TARATASY FISORATANA ANARANA IMPACT MADA .pdf


Nom original: TARATASY-FISORATANA-ANARANA-IMPACT-MADA.pdf
Auteur: Busi Khumalo

Ce document au format PDF 1.7 a été généré par Microsoft® Word 2016, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 18/05/2018 à 13:38, depuis l'adresse IP 41.188.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 601 fois.
Taille du document: 206 Ko (2 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


MINISTERAN’NY TANORA ADVANTISTA (IOUC)
TARATASY FISORATANA ANARANA

FIHAONAMBEN’NY TANORA
06 Novambra – 11 Novambra 2018

LOHASAHAN’NY FITAHIANA - SOAMANANDRARINY
ANARANA:

FIANGONANA :
FARITRA:
 (Lahy)
 (Vavy)

Tel:

FANAMPINY:

DISTRIKA:
FEDERASIONA :
TAONA :
Email/fb:

Saran-dasy: 15.000 Ariary
Détails : Frais généraux : 5000 Ar, Kit : 3000 Ar, Uniforme :7000
Taille (Habe) : S : [ ] ; M [ ] ; L : [ ] ; XL : [ ] ; XXL : [ ] ; XXL [ ]

Fara-fisoratana anarana : 20 Aout 2018 any amin'ny Federasiona.
Ny fahatarana misy antony mazava hatramin'ny 31 Sept 2018 dia arahana tatao
Misafidy amin’ireto fiofanana manaraka ireto
 Asa fitoriana ( Evangélisation et Mission)
 Fahaiza-mitarika ( Leadership)
 Fampitàna ireo Soatoavina Advantista ( Valeur et Identité)
 Fandaminana (Organisation)
 Fampivelarana ny tena (Développement)
 Asa manavanana FIPIKRI (Gestion Chrétienne de la Vie)
 Mozika ( Musique)
Fiofanana hafa mahaliana anao : Lazao eto…………………………………………………………..
FAMPIANTRANOANA SY SAKAFO)
FAMPIANTRANOANA :
 Tente an’ny tena manokana (tsy goelaka na ny toy izany) no amporisihana ho an'ny rehetra.
 Tente iraisana karakarain’ny lasy (500 Ar/ jours) voafetra ary omena ireo avy lavitra.
 Sekoly (1000Ar/jours) Trano fotsiny ary voafetra ho 500 no isany
 Hotely karakarain'ny lasy
FISAKAFOANANA : Isaky ny fiangonana/ Distrika/ Faritra

FOMBA FANDOAVAM-BOLA
Angonina ny isam-piangonana na Distrika ka arotsaka any amin'ny Federasiona
miaraka amin'ny lisitr'ireo mpandray anjara andefasana dika mitovy ny faritra indrindra fa ny
Union.

FANEKENA
Izaho dia manaiky ny hanohana ireo hetsika rehetra sy hanaja ireo fitsipika araka ny fomba
fiaina advantista mandritra ny lasy IMPACT MADA.
Sonia: Mpandray anjara
Ray aman-dreny [-18]
Pasitora, Loholona, mambran'ny Komity

Daty:
FANAZAVANA FANAMPINY : Antsoy ny Tél : 0331419148/0340906062/0325625416
Na manorata ao amin’ny email : impactmada@iou.adventist.org
Na tsidiho ny pejy facebook impact mada 2018 na ny jeunesse adventiste de l’océan indien


Aperçu du document TARATASY-FISORATANA-ANARANA-IMPACT-MADA.pdf - page 1/2

Aperçu du document TARATASY-FISORATANA-ANARANA-IMPACT-MADA.pdf - page 2/2
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..
Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 01874784.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.