬‬

‫ِــ ُ‬

‫ا‬

‫ى ي‬

‫ـ‬

‫اإ‬

‫ِ‬

‫ا خ‬

‫ه ى‬

‫ِا ى ِ‬

‫ى ى ا‬

‫ا‬

‫ـ َ اإ ـ ٍ ص ‪ 2000‬أف ُ ‪2018‬‬

‫َ‬

‫َغ ُ‬

‫َا‬

‫ُ‬

‫َ‬

‫ٍك ي‬

‫ى م ي خر‬

‫َ‬

‫ى‬

‫أ ــ‬

‫‪291‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)3‬‬

‫‪25/02/2008‬‬

‫‪101‬‬

‫‪172‬‬

‫ـ ـ ى ( )(‪)4‬‬

‫‪04/09/2004‬‬

‫‪101‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)3‬‬

‫‪06/05/2008‬‬

‫‪101‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)3‬‬

‫‪10/04/2007‬‬

‫‪101‬‬

‫‪11‬‬

‫‪1‬‬

‫ى‬

‫ِ‬

‫‪3‬‬

‫َ أىا ا و اء‬

‫ا ئ‬

‫( ) (‪)0‬‬

‫‪30/03/2008‬‬

‫‪101‬‬

‫اإض فِ‬

‫‪28‬‬

‫‪01‬‬

‫‪50/14‬‬

‫‪68‬‬

‫ى ام‬

‫‪69‬‬

‫ىف ص فِ‬

‫‪70‬‬

‫َ‬

‫‪71‬‬

‫‪72‬‬

‫ا ئ‬

‫ا‬

‫أ ِ‬

‫خ‬

‫‪17/02/1972‬‬
‫ـ‬

‫‪15/02/1960‬‬
‫ـ‬

‫ـي‬

‫ىف ض ىُ‬

‫ى‬

‫ِ‬

‫‪1974/02/09‬‬

‫‪26/06/1970‬‬
‫ـ غِ‬

‫اإ‬

‫ف خر‬

‫ى‬

‫ـِ‬

‫صف‬

‫ِــ ُ‬

‫ى ىا ٍ ف‬

‫ى ى‬

‫‪19/08/1969‬‬

‫أ ا ِا‬

‫ا‬

‫ا‬

‫َا‬

‫ا‬

‫ـ َ اإ ـ ٍ ص ‪ 2000‬أف ُ ‪2018‬‬

‫يف‬

‫ى ُي ف خر‬

‫‪3‬‬

‫ي ا‬

‫َ‬

‫ئ‬

‫ا مَ‬

‫َ‬

‫ي‬

‫خ‬

‫َ ‪893‬‬

‫ا ئ‬

‫‪265‬‬

‫‪119‬‬

‫أ ‪34‬‬

‫‪02‬‬

‫‪06‬‬

‫‪461‬‬

‫اإض فِ‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)0‬‬

‫‪09/10/2007‬‬

‫‪101‬‬

‫أ ـ ـ ( ) (‪)4‬‬

‫‪06/04/1996‬‬

‫‪101‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)5‬‬

‫‪30/11/1994‬‬

‫‪101‬‬

‫ـ ـ ـ ( ) (‪)2‬‬

‫‪26/01/2004‬‬

‫‪101‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)4‬‬

‫‪12/06/2001‬‬

‫‪101‬‬

‫‪50/15‬‬

‫ي‬

‫‪73‬‬

‫‪74‬‬

‫ي‬

‫ا ئ‬

‫ِ ٌ‬

‫ـِ‬

‫‪15/03/1977‬‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ـِ‬

‫ام ى ى ِ‬

‫ا‬

‫أم ى‬

‫ـِ‬

‫اإ‬

‫خ‬

‫خ‬

‫‪12/02/1984‬‬

‫خ‬

‫خ‬

‫أم ى هيا ٍ‬

‫ـ غِ‬

‫يا‬

‫ِــ ُ‬

‫‪13/06/1976‬‬

‫‪20/01/1979‬‬

‫ص‬

‫‪77‬‬

‫ا‬

‫ـ غِ‬

‫يا‬

‫‪75‬‬

‫‪76‬‬

‫‪15/07/1976‬‬

‫أم ى ي‬

‫ـ َ اإ ـ ٍ ص ‪ 2000‬أف ُ ‪2018‬‬

‫ى‬

‫ف‬

‫ا خر‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)2‬‬

‫‪26/12/2000‬‬

‫‪101‬‬

‫ُ ف‬

‫َ ا م ااى‬

‫‪228‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)3‬‬

‫‪22/03/2006‬‬

‫‪101‬‬

‫َا م ا‬

‫‪409‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)3‬‬

‫‪12/12/2006‬‬

‫‪101‬‬

‫ُ‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)2‬‬

‫‪19/09/2006‬‬

‫‪101‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)1‬‬

‫‪15/07/2008‬‬

‫‪101‬‬

‫ئ ‪105‬‬

‫َا‬

‫ا ئ‬

‫‪58‬‬

‫‪ 205‬ن‬

‫ء ا اي‬

‫اإض فِ‬

‫‪410‬‬

‫‪50/16‬‬

‫‪78‬‬

‫ِ ى أ‬

‫يا‬

‫ا ئ‬

‫َ‬

‫ـ ِ ٍا‬

‫ي َ‬

‫ي‬

‫‪82‬‬

‫ا‬

‫‪31/12/1976‬‬

‫ِــ ُ‬

‫‪12/04/1985‬‬
‫ـ غِ‬

‫‪30/07/1978‬‬

‫و‬

‫ا‬

‫ٍ‬

‫ى‬

‫ا ِ‬

‫ىرى‬

‫‪1982/09/18‬‬

‫ِ َ ام‬

‫‪81‬‬

‫ِ‬

‫ـِ‬

‫ِ ٌ‬

‫‪79‬‬

‫‪80‬‬

‫‪1980/05/26‬‬

‫ى‬

‫ـ‬

‫اإ‬

‫ٍ‬

‫ا‬

‫ى‬

‫ِ‬

‫ى‬

‫ـ َ اإ ـ ٍ ص ‪ 2000‬أف ُ ‪2018‬‬

‫م‬

‫خ ِ‬

‫َ‬

‫ِ‬

‫َا‬

‫ِ‬

‫‪150 02‬‬

‫أ ا ر‬

‫ا‬

‫ي‬

‫يُ‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ي‬

‫‪1‬‬

‫ُ‬

‫ا ئ‬

‫اإض فِ‬

‫‪393‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)4‬‬

‫‪24/05/2005‬‬

‫‪101‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)4‬‬

‫‪13/01/2009‬‬

‫‪101‬‬

‫ـ ـ ى ( )(‪)0‬‬

‫‪08/05/2007‬‬

‫‪99‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)4‬‬

‫‪21/08/2007‬‬

‫‪99‬‬

‫‪165‬‬

‫ا يظِ َ ا ِ‬

‫َك‬

‫‪02‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)2‬‬

‫‪05/12/2006‬‬

‫‪101‬‬

‫‪03‬‬

‫‪37‬‬

‫‪50/17‬‬

‫‪83‬‬

‫ا‬

‫‪84‬‬

‫غ ي‬

‫‪21/11/1977‬‬

‫خ‬

‫ـيه ا‬

‫ِ ٌ‬

‫‪85‬‬

‫ي ي ي ا ُ‬

‫‪86‬‬

‫ن هيا ٍ‬

‫‪11/02/1983‬‬

‫‪22/11/1977‬‬

‫‪11/09/1979‬‬

‫ا ئ‬

‫ا‬

‫ـيا ٍ ِ َ‬

‫ِــ ُ‬

‫ا‬

‫اإ‬

‫ٍ خر‬

‫ى‬

‫ى‬

‫اهِ‬

‫ِ‬

‫ياٍ ى‬

‫ٍ‬

‫ك‬

‫ـِ‬

‫ِ‬

‫ف‬

‫ا‬

‫ِ‬

‫‪06/11/1981‬‬

‫‪87‬‬

‫َى‬

‫َا‬

‫ا‬

‫ى غ ُي ف‬

‫ـ َ اإ ـ ٍ ص ‪ 2000‬أف ُ ‪2018‬‬

‫‪107‬‬

‫َ ‪248‬‬

‫‪180‬‬

‫َا ي‬

‫َا‬

‫‪21‬‬

‫ا ‪74‬‬

‫ئ‬

‫ي ِ أ‬

‫ا ئ‬

‫اإض فِ‬

‫‪08‬‬

‫‪129‬‬

‫ـ ـ ـ ( ) (‪)1‬‬

‫‪28/11/2006‬‬

‫‪99‬‬

‫ـ ـ ى ( )(‪)2‬‬

‫‪04/11/2008‬‬

‫‪104‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)1‬‬

‫‪28/03/2006‬‬

‫‪99‬‬

‫ـ ـ ى ( )(‪)2‬‬

‫‪29/06/2009‬‬

‫‪94‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)1‬‬

‫‪05/09/2006‬‬

‫‪99‬‬

‫‪50/18‬‬

‫‪88‬‬

‫ي ا‬

‫‪89‬‬

‫غ ي ا‬

‫ا ئ‬

‫ا‬

‫ِ‬

‫‪90‬‬

‫‪30/06/1976‬‬
‫ـ غِ‬

‫‪02/01/1970‬‬
‫ـيا ٍ ِ َ‬

‫‪91‬‬

‫‪92‬‬

‫يُ‬

‫ي ا ُ‬

‫ا‬

‫ِــ ُ‬

‫ا‬

‫ى‬

‫ُ‬

‫يٍ ى ِا‬

‫يا‬

‫‪22/09/1976‬‬

‫ا‬

‫خراىٍ ك م‬

‫ا‬

‫ى‬

‫ـ غِ‬

‫‪15/09/1977‬‬
‫ـ ميي‬

‫ِ‬

‫‪18/03/1979‬‬
‫ـِ‬

‫اإ‬

‫ـ َ اإ ـ ٍ ص ‪ 2000‬أف ُ ‪2018‬‬

‫َا‬

‫َا‬

‫ف‬

‫ى‬

‫ى‬

‫‪03‬‬

‫َا م ا‬

‫ِ‬

‫ا‬

‫ء ا اي‬

‫ِ‬

‫َا م ا‬

‫َ‬

‫ى ا‬

‫ا ئ‬

‫ء ا اي‬

‫اإض فِ‬

‫‪337‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)3‬‬

‫‪05/02/2008‬‬

‫‪99‬‬

‫‪35‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)3‬‬

‫‪20/01/2009‬‬

‫‪99‬‬

‫‪07‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)3‬‬

‫‪10/04/2007‬‬

‫‪99‬‬

‫‪70‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)3‬‬

‫‪12/12/2006‬‬

‫‪99‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)3‬‬

‫‪17/12/2005‬‬

‫‪99‬‬

‫‪128‬‬

‫‪50/19‬‬

‫اه يفِ‬

‫‪93‬‬

‫و‬

‫‪94‬‬

‫ا ئ‬

‫‪95‬‬

‫اى ُ‬

‫‪96‬‬

‫ِ أم‬

‫‪97‬‬

‫يه ي‬

‫ا‬

‫ِــ ُ‬

‫‪1977/07/04‬‬
‫ـِ‬

‫‪29/04/1978‬‬

‫أم‬

‫و‬

‫ـ غِ‬

‫‪16/03/1977‬‬

‫م‬

‫ِ‬

‫‪01/07/1978‬‬

‫ا‬

‫ـيا ٍ ا ا‬

‫‪23/01/1979‬‬
‫ـِ‬

‫ا‬

‫ا‬

‫اإ‬

‫ا‬

‫ى‬

‫ِا ى‬

‫ا‬

‫ـ َ اإ ـ ٍ ص ‪ 2000‬أف ُ ‪2018‬‬

‫ى‬

‫ى ُ‬

‫ِ‬

‫ىض‬

‫خر‬

‫ص َف‬

‫ئ‬

‫فا ه‬

‫َ ِ ٍخ‬

‫‪13‬‬

‫ـ ـ ى ( )(‪)2‬‬

‫‪09/01/2007‬‬

‫‪98‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)2‬‬

‫‪13/01/2008‬‬

‫‪98‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)2‬‬

‫‪12/12/2006‬‬

‫‪98‬‬

‫‪143‬‬

‫َ‪220‬‬

‫‪01‬‬

‫َ ‪282‬‬

‫ا ئ‬

‫ى‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)2‬‬

‫‪10/04/2007‬‬

‫‪99‬‬

‫‪296‬‬

‫َ ‪290‬‬

‫َ ‪135‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)2‬‬

‫‪24/04/2007‬‬

‫‪99‬‬

‫‪196‬‬

‫م‬

‫اإض فِ‬

‫‪332‬‬

‫‪50/20‬‬

‫ِ‬

‫‪98‬‬

‫ا ئ‬

‫ي‬

‫‪99‬‬

‫‪100‬‬

‫أم‬

‫‪101‬‬

‫يا ا‬

‫ي‬

‫‪102‬‬

‫ى‬

‫خ‬

‫ا‬

‫ـ‬

‫‪30/10/1976‬‬

‫ُ‬

‫ِــ ُ‬

‫‪28/10/1981‬‬

‫ـغ ِ ا‬

‫ِ‬

‫ى ا ِا‬

‫ِ ٌ ى ىُ‬

‫‪01/12/1980‬‬

‫ا‬

‫ـِ‬

‫‪16/05/1973‬‬
‫ِ‬

‫اإ‬

‫خر‬

‫ىك ي ك ي‬

‫ـِ‬

‫‪09/05/1986‬‬

‫َ ‪290‬‬

‫ِ ٌ‬

‫ى‬

‫ى ِ يي‬

‫ـ َ اإ ـ ٍ ص ‪ 2000‬أف ُ ‪2018‬‬

‫َ‬

‫َا‬

‫ِ‬

‫‪08‬‬

‫ء ا اي ِ يي‬

‫ِ‬

‫ِ‬

‫‪251‬‬

‫َ ‪248‬‬

‫ا مَ‬

‫َ‬

‫ا ئ‬

‫اإض فِ‬

‫ء اي‬

‫‪75‬‬

‫صي‬

‫‪187‬‬

‫‪206‬‬

‫أ ‪32‬‬

‫‪06‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)2‬‬

‫‪05/06/2001‬‬

‫‪98‬‬

‫ـ ـ ـ ( ) (‪)1‬‬

‫‪16/01/2007‬‬

‫‪98‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)1‬‬

‫‪26/02/2008‬‬

‫‪98‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)1‬‬

‫‪10/02/2008‬‬

‫‪98‬‬

‫ـ ـ ى ( )(‪)0‬‬

‫‪12/12/2006‬‬

‫‪100‬‬

‫‪50/21‬‬

‫‪103‬‬

‫ف‬

‫خ‬

‫‪104‬‬

‫ِ‬

‫ا‬

‫‪105‬‬

‫ُ‬

‫‪106‬‬

‫يي‬

‫ا ئ‬

‫ـِ‬

‫ٍ‬

‫ِــ ُ‬

‫‪31/12/1989‬‬
‫ِ‬

‫ئ‬

‫ء ا اي‬

‫ى‬

‫ا‬

‫‪24/02/1980‬‬

‫‪20/05/1980‬‬
‫ـ غِ‬

‫‪1982/12/31‬‬

‫ا‬

‫ـِ‬

‫اإ‬

‫ِ‬

‫ى ِ‬

‫ـ‬

‫اه خ‬

‫‪107‬‬

‫ا‬

‫‪08/11/1977‬‬

‫ي ى خ ث ٍ خر خر‬

‫َا م ا‬

‫ا‬

‫ف‬

‫ى‬

‫َ ا م ‪03‬‬

‫ٍى‬

‫ا‬

‫أ ا ِخ‬

‫ى‬

‫ا‬

‫ِ‬

‫ـ َ اإ ـ ٍ ص ‪ 2000‬أف ُ ‪2018‬‬

‫َا‬

‫ِ‬

‫‪262‬‬

‫اج‬

‫ا‬

‫ي‬

‫َا‬

‫‪92‬‬

‫‪ َ 26‬ك‬

‫ا ي ‪150‬‬

‫ا ئ‬

‫‪128‬‬

‫اإض فِ‬

‫‪130‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)3‬‬

‫‪21/03/2009‬‬

‫‪98‬‬

‫ـ ـ ى ( )(‪)2‬‬

‫‪26/09/2010‬‬

‫‪99‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)3‬‬

‫‪02/12/2008‬‬

‫‪98‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)3‬‬

‫‪25/12/2007‬‬

‫‪98‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)3‬‬

‫‪17/02/2010‬‬

‫‪98‬‬

‫‪50/22‬‬

‫ِي أم‬

‫‪108‬‬

‫‪109‬‬

‫ا ئ‬

‫كي ٍ ا‬

‫‪110‬‬

‫َخ‬

‫‪111‬‬

‫ا خ‬

‫‪112‬‬

‫ا‬

‫‪06/09/1976‬‬

‫خ‬

‫ِــ ُ‬

‫ـِ‬

‫ي‬

‫ـ‬

‫ا‬

‫خر‬

‫َ ‪405‬‬

‫‪144‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)0‬‬

‫‪03/06/2008‬‬

‫‪98‬‬

‫ُ‬

‫‪52‬‬

‫ـ ـ ـ ( ) (‪)1‬‬

‫‪03/05/2009‬‬

‫‪98‬‬

‫‪140‬‬

‫ء ا اي‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)4‬‬

‫‪18/11/1998‬‬

‫‪98‬‬

‫‪150‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)4‬‬

‫‪22/12/1999‬‬

‫‪98‬‬

‫ِي ى‬

‫‪1967/08/13‬‬

‫ا‬

‫ـِ‬

‫‪06/07/1968‬‬

‫‪11/03/1972‬‬
‫ـ‬

‫اإ‬

‫ى ىا ِ‬

‫ى ى‬

‫ـِ‬

‫ا‬

‫ا‬

‫‪01/06/1980‬‬

‫ِا ى ى ِ‬

‫ئ‬

‫َ ‪282‬‬

‫‪230‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)0‬‬

‫‪19/12/2006‬‬

‫‪98‬‬

‫ا‬

‫ىخ‬

‫ـ َ اإ ـ ٍ ص ‪ 2000‬أف ُ ‪2018‬‬

‫ِ خر‬

‫ف‬

‫ه‬

‫َا‬

‫ا‬

‫َك‬

‫صِص ا‬

‫ي‬

‫ا ئ‬

‫اإض فِ‬

‫‪2‬ا‬

‫‪50/23‬‬

‫‪113‬‬

‫غ ُ‬

‫‪114‬‬

‫ي‬

‫‪115‬‬

‫ِ ي‬

‫ا ئ‬

‫ا‬

‫ـ ميي‬

‫‪31/12/1962‬‬

‫ي‬

‫َ‬

‫ـِ‬

‫‪10/03/1982‬‬

‫ر‬

‫ِــ ُ‬

‫َ‬

‫‪1970/01/17‬‬

‫ِ‬

‫ا‬

‫اإ‬

‫ى‬

‫ا‬

‫‪05/02/1969‬‬
‫ـ ن ِ ٍ‬

‫خ ى‬

‫ِ‬

‫ـ ا ا ص ٍ‬

‫اٍ ه‬

‫‪116‬‬

‫‪117‬‬

‫‪24/05/1966‬‬

‫ي َى‬

‫ء اي‬

‫ف‬

‫ُ ا‬

‫ا‬

‫ـ َ اإ ـ ٍ ص ‪ 2000‬أف ُ ‪2018‬‬

‫ٍف‬

‫ى‬

‫ائ ‪88‬‬

‫‪10‬‬

‫َ يهي‬

‫ا ِخ‬

‫ن‬

‫ُ‬

‫‪405‬‬

‫ى ِ ي أ‬

‫ا ىرى‬

‫ي‬

‫ِف‬

‫‪1839‬‬

‫غ ي‬

‫ي‬

‫‪32‬‬

‫ا‬

‫َ‪220‬‬

‫ا ئ‬

‫‪24‬‬

‫‪01‬‬

‫اإض فِ‬

‫‪13‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)2‬‬

‫‪23/06/1997‬‬

‫‪98‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)4‬‬

‫‪14/07/1999‬‬

‫‪98‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)4‬‬

‫‪18/06/1996‬‬

‫‪97‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)2‬‬

‫‪19/02/2001‬‬

‫‪97‬‬

‫ـ ـ ى ( )(‪)1‬‬

‫‪21/11/2006‬‬

‫‪97‬‬

‫‪50/24‬‬

‫‪118‬‬

‫ا‬

‫‪07/02/1967‬‬

‫ي أم‬

‫‪119‬‬

‫ِ‬

‫‪120‬‬

‫كَ خ ُ‬

‫‪121‬‬

‫ِخ‬

‫ـي ا‬

‫‪25/12/1973‬‬

‫م‬

‫ـِ‬

‫‪09/01/1976‬‬
‫ـِ‬

‫‪23/12/1969‬‬
‫ـِ‬

‫‪26/01/1970‬‬
‫‪122‬‬

‫ا ئ‬

‫ا‬

‫ـِ‬

‫ِــ ُ‬

‫ا‬

‫اإ‬

‫ى‬

‫ا ِ‬

‫أم ى‬

‫ا‬

‫َا‬

‫ئ‬

‫ِ‬

‫ىخ ِ خ‬

‫أم ى‬

‫َ ِ ي‬

‫ى‬

‫في خر‬

‫ـ َ اإ ـ ٍ ص ‪ 2000‬أف ُ ‪2018‬‬

‫‪57‬‬

‫َ ِ ٍخ‬

‫َ ‪893‬‬

‫َا‬

‫ف‬

‫َ‬

‫َ يِ‬

‫ا ئ‬

‫‪190‬‬

‫‪07‬‬

‫‪92‬‬

‫‪10‬‬

‫‪105‬‬

‫اإض فِ‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)4‬‬

‫‪31/12/2002‬‬

‫‪97‬‬

‫ـ ـ ـ ( ) (‪)4‬‬

‫‪05/12/2006‬‬

‫‪97‬‬

‫ـ ـ ـ ( ) (‪)4‬‬

‫‪05/03/2002‬‬

‫‪97‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)1‬‬

‫‪19/06/1997‬‬

‫‪97‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)3‬‬

‫‪26/09/2006‬‬

‫‪97‬‬

‫‪50/25‬‬

‫‪123‬‬

‫ا ئ‬

‫َك م‬

‫ى‬

‫‪124‬‬

‫ف‬

‫خ‬

‫‪125‬‬

‫ي ِ‬

‫اهِ‬

‫‪126‬‬

‫غ ُ‬

‫ا‬

‫‪127‬‬

‫ي‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ِــ ُ‬

‫ا‬

‫‪01/07/1972‬‬
‫ـ‬

‫ِ‬

‫‪21/06/1962‬‬
‫ـِ‬

‫‪17/02/1986‬‬
‫ـ ا ا ص ٍ‬

‫‪06/08/1971‬‬
‫ـ ميي‬

‫ٍ‬

‫اإ‬

‫ى‬

‫‪15/04/1971‬‬
‫ـِ‬

‫أ‬

‫َ ِ ي‬

‫ىهي ف‬

‫ى‬

‫ا‬

‫ا‬

‫هيا ٍ ى‬

‫ـ َ اإ ـ ٍ ص ‪ 2000‬أف ُ ‪2018‬‬

‫ى أم‬

‫ىُ‬

‫َا‬

‫‪04‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)3‬‬

‫‪06/09/2006‬‬

‫‪97‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)2‬‬

‫‪22/05/2007‬‬

‫‪97‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)0‬‬

‫‪18/08/2010‬‬

‫‪97‬‬

‫‪255‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)2‬‬

‫‪22/04/2008‬‬

‫‪97‬‬

‫‪23‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)2‬‬

‫‪03/04/2007‬‬

‫‪97‬‬

‫‪32‬‬

‫َ ‪893‬‬

‫مِ‬

‫َ ‪125‬‬

‫ر‬

‫َا‬

‫ا ه‬

‫‪88‬‬

‫‪ 122‬ك‬

‫‪150 03‬‬

‫َا‬

‫ا ئ‬

‫‪03‬‬

‫اإض فِ‬

‫‪50/26‬‬

‫‪128‬‬

‫ِ ي‬

‫‪21/03/1971‬‬

‫ا‬

‫ـي ا‬

‫‪17/12/1963‬‬
‫‪129‬‬

‫ـ اكي‬

‫ٍ غا اه‬

‫‪130‬‬

‫‪131‬‬

‫ا ئ‬

‫ا‬

‫ـ ِ ٍ‬

‫ي‬

‫‪12/12/1973‬‬

‫اى‬

‫ِــ ُ‬

‫ـِ‬

‫‪1970/03/04‬‬

‫ى‬

‫‪132‬‬

‫‪13/04/1972‬‬

‫ـِ‬

‫ا‬

‫اإ‬

‫ِا ى ص خر‬

‫و‬

‫ِي ى‬

‫ى ي ُي‬

‫ا ه ى م‬

‫ى ي ا خ‬

‫ـ َ اإ ـ ٍ ص ‪ 2000‬أف ُ ‪2018‬‬

‫‪150/‬‬

‫َا‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)4‬‬

‫‪21/10/2008‬‬

‫‪97‬‬

‫َ ‪282‬‬

‫‪123‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)1‬‬

‫‪29/04/2009‬‬

‫‪97‬‬

‫َ ىا ا‬

‫‪69‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)2‬‬

‫‪22/02/2006‬‬

‫‪97‬‬

‫ـ ـ ـ ( ) (‪)2‬‬

‫‪20/11/2002‬‬

‫‪97‬‬

‫َ ‪100‬‬

‫ِ‬

‫ف‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)3‬‬

‫‪14/10/2010‬‬

‫‪97‬‬

‫ُ‬

‫ا ئ‬

‫‪502‬‬

‫ى‬

‫ىف أم‬

‫اإض فِ‬

‫‪63‬‬

‫‪32‬‬

‫‪50/27‬‬

‫‪29/06/1979‬‬
‫‪133‬‬

‫‪134‬‬

‫‪135‬‬

‫ي‬

‫‪137‬‬

‫ا ئ‬

‫ـ‬

‫م‬

‫‪136‬‬

‫ا‬

‫ا‬

‫‪18/11/1952‬‬

‫ا‬

‫ـأىا‬

‫خِ‬

‫ا‬

‫ـ اكي‬

‫‪18/02/1963‬‬

‫ى‬

‫ـ ا ص ٍ‬

‫‪1985/03/06‬‬

‫ا يٍ‬

‫ِــ ُ‬

‫ـ‬

‫ا‬

‫اإ‬

‫ى‬

‫َا‬

‫ى ىم‬

‫ك‬

‫‪31/12/1964‬‬

‫يه‬

‫أم ى‬

‫ِ‬

‫ِ‬

‫ي‬

‫يا خر‬

‫ى غ يف‬

‫ـ َ اإ ـ ٍ ص ‪ 2000‬أف ُ ‪2018‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)4‬‬

‫‪11/09/2007‬‬

‫‪97‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)4‬‬

‫‪10/05/2004‬‬

‫‪97‬‬

‫‪109‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)0‬‬

‫‪03/04/2007‬‬

‫‪97‬‬

‫‪48‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)0‬‬

‫‪18/03/2010‬‬

‫‪95‬‬

‫‪27‬‬

‫َ اإخي صغر‬

‫ا‬

‫ِا ى‬

‫ُ‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)3‬‬

‫‪26/09/2006‬‬

‫‪97‬‬

‫َا‬

‫ء ا اي‬

‫َا‬

‫‪202‬‬

‫‪2‬‬

‫َ يهي‬

‫ا ئ‬

‫ى‬

‫اإض فِ‬

‫‪50/28‬‬

‫‪138‬‬

‫ِ ف ى‬

‫‪139‬‬

‫ٍ أم‬

‫‪140‬‬

‫ِ‬

‫ِــ ُ‬

‫ى ىث‬

‫ـ اكي‬

‫‪23/10/1971‬‬
‫ـِ‬

‫‪18/03/1967‬‬
‫ـ‬

‫ُ‬

‫‪21/05/1967‬‬

‫ىف‬

‫ا‬

‫ِا ى‬

‫‪08/01/1968‬‬

‫ِ‬

‫ي‬

‫‪142‬‬

‫ا ئ‬

‫ـِ‬

‫اىٍ ص ٌ‬

‫‪141‬‬

‫ا‬

‫‪25/05/1988‬‬

‫ـ غِ‬

‫اإ‬

‫ئ‬

‫أم ى‬

‫ى‬

‫ـ َ اإ ـ ٍ ص ‪ 2000‬أف ُ ‪2018‬‬

‫ا‬

‫ى ي‬

‫خر‬

‫َ‬

‫خ ىف‬

‫ا اىٍ ك ي‬

‫َا‬

‫ىِ‬

‫َا‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)0‬‬

‫‪29/09/2010‬‬

‫‪95‬‬

‫َ ُي ف‬

‫‪06‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)3‬‬

‫‪05/06/2007‬‬

‫‪95‬‬

‫ىف أم‬

‫‪07‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)3‬‬

‫‪03/11/2005‬‬

‫‪95‬‬

‫ُ‬

‫‪95‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)2‬‬

‫‪18/12/2007‬‬

‫‪95‬‬

‫‪75‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)4‬‬

‫‪05/02/2007‬‬

‫‪95‬‬

‫‪166‬‬

‫ا‬

‫َ ا م ااى‬

‫ا ئ‬

‫اإض فِ‬

‫‪50/29‬‬

‫ا ئ‬

‫‪31/12/1975‬‬

‫‪143‬‬

‫م ٍ‬

‫‪144‬‬

‫ك ي‬

‫ه‬

‫‪145‬‬

‫ىُ‬

‫ا‬

‫‪146‬‬

‫ىُ‬

‫‪147‬‬

‫يٍ‬

‫ا‬

‫ِــ ُ‬

‫ـإ ُ ِ‬

‫ا‬

‫‪15/03/1980‬‬
‫ـِ‬

‫ص ٌى‬

‫ـِ‬

‫ي‬

‫ـيا ِ ٌ‬

‫‪15/07/1983‬‬

‫ي‬

‫ا‬

‫ُ ى‬

‫‪09/05/1980‬‬

‫‪27/03/1981‬‬

‫ـِ‬

‫اإ‬

‫اهِ َ‬

‫َ ‪405‬‬

‫ِ‬

‫ي‬

‫ِ‬

‫ى ي ض‬

‫ي‬

‫أم ى‬

‫ر ه‬

‫ى‬

‫ي َ‬

‫ي‬

‫ـ َ اإ ـ ٍ ص ‪ 2000‬أف ُ ‪2018‬‬

‫َ ا ِك ا‬

‫‪22‬‬

‫ِ ىا ا‬

‫َ ‪200‬‬

‫‪30‬‬

‫َ ىا ا‬

‫ِ‬

‫‪16‬‬

‫ف ‪62‬‬

‫ى ِ اام ا‬

‫ا ئ‬

‫‪58‬‬

‫اإض فِ‬

‫ا‬

‫ِ‬

‫‪77‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)4‬‬

‫‪10/08/2008‬‬

‫‪95‬‬

‫ـ ـ ـ ( ) (‪)2‬‬

‫‪14/07/2009‬‬

‫‪95‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)2‬‬

‫‪29/05/2007‬‬

‫‪95‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)2‬‬

‫‪10/02/2010‬‬

‫‪95‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)2‬‬

‫‪10/02/2008‬‬

‫‪95‬‬

‫‪50/30‬‬

‫‪148‬‬

‫ِ‬

‫‪149‬‬

‫ُي ا‬

‫‪150‬‬

‫‪151‬‬

‫‪152‬‬

‫ا ئ‬

‫ا‬

‫ا‬

‫‪31/12/1976‬‬

‫أم‬

‫‪12/08/1978‬‬
‫ـ‬

‫ِــ ُ‬

‫اص‬

‫‪1980/04/12‬‬

‫ى‬

‫ـِ‬

‫اا ن‬

‫اإ‬

‫‪11/07/1983‬‬
‫ـ و ُ‬

‫ى‬

‫أم ى ُ‬

‫ـِ‬

‫َُف‬

‫ا‬

‫ا‬

‫‪23/07/1977‬‬

‫ي خي‬

‫يخ ي‬

‫ى ي‬

‫ـ‬

‫ا‬

‫يى‬

‫ـ َ اإ ـ ٍ ص ‪ 2000‬أف ُ ‪2018‬‬

‫َا‬

‫اىٍ ِ‬

‫فِ‬

‫خر‬

‫ي ٍخ‬

‫‪03‬‬

‫‪302‬‬

‫َ يِ‬

‫َ يهي‬

‫‪30‬‬

‫َ ي ِ‬

‫َا‬

‫ا ئ‬

‫‪ِ 485‬‬

‫ا‬

‫اإض فِ‬

‫ُ‬

‫‪223‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)1‬‬

‫‪08/05/2007‬‬

‫‪95‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)2‬‬

‫‪13/09/2006‬‬

‫‪95‬‬

‫ـ ـ ـ ( ) (‪)1‬‬

‫‪11/12/2007‬‬

‫‪95‬‬

‫ـ ـ ـ ( ) (‪)2‬‬

‫‪01/12/2010‬‬

‫‪95‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)1‬‬

‫‪08/05/2007‬‬

‫‪95‬‬

‫‪50/31‬‬

‫ِ‬

‫‪153‬‬

‫ا‬

‫‪154‬‬

‫يا‬

‫‪155‬‬

‫ىاى ٍ‬

‫‪156‬‬

‫ا‬

‫ا ئ‬

‫ـِ‬

‫‪17/03/1987‬‬
‫ـِ‬

‫‪1984/12/12‬‬

‫ُ ي‬

‫م‬

‫ـِ‬

‫‪18/08/1963‬‬

‫و‬

‫ـِ‬

‫‪03/12/1977‬‬

‫هي‬

‫‪157‬‬

‫ا‬

‫‪16/05/1985‬‬

‫ِــ ُ‬

‫ا‬

‫ـِ‬

‫اإ‬

‫أ‬

‫ى‬

‫ِ‬

‫ِ‬

‫ا‬

‫ى‬

‫ُ‬

‫ا‬

‫ا ه ى‬

‫ا‬

‫ـ َ اإ ـ ٍ ص ‪ 2000‬أف ُ ‪2018‬‬

‫ِ‬

‫ا ا ه‬

‫ى‬

‫ى ى‬

‫َ ‪405‬‬

‫َ ا مَ ا‬

‫ي‬

‫َ ‪405‬‬

‫ا‬

‫ِ ي‬

‫َ ‪146‬‬

‫ه ا‬

‫ُ‬

‫َ‬

‫ا ئ‬

‫‪79‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)1‬‬

‫‪22/03/2010‬‬

‫‪95‬‬

‫‪175‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)1‬‬

‫‪04/11/2009‬‬

‫‪95‬‬

‫‪46‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)3‬‬

‫‪02/02/2010‬‬

‫‪95‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)3‬‬

‫‪03/05/2006‬‬

‫‪95‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)0‬‬

‫‪20/01/2010‬‬

‫‪95‬‬

‫‪ 24‬ن ص‬

‫صغر ‪15‬‬

‫اإض فِ‬

‫‪06‬‬

‫‪50/32‬‬

‫‪158‬‬

‫‪159‬‬

‫‪22/08/1987‬‬

‫ياٍ ِ‬

‫ص‬

‫ـِ‬

‫اه‬

‫ي‬

‫‪05/01/1983‬‬
‫ِ‬

‫ا‬

‫ى‬

‫ُي خر‬

‫ى‬

‫ِ‬

‫ى‬

‫صي‬

‫َ ِ يي‬

‫َك‬

‫‪10‬‬

‫‪113‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)0‬‬

‫‪21/04/2009‬‬

‫‪95‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)2‬‬

‫‪28/11/2006‬‬

‫‪95‬‬

‫‪20/11/1980‬‬
‫ي‬

‫‪160‬‬

‫َ‬

‫ى ى‬

‫ـر اا ر‬

‫خر‬

‫ِ‬

‫َ‬

‫‪02‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)2‬‬

‫‪88‬‬

‫‪30/11/2010‬‬

‫‪95‬‬

‫ا‬

‫‪18/12/1982‬‬
‫‪161‬‬

‫ِ‬

‫يا‬

‫‪162‬‬

‫ا ئ‬

‫ا‬

‫‪06/05/1979‬‬

‫ِــ ُ‬

‫ـي‬

‫ا‬

‫اإ‬

‫ِ‬

‫َ‬

‫ى‬

‫ا‬

‫ـ َ اإ ـ ٍ ص ‪ 2000‬أف ُ ‪2018‬‬

‫ر ه‬

‫َ‬

‫ى ُ ف‬

‫َ‬

‫ا مَ‬

‫ى ا‬

‫ا ئ‬

‫أ ‪26‬‬

‫ء ا اي‬

‫اإض فِ‬

‫‪07‬‬

‫ـ ـ ى ( )(‪)0‬‬

‫‪31/10/2006‬‬

‫‪95‬‬

‫‪231:‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)2‬‬

‫‪20/10/2003‬‬

‫‪95‬‬

‫‪50/33‬‬

‫َ‬

‫‪163‬‬

‫ا ئ‬

‫ا‬

‫‪1988/04/10‬‬

‫‪05/10/1978‬‬

‫‪28/07/1978‬‬

‫ي‬

‫ِــ ُ‬

‫ـ‬

‫ِ ٍ‬

‫ا‬

‫اإ‬

‫‪20/10/1970‬‬
‫ـِ‬

‫ا‬

‫خر‬

‫ى‬

‫ى‬

‫ـِ‬

‫ِا‬

‫ن‬

‫ي‬

‫ـِ‬

‫ُف هيا ٍ ك‬

‫‪166‬‬

‫‪167‬‬

‫ـ‬

‫خ‬

‫‪164‬‬

‫‪165‬‬

‫‪1980/12/31‬‬

‫ى‬

‫ِ‬

‫َ ‪893‬‬

‫م‬

‫ِ‬

‫يك‬

‫ى ِ َ‬

‫ُ‬

‫ى‬

‫ـ َ اإ ـ ٍ ص ‪ 2000‬أف ُ ‪2018‬‬

‫خي‬

‫أ‬

‫َ ‪282‬‬

‫ا مَ‬

‫َ‬

‫َا م‬

‫وا‬

‫َ‬

‫ا ئ‬

‫اإض فِ‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)1‬‬

‫‪22/03/2010‬‬

‫‪95‬‬

‫‪146‬‬

‫ى (‪)0‬‬

‫‪10/06/2008‬‬

‫‪95‬‬

‫أ ‪30‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)2‬‬

‫‪17/06/2006‬‬

‫‪95‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)2‬‬

‫‪11/05/2008‬‬

‫‪95‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)4‬‬

‫‪20/11/2007‬‬

‫‪95‬‬

‫‪17‬‬

‫‪11‬‬

‫‪10‬‬

‫‪A 09‬‬

‫‪50/34‬‬

‫ِ‬

‫‪168‬‬

‫ا ئ‬

‫‪169‬‬

‫ىِ‬

‫‪170‬‬

‫ي‬

‫‪171‬‬

‫ِا‬

‫‪172‬‬

‫ي ص ا‬

‫ا‬

‫ِــ ُ‬

‫‪09/05/1978‬‬

‫ا‬

‫ـ‬

‫‪08/01/1983‬‬

‫ىر‬

‫و‬

‫ِ‬

‫‪1974/02/04‬‬

‫ا‬

‫ـ ِ ٍا‬

‫ي‬

‫‪1966/04/29‬‬

‫ي‬

‫ـ ا ا ص ٍ‬

‫‪22/04/1976‬‬

‫ُ‬

‫ا‬

‫أم ى ي ِ‬

‫ـِ‬

‫اإ‬

‫ى ىِ‬

‫ام ى ك‬

‫ى‬

‫ا‬

‫ى‬

‫ـ َ اإ ـ ٍ ص ‪ 2000‬أف ُ ‪2018‬‬

‫غِ‬

‫اج‬

‫خ يُ‬

‫َ ‪700‬‬

‫ى ‪10‬‬

‫َ يك ِ ‪04‬‬

‫‪01‬‬

‫م‬

‫ي‬

‫ك‬

‫ي‬

‫ا‬

‫‪ 79‬ك‬

‫َ ‪78‬‬

‫َا‬

‫ا ئ‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)3‬‬

‫‪16/01/2007‬‬

‫‪95‬‬

‫‪08‬‬

‫ـ ـ ى ( )(‪)2‬‬

‫‪29/12/2010‬‬

‫‪95‬‬

‫‪250‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)3‬‬

‫‪06/02/2001‬‬

‫‪95‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)2‬‬

‫‪13/11/2007‬‬

‫‪92‬‬

‫ـ ـ ـ ( ) (‪)1‬‬

‫‪12/12/2006‬‬

‫‪92‬‬

‫‪497‬‬

‫ء ا اي‬

‫اإض فِ‬

‫‪341‬‬

‫‪50/35‬‬

‫‪173‬‬

‫ص‬

‫‪174‬‬

‫ي‬

‫‪175‬‬

‫ِ َ‬

‫‪176‬‬

‫ا ئ‬

‫ا‬

‫ا‬

‫‪25/12/1974‬‬

‫ى‬

‫ـِ‬

‫‪02/10/1961‬‬

‫‪10/02/1957‬‬

‫ا‬

‫ا ا‬

‫ا‬

‫اإ‬

‫‪08/05/1972‬‬
‫ـ‬

‫اص‬

‫ِ‬

‫ى‬

‫ـِ‬

‫ا‬

‫ـ َ اإ ـ ٍ ص ‪ 2000‬أف ُ ‪2018‬‬

‫ىُ مِ‬

‫ٍ ا ا ِخ‬

‫ى‬

‫ـ ا ا ص ٍ‬

‫غ ا‬

‫ِــ ُ‬

‫ـ غِ‬

‫ُ‬

‫َُ‬

‫‪177‬‬

‫‪11/02/1964‬‬

‫اه ى‬

‫َ ىا ا‬

‫ُ‬

‫ا ي ِ‬

‫َ‬

‫ه مِ‬

‫ى‬

‫غِ‬

‫َا‬

‫ى‬

‫‪ 73‬ا‬

‫َا‬

‫ٍ‬

‫يُ‬

‫ُ ا‬

‫ا ئ‬

‫اإض فِ‬

‫‪364‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)3‬‬

‫‪21/12/2008‬‬

‫‪92‬‬

‫‪219‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)3‬‬

‫‪22/04/2010‬‬

‫‪92‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)0‬‬

‫‪21/02/1990‬‬

‫‪92‬‬

‫( ) (‪)0‬‬

‫‪18/06/1996‬‬

‫‪92‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)0‬‬

‫‪19/06/1997‬‬

‫‪89‬‬

‫‪1169‬‬

‫أ ــ‬

‫‪92‬‬

‫ائ‬

‫‪02‬‬

‫‪50/36‬‬

‫‪178‬‬

‫ص ا ُ‬

‫يث‬

‫َ‬

‫‪179‬‬

‫‪180‬‬

‫يا‬

‫‪16/03/1980‬‬
‫ـ‬

‫ا ئ‬

‫ا‬

‫‪19/12/1972‬‬
‫ـ‬

‫ا‬

‫اص‬

‫‪21/11/1971‬‬

‫ٍ‬

‫‪182‬‬

‫ى‬

‫ـ‬

‫َ ِا‬

‫ِــ ُ‬

‫ـِ‬

‫ى‬

‫‪29/09/1960‬‬

‫ُ‬

‫‪181‬‬

‫‪16/02/1972‬‬

‫ا‬

‫ـِ‬

‫اإ‬

‫غِ‬

‫أم ى‬

‫ا‬

‫ِا ى ا‬

‫ـ َ اإ ـ ٍ ص ‪ 2000‬أف ُ ‪2018‬‬

‫َ‬

‫َا‬

‫ُ‬

‫ا‬

‫ص‬

‫َك‬

‫مِ‬

‫ئ‬

‫َ يهي‬

‫ىخ‬

‫ئ‬

‫ِ‬

‫ٍف‬

‫ئ‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)0‬‬

‫‪20/06/1998‬‬

‫‪89‬‬

‫‪3‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)0‬‬

‫‪24/02/1999‬‬

‫‪89‬‬

‫‪115‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)0‬‬

‫‪15/09/1999‬‬

‫‪89‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)0‬‬

‫‪25/04/2000‬‬

‫‪89‬‬

‫‪02‬‬

‫‪79‬‬

‫‪132‬‬

‫ا‬

‫َ ‪700‬‬

‫ا ئ‬

‫ـ ـ ـ ( ) (‪)0‬‬

‫‪20/06/1998‬‬

‫‪89‬‬

‫اإض فِ‬

‫ِ‬

‫‪98‬‬

‫‪50/37‬‬

‫‪14/03/1966‬‬

‫ا‬

‫‪183‬‬

‫‪26/02/1969‬‬

‫َ‬

‫‪184‬‬

‫ا‬

‫ـ‬

‫ى ي‬

‫ـِ‬

‫‪11/05/1970‬‬
‫‪185‬‬

‫ا ئ‬

‫ـ‬

‫‪186‬‬

‫ِ‬

‫ه‬

‫‪187‬‬

‫اه‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ِــ ُ‬

‫ا‬

‫‪26/07/1966‬‬
‫ـ‬

‫‪30/01/1968‬‬
‫ـ‬

‫اإ‬

‫ا‬

‫ف‬

‫ى‬

‫ي أ ا ِا‬

‫َا‬

‫ى‬

‫هي ف‬

‫َا‬

‫ا‬

‫ٍ‬

‫َا‬

‫ى‬

‫ى‬

‫ـ َ اإ ـ ٍ ص ‪ 2000‬أف ُ ‪2018‬‬

‫ئ‬

‫ِ ي‬

‫َا‬

‫ِ‬

‫اا‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)0‬‬

‫‪03/10/2000‬‬

‫‪89‬‬

‫‪4‬‬

‫‪35‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)0‬‬

‫‪15/05/2001‬‬

‫‪89‬‬

‫ُ‬

‫‪05‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)0‬‬

‫‪29/05/2001‬‬

‫‪89‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)0‬‬

‫‪15/10/2001‬‬

‫‪89‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)0‬‬

‫‪14/11/2001‬‬

‫‪89‬‬

‫‪308‬‬

‫ء ا اي‬

‫ى‬

‫َ ‪36‬‬

‫ك‬

‫ا ئ‬

‫اإض فِ‬

‫‪461‬‬

‫‪50/38‬‬

‫ىا َ ف ِ‬

‫‪188‬‬

‫‪189‬‬

‫ي‬

‫‪190‬‬

‫مي‬

‫ا ئ‬

‫‪13/07/1975‬‬

‫ا‬

‫ـِ‬

‫‪25/01/1972‬‬

‫ا‬

‫ـِ‬

‫‪06/01/1963‬‬
‫ـِ‬

‫‪14/06/1944‬‬

‫ى‬

‫‪192‬‬

‫ِــ ُ‬

‫ـ‬

‫ا‬

‫ى يه َ ف‬

‫ـ ي‬

‫ى َف ِ‬

‫‪191‬‬

‫ا‬

‫‪18/02/1970‬‬

‫اإ‬

‫ف‬

‫ا‬

‫َ ‪893‬‬

‫ىخ ٍف‬

‫ِا ى‬

‫ي‬

‫ا‬

‫م‬

‫ِي ى‬

‫ك ي‬

‫ه ىف‬

‫اه ا ه‬

‫ـ َ اإ ـ ٍ ص ‪ 2000‬أف ُ ‪2018‬‬

‫‪41‬‬

‫‪ َ 08‬يهي‬

‫َ ِ يي‬

‫صي‬

‫ا و اء ‪124‬‬

‫َ ‪700‬‬

‫ا ئ‬

‫‪56‬‬

‫أ ‪05‬‬

‫اإض فِ‬

‫‪238‬‬

‫‪02‬‬

‫( ) (‪)1‬‬

‫‪14/10/2003‬‬

‫‪89‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)4‬‬

‫‪07/11/2006‬‬

‫‪89‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)3‬‬

‫‪30/01/2007‬‬

‫‪89‬‬

‫ـ ـ ـ ( ) (‪)1‬‬

‫‪07/04/2002‬‬

‫‪89‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)4‬‬

‫‪17/03/2009‬‬

‫‪89‬‬

‫‪50/39‬‬

‫غيثَ هيا ٍ‬

‫‪193‬‬

‫‪194‬‬

‫خ‬

‫ا‬

‫‪195‬‬

‫خِ‬

‫ا‬

‫‪196‬‬

‫هيا ٍ‬

‫ا ئ‬

‫ا‬

‫ِــ ُ‬

‫ا‬

‫َى‬

‫ـِ‬

‫‪27/07/1975‬‬

‫ِ ٌى‬

‫ـِ‬

‫‪09/10/1969‬‬

‫ى ي ِ‬

‫ـ غِ‬

‫ِ‬

‫‪26/06/1977‬‬

‫غِ‬

‫اإ‬

‫ى‬

‫ِ‬

‫‪28/02/1977‬‬

‫َ ام‬

‫‪197‬‬

‫ا‬

‫‪14/06/1975‬‬

‫ى َف‬

‫ا‬

‫ـ َ اإ ـ ٍ ص ‪ 2000‬أف ُ ‪2018‬‬

‫ى ي‬

‫ا‬

‫ُ خر‬

‫ف‬

‫ا‬

‫َ ‪214‬‬

‫ي‬

‫أ‬

‫َ‬

‫ا هي‬

‫َ‬

‫ا ئ‬

‫ك ا‬

‫اإض فِ‬

‫أ ــ‬

‫( ) (‪)0‬‬

‫‪05/10/2009‬‬

‫‪89‬‬

‫‪437‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)3‬‬

‫‪19/09/2005‬‬

‫‪89‬‬

‫‪16‬‬

‫ـ ـ ى ( )(‪)2‬‬

‫‪10/10/2006‬‬

‫‪87‬‬

‫ـ ـ ى ( )(‪)2‬‬

‫‪01/10/2009‬‬

‫‪87‬‬

‫‪02‬‬

‫َ ‪405‬‬

‫ا ف‬

‫أ ــ‬

‫( ) (‪)0‬‬

‫‪04/11/2009‬‬

‫‪89‬‬

‫ي ك‬

‫‪03‬‬

‫‪50/40‬‬

‫ا ئ‬

‫‪14/09/1965‬‬

‫‪198‬‬

‫ي ىٍ‬

‫‪199‬‬

‫ٍ‬

‫مي‬

‫‪200‬‬

‫ا م‬

‫ي ىاُ‬

‫‪201‬‬

‫يا‬

‫ِ‬

‫‪202‬‬

‫ن‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ِــ ُ‬

‫ا‬

‫ـِ‬

‫‪16/11/1969‬‬
‫ـِ‬

‫‪26/07/1975‬‬
‫ـ‬

‫‪18/02/1975‬‬
‫يف‬

‫ـ‬

‫‪17/02/1975‬‬
‫ـِ‬

‫اإ‬

‫ام ى‬

‫ُ ي ُ‬

‫فغي ى‬

‫مي خر‬

‫َى‬

‫َ خر‬

‫ا ِ ى مي‬

‫ي‬

‫ـ َ اإ ـ ٍ ص ‪ 2000‬أف ُ ‪2018‬‬

‫ى‬

‫ي‬

‫َا‬

‫َا‬

‫ِ‬

‫ن‬

‫َ‬

‫ِ‬

‫َ‬

‫‪33‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)2‬‬

‫‪27/01/2001‬‬

‫‪87‬‬

‫ُ‬

‫‪05‬‬

‫( ) (‪)0‬‬

‫‪01/07/2006‬‬

‫‪87‬‬

‫‪150‬‬

‫‪150‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)3‬‬

‫‪26/01/2004‬‬

‫‪87‬‬

‫ى ( ) (‪)2‬‬

‫‪31/10/2006‬‬

‫‪87‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)2‬‬

‫‪26/09/2006‬‬

‫‪87‬‬

‫ى‬

‫وا‬

‫ا ئ‬

‫اإض فِ‬

‫أ ــ‬

‫‪524‬‬

‫‪ 51‬أ‬

‫‪06‬‬

‫‪50/41‬‬

‫‪203‬‬

‫ا ئ‬

‫ي‬

‫صا ا ُ‬

‫ا‬

‫‪204‬‬

‫ي‬

‫‪205‬‬

‫ي ُ‬

‫‪206‬‬

‫ي‬

‫‪207‬‬

‫ِ‬

‫ا‬

‫ِــ ُ‬

‫‪25/11/1971‬‬

‫ـِ‬

‫ا يا ٍ‬

‫‪24/07/1977‬‬
‫ِ‬

‫‪21/12/1972‬‬
‫ِ‬

‫‪1984/01/27‬‬
‫ِ‬

‫ا‬

‫اإ‬

‫ى‬

‫ر ى ِ ىٍ‬

‫ِ‬

‫َ ‪248‬‬

‫‪11‬‬

‫ي‬

‫َ‬

‫ِ‬

‫‪1978/09/10‬‬

‫مر‬

‫ي‬

‫ُ‬

‫َ يهي‬

‫‪33‬‬

‫ى‬

‫ا‬

‫ى‬

‫ِ‬

‫ام ى ر ه‬

‫ـ َ اإ ـ ٍ ص ‪ 2000‬أف ُ ‪2018‬‬

‫ه‬

‫ى‬

‫ك‬

‫ُ‬

‫ا ئ‬

‫‪45‬‬

‫ِ ا ِي‬

‫م‬

‫اإض فِ‬

‫‪299‬‬

‫ا‬

‫( )(‪)0‬‬

‫‪08/03/2006‬‬

‫‪87‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)2‬‬

‫‪25/02/2008‬‬

‫‪87‬‬

‫ـ ـ ى ( )(‪)1‬‬

‫‪05/02/2007‬‬

‫‪87‬‬

‫ـ ـ ى ( )(‪)4‬‬

‫‪26/09/2006‬‬

‫‪87‬‬

‫ـ ـ ى ( )(‪)1‬‬

‫‪08/08/2010‬‬

‫‪85‬‬

‫‪50/42‬‬

‫‪06/12/1984‬‬
‫‪208‬‬

‫ِ‬

‫ا‬

‫‪209‬‬

‫ا ئ‬

‫‪14/04/1970‬‬
‫ِ‬

‫‪210‬‬

‫ٍ‬

‫‪211‬‬

‫ي ِ ي‬

‫‪212‬‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ِــ ُ‬

‫‪20/12/1980‬‬

‫اه‬

‫ِ‬

‫‪08/03/1952‬‬

‫ى‬

‫ى‬

‫اغي خر‬

‫ى‬

‫ي‬

‫ِ‬

‫اإ‬

‫ِ‬

‫غ ي‬

‫َ ِ يي‬

‫َىخ‬

‫ىا‬

‫‪01/10/1985‬‬

‫ا‬

‫خ‬

‫ا فِ‬

‫َ‬

‫ـ َ اإ ـ ٍ ص ‪ 2000‬أف ُ ‪2018‬‬

‫ا‬

‫صي‬

‫ي ئ‬

‫َ ىا ا‬

‫ا ئ‬

‫اإض فِ‬

‫‪30‬‬

‫ـ ـ ى ( )(‪)1‬‬

‫‪31/10/2006‬‬

‫‪85‬‬

‫ـ ـ ى ( )(‪)1‬‬

‫‪20/02/2007‬‬

‫‪85‬‬

‫‪04/09/2007‬‬

‫‪85‬‬

‫‪02/03/2008‬‬

‫‪85‬‬

‫‪07‬‬

‫َك‬

‫ا‬

‫ى ىا‬

‫أ ‪01‬‬

‫‪09‬‬

‫ـ ـ ى ( )(‪)2‬‬

‫‪16/12/2007‬‬

‫‪85‬‬

‫( )(‪)2‬‬

‫‪323‬‬

‫ـ ـ ى ( )(‪)4‬‬

‫‪50/43‬‬

‫‪213‬‬

‫م ن‬

‫‪214‬‬

‫ي‬

‫ا‬

‫ِ‬

‫‪18/08/1971‬‬

‫ي‬

‫‪03/03/1978‬‬
‫ِ‬

‫‪216‬‬

‫و‬

‫ي ِخ‬

‫‪217‬‬

‫خِ‬

‫خ‬

‫ا‬

‫ِــ ُ‬

‫ا‬

‫‪26/11/1969‬‬
‫ِ‬

‫‪08/08/1974‬‬
‫ِ‬

‫اإ‬

‫ا‬

‫ي ى ي‬

‫ِ‬

‫صح‬

‫‪215‬‬

‫ا ئ‬

‫‪30/09/1972‬‬

‫ىاض ى ه مَ‬

‫ا‬

‫ي َى‬

‫ُ ى‬

‫ـ َ اإ ـ ٍ ص ‪ 2000‬أف ُ ‪2018‬‬

‫َ ا ِ ا ‪01‬‬

‫ه‬

‫ى صح‬

‫ا‬

‫ِ‬

‫ِ‬

‫ُ يي خر‬

‫َ ‪504‬‬

‫م‬

‫‪02‬‬

‫ٍ‬

‫‪06‬‬

‫ى‬

‫َ مَ‬

‫‪07‬‬

‫ه‬

‫َا ي ِ‬

‫ا ئ‬

‫‪20‬‬

‫اإض فِ‬

‫أ ‪13‬‬

‫‪01‬‬

‫‪08‬‬

‫‪05‬‬

‫ا‬

‫ـ ـ ى ( )(‪)3‬‬

‫‪20/02/2007‬‬

‫‪85‬‬

‫ـ ـ ى ( )(‪)1‬‬

‫‪02/03/2008‬‬

‫‪85‬‬

‫( )(‪)0‬‬

‫‪28/11/2006‬‬

‫‪85‬‬

‫ـ ـ ى ( )(‪)2‬‬

‫‪01/03/2004‬‬

‫‪82‬‬

‫ـ ـ ى ( )(‪)2‬‬

‫‪16/03/2008‬‬

‫‪82‬‬

‫‪50/44‬‬

‫َ ا‬

‫‪218‬‬

‫ف‬

‫ِ‬

‫‪02/06/1983‬‬
‫ـِ‬

‫‪24/11/1970‬‬

‫ك‬

‫اص‬

‫‪24/08/1968‬‬

‫ي َ ا‬

‫‪222‬‬

‫ا ئ‬

‫‪17/06/1975‬‬

‫ه ف َ‬

‫‪220‬‬

‫ا‬

‫ـ ميي‬

‫ص‬

‫‪219‬‬

‫‪221‬‬

‫‪22/05/1970‬‬

‫ِــ ُ‬

‫ا‬

‫ى‬

‫اإ‬

‫ا‬

‫مى‬

‫ِا ى‬

‫ا‬

‫ِ‬

‫ئ‬

‫ِ ي‬

‫خر‬

‫مِ‬

‫يى‬

‫ِ ٌى‬

‫ي ى‬

‫ـ َ اإ ـ ٍ ص ‪ 2000‬أف ُ ‪2018‬‬

‫َ ‪100‬‬

‫َك‬

‫َ ‪947‬‬

‫خر‬

‫ي َ‬

‫ى‬

‫ِ‬

‫ا ئ‬

‫‪04‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)1‬‬

‫‪18/12/2007‬‬

‫‪82‬‬

‫‪188‬‬

‫‪168‬‬

‫َ ‪893‬‬

‫اإض فِ‬

‫ـ ـ ى ( )(‪)4‬‬

‫‪27/02/2007‬‬

‫‪82‬‬

‫‪14‬‬

‫‪13‬‬

‫َا ي‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)3‬‬

‫‪13/02/2007‬‬

‫‪82‬‬

‫‪178‬‬

‫ــ ى ( ) ‪3‬‬

‫ٍ‬

‫‪81‬‬

‫ــ ى ( ) ‪9‬‬

‫ٍ‬

‫‪81‬‬

‫‪50/45‬‬

‫‪24/03/1975‬‬

‫ى َ ام‬

‫‪223‬‬

‫‪224‬‬

‫ياٍ‬

‫‪225‬‬

‫ِ‬

‫ِا‬

‫ص ٌ‬

‫‪23/03/1971‬‬

‫‪14/12/1970‬‬
‫‪226‬‬

‫ا ئ‬

‫‪227‬‬

‫ى‬

‫ا‬

‫ِــ ُ‬

‫ِ‬

‫‪26/12/1965‬‬

‫‪1975/12/31‬‬

‫ي ٌ‬

‫ا‬

‫اإ‬

‫ى‬

‫ي‬

‫ٍ‬

‫ي ى ياٍ‬

‫ِ‬

‫ى ِ ىٍ‬

‫ا ِ‬

‫ى‬

‫ام ى‬

‫ـ َ اإ ـ ٍ ص ‪ 2000‬أف ُ ‪2018‬‬

‫ِ‬

‫ِ‬

‫َ ‪893‬‬

‫‪208‬‬

‫ــ ى ( ) ‪0‬‬

‫ٍ‬

‫‪81‬‬

‫َ ىا ا‬

‫‪135‬‬

‫ــ ى ( ) ‪0‬‬

‫ٍ‬

‫‪81‬‬

‫‪ 09‬ك‬

‫ــ ى ( ) ‪3‬‬

‫ٍ‬

‫‪81‬‬

‫‪ 76‬ك‬

‫ــ ى ( ) ‪3‬‬

‫ٍ‬

‫‪81‬‬

‫ــ ى ( ) ‪4‬‬

‫ٍ‬

‫‪81‬‬

‫اج‬

‫ا‬

‫ئ‬

‫َ ‪100‬‬

‫خر‬

‫َك‬

‫ا ئ‬

‫ي‬

‫ف‬

‫اإض فِ‬

‫‪70‬‬

‫‪50/46‬‬

‫‪228‬‬

‫‪1972/07/09‬‬

‫صي ٍ ا ِ‬

‫‪229‬‬

‫ُ ٍ‬

‫‪230‬‬

‫ي‬

‫ـِ‬

‫‪09/04/1973‬‬

‫‪232‬‬

‫ا ئ‬

‫ِ‬

‫ا‬

‫و‬

‫ـِ‬

‫‪13/03/1982‬‬

‫اإ‬

‫ِ ي‬

‫ا‬

‫يى‬

‫ـ َ اإ ـ ٍ ص ‪ 2000‬أف ُ ‪2018‬‬

‫ى ىِ‬

‫ِ ٌ‬

‫‪09‬‬

‫َا‬

‫ى ُ ٍ‬

‫ـِ‬

‫‪231‬‬

‫ا‬

‫ى‬

‫ا ٍ يا‬

‫‪03/05/1976‬‬

‫ِ‬

‫ِــ ُ‬

‫ا‬

‫‪19/07/1966‬‬

‫ى‬

‫اه‬

‫َك‬

‫َا‬

‫َ‬

‫ف‬

‫ي‬

‫ا‬

‫أ ــ‬

‫( ) (‪)0‬‬

‫‪20/06/1998‬‬

‫‪80‬‬

‫‪22/03/2006‬‬

‫‪80‬‬

‫‪80‬‬

‫‪80‬‬

‫‪05‬‬

‫‪47‬‬

‫ُ ‪02‬‬

‫‪08‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)2‬‬

‫‪EPLF 06‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)1‬‬

‫‪28/11/2008‬‬

‫ـ ـ ى ( )(‪)2‬‬

‫‪23/11/2008‬‬

‫ٍ ا ِا‬

‫َ ‪405‬‬

‫ا ئ‬

‫ــ ى ( ) ‪4‬‬

‫ٍ‬

‫اإض فِ‬

‫‪322‬‬

‫‪81‬‬

‫‪50/47‬‬

‫‪233‬‬

‫ىاى ٍ ي ُ‬

‫‪234‬‬

‫اهِ‬

‫‪235‬‬

‫يك ٍ‬

‫‪236‬‬

‫ف‬

‫‪237‬‬

‫ا ئ‬

‫ا‬

‫ميي‬

‫‪17/12/1968‬‬

‫ى ىاى ٍ‬

‫‪05/03/1973‬‬

‫ى‬

‫ِ‬

‫‪21/02/1977‬‬

‫اإ‬

‫‪08/07/1970‬‬
‫ِ‬

‫ا‬

‫ـ َ اإ ـ ٍ ص ‪ 2000‬أف ُ ‪2018‬‬

‫ى‬

‫ِ‬

‫ُف خر‬

‫ى ص ٍ‬

‫غ‬

‫ا ن‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ِ‬

‫ا‬

‫كَ‬

‫ِــ ُ‬

‫‪24/03/1970‬‬

‫ى‬

‫ُف خر‬

‫َا‬

‫م‬

‫ٍخ ُ‬

‫ا‬

‫َ‬

‫َا‬

‫َ‬

‫ُ‬

‫ى ا‬

‫ا ئ‬

‫‪315‬‬

‫ـ ـ ى ( )(‪)0‬‬

‫‪23/11/2008‬‬

‫‪80‬‬

‫‪423‬‬

‫ـ ـ ى ( )(‪)3‬‬

‫‪10/07/2007‬‬

‫‪80‬‬

‫ـ ـ ى ( )(‪)2‬‬

‫‪24/11/2009‬‬

‫‪80‬‬

‫‪02‬‬

‫ى‬

‫ء ا اي‬

‫َا‬

‫ـ ـ ى ( )(‪)2‬‬

‫‪24/07/2007‬‬

‫‪80‬‬

‫‪64‬‬

‫ى‬

‫ء ا اي‬

‫ـ ـ ى ( )(‪)0‬‬

‫‪27/05/2008‬‬

‫‪80‬‬

‫‪175‬‬

‫اإض فِ‬

‫‪50/48‬‬

‫ا ئ‬

‫‪238‬‬

‫ِ َ ُي ف‬

‫‪239‬‬

‫ي خ‬

‫‪240‬‬

‫ي ام‬

‫‪241‬‬

‫يم ن‬

‫ِ‬

‫‪242‬‬

‫ُ‬

‫ا‬

‫ِــ ُ‬

‫‪20/07/1979‬‬
‫ِ‬

‫‪23/03/1968‬‬

‫ى‬

‫ِ‬

‫‪05/02/1957‬‬
‫هِي‬

‫يا‬

‫‪08/01/1983‬‬
‫ِ‬

‫‪09/03/1979‬‬
‫ِ‬

‫ا‬

‫ِ َ ى افغي خر‬

‫اإ‬

‫ِ‬

‫اى‬

‫ا‬

‫و‬

‫ىه‬

‫ِ‬

‫ى ىِ‬

‫خ يُ‬

‫َ ‪700‬‬

‫ي‬

‫َ ‪893‬‬

‫ىى‬

‫ـ َ اإ ـ ٍ ص ‪ 2000‬أف ُ ‪2018‬‬

‫م‬

‫َ يهي‬

‫َا‬

‫‪36‬‬

‫ـ ـ ى ( )(‪)1‬‬

‫‪16/04/2008‬‬

‫‪80‬‬

‫‪6‬‬

‫ـ ـ ى ( )(‪)1‬‬

‫‪28/11/2008‬‬

‫‪80‬‬

‫‪04‬‬

‫ـ ـ ى ( )(‪)2‬‬

‫‪04/07/1995‬‬

‫‪80‬‬

‫ى ‪10‬‬

‫‪08‬‬

‫ـ ـ ى ( )(‪)2‬‬

‫‪29/12/2010‬‬

‫‪80‬‬

‫أ‬

‫‪90‬‬

‫ـ ـ ى ( )(‪)0‬‬

‫‪25/12/2007‬‬

‫‪80‬‬

‫‪1‬‬

‫َ ‪500‬‬

‫ا ئ‬

‫اإض فِ‬

‫‪50/49‬‬

‫خ‬

‫‪243‬‬

‫‪244‬‬

‫خِ‬

‫ه‬

‫ِــ ُ‬

‫ا‬

‫‪07/06/1975‬‬
‫ِ‬

‫‪1977/04/05‬‬
‫ـِ‬

‫‪1973/09/06‬‬

‫ه أ‬

‫‪246‬‬

‫ا ئ‬

‫ِ‬

‫ي أم‬

‫‪245‬‬

‫ا‬

‫‪11/12/1984‬‬

‫ـ غِ‬

‫اإ‬

‫ص ٌى ي‬

‫ي َى‬

‫ِ‬

‫ى ِ ىٍ‬

‫ِ‬

‫ى‬

‫ـ َ اإ ـ ٍ ص ‪ 2000‬أف ُ ‪2018‬‬

‫فِ‬

‫َ ‪214‬‬

‫‪07‬‬

‫َ ‪248‬‬

‫َ ى ي‬

‫َ ‪282‬‬

‫ا ئ‬

‫اإض فِ‬

‫‪01‬‬

‫‪202‬‬

‫‪7‬‬

‫‪92‬‬

‫ـ ـ ى ( )(‪)1‬‬

‫‪14/07/2010‬‬

‫‪80‬‬

‫ـ ـ ى ( )(‪)2‬‬

‫‪12/12/2000‬‬

‫‪80‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)1‬‬

‫‪06/05/2008‬‬

‫‪85‬‬

‫ـ ـ ى ( ) (‪)4‬‬

‫‪23/08/2006‬‬

‫‪85‬‬

‫‪50/50‬‬
Télécharger le fichier (PDF)

القائمة الإسمية المؤقتة للمستفيدين من حصــة 2245 سكن 09 ماي 2018 الحصة الإضافية.pdf (PDF, 1.1 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


   2245  09 2018
   2245  09 2018  35
   2245  09 2018  35  1
fichier sans nom
1500
programme electoral complet ikhdem bladek