القانون التجاري.pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-pdf-sans-nom.pdf

Page 1 2 345552
Aperçu texte


Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA1220 Droit Commercial

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2017/2018

JFTA1220

Identification des étudiants

N° étudiant : 15000018
AAMRAOUI MALIKA

N° étudiant : 13420551
AARAB NAIMA

N° étudiant : 17001086
AARBACH DOUNIA

N° étudiant : 16004463
AARIF DOUNIA

N° étudiant : 17002453
AARIF EL MAHDI

N° étudiant : 17000365
AAROUB SAID

N° étudiant : 15004172
AASSILA FATIMA

N° étudiant : 15004701
AATEF SOUKAINA

N° étudiant : 15002792
AAZI FERDAOUS

N° étudiant : 17001447
AAZIZ WAFAE

N° étudiant : 14002368
ABA AMINE

N° étudiant : 15001372
ABA MOHAMED NADIR

N° étudiant : 16003630
ABAAJANE HICHAM

N° étudiant : 17002578
ABAAJANE MOSTAPHA

N° étudiant : 14001189
ABABA ABDELILAH

N° étudiant : 17005224
ABADOU JAMAL EDDINE

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

Droit
Commercial

Ado / 20
2

Ado / 20
2

RAT
10

RAT
10

V

V

RAT

RAT

RAT
7

RAT
7

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

RAT
2

RAT
2

RAT

RAT

RAT

RAT

RAT
10

RAT
10

V
7

V
7

RAT

RAT

RAT
7

RAT
7

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Date: 23/05/2018
Page: 2