القانون التجاري.pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-pdf-sans-nom.pdf

Page 1 234552
Aperçu texte


Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA1220 Droit Commercial

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2017/2018

JFTA1220

Identification des étudiants

N° étudiant : 15003258
AABDI OSSAMA

N° étudiant : 15001348
AABDOU RABIHI NAIYMA

N° étudiant : 17001197
AABID ABDELLAH

N° étudiant : 17005223
AABOU ABDELOUAHD

N° étudiant : 16003813
AACHER DOUNIA

N° étudiant : 14002747
AACHOUR MOHAMED

N° étudiant : 16000865
AAD FATIMA AZZAHRAA

N° étudiant : 16004041
AADEL AYOUB

N° étudiant : 15002447
AADEL MOHAMED

N° étudiant : 14003571
AADOUL IMANE

N° étudiant : 15003715
AADSSI CHAIMAA

N° étudiant : 16003031
AALEM JAMILA

N° étudiant : 15002013
AALEM SAID

N° étudiant : 16004410
AALLA AIMEN

N° étudiant : 17000453
AALLAM MERIEM

N° étudiant : 15000933
AAMAR NASSREDDINE

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

Droit
Commercial

Ado / 20

Ado / 20

RAT

RAT

RAT
10

RAT
10

V

V

RAT
0

RAT
0

RAT

RAT

RAT
3

RAT
3

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

RAT
13

RAT
13

V

V

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Date: 23/05/2018
Page: 1